המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מגמת הנדסת תעשייה וניהול

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מגמת הנדסת תעשייה וניהול"— תמליל מצגת:

1 מגמת הנדסת תעשייה וניהול

2 הנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון, שיפור ובניהול מערכות מורכבות בתעשייה ובשירותים, תוך התייחסות להיבטים ההנדסיים והתפעוליים , הכלכליים והאנושיים של מערכות משובצות אדם ציוד וחומרים . פתרון בעיות מערכתיות בעזרת כלי תכנון וניתוח הכוללים בניית מודלים , אימותם ויישומם . הנדסת תעשייה וניהול מתמקדת בנוסף להיבט טכנולוגי גם בהיבטים כלכליים של הייצור , ובנושאים הקשורים בניהול משאבי אנוש .

3 אשכולות הלימוד במגמה פיסיקה מקצוע מדעי מקצוע מוביל מקצוע ההתמחות
אשכולות הלימוד במגמה פיסיקה מקצוע מדעי ניהול התפעול מקצוע מוביל ניהול הייצור מקצוע ההתמחות

4 בחירה א : מקצוע מדעי , פיסיקה
בחירה א : מקצוע מדעי , פיסיקה עד 5 יח"ל

5 מערכות תפעול בארגון (ניהול התפעול)
מערכות תפעול בארגון (ניהול התפעול) 1 יח"ל כיתה י' מבוא מהו ארגון ?? ניהול מלאי סוגי אירגונים ניהול רכש האירגון וסביבתו הג"ג, אנושית, עסקית המערכת השיווקית משאבי הארגון בקרה והערכת ביצועים בארגון ניהול התפעול

6 הסתברות וסטטיסטיקה ישומית (ניהול התפעול)
2 יח"ל כיתה י"א מבוא EXCEL דיאגרמת עץ סטטיסטיקה תיאורית נוסחת ההסתברות השלמה רגרסיה לינארית התפלגות בינומית מקדם המיתאם התפלגות נורמלית הסתברות מדדי פיזור מדדי מרכז

7 כלכלה הנדסית (ניהול התפעול)
כלכלה הנדסית (ניהול התפעול) מבוא לכלכלה 2 יח"ל כיתה י"ב היחידה היצרנית וההיצע היחידה הצרכנית והביקוש חשבונאות פיננסית מאזן דו"ח רווח והפסד קביעת מחיר שיווי משקל בקרת תקציב בארגון המשק כמערכת כוללת מימון וניתוח כדאיות NPV & IRR חשבונאות ניהולית התמחיר , תקציב בארגון

8 תכנון וניתוח תהליכים (ניהול הייצור)
1 יח"ל חלק מפרויקט כיתה י"ב מבוא הגישה התהליכית בארגון מיפוי וניתוח תהליכים בארגון תהליכי תיכון מוצרים ושרותים תכנון תהליך הייצור וההרכבה תהליכי הייצור וסוגיו מערך זרימה בארגון

9 ניתוח ושיפור תהליכי עבודה
הנדסת ארגון ושיטות ( ניהול הייצור) 1 יח"ל חלק מפרויקט כיתה י"ב מבוא ניתוח ושיפור תהליכי עבודה בארגון מדידת עבודה דגימת עבודה שיטות שכר עידוד שיטת זמנים מוקצבים עקומות למידה הנעת עובדים

10 ניהול האיכות (ניהול הייצור)
ניהול האיכות (ניהול הייצור) 1 יח"ל חלק מפרויקט כיתה י"ב איכות כתנאי לתחרות בעולם המודרני ניהול איכות כוללת TQM כלים וטכניקות לניהול איכות כוללת דגימת עבודה סטטיסטית עלויות איכות תקני איכות

11 ניהול מערכות ייצור (ניהול הייצור)
ניהול מערכות ייצור (ניהול הייצור) 2 יח"ל כיתה י"א ניהול התפעול מהו ? אסטרטגיות התפעול בארגון מודל נקודת האיזון וניתוח כלכלי של היקף הייצור סוגי תהליכי ייצור מערכי ייצור תחזיות שיטות חיזוי ניהול מלאי בארגון ניהול פרוייקטים פרט , פרט משאבים ועלות העמסה וזימון איזון מערכי ייצור הצגה גרפית של קווי ייצור

12 מגמת הנדסת תעשייה וניהול
מגמת תעשיה וניהול נותנת לבוגריה אפשרות תעודת בגרות איכותית עם: מתמטיקה 5 אנגלית 5 פיסיקה 5 בוגרי המגמה יכולים להשתלב בהמשך במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההנדסה, מחשבים, כלכלה,לוגיסטיקה מנהל עסקים ראיית חשבון ועוד. ניהול התפעול 5 ניהול הייצור 5

13 מאחלים לכולכם בחירה מוצלחת צוות המורים בתעשייה וניהול
צוות המורים בתעשייה וניהול


הורד את "ppt "מגמת הנדסת תעשייה וניהול

מצגות קשורות


מודעות Google