המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות"— תמליל מצגת:

1 המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות
מערכי הבחינות, המקצועות, הדיווחים ותעודות הבגרות במתכונת חדשה ל"למידה משמעותית" – תשע"ה ד"ר משה דקלו הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

2 מקצועות החובה לתעודת הבגרות
מקצועות החובה והבחירה: עקרונות ממלכתי יח"ל ממלכתי דתי ממלכתי ערבי/דרוזי תנ"ך 2 תנ"ך דתי 3 תרבות ומורשת 1 עברית ספרות ספרות דתי ערבית מחשבת ישראל תושב"ע הסטוריה הסטוריה דתי הסטוריה (ע'/ד') אזרחות מתמטיקה אנגלית סה"כ יח"ל ללא בחירה 16 20 17 מקצועות בחירה 5↙3 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

3 המקצוע: תצורת הקשר ההיסטורי בין מספר שעות ההוראה ליחידות הלימוד
יחידת לימוד אחת (1 יח"ל) היא מודול הוראה של 90 שעות הוראה. שלוש שעות בשבוע בשנת לימודים או שעה שבועית במהלך שלוש שנים. במערכת הבחינות מקצועות: ברמה רגילה 2 או 3 יחידות לימוד. ברמה גבוהה 4 או 5 יחידות לימוד. כל מקצוע ברמת 2 יחידות לימוד נלמד בכ – 180 שעות הוראה כל מקצוע ברמת 3 יחידות לימוד נלמד בכ – 270 שעות הוראה כל מקצוע ברמת 5 יחידות לימוד נלמד בכ – 450 שעות הוראה הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

4 עקרונות למודל בחינות הבגרות
1. כל תכנית לימודים לרמה רגילה של 2 יח"ל תתבסס על כ שעות, כפי שנקבע (3 ש"ש ליח"ל) בהגדרות היסוד של חוזר ל"ז/1 2. מרכיב הערכה הבית ספרית לרמה רגילה יהיה על תוכן של כ – 30% מהתוכן, ועל כ - 70% מהתוכן תתקיים בהערכה חיצונית 3. תכנית הלימודים לרמה מוגברת 5 יח"ל תתבסס על 450 שעות לימוד, תלמידים יבחנו על 70% מהחומר בבחינה חיצונית ועל 30% מהחומר בהערכה בית ספרית. 4. מרכיבי הערכה הבית ספריים יהיו מבוססים על מגוון חלופות, כאמור למידה משמעותית, וחלופות בסוגי הערכה כגון: תלקיט, בע"פ, ביוטופ, חקר, פרוייקטון וכד' 5. הערכה הבית ספרית תהייה מבוססת על מרכיבים סטנדרטיים שידווחו לאגף הבחינות בכל מקצוע כפי שיקבע על ידי ועדת המקצוע ובאחריות המפמ"ר הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

5 התעודות העתידיות שיונפקו
תעודת הבגרות תעודת הגמר תעודה טכנולוגית תעודת 12 שנות לימוד הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

6 תעודת הבגרות שתופק במתכונת החדשה צד שמאל או למטה צד ימין מקצועות חובה
מקצוע מדעי: 90 שעות – ציון דיווח החל מכתה י' פרטים אישיים ומוסדיים מקצוע השכלה כללית: 30 שעות – ציון דיווח החל מכתה י' מקצועות חובה (שבעה בממלכתי) מקצועות בחירה (מקסימום שלושה) מקצוע מוגבר אחד בלבד רמת המקצוע: ביח"ל ציון בטווח מקצוע השכלה כללית: 30 שעות – ציון דיווח החל מכתה י' חינוך גופני: 180 שעות - ציון דיווח בכתה י"ב תרומה לקהילה והעצמה אישית 180 שעות: ציון מילולי דיווח בכתה י"ב הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

7 בניית הציון: מקצוע חובה ברמה רגילה 2 יח"ל
כל מקצוע יבנה מכל חלקיו המוגדרים. המקצוע ידווח על פי הכללים הבאים למרכז הבדיקה וכל הציונים יבוקרו לשלמות ולאיכות פדגוגית ומנהלית בחינת בגרות חיצונית בכתב או בשיטה חלופית 70% 30% הערכה בית ספרית חלופית ציון שנתי 30% ציון מחברת בחינה מגוון חלופות בהערכה עבודת חקר מטלת ביצוע כל יתר החלופות ידווח 48 שעות לפני הבחינה שני מעריכים ובקרת איכות ציון ע"פ מחוון ציון אחד סופי ע"פ הסכם שכר חלק מההוראה מורה במאגר מורה בעוש"ר הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

8 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות
מבנה המקצועות הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

9 הערכה בית ספרית והערכה חיצונית: מקצועות חובה ברמת 2 יח"ל
הערכה בית ספרית והערכה חיצונית: מקצועות חובה ברמת 2 יח"ל חיצונית בכתב: על 70% מהחומר בית ספרית חלופית ומבוקרת: על 30% מהחומר הערכה חיצונית בכתב מודול 1.4 יח"ל 70% מתכנית הלימודים בהערכה חיצונית בכתב הערכה חלופית בית ספרית מבוקרת מודול 0.6 יח"ל 30% מתכנית הלימודים בהערכה בית ספרית החל משנת תשע"ז יתקיים שאלון מקביל לאקסטרנים (היל"ה) ולנבחני משנה דיווח ציונים ע"פ מחוון לחלופה מועדפת רפורמה 9588 דיווח ציון סופי למרכיב 9545 דיווח ציונים מוקדם 9501 דוח בחינה 9502 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

10 הערכה בית ספרית והערכה חיצונית: הגברת מקצועות חובה מרמת 2 יח"ל לרמת 5 יח"ל
חיצונית בכתב: על 70% מהחומר בית ספרית חלופית ומבוקרת: על 30% מהחומר הערכה חיצונית בכתב מודול 2.1 יח"ל, 70% מתכנית הלימודים להגברה בהערכה חיצונית בכתב, משך הבחינה 3 שעות מודול 0.9 יח"ל 30% מתכנית הלימודים בהערכה בית ספרית החל משנת תשע"ז יתקיים שאלון לאקסטרנים ולנבחני משנה הערכה חלופית בית ספרית מבוקרת הערכה חיצונית בכתב מודול 1.4 יח"ל 70% מתכנית הלימודים בהערכה חיצונית בכתב, משך הבחינה 2.5 שעות הערכה חלופית בית ספרית מבוקרת מודול 0.6 יח"ל 30% מתכנית הלימודים בהערכה בית ספרית החל משנת תשע"ז יתקיים שאלון לאקסטרנים ולנבחני משנה הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

11 הערכה בית ספרית והערכה חיצונית: מקצועות בחירה ברמת 5 יח"ל
הערכה בית ספרית והערכה חיצונית: מקצועות בחירה ברמת 5 יח"ל חיצונית בכתב משקלה : 70% מהחומר בית ספרית חלופית ומבוקרת משקלה: 30% מהחומר מודול השלמה שמשקלו 30% (2 יח"ל) בהערכה בית ספרית הערכה חלופית בית ספרית מבוקרת הערכה חיצונית בכתב מודול הערכה שמשקלו 70% (3 יח"ל) בהערכה חיצונית: בחינה בכתב או בחינה בחלופת הערכה ע"י בוחן חיצוני (משך הבחינה 3 שעות) הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

12 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות
חישוב ציוני המקצועות הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

13 בקרת איכויות על ציונים ומשקלות הערכה
משרד החינוך, אגף הבכיר בחינות מורה המקצוע בית הספר, מורה המקצוע הערכה פנימית משקלה: 30% הערכה חיצונית משקלה: 70% ציון סופי בהערכה חלופית (9545) 100% ציון שנתי (9501) 30% או ציון סופי ע"פ מחוון בהערכה חלופית (9588) ציון בחינה חיצונית (9535) 70% בקרה: פדגוגית בזמן אמת בקרה: שק"ד משרד החינוך אגף א' לחינוך על יסודי משרד החינוך אגף בכיר בחינות הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

14 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות
טפסי דיווח הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

15 טפסי דיווח בבחינות שאינן בכתב - רקע כללי
אגף הבחינות מפעיל החל מועד אביב תשע"ד (2014) את סדרת טפסי דיווח שמיועדים לבוחנים המקיימים בחינות בשיטות הערכה חלופיות. סדרת הטפסים הינה "גנרית" ומיועדת לקלוט את הציונים על פי מחוון מחייב ומרכיבים המאפיינים את הסטנדרט הנדרש הטפסים החדשים מיועדים להחליף שני סוגי הטפסים העיקריים שהיו קיימים בעבר במערכת: 9540 אדום – טופס שעליו דווחו ציונים סופיים של בחינות בע"פ, מעבדה, בחינות פנימיות בבתי"ס, עבודות גמר, פרויקטים וכד'. 9540 צהוב – טופס עליו דווחו ציונים סופיים של בחינות חיצוניות בכתב לתלמידים שנבחנו בע"פ באותם שאלונים (כגון עולים חדשים, תלמידים בעלי התאמה של הבחנות בע"פ במקום בכתב וכד')

16 סוגי הטפסים במערך החדש של הרפורמה בבחינות הבגרות
סמל הטופס והקובץ תיאור מטרת הטופס 9501 דיווח ציונים מקדים (לציונים השנתיים). יוגש עד יומיים לפני מועד הבחינה לתחנת הקליטה. 9502 דו"ח בחינה לדיווח משתתפים בבחינה. על גבי טופס זה יש להדביק מדבקות נבחן לפי סדר ישיבה בכיתה, הטופס ילווה את המחברות בכתב, ללא מילוי ציונים שנתיים. בטופס זה המשגיחים ידביקו מדבקת משגיח לציון ביצוע השגחה על נבחנים אלה. 9545 דיווח ציוני הערכה חלופית, למרכיב ה - 30%. ציוני הערכה בית ספרית, כחלק מהמקצוע. לדיווח ציון עבור, עבודת חקר ומטלת ביצוע. 9544 דיווח ציונים של בחינות חיצוניות בכתב לתלמידים שזכאים להיבחנות בע"פ (לפי התאמה מאושרת על ידי ועדת התאמות מחוזית).

17 טופס 9501 – דיווח ציונים שנתיים מקדים

18 טופס 9502 – דיווח נוכחות במבחן

19 טופס 9545 – לדיווח ציון סופי למרכיב 30%

20 מטלת ביצוע קבוצתית (אזרחות) - 9570

21 דיווח ציונים להערכה חלופית, ע"פ מחוון - 9588

22 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות
תעודות הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

23 הכין: ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות


הורד את "ppt "המינהל הפדגוגי אגף בכיר בחינות

מצגות קשורות


מודעות Google