המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

עמל שפרעם-מודל להתמודדות עם תלמידים תת משיגים

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "עמל שפרעם-מודל להתמודדות עם תלמידים תת משיגים"— תמליל מצגת:

1 עמל שפרעם-מודל להתמודדות עם תלמידים תת משיגים
עמל שפרעם מרץ 2008 עמל שפרעם-מודל להתמודדות עם תלמידים תת משיגים

2 עמל שפרעם סקירת רקע על ביה"ס: מספר התלמידים. אפיונם.
הרכב הכיתות והמגמות.

3 עמל שפרעם יעדי ביה"ס: יעד מספר 1: הגדלת מספר הבוגרים הזכאים ל
א. תעודת בגרות מלאה. ב. תעודה טכנולוגית-15 יח"ל. ג. תעודת גמר של משרד החינוך (12 יח"ל עם יח"ל חיצונית אחת).

4 עמל שפרעם יעד מספר 2: פתיחת מגמות חדשות ואטרקטיביות יעד מספר 3:
טיפוח החינוך החברתי-ערכי

5 עמל שפרעם מודל העבודה: מתחלק ל-3 צירים מרכזיים: תלמידים מורים
תהליכי עבודה פדגוגיים.

6 עמל שפרעם התלמידים: למידה בתנאים נוחים. חינוך חברתי-ערכי.
הגברת השייכות הבית ספרית (ימי כיף, תחרויות, פרסים, תעודות הוכרה). עיבוי רשתות התמיכה הבית ספריים.

7 עמל שפרעם המורים: טיוב סגל ההוראה.
הקניית כלים להתמודדות עם תלמידים תת משיגים. גיבוש וחיזוק השייכות. חיזוקים חיוביים ותעודות הוכרה.

8 עמל שפרעם תהליכי עבודה ותכנון פדגוגי:
ייעול תהליך קבלה ומיון של התלמידים מיפוי התלמידים עפ"י מבחנים (כולל "אבחונית" והערכה להערכת תפקודי למידה של אגף שח"ר) ותכנון הוראה בהתאם, בכל אחת משכבות הגיל. בניית קבוצות למידה ומערך תגבורים. כרטיסי מעקב אישיים.

9 עמל שפרעם חוזקות וייחודיות התוכנית:
תוכנית הוליסטית המטפלת בעת ובעונה אחת במספר מישורים במטרה להשיג את יעדי ביה"ס.

10 עמל שפרעם חולשות והפקת לקחים:
התנגדויות של מורים, בעיקר בתחילת התהליך, אשר חששו מהשינויים. התמדה לאורך זמן ביכולת להתמודד עם תלמידים בעלי צרכים ייחודיים. משאבים כספיים. מגוון הערים והכפרים בהם גרים התלמידים.

11 עמל שפרעם התפלגות הישגים עפ"י סוגי תעודות פרופיל מורים

12 הרצאה בנושא למידה מהצלחה/ בי"ס עמל שפרעם
סקירת רקע ביה"ס: בית ספר עמל שפרעם נוסד בשנת 1975 כבית ספר לחניכים ,אחר כך עבר למסלול התעשייתי בפיקוח משרד העבודה עד שנת 2000 /2001 כאשר הפך למרכז חינוך טכנולוגי בפיקוח משרד החינוך. עמל שפרעם משרת אוכלוסיית תלמידים אשר אין באפשרותם, כביכול, להמשיך במסלול תיכון רגיל לקראת בגרות מליאה. בית הספר קלט עד לפני מספר שנים תלמידים אשר נשרו והונשרו מהחטיבות מ-28 ישובים בגליל. לבית הספר יש שם טוב ולכן יש לנו רישום גדול כ- 150 עד 200 תלמיד מעל למכסה,אך העדר מימון הסעות ממשרד החינוך אלץ אותנו לצמצם את אזור הרישום לשישה יישובים סמוכים. בשנה הבאה חושבים להרחיב את אזור הרישום כוון בשפרעם פצלו את מקיף "ב" לשניים דבר אשר גרם להפחתת מספר התלמידים משפרעם( בשפרעם יש 4 מקיפים ) בבית הספר לומדים בד"כ בין תלמידים ( 40% משפרעם והשאר מהישובים הקרובים). בשנה הנוכחית לומדים בבית הספר 371 תלמיד ב- 19 כיתות תיכון וכיתת י"ג אחת.

