המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

ועדה חקלאית 2017 חקלאות מנוהלת.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "ועדה חקלאית 2017 חקלאות מנוהלת."— תמליל מצגת:

1 ועדה חקלאית 2017 חקלאות מנוהלת

2 חזון הועדה החקלאית להוות גורם מוביל בניהול מרחב חקלאי אזורי תוך ניצול יתרונות ההון האנושי, אזורי הגידול השונים והידע המחקרי בגולן.

3 צוות היגוי לחקלאות בגולן
טיוטה ראשונית תחומי פעילות צוות היגוי לחקלאות בגולן חברה כלכלית- לקידום חקלאות עתירת ידע גולן ועדה חקלאית מנכ"ל מרכז להפצה והטמעת הידע החקלאי כלכלה תזונה מקדמת רפואה חקלאות מדויקת אגרונומיקה ביוטכנולוגיה הדרכה מיתוג ושיווק שולחנות מגדלים חינוך לחקלאות חדשנות ניסויים קליניים תו תקן מידע שוטף שתלנות והשבחה 1. הערכת פרויקטים 2. בחינה יישומית מו"פ צפון גידולים חדשים מטעים קניית שירותי מחקר מכון שמיר למחקר מניעת נזקי חקלאות מים הדברה ידידותית מיגל

4 צוות היגוי לחקלאות בגולן
מבנה הועדה החקלאית צוות היגוי לחקלאות בגולן ועדה חקלאית מנהל ועדה חקלאית הדרכה שולחנות מגדלים הכשרה מקצועית מיתוג ושיווק גד"ש לול בקר זית סובטרופי הדרים נשירים כרם רפת מידע וצרכים מקצועיים מו"פ צפון מכון שמיר למחקר מרכז לחקלאות עתירת ידע

5 צוות היגוי חקלאות עתירת ידע בגולן
מכון שמיר למחקר ומיגל מו"פ צפון נציג מחקר ואקדמיה חיצוניים נציג ציבור (שולחנות מגדלים) מנכ"ל חכ"ל מנהל ו. חקלאית

6 מטרות הועדה החקלאית לפתח מערכת לניהול המרחב החקלאי בגולן, על מנת למקסם את היתרון היחסי לידי מימוש כלכלי אזורי. חיזוק החקלאות- כלכלית, שיווקית, חינוכית, פוליטית. להוות כלי עזר לחקלאים בנושאים שוטפים.

7 יעדי הועדה החקלאית- טכניקות ליישום והשגת המטרות:
יעדי הועדה החקלאית- טכניקות ליישום והשגת המטרות: מערכת לניהול המרחב החקלאי בגולן: שולחנות מגדלים- ליצור ערך מוסף לאיגוד ויצירת שיח מפרה בין החקלאים. נושאים לטיפול: שיווק, מו"פ, כוח עבודה, רכש, הדברה, ניתוחי שוק, בחינת שווקים חדשים, גידולים חדשים, תקשורת עם מכוני המחקר, ספקים, מחירי תשומות, התארגנויות לכוח קנייה, תקבולים עבור תפוקות..... הצפת בעיות וחידוד האינטרסים של הענפי החקלאות בגולן. איסוף, פיתוח ושיתוף של המידע הארגוני והידע המקצועי עיבוי הנהלת הועדה החקלאית ברכזי השולחנות. שיתוף הנהלת הועדה החקלאית במרכז לחקלאות עתירת ידע. חיזוק הייצוג האזורי במועצות הייצור וארגוני המגדלים.

8 חיזוק החקלאות בגולן: כלכלי: גיוס תקציבי פיתוח, התארגנות לרכש, שרשרת הערך, מפעלי תמך, מיתוג.... הדרכה: תגבור הדרכת שה"מ בהדרכה אזורית ויצירת מנגנון לחניכה חקלאית. שיווקית: הרחבת השליטה בשרשרת הערך, מיתוג .... שילוב דור ההמשך בחקלאות, פיתוח אמצעי ייצור חדשים וסיוע בגיבוש תכניות עסקיות.... חינוכית: עתידים בגולן, נטעים, פורום מרכזי משקים, כנסים מקצועיים, השתלמויות, שת"פ עם אוהלו ליצירת קורסים עפ"י הצורך בשטח.... יישום פרויקט הנחלות – ליווי התהליך הבירוקרטי בהכשרות, תאום תכנית המים, מציאת אופציות חדשות בחקלאות, סיוע לישובים בהקמת משקי חקלאות חדשים...... חקלאות תומכת סביבה- ידידותית לחקלאי, לקרקע ולצרכן הסופי. בטחון החקלאים- מניעת גניבות חקלאיות, פקח חקלאי (רט"ג- חזירים, תנים, כלבת...), כלבים, פרות משוטטות.

9 תוצר מפעילות הועדה החקלאית
חיזוק הקשר בין החקלאים- יצירת פלטפורמה לשותפויות, יזמויות.... חיזוק ההתארגנות החקלאית והקואופרציה: גידול משותף, רכישה משותפת, שיווק משותף (שת"פ בין המשק השיתופי למושבי). חיזוק הועדה החקלאית ומיצובה כגורם אזורי משפיע על החקלאות. שילוב דור ההמשך בחקלאות ועידוד ותמיכה מקצועית ביזמים חדשים. הרחבת סל ענפי החקלאות ופיתוח אמצעי היצור נוספים.

10 באחריות הועדה החקלאית דרכים חקלאיות ביטחוניות- קשר ותאום עם החקלאים.
מועצות הצמחים – קידום האינטרסים של חקלאי הגולן. משרד החקלאות - קידום האינטרסים של חקלאי הגולן. כוח אדם בחקלאות – עבודה ישראלית צעירה- לפעול לשילוב כעבודה מועדפת או מענקים. רשות מרעה גולן – פיתוח תשתיות במרעה. פרויקטים אד הוק – על פי הצרכים והגדרת שולחנות המגדלים (כפר קוטפים באליעד). פסולת חקלאית – יצירת מערכת מוסדרת לפינוי הפסולת החקלאית כחלק מהשירותים הניתנים לחקלאי. הדברה אזורית – המשך הפרויקטים הקיימים. מינוף הפרויקטים לבניית מערכת מרכזת להדברה אזורית. העברת מידע מהגופים הממשלתיים/ ציבוריים לחקלאים- קולות קוראים, חידושים, מחקרים....

11 סיכום- חשיבות הועדה החקלאית
השוק החקלאות נמצא במשבר של חוסר וודאות שהחמיר בשנים האחרונות עקב "יוקר המחייה". מדיניות ממשלתית השוחקת את הרווחיות הנמוכה גם כך- רפורמות, יבוא, מכסים.. איומים כבדים על ענפים מרכזיים בגולן- תפוח, רפת, אגס, זית, לול.... ועודף תחרות בענפים הקיימים. כל אלו מצריכים אותנו החקלאים להגיב ולנהל את המשאבים שלנו בצורה יעילה יותר- ניהול אזורי. יש לבצע התייעלות ושכלול בענפים הקיימים, לפתח אופציות חדשות לחקלאות, יצירת גוף ניהולי המשלב את החקלאים בניתוח מצב החקלאות בגולן, חיבור למכוני המחקר וע"י כך להיות שותפים לקבלת ההחלטות לקידום החקלאות בגולן.

12 הצעת תקציב ועדה חקלאית לשנת 2017
הצעת תקציב 2017 הצעת תקציב ועדה חקלאית לשנת 2017 פירוט ההוצאה סכום אלש"ח מקורות מימון באלש"ח סה"כ ח. להתישבות יישובים מ. החקלאות מועצה פורום מרכזי משקים 30 - כנסים שנתיים והעברת מידע שוטף 60 שולחנות מגדלים 250 70 180 תגבור הדרכה 300 120 90 חדשנות/ יזמות מיתוג/ סקרי שוק ייעוץ כללי 44 בטחון ופיקוח (רט"ג) 80 170 1054 150 260 644 1,054


הורד את "ppt "ועדה חקלאית 2017 חקלאות מנוהלת.

מצגות קשורות


מודעות Google