המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

הערכות מילוליות קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה. © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "הערכות מילוליות קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה. © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט."— תמליל מצגת:

1 הערכות מילוליות קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

2 הערכה הערכה היא תהליך סובייקטיבי, בו נקבע ערכה של תכונה כלשהי של גורם מסוים במציאות, ביחס לקנה מידה של המעריך. הערכה פורמלית היא מונח כולל לקבלת מידע אודות הלמידה של תלמיד והשיפוט לגבי התקדמותו בלימודים. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

3 הערות מילוליות ניתן לבטא את הישגי התלמיד בציון מספרי, בהערכה מילולית או בשילוב של השניים. הערכה מילולית היא ביטוי במלים של הערך והשווי של ההישגים לעומת הציון המהווה מדד מספרי. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

4 ב. במלל חופשי (באופן חופשי)
הערכות במנב"ס א. מתוך בנק הערכות ב. במלל חופשי (באופן חופשי) קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

5 הערכה ביחס לעצמו וביחס לכיתה.
הישגיך הלימודיים גבוהים יחסית לכיתה בנק הערכות במנב"ס התקדמת בהישגים במחצית השנייה מצבור של היגדים במקצועות ובמרכיביהם להישגי התלמיד, להרגלי למידה, להתנהגות ולהערכות כלליות. ההיגדים ברמות שונות של הישגי התלמידים במקצוע ובמרכיביו. הערכה ביחס לעצמו וביחס לכיתה. המורה "שולף" הערכה מתאימה לתלמיד לקראת תעודות, מבחנים, ימי הורים וכו'. צוות המורים מחבר את ההערכות בהתאם לתוכנית הלימודים וה"אני מאמין" של בית הספר. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

6 בנק הערכות ומלל חופשי במנבסון
שימוש בבנק הערכות כשתלמיד מוערך מילולית בלבד. הערכה מילולית לצד הציון המספרי: משלימה אותו ומהווה לו נימוק. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

7 בניית בנק הערכות התייחסות לקריטריונים שונים, בהתאם לצורכי בית הספר
בניית בנק הערכות התייחסות לקריטריונים שונים, בהתאם לצורכי בית הספר לדוגמה הרגלי למידה הקשבה, השתתפות, הכנת ש"ב, הבאת ציוד… תחום הדעת מיומנויות הלמידה, תכנים הנלמדים, התנהגויות למידה וכדו' התנהגות יחס למורה, יחס לזולת, חברת הלומדים, ציוד ביה"ס, רכוש ציבורי, חיסורים והתנהגויות כללי עידוד, הזמנה לשיפור וכד' קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

8 מגוון שימושים בבנק הערכות
מבחנים: תיעוד הערת סיכום במבחן תיעוד הערות למרכיבי מבחן תעודה: הערכה מילולית למקצוע הערכה מילולית למרכיב הערות מחנך הערות להליכות ועוד... הערכות למקצוע/ למרכיב לקראת ישיבות פדגוגיות הערכות למקצוע/ למרכיב בדוחות לימי הורים קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

9 דוח 359 הערכות מבנק אירועי הערכה
קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

10 נושא הלימוד קריאה דוגמה לבניית בנק הערכות בהתאם להישגים נדרשים
נושא הלימוד קריאה דוגמה לבניית בנק הערכות בהתאם להישגים נדרשים קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

11 הישג נדרש 4. קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות
עד סוף כיתה ו' עד סוף כיתה ד' עד סוף כיתה ב' קריאה קולית שוטפת, רהוטה ומדויקת תוך: -שליטה בצופן האלפביתי -הבנת הכתוב קריאה קולית שוטפת, רהוטה ומדויקת תוך: שליטה בצופן האלפביתי הבנת הכתוב הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: -הבנת מילים בהקשר הבנת יחידות מידע מפורש היגדים קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

12 הישג נדרש 4. קריאה טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות
עד סוף כיתה ו' עד סוף כיתה ד' עד סוף כיתה ב' הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: -הבנת מילים בהקשר הבנת יחידות מידע מפורש הבנת רצפים כרונולוגיים קישור לידע העולם הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: הבנת מלים בהקשר הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: -הבנת מילים בהקשר הבנת יחידות מידע מפורש קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

13 הישג נדרש 4. קריאה טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות
עד סוף כיתה ו' עד סוף כיתה ד' עד סוף כיתה ב' הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: קישור לידע העולם הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: זיהוי קשרים סיבתיים נרמזים הבנת מטרות הטקסט קישור לידע עולם הבנת המשמעות הסמויה בטקסט: קישור לידע העולם הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט: -הבנת מילים בהקשר הבנת יחידות מידע מפורש היגדים קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

14 בניית בנק הערכות במנב"ס ש.13 בנק הערכות הערות: בי"ס הדסה, תשס"ג סמל
הערה 1. קריאה 2. קריאתך הקולית שוטפת, רהוטה ומדויקת 3. קריאתך הקולית רהוטה ושוטפת עליך להקפיד על דיוק בקריאה. 4. קריאתך הקולית רהוטה ומדויקת עליך לתרגל קריאה שוטפת. 5. עליך להרבות בקריאה קולית ושטף הקריאה ישתפר. 6. אתה מבין את המסר הסמוי של הטקסט. 7. את מבינה את המסר הסמוי של הטקסט. 8. אתה מבין את המסר הגלוי של הטקסט. 9. את מבינה את המסר הגלוי של הטקסט. 10. הינך מתקשה בהבנת המסר הגלוי של הטקסט. 11. הינך מקשר בין הנקרא לידע העולם. ש.13 קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

15 בניית בנק הערכות במנב"ס בנק הערכות הערות: בי"ס הדסה, תשס"ג סמל הערה 1.
קריאה 2. קריאתך הקולית שוטפת, רהוטה ומדויקת 3. קריאתך הקולית רהוטה ושוטפת עליך להקפיד על דיוק בקריאה. 4. קריאתך הקולית רהוטה ומדויקת עליך לתרגל קריאה שוטפת. 5. עליך להרבות בקריאה קולית ושטף הקריאה ישתפר. 6. אתה מבין את המסר הסמוי של הטקסט. 7. את מבינה את המסר הסמוי של הטקסט. 8. אתה מבין את המסר הגלוי של הטקסט. 9. את מבינה את המסר הגלוי של הטקסט. 10. הינך מתקשה בהבנת המסר הגלוי של הטקסט. 11. הינך מקשר בין הנקרא לידע העולם. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

16 התכנסות במליאה להצגה ולדיון, כולל נוהל וסיכום
סדנה הוראות א. חלוקה לקבוצות לפי תחומי דעת, או חלוקה אחרת ב. ניסוח בנימה חיובית, בנימה מתקנת או סתמית ג. תחומי דעת: תכנים, מיומנויות, קוגניציה, ומה עוד מעריכים (התנהגות, הליכות, הערת מחנך, הערכת מורה, התייחסות חברתית, הערכה כללית)? ד. היגדים נפרדים לזכר ולנקבה, או לא ה. תרגום הנוסח מנקודת מבט של התלמיד/ההורה: האם מבחין בניסוח מדורג, כמו שולט, שולט היטב? המטלה: ניסוח של 20 היגדים לפחות לכל תחום דעת, לפי שכבה, לפי מין, לפי תכנים וכו', לפי נימה ועוד. התכנסות במליאה להצגה ולדיון, כולל נוהל וסיכום קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט


הורד את "ppt "הערכות מילוליות קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה. © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט.

מצגות קשורות


מודעות Google