13 המגמות בבית הספר בשנת תשס"ז
בבית הספר קיימות 4 מגמות :מערכות ייצור ממוחשבות בשתי התמחויות (מערכות מכונאות רכב,מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב), מערכות בקרה ואנרגיה בשתי התמחויות (מערכות בקרת אקלים ומערכות פיקוד ובקרה "חשמל ואלקטרוניקה"),הנדסת אלק' ומחשבים(רשתות מחשבים) ואומנויות העיצוב (עיצוב שיער , קוסמטיקה ואיפור). הנדסת אלק' ומחשבים אומנויות העצוב מכונאות רכב רכב חשמל פיקוד ובקרה בקרת אקלים מע' מחשוב ובקרה עיצוב שיער קוסמטיקה ואפור 118 103 13 33 56 48 371 מע' בקרה ואנרגיה מע' יצור ממוחשבות

14 בעיות אשר נתקלתי בהן בראשית דרכי כמנהל חדש
קבלתי את ניהול בית הספר בשנת תשס"א לאחר מספר שנים של אי שקט תעשייתי בגלל סכסוכים של חלק גדול מהמורים עם המנהל הקודם. בית הספר היה על סף קריסה ואף סגירה על המשתמע מכך לגבי משמעת תלמידים ומחויבות מורים. כאשר קבלתי את הניהול קבעתי לעצמי שלוש מטרות : 1.ייצוב בית הספר על ידי השכנת שקט תעשייתי עם המורים. 2.הנהגת כללי משמעת נוקשים . 3. דוגמא אישית ואמינות. במהלך שלוש השנים הראשונות נתקלתי בהתנגדות מצד המורים הוותיקים אשר ראו בי פולש זר אשר "כופה" עליהם כללים, דרישות ונורמות התנהגות חדשות,התנגדות אשר התבטאה במכתבים אנונימיים עם האשמות חסרות יסוד, כגון דיקטאטור, מפלה לרעה ,מעדיף זרים על תושבי שפרעם וכו'.

15 התקופה לאחר ייצוב בית הספר
בתום שלוש השנים הראשונות ומשנוכחו,המתנגדים, לדעת שקבלתי קביעות ויש לי את גיבוי הרשת,נרגעו והתחילו לישר קו עם המדיניות אשר קבעתי. התקופה לאחר ייצוב בית הספר מיד עם תום שלוש השנים וייצוב בית הספר התחלנו לחשוב, בעידוד הרשת ומשרד החינוך, איך להעלות את המוטיבציה של התלמידים ולהגיש אותם לכמה שיותר יחידות בגרות. הרציונאל כדי להעלות ולהעצים את שם בית הספר כבית ספר טכנולוגי אזורי (החזון) קבענו שלוש מטרות : א. הגדלת מספר הבוגרים הזכאים ל-: 1.תעודת גמר של משרד החינוך ( סיום 12 שנות לימוד עם יח"ל חיצונית אחת). 2.תעודה טכנולוגית ( 3 – 7 יח"ל טכנולוגיות). 3.צבירת 15 יח"ל אשר מאפשרות המשך לימודים לטכנאים והנדסאים 4.תעודת בגרות מליאה. ב. פתיחת מגמות אטרקטיביות (האפשרויות מצומצמות ). ג. טיפוח החינוך החברתי והערכי.

16 ברמת התלמיד: ברמת המורה :
את החזון הנ"ל על מטרותיו ממשנו באמצעות עבודה בשלושה מישורים: ברמת התלמיד: א. ללמוד בתנאים נוחים (אווירה נינוחה ,מוגנות וציוד העונה על הדרישות) ב.חינוך חברתי ערכי: חינוך לדמוקרטיה ,סבלנות ,סובלנות ,הכרת וקבלת השונה. ג. עידוד והגברת שייכות(ימי כיף, תחרויות קטרגל, תחרות ניקיון וקישוטים, פרסים ותעודות הערכה על התנהגות טובה והצטיינות). ברמת המורה : א.עידוד ואף חיוב השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ובית ספריות( המחנך כמנהיג , ילדים בסיכון ואסטרטגיות למידה). ב.עידוד אקדמיזציה של המורים . ג.עבודת צוות ולמידת עמיתים. ד. חיוב הכנת מערכי שיעורים ידידותיים. ה.גיבוש וחיזוק השייכות(טיולים וימי כיף,ארוחות משותפות ופרסים ותעודות הוכרה על אי היעדרות ויוזמות פדגוגיות וארגוניות). ברמת בית הספר: בניית ואלתור חדרי לימודים וספח אשר מאפשרים הפעלת מערכת סדירה ונוחה .

17 לשם מימוש המטרה הראשונה נקטנו בצעדים האופרטיביים כדלהלן:
1.שיפור תהליך קבלת ומיון התלמידים (מבחן קבלה- מאי – אוגוסט) במקצועות הטכנולוגיים. א.מיפוי התלמידים על פי מבחנים בסוף שליש ראשון ושני ובניית קבוצות קטנות ותגבורן לקראת הבחינה ביחידה הראשונה במקצוע המוביל,ויחידה בפיזיקה /מדעי הטכנולוגיה. ב.העברת ערכת המיפוי של אגף שח"ר לשם בקשת ההקלות הרלוונטיות. ג.בכיתה י"א עושים מיפוי חוזר על סמך תוצאות בחינות הבגרות וסוף שנה של כיתה "י" ,לשם בניית קבוצות תגבור לאלה שלא עברו בבחינות. ד. אותו תהליך נעשה גם בכיתה י"ב כדי להגיש את התלמיד לכמה שיותר יחידות במקצועות ההתמחות (זאת אומרת כל שנה עושים מיפוי ותגבורים כדי לאפשר לכל תלמיד ,שיש לו סיכוי , לגשת לבחינות הרלוונטיות. 3 .במקצועות העיוניים . בתחילת כיתה י"א ועל סמך תוצאות כיתה "י" ממיינים את התלמידים ל-3 רמות : א. רמת גמר ב. 1 או 2 באנגלית ו- 1 מתמטיקה. ג. 3 יח"ל אנגלית, 3 מתמטיקה, 2 עברית ,3 יח"ל ערבית ,1 אזרחות ו-1 תולדות הערבים (בגרות מליאה).

18 4. בניית מערכי שיעור ,דפי עבודה ובחינות מעודדות הצלחה לתקופה מסוימת לשם הגברת וחיזוק הביטחון העצמי של התלמיד. 5.ניוד בהתאם להתקדמות או הורדה לרמה יותר נמוכה למי שאינו עומד בדרישות. 6. תגבורים לקראת כל בחינה ותגבור מיוחד לאלה אשר קיימת סכנה שלא יצליחו בכוחות עצמם. 7. בניית כרטיס מעקב לכל תלמיד עבור כמה צבר ומה חסר לו על מנת להגיע לכל אחת מהתעודות האפשריות. תוצאות כתוצאה מהתהליך הנ"ל הגענו לתוצאות שלהלן: ברמת התלמיד: 1.גדל מספר התלמידים אשר מסיימים עם כל אחת מהתעודות האפשריות ואת זה ניתן לראות בטבלה/גרף שלהלן:

19 עם 1 יח"ל עם 3- 7 יח"ל עם 15 יח"ל עם בגרות מליאה תעודה תשס"ה מתוך 113
תשס"ו מתוך 107 תשס"ז מתוך 93 תשס"ח עם 1 יח"ל 110 97% 90 84% -18% 3% עם 3- 7 יח"ל 31 28% 35 33% 13% 44 47% 26% 14% (50) עם 15 יח"ל 11 10% 26 136% 36 38% 12% (40) עם בגרות מליאה 3 2.8% 7 7.5% 133% 214% (15)

20 2.שייכות,מוגנות ומשמעת : כל באי בית הספר מיד מתרשמים מהסדר הניקיון והמשמעת אשר קיימים בבית הספר.
3.כתוצאה מבניית תקנון אשר מפרט זכויות וחובות התלמיד והעקביות באכיפתו פחתו מאוד(כמעט ואין) מקרי האלימות והוונדליזם. ברמת המורה: 1.הרגשת שייכות ,מוגנות ואווירה של בית חם. 2.גדל מספר המורים שיש להם תואר ראשון ושני והצטמצם מאוד מספר המורים שאין להם תעודת הנדסאי להוראה( ראה טבלה/ גרף להלן):

