המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מגמת ניהול עסקי "קציר".

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מגמת ניהול עסקי "קציר"."— תמליל מצגת:

1 מגמת ניהול עסקי "קציר"

2 מטרת המגמה הבנייה רחבה של : ידע אינטגרטיבי בתחומי הדעת הבאים : כלכלה, פיננסים, ניהול, תוך שימוש מושכל במערכות מתוקשבות. כישורים, מיומנויות וכלים ספציפיים וייעודיים להשתלבות בחיי העבודה ובלימודי המשך.

3 מדעים / מדעי הטכנולוגיה [1 יח”ל]
מבנה הלימודים א מדעים / מדעי הטכנולוגיה [1 יח”ל] מנהל וכלכלה [1-3-5 יח”ל] -יסודות ניהול החשבונות -מבוא למינהל וכלכלה -תורת המינהל ב חשבונאות [1-3-5 יח"ל] - ניהול חשבונות א’ - חשבונאות ממוחשבת - ניהול חשבונות ב' ג

4 מבנה הלימודים או מדעי הטכנולוגיה מדעים מינהל וכלכלה חשבונאות בחירה א
מקצוע מוביל מקצוע התמחות

5 מרכיבי מקצוע בחינה-מקצוע מוביל "מינהל וכלכלה" 5 יח"ל (סמל 839500)
מגמת ניהול עסקי (ב) מרכיבי מקצוע בחינה-מקצוע מוביל "מינהל וכלכלה" 5 יח"ל (סמל ) 2 יח"ל 2 יח"ל 1 יח"ל מבוא למינהל ולכלכלה תורת המינהל יסודות ניהול החשבונות + + 839207 839106 839206

6 התמחות בניהול עסקי (ג) חשבונאות העתיד בידיים שלך

7 מרכיבי הבחינה במקצוע התמחות "חשבונאות" 5 יח"ל (סמל 855500)
מרכיבי הבחינה במקצוע התמחות "חשבונאות" 5 יח"ל (סמל ) 2 יח"ל 2 יח"ל 1 יח"ל ניהול חשבונות ב' חשבונאות ממוחשבת ניהול חשבונות א' + + 855106 855207 855206

8 לימודי המשך מקצועות הלימוד מהווים תשתית להמשך לימודים באוניברסיטאות ובמכללות: לימודים אקדמאיים בתחומים: משאבי אנוש, מנהל עסקים, כלכלה, ראיית חשבון. לימודי המשך בכיתה יג' בתחומים: מינהל משפטי, מינהל רפואי וחשבונאי בכיר.

9 קריירה תעסוקתית מגמת ניהול עסקי מאפשרת לבוגריה:
השתלבות בשוק העבודה העתידי, הזקוק לאנשים בעלי ידע רחב ואינטגרטיבי בתחומי ניהול,עסקים, משאבי אנוש, ובטכנולוגית המידע התומכת בהם. פיתוח קריירה תעסוקתית בתחומים הבאים: ניהול חשבונות סוג 1 וסוג 2, חשבונאי בכיר, ניהול כוח אדם, סוג1 או סוג 2 במזכירות, מינהל רפואי ומינהל משפטי.

10 כלכלה - 1 יח"ל מקנה ללומד מושגי יסוד בעולם הכלכלה: סוגי תאגידים, צריכה והשקעה, מדד, סחר חוץ, ביקוש והצע וכו' '

11 יסודות בחשבונאות – 1יח"ל מבוא לרישום חשבונאי, חישובי ריבית, שכר עבודה
ומשכורת סוגי מיסים, ספרי קופה, מסמכים, בנקים ועוד.

12 מבנים ותהליכים – 1 יח"ל מקצוע זה שם דגש על הכרה בחשיבותם של מבנים ותהליכים לתפקוד יעיל של המערכת הארגונית ושל מערכות החברה והמשק, תוך הקניית התשתית העיונית הנדרשת לניהול, לעיצוב ולשינוי ארגוני בעתיד. , פיקוח ועוד. הכרת סגנונות ניהול, שיטות שכר ותהליך קבלת החלטות.

