המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

בראשית א-ב3 סיפור הבריאה הראשון

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "בראשית א-ב3 סיפור הבריאה הראשון"— תמליל מצגת:

1 בראשית א-ב3 סיפור הבריאה הראשון
בראשית א-ב3 סיפור הבריאה הראשון מהו שיא הבריאה? האדם או השבת?

2 פתיחה גם עמים אחרים עסקו בשאלת בריאת העולם וכתבו או העבירו בעל פה מיתוסים בנושא. מיתוס – סיפור המתאר את מעשי האלים בימי קדם. בובר (פילוסוף יהודי, מאה ה- 20) - סיפור הראשית שלנו הוא סיפור מיתי בעולם הדתי של אז היה ברור לכל שראשיתו של העולם הוא יצירה של אל. הויכוח – מי הוא? האם הוא אחד?

3 כותרת – פס' 1 כותרת – מפס' 2 - פירוט של מעשה הבריאה
לקרוא פס' 1 - מהפס' ניתן ללמוד על תפישת האלוהות של המקרא, שמנוגדת לתפישה האלילית. מהי? מונותיאיזם: ה' הוא השליט היחידי הטבע – השמים והארץ הם ברואי ה' (ולא אלים בפני עצמם) ה' הוא מופשט – אין תאור של קורות חייו, מראהו וכו' טרנסצנדנטליות של ה' – אינו חלק מן הבריאה. זאת בניגוד לתפישה האלילית שבה האלים הם הטבע.

4 בראשית המדרש - אל לנו לחקור מה היה קודם לבריאת העולם.
אומר המדרש: רבי יונה בשם ר' לוי אמר למה נברא העולם בב' אלא מה ב' זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו, כך אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא, בר קפרא אמר (דברים ד) כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום שנבראו אתה דורש, ואי אתה דורש לפנים מכאן (בראשית רבה א'). המדרש - אל לנו לחקור מה היה קודם לבריאת העולם. בראשית – סוד שאין לדרוש ברבים

5 עולם קדמון או עולם נברא – פס' 2
מפשט הפסוקים נראה שלפני בריאת העולם שמתחילה בפס' 3 היו קיימים כמה יסודות. מהם? ארץ חושך מים לקרוא פס' 2 – מהו המצב הקדם בריאה המתואר בפס' 2? הארץ בתהו ובהו = שממון וריקנות, תמיהה – כאוס, חוסר צורה ומשמעות חושך על פני תהום = ים, מים רוח ה' מרחפת מעל פני המים ריחוף כהגנה / השגחה / שליטה

6 המשך עולם קדמון או עולם נברא...
פילוסופים יווניים, ובראשם אריסטו, ( לפנה"ס), סברו כי העולם הוא קדמון - היה חומר שקדם לבריאת העולם, העולם נברא "יש מיש". לרוב חז"ל - העולם נברא "יש מאין". חלקם מודים בקיומם של יסודות שקדמו לבריאה אך טוענים שנבראו על ידי ה'. אין תמימות דעים בנושא חז"ל - הבדל בין הפועל י.צ.ר שמשמעו בנייה של "יש מיש" לבין השורש ב.ר.א שמשמעו בנייה "יש מאין".

7 הווצרות העולם – גירסת המדע
תאוריית המפץ הגדול – לפני 15 מיליארד שנים ארעה התפוצצות של חומר שהיה דחוס בטמפרטורה גבוהה. החומר התפשט וככל שירדה הטמפרטורה החלו להווצר החומרים כפי שאנחנו מכירים אותם – מים, אוויר, אדמה וכו' על פי חוקים פיסיקליים. מהי החולשה של התאוריה הזו? השערה מוחלטת עד היום אין הסבר מדעי כיצד נוצר האטום הראשון והתא החי הראשון.

8 סיפור הבריאה – היסטוריה?!
מרבית הפרשנים אינם רואים בסיפור הבריאה סיפור היסטורי וסיפורי הראשית נחשבים חלק מתורת הסוד. אחת המטרות של המקרא, בניגוד למדע, היא חינוך ערכי ולא ידע ישנם פרשנים, גם דתיים, הטוענים שכלל אין להתייחס לסיפור כהיסטוריה אלא כמשל חינוכי.

9 מבנה הבריאה – פס' א3-ב3 - החמישי השישי שבת היום מה נברא? הצו האלוהי
תכלית הבריאה ביצוע מתן שם הערכת הבריאה ברכה סיכום היום הראשון אור "ויאמר אלוהים יהי" - "ויהי אור" "ויקרא" "וירא אלוהים כי טוב" "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" השני השלישי הרביעי החמישי השישי שבת הפרדת מים עליונים ותחתונים ויהי ערב ויהי בוקר יום שני" ויקרא ויהי כן "ויאמר אלוהים יהי" רקיע "וירא אלוהים כי טוב" ויקרא ויהי כן "ויאמר אלוהים יקוו המים" יבשה "וירא אלוהים כי טוב" ויהי כן דשא ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי" "ויאמר אלוהים תדשא הארץ ויהי כן להבדיל בין יום ולילה, לאותות, להאיר וכו... "ויאמר אלוהים יהי" ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי" "וירא אלוהים כי טוב" מאורות ויברא "ויאמר אלוהים ישרצו המים..ועוף יעופף" ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי" ויברך אתם "וירא אלוהים כי טוב" שרצים ועוף "וירא אלוהים כי טוב" ויהי כן "ויאמר אלוהים תוצא הארץ" חית הארץ ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי" ויברך אתם "וירא אלוהים כי טוב מאד" ויברא וירדו... "ויאמר אלוהים נעשה אדם" אדם ויברך אלוהים את היום השביעי וישבות

10 תבנית שחוזרת על עצמה העולם נברא קודם באמירה ואחר במעשה
הביצוע תואם לאמירה. ה' מכריז על סיום העשייה ומבקר את מעשיו - מרוצה חריג – יום ב' – הפרדת המים חריג – על האדם לא נאמר "כי טוב" באופן ספציפי סיכום יום

11 מה פירוש "כי טוב"? שהתועלת שבו גלויה מוגמר, קיים יפה, נעים לעיניים
בניגוד לרע שתועלתו סמויה מוגמר, קיים לדוג' - יום ב' טוב ורע - מושגים יחסיים – אינם אמת ושקר

12 חריגות בתבנית רק על העופות והדגים ועל האדם נאמר שהם נבראו - דגש על יצירה "יש מאין" בבריאת יסודות העולם ה' קורא בשם ליסודות – מכריז על שליטה רק את התנינים מכנה ה' בשמם (פולמוס עם המיתוס הבבלי) יום השבת – יש בו שביתה – ההיפך מעשייה. היום היחיד שמקודש.

13 תבניות סגנוניות בשלושת הימים הראשונים נבראים יסודות העולם (הזמן והמרחב) שמשמשים אחר כך את יתר הברואים בהתאמה יום א – אור יום ד' מאורות יום ב' – רקיע יום ה' שרצים ועופות יום ג'---יבשה וצמחים---- יום ו' ----בע"ח ואדם יש חזרה על המספר הטיפולוגי 7 – 7 ימים, 7 פסקאות, 7 פעמים "כי טוב" – מסמל שלמות וקדושה.

14 מטרת התבנית לה' היה רצון, תוכנית שהנחתה אותו בבריאה.
עבד בצורה מודרגת ומושכלת על מנת לברוא עולם מסודר ומושלם שעונה על צרכי החיים בו. האדם נברא אחרון – אחרי שהכל כבר היה מוכן. האם למענו נברא הכל? או האם הוא כה חלש שלא יכול היה להתקיים קודם לכן?

15 היום הראשון פס' 3-5 בימים הראשונים עוסק ה' בהפרדות. ב.ד.ל = פ.ר.ד.
ה' בורא יסודות שמופרדים מהיסודות הראשוניים. הראשון הוא האור - נברא כנגד החושך. מדוע האור נברא ראשון? כדי לצור את הזמן. יום ולילה – מאפשר מסגרת ליתר ימי הבריאה. חז"ל – כמו שאדם שנכנס לחדר אפל מדליק קודם כל את האור כדי שיוכל לסדרו, כך יצר קודם כל ה' את האור

16 המשך היום הראשון פס' 3-5 יש הכפפה של החושך לשלטון ה'. מה הוא מסמל?
רע, יסוד קדמון "ויהי ערב ויהיה בוקר יום אחד" – אחרי יצירת הזמן, ה' מגדיר את היממה נקט בלשון הזו כי בכל 24 שעות היממה – ערב בחלק מהעולם ובאחר בוקר – גלגל. מכאן למדו חז"ל שהיממה מתחילה בערב ולכן התאריך העברי הוא מערבו של יום.

17 היום השני – פס' 6-8 ביום השני יצר רקיע.
ר.ק.ע = פ.ר.ש, מ.ת.ח. הרקיע = יריעה. אבן עזרא - תוחם את מקום האוויר. היום הרקיע מסמל את גבול האטמוספרה. הרקיע הפריד בין מים העליונים ותחתונים. המים העליונים יצרו את השמים ואילו מתחת לרקיע עדיין שררה עירבוביה. מה פירוש המילה שמים? שם מים.

18 היום השלישי – פס' 10-13 מהי ההוכחה שהבריאה של היום השני לא הסתיימה בו?
אין ה' אומר "כי טוב" ביום ב' אלא פעמיים ביום ג' הנושא ממשיך ביום ג' – סידור המים התחתונים עד גילוי היבשה. ה' מכנה את המים האסופים "ימים" ובכך מדגיש את שליטתו על הים (מתפלמס עם המיתוס הבבלי) בריאת הדשא - כלל הצמחייה על הארץ הצומח הוא חלק מיסודות העולם שמשמשים את החי – בעלי החיים והאדם. ביום השישי מצווים לאכול את הצומח.

19 היום הרביעי פס' 14-19 בריאת המאורות – השמש, הירח והכוכבים. מה תפקידם?
להבדיל בין יום ולילה לאותות = סימנים, למשל לכיווני הרוח או לשעות (שעון שמש) למועדים, לימים ולשנים = מודדים את הזמן ומציינים זמנים מיוחדים להאיר על הארץ הכתוב מדגיש את שליטת ה' על המאורות – פולמוס עם המיתוסים של עמי האזור שראו במאורות אלים.

20 הבדל יום א' ויום ד' יש כאן קושי תוכני. מה ההבדל בין בריאת האור ביום הראשון ובריאת המאורות? רש"י - ביום א' נבראו ואז ביום ד' נתלו ברקיע. האור שנברא ביום הראשון נהיה למאורות – המאור הגדול והמאור הקטן

21 היום החמישי פס' 21-23 העופות והשרצים = חיות המים נבראים.
זוכות לברכת פריון של ה' רק התנינים מוזכרים בשמם ומכונים גדולים. מדוע? להבהיר את שלטונו של ה' על התנינים – פולמוס עם המיתוס הבבלי. ספר היובלים (ספר שחובר כנראה על ידי אחת הכיתות היהודיות בימי בית שני, קטעים ממנו התגלו בקומראן) - "וביום החמישי ברא את התנינים הגדולים בתוך תהומות המים כי זה מעשה ידיו הראשון אשר ברא" - מהו פירושם? הם נבראו ראשונים.

22 היום השישי – חלק א' פס' 24-25 ביום השישי ברא ה' את היצורים היבשתיים:
חית הארץ = חיות הבר הבהמה = חיות הבית רמש האדמה = הזוחלים. מדוע כאן יש שימוש בשורש ע.ש.ה ולא ב.ר.א? רצון להדגיש יצירת "יש מאין" – חלק מהפולמוס עם המיתוס הבבלי מדוע חיות היבשה לא זוכות לברכת פריון? האדם הוא היצור היבשתי היחיד לו ניתנה הבעלות זהו סיפור אטיולוגי (סיפור סיבתי שתפקידו לתת הסבר לתופעה) –חיות המים מולידות וולדים רבים יותר

23 בריאת האדם פס' 26-29 מירב אוסטר המילה אדם כוללת את שני המינים – "זכר ונקבה ברא אותם". לכן נכון לומר בן אדם ובת אדם. האדם הוא היחיד הנברא בזוג והזוג הוא יחידי – יש שוויון בין המינים ושוויון בין בני האדם – כולם בניו של האדם הראשון וכולם נבראו בצלם. "לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא" (משנה, מסכת סנהדרין (ד, ה)).

24 "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"
מהם הקשיים התיאולוגיים המתעוררים מפס' זה? קושי לשוני - מדוע מדבר ה' ברבים? הוכחה- אחר כך כתוב "ויברא" - הוא לבדו. פתרונות: חז"ל – מתייעץ ה' עם מלאכיו משום גודל המעמד. אחרים - סגנון – לשון רבים מסמלת סגנון רם, אדנותי, כבוד רמב"ן – ה' והארץ יחד יצרו את האדם – הגוף – יצא מן הארץ והרוח – מעם ה'. בעש"ט – ה' והאדם - האדם שותף למימוש הפוטנציאל שבו

25 המשך "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"...
קושי תוכני - צלם = פסל. האנשה של האל פתרונות: שרידים לתפישה של האנשת האל שאפיינה את תרבות המזרח ואת התרבות הכנענית. רס"ג - רצון להגדיל ולפאר את האדם ולא הקטנה של ה' צלם ודמות כמשל, מטאפורה (כ' הדמיון ב"כדמותנו"): רמב"ם - השגה שכלית המיוחדת לאדם ומקרבת אותו לה' רמב"ן – יכולת לברוא כה' הבחירה החופשית המיוחדת לאדם השלטון על ברואים אחרים הדומה ליכולת ה'. מהמילה צל – האדם ינסה לחקות את בוראו ולנהוג בחסד ורחמים מיכלאנג'לו

26 ייחוד האדם מהו תפקידו? האם לרדייה בבעלי החיים יש גבול?
להתרבות למלא הארץ לכבוש את הארץ. כבש = יישוב ובניית העולם. לרדות בבעלי החיים. ר.ד.ה = להכניע, לשלוט האם לרדייה בבעלי החיים יש גבול? כן. אין היתר להרוג ולאכול אותם. הדשא למאכל רק לאחר המבול הותרה אכילת הבשר ונעסוק בזה שם. יש הרמוניה בין הברואים

27 המשך ייחוד האדם... כיצד מבהיר הכתוב שלאדם יש יכולת שכלית שונה מיתר הברואים? ה' מדבר אליו – יש לו בינה במה רומז הפס' כי לאדם יש מעמד מיוחד על יתר הבריות? הוא נברא אחרון הוא נברא בצלם ה' ה' מתייעץ בטרם המעשה ה' מדבר אל האדם היחיד שנברא בזוג וכזוג יחידי

28 המשך ייחוד האדם... מכאן נראה שהאדם הוא "נזר הבריאה" = כתר הבריאה. בכל זאת, בסיום בריאת האדם לא נאמר "כי טוב". מדוע? יש בידיו את הבחירה החופשית לבחור ברע. מהי האחריות של האדם על פי השיר? שימו לב שעל פי השיר ש"צלם ה'" שזכה לה האדם מביאה את העולם לחורבן וחזרה ל"תהו ובבהו". אמר רבי עקיבא: "חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר: "כי בצלם אלהים עשה את האדם" מהי החיבה המיוחדת לאדם? שהוא מודע לכך שהוא נברא בצלם. מודע לכוחו.

29 השבת - פרק ב' פס' 1-3 זוהי הפתיחתא לקידוש על היין בערב שבת
השבת - פרק ב' פס' 1-3 זוהי הפתיחתא לקידוש על היין בערב שבת "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" – מלאכת הבריאה שהוכרז עליה בפרק א'2 הסתיימה. בתרגום השבעים (תרגום התורה ליוונית) פס' 2 שונה: 'ויכל אלהים ביום הששי מלאכתו' - מדוע יש הבדל בנוסח? יכל = סיים. ה' סיים מלאכתו ביום השישי ולא ביום השביעי. רש"י פותר קושי זה בכך שאומר שמלאכת הבריאה הסתיימה רק עם המנוחה. אחרים מפרשים את י.כ.ל כ- מ.ד.ד, ש.ק.ל – ביום השביעי העריך את מלאכת ששת הימים

30 ייחוד השבת יש כאן סגנון שירי:
מילים מנחות "היום השביעי", "מלאכתו אשר עשה", כ.ל.ה, ש.ב.ת, ע.ש.ה משחק מילים – כלה, כל, מלאכתו יש כאן שבירה של התבנית שאפיינה את הבריאה עד כה. במה? אין מאמר, אין בריאה – יש פעלים המסמנים העדר עשייה. ש.ב.ת = פסק מלברוא. ברכה בקידוש היום – קד.ש. = ב.ד.ל, י.ח.ד, פ.ר.ש – ייעודו שונה מיתר הימים. לשבת אין יום "בן זוג" כפי שיש ליתר הימים.

31 הנימוק לשביתה נימוק דתי לשבת רמז על השבת העתידה להיות מצווה על האדם.
מהותה – שביתה ממלאכה, ייחוד מיתר ימי השבוע. משמעותה חיובית ונובעת משביעות רצונו של ה' מבריאתו. השבת מופיעה בעוד מקורות בתורה, בהם נוספו לה גם טעמים נוספים: חברתיים – כל בעלי החיים ובני האדם, באשר הם, זכאים למנוחה "למען ינוח שורך...וינפש בן אמתך...", היסטוריים-לאומיים - "זכור כי עבד היית בארץ מצרים". – השבת כסמל לחרות העם.

32 השבת בתרבויות אחרות במוסופותמיה, "בין הנהרות" (פרת וחידקל), חיו הבבלים והאשורים. התקיים יום מנוחה, שאף נקרא שבתו או שפתו. ההבדלים בין השבתו והשבת: שבתו ממלאכה לא כל שבוע אלא אחת ל- 14 יום רק אצולת העם שבתה הנימוק לשביתה היה הפוך– יום סכנה

33 שיא הבריאה בבריאה יש שני שיאים. מהם?
בריאת האדם והשבת. תאור בריאת האדם מציג את האדם כנברא אחרון שהכל הוכן לכבודו ולשלטונו. השבת מתוארת כסיום שמביא את העולם לתכלית השלמות שניהם מבורכים באופן מיוחד ומובדלים מהיתר. האדם – מיתר הברואים, השבת – מיתר הימים.

34 סיום סיפור הבריאה הראשון
יש מחלוקת היכן מסתיים סיפור הבריאה הראשון: על פי חלוקת התנ"ך לפרקים (נוצרית) - פרק א' 31 על פי החלוקה היהודית לפרשיות הפרשה - פרק ב' 3. אחרים מוסיפים את פרק ב פס 4 חלק א' (כולל "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם". מה הנימוק של כל אחד? א31 – האדם הוא שיא הבריאה. סיום של ששת ימי המעשה. ב3- השבת היא שיא הבריאה. סיום של שלמות – 7 ימים (טיפולוגי). הסיום "אשר ברא אלוהים לעשות" סוגר את הפתיחה בפרק א1. ב4א- יש כאן סיום של תקבולת כיאסטית שראשיתה בפרק א1 "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ." מסכמת את כל סיפור הבריאה הראשון.

35 סיכום סיפור הבריאה הראשון הוא סיפור שיש בו תכנון מקדים, סדר ותכלית ברורה לכל. ה' בורא את העולם במאמר ובונה נדבך על גבי נדבך בעולמו. העולם נברא באופן הרמוני ובאופן מושלם, כך שכל נבראיו מקבלים את הדרוש להם ויודעים את תפקידם. יש ויכוח מהו שיאו של התהליך. האם כל העולם נברא עבור האדם – הנברא האחרון? או האם שיאו של התהליך הוא בשביתה המקודשת שבאה אחרי הבריאה?


הורד את "ppt "בראשית א-ב3 סיפור הבריאה הראשון

מצגות קשורות


מודעות Google