21 שנה מדריך/מוסמך הנדסאי תואר ראשון תואר שני לקראת תואר שלישי תשס"א 10 9(16) 19(24) 5 תשס"ז 3(2 מתוכם לומדות לקראת תואר ראשון) 11 18 3

22 חוזקות וייחודיות התוכנית
ברמת בית הספר סביבה פיזית נקייה מסודרת ומטופחת אשר משרה אווירה שנעים לשהות בה. חוזקות וייחודיות התוכנית זוהי תוכנית הוליסטית אשר מטפלת בעת ובעונה אחת בכמה מישורים אשר כולם מובילים לאותה מטרה ( סביבה פיזית נעימה,מוגנות, אווירה לימודית ותוצאות מעודדות). חולשות והפקת לקחים 1.התנגדויות מחלק מהמורים בתחילת הדרך, התנגדות של אלה אשר חוששים מכל שינוי אשר עלול לחשוף את חולשותיהם. 2. משאבים כספיים שלא תמיד זמינים ( עבור שעות תגבור והשתלמויות). 4.העדר חדרים לפעילות רוחבית עם תלמידים מתקשים. 5.היות התלמידים מישובים שונים שיש לפזרם בהסעות מאורגנות. 6. העדר ספריה. כווני פעילות בשנה"ל תשס"ט 1.איתור המקצועות אשר מהווים חסם לתעודות הרלוונטיות ,הכנת תוכניות תגבורים והעשרה והרצתן מתחילת כיתה "י". 2.איתור תלמידים מתקשים ,ארגונם בקבוצות לימוד קטנות במקצועות ערבית ,עברית ומתמטיקה.

23 נספחים דוגמא לשיעור ידידותי . דוגמא לכרטיס מיפוי ומעקב. דוגמא לסדר ישיבה בכיתות למעקב ומניעת נזקים. דוגמא לדרישות ממורים אשר משתתפים בפרויקט תגבורים. שיעור ראשון נושא השיעור - "שושנת הרוחות" מטרת השיעור: 1.להכיר את האמצעים אשר מסייעים לנו באיתור וקביעת ארבעת הכוונים 2.להכיר את "שושנת הרוחות". 3.לדעת איך ליישם את הידע בנושא . אמצעי עזר: אטלס, שרטוט על הלוח ושקפים.

24 ألرسم أ -ציור א' ألرأس/الشمال הראש צפון اليد اليسرى/الغرب יד שמאל מערב اليد اليمنى/الشرق יד ימין מזרח الرجلبن أو الظهرألجنوب הרגליים או הגב דרום

25 اكتب الجهات معتمداً على ألرسم أ
כתוב את הכוונים בהסתמך על ציור א'

26 ألرسم ציור 2 ألشمال הצפון شمال غرب צפון מערב شمال شرق צפון מזרח ألغرب מערב ألشرق מזרח جنوب غرب דרום מערב جنوب شرق דרום מזרח ألجنوب דרום

27 أكتب ألجهات معتمداً على ألرسم رقم 2
أكتب ألجهات معتمداً على ألرسم رقم 2 כתוב את הכוונים בהסתמך על ציור מס' 2

28 مواقع مدن , قرى ومستوطنات بالنسبة الى مدينة شفاعمرو
مواقع مدن , قرى ومستوطنات بالنسبة الى مدينة شفاعمرو מיקומם של ערים ,ישובים וכפרים יחסית לעיר שפרעם אחיהוד - أحيهود עכו - عكا סח'נין - سخنين קרית אתא – كريات اتا שפרעם- شفاعمرو כפר מנדה – كفر مندا נצרת – ألناصره יגור – ألياجور רמת ישי – رمات يشاي

29 عين مواقع كل من المدن, أقرى والمستوطنات ألاتية بالنسبة لمدينة لشفاعمرو - كريات شمونه, زخرون يعقوب, ألناصرة ,كفار زيتيم ,عكا ,ابو سنان ,مجدو وحيفا . קבע את מיקומם של הערים והישובים הבאים יחסית לעיר שפרעם – קרית שמונה, זכרון יעקב , נצרת , כפר זיתים , עכו , אבו סנאן , מגדו , וחיפה . שפרעם - شفاعمرو


הורד את "ppt "עמל שפרעם-מודל להתמודדות עם תלמידים תת משיגים

מצגות קשורות


מודעות Google