המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

בית ספר קהילתי - מדעי ישגב

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "בית ספר קהילתי - מדעי ישגב"— תמליל מצגת:

1 בית ספר קהילתי - מדעי ישגב
מפגש הנהגות כיתתיות פברואר 2007

2 ראשי פרקים מסגרת עבודה פורומי קבלת החלטות וביצוע בית ספרי
תהליך בניית תוכנית עבודה בית ספרי תוכנית עבודה

3 מסגרת עבודה נושא: תהליך קבלת החלטות ויישומן ב'שטח'
מקורות מידע: ראיונות (7 בעלי תפקידים), תקנון העמותה, פרוטוקולים של המליאה ואינטרנט. מגבלות: כל המידע שנאסף נכון לחודש דצמבר 2006. מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

4 עובדות ב'שטח' חוזקות שת"פ הדוק בין העמותה לבי"ס
הפעלת מרכז חוגים 'חי ונושם', מועדונית וקייטנות עמותה בעודף תקציבי ("רווח") מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

5 עובדות ב'שטח' הזדמנויות לשיפור
תהליך מסודר לבניית תוכנית עבודה שנתית - הגדרת יעדים, תקציב, אחריות ולו"ז אג'נדה ברורה בפגישות (מליאה וועדות) קבלת החלטות על בסיס ידע וקיום דיון מקצועי תהליך יישום ההחלטות שהתקבלו העברת מידע ודיווח שוטף בכל הרמות מחויבות ומעורבות אנשי הנהגת הורים בית ספרית מיצוי הפוטנציאל של הורי ביה"ס ומעורבותם שימור וארגון הידע והניסיון בהפעלת העמותה מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

6 פורומי קבלת החלטות וביצוע
ועד מנהל של העמותה ועדת ביקורת של העמותה הנהגת הורים בית ספרית = אסיפה כללית של העמותה (נציג מכל כיתה) הנהגה כיתתית (5-6) הנהגה כיתתית (5-6) הנהגה כיתתית (5-6) הנהגה כיתתית (5-6) הנהגה כיתתית (5-6) הנהגה כיתתית (5-6) מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

7 תהליך בניית תוכנית עבודה בית ספרית
תכנון ויישום תוכנית עבודה שנתית מרץ אפריל מאי תכנון יוני מרץ יולי יישום אוגוסט ספטמבר דצמבר מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

8 תהליך בניית תוכנית עבודה בית ספרית
תכנון חודש פעילות מבצע תוצר מרץ איסוף והצעת צרכים בנושאים הבאים: תשתיות, חינוכי - ערכי, קשרי קהילה ואירועים הנהגה כיתתית דף מסכם של הצרכים כולל פירוט של תוכנית יישום ותקציב משוער אפריל - מאי הצגת נציגי הכיתות את הצרכים והתוכניות הנהגה בית ספרית בחינת הצרכים והתוכניות והגדרת סדרי עדיפויות יוני בחינת תקציב שנתי ייעודי ועד מנהל של העמותה התקציב המיועד לשנת הפעילות הבאה סוף יוני הצגה ואישור באסיפה הכללית קביעת רשימת הפרויקטים ופריסתם יולי בניית תוכניות עבודה פרטניות והקמת צוותי פעולה תוכניות עבודה לביצוע כולל תחומי אחריות ולו"ז מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

9 תהליך בניית תוכנית עבודה בית ספרית
יישום חודש פעילות מבצע תוצר יולי - אוגוסט התארגנות והתחלת ביצוע בהתאם לתוכניות העבודה מחצית ראשונה ספטמבר בחירת הנהגה בכיתות א' וחילופים 'קלים' הנהגה כיתתית פרסום ההנהגות כיתתיות מחצית שניה ספטמבר מפגש הנהגות כיתתיות הנהגה בית ספרית סיכום שנת הפעילות שעברה על ידי ועדת ביקורת והצגת פרוייקטים וצוותי פעולה דצמבר תכנון מול ביצוע מרץ מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

10 תוכנית עבודה פעילות תחומי אחריות לו"ז
הגשת מועמדות לבעלי התפקידים החדשים (4) מתוך הנהגות כיתתיות עד ה -15/2 מינוי בעלי תפקידים בהנהגה בית ספרית ועד מנהל + מנהלת בי"ס עד - 28/2 פרסום ההנהגה הבית ספרית 1/3/07 קביעת לוח ישיבות לתהליך התכנון הנהגה כיתתית+ הנהגה בית ספרית עד ה - 15/2 מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

11 תפקידים חדשים בהנהגת הורים בית ספרית
דרוש רכז תשתיות בעל זמינות גבוהה PUSHER ירידה לפרטים הקטנים בעל יכולת גבוהה למו"מ דרוש רכז קשרי קהילה בעל קשרים חוש יזמי מודעות ורגישות לסביבה דרוש רכז פרויקטים חינוכיים - ערכיים יצירתי יזמי אורך רוח דרוש רכז ידע ותקשורת יכולת ביטוי והעברת מסר גבוהה ראיה מערכתית יכולת גרפית - יתרון מטרת העמותה: לאפשר לבית הספר ולצוות ההוראה למקסם את היכולות והאמצעים לרווחת כלל תלמידי בי"ס

12 תודה על ההקשבה


הורד את "ppt "בית ספר קהילתי - מדעי ישגב

מצגות קשורות


מודעות Google