13 תורת המנהל – 2 יח"ל היכרות עם מערכות אירגוניות ותהליכים לתפקוד יעיל, עקרונות המבנה הארגוני, תהליך ניהולי הכולל תכנון, תקציב, תאום, פיקוח ועוד. הכרת סגנונות ניהול, שיטות שכר ותהליך קבלת החלטות.

14 התמחות – חשבונאות 5 יח"ל ניהול עסק מבחינה חשבונאית, ניתוח דו"חות כספיים, מאזנים, ניתוח ומיון אירועים כלכליים, התאמות בנקים ומוסדות חיצוניים. בנוסף נרכש ידע רב בהפעלת תוכנת הנח"ש, ששיאו בהגשת פרוייקט.

15 סביבה לימודית מגמת ניהול עסקי מספקת סביבה לימודית מאתגרת וחווייתית ע"י: ייצוג הידע באמצעות: שפה כתובה (ספרים, עיתונים, מצגות, מעבדי תמלילים, גיליון אלקטרוני) שפה חזותית. שילוב אמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות: מאגרי מידע מתוקשבים תוכנות ייחודיות סיורים לימודיים . סביבה להכנת עבודת גמר מסכמת משולבת מיומנויות מחשב.

16 נושאים לדוגמא

17 משכורת ושכר עבודה

18 אינפלציה דפלציה תקציב המדינה
אינפלציה היא מונח כלכלי המתאר תהליך של עליה כללית ומתמשכת במחירים במדינה או בשוק מסוים. דפלציה המצב ההפוך לאינפלציה הוא דיפלציה, בו קיים תהליך של ירידה כללית ומתמשכת במחירים. תקציב המדינה תקציב המדינה קובע את הסכומים שיוקצבו למשרדי הממשלה לשנת פעילות, בכל אחד מסעיפי ההוצאה של כל משרד. תקציב המדינה הוא הביטוי המובהק ביותר של מדיניות הממשלה, משום שהוא קובע את הסכומים שיוקצבו לכל אחת ממטרותיה של הממשלה. מקור עיקרי למימון תקציב המדינה הוא הכנסות המדינה ממסים.

19 מס מוטל על פי חוק . אין תמורה ישירה
מועבר לקופת המדינה או לקופת הרשות המקומית מס עקיף – מס שהממשלה גובה מהרוכש מוצרים או שירותים. אחוז המס העקיף נשאר קבוע. מס ישיר – מס שהממשלה גובה במישרין מהכנסה של אדם/חברה אחוז המס הישיר עולה ככל שההכנסה גדלה. מס ערך מוסף מס הכנסה מס נמל מס בריאות מס בטחון ביטוח לאומי מכס

20 הבנקים

21 הבנק המרכזי בישראל בראש עומד נגיד בנק ישראל המתמנה לתקופת כהונה של 5 שנים. נגיד הבנק משמש בישראל גם כמנהל הבנק המרכזי וגם כיועץ כלכלי לממשלה . הנגיד: סטנלי פישר

22 ניהול קופות ספר קופה קופה קטנה
ניהול קופות ספר קופה קופה קטנה

23 יחסי עבודה: 1. הכרת מערכת יחסי העבודה בישראל.
2. הבנת התמורות המתרחשות במערכת יחסי העבודה בעקבות תהליכי     הגלובליזציה והשינויים בשוק העבודה. 3. הכרת הכוחות הפועלים במערכת. 4. הכרת והבנת התהליכים ביחסי העבודה. 5. פיתוח מודעות לחשיבותם של יחסי עבודה תקינים ותרומתם למשק     ולחברה בישראל.


הורד את "ppt "מגמת ניהול עסקי "קציר".

מצגות קשורות


מודעות Google