המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

הוראה בעזרת תרשים מארגן

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "הוראה בעזרת תרשים מארגן"— תמליל מצגת:

1 הוראה בעזרת תרשים מארגן
אשכול השלטון המקומי מתוך תוכנית הלימודים – אשכול רשויות מקומיות: חלוקת התפקידים והסמכויות בין השלטון המרכזי והמקומי מבנה הרשויות המקומיות. הדמוקרטיה המקומית - תיבחן שיטת הבחירות למועצות המקומיות ולראשות המועצה. - יוצגו הנושאים שעליהם מתנהלים בשלטון המקומי מאבקי כוח פוליטיים. - תידון הפעילות במועצה כקרש קפיצה לפעילות פוליטית ארצית. - ייבחן ההבדל במעמד השלטון המקומי במגזר היהודי למעמדו במגזר הערבי, והגורמים לכך. הוראה בעזרת תרשים מארגן

2 השלטון המקומי

3 השלטון המקומי תפקידים מים וביוב שירותי רווחה תברואה וניקיון
שירותי חינוך שירותי רווחה תברואה וניקיון הנדסה ובניין השלטון המקומי שירותי דת רישוי עסקים לשם מה נועד השלטון המקומי?

4 השלטון המקומי סמכויות תפקידים מים וביוב שירותי רווחה תברואה וניקיון
גביית מסים חקיקת חוקי עזר מים וביוב שירותי חינוך שירותי רווחה שפיטה תכנון ובניה תברואה וניקיון הנדסה ובניין השלטון המקומי שירותי דת רישוי עסקים כיצד השלטון המקומי יכול לבצע את תפקידיו?

5 השלטון המקומי סמכויות תפקידים סוגי רשויות מקומיות עיריה מים וביוב
מועצה מקומית מועצה אזורית תפקידים עיריה גביית מסים חקיקת חוקי עזר מים וביוב שירותי חינוך שירותי רווחה סוגי רשויות מקומיות שפיטה תכנון ובניה תברואה וניקיון הנדסה ובניין השלטון המקומי שירותי דת רישוי עסקים כיצד השלטון המקומי שולט בשטח?

6 השלטון המקומי סמכויות תפקידים סוגי רשויות מקומיות מבנה עיריה מים וביוב
מועצה מקומית מועצה אזורית תפקידים עיריה גביית מסים חקיקת חוקי עזר מים וביוב שירותי חינוך שירותי רווחה סוגי רשויות מקומיות שפיטה תכנון ובניה תברואה וניקיון הנדסה ובניין השלטון המקומי שירותי דת רישוי עסקים ראש הרשות מה מבנה השלטון המקומי? איזונים ובלמים דרג מינהלי מבנה מועצת הרשות

7 השלטון המקומי סמכויות תפקידים סוגי רשויות מקומיות מבנה בחירות עיריה
מועצה מקומית מועצה אזורית תפקידים עיריה גביית מסים חקיקת חוקי עזר מים וביוב שירותי חינוך שירותי רווחה סוגי רשויות מקומיות שפיטה תכנון ובניה תברואה וניקיון הנדסה ובניין השלטון המקומי שירותי דת רישוי עסקים ראש הרשות כיצד נבחר השלטון המקומי? שיטה ישירה-רובית איזונים ובלמים דרג מינהלי מבנה בחירות שיטה רשימתית-יחסית מועצת הרשות

8 השלטון המקומי השלטון המרכזי
למה קיים בכלל שלטון מקומי? מה ייחודו? מדוע לא ניתן להסתפק בשירותים של השלטון המרכזי? השלטון המרכזי

9 השלטון המקומי השלטון המרכזי
סמכויות תפקידים גביית מסים חקיקת חוקי עזר שירותי רווחה שירותי חינוך השלטון המקומי מבנה ראש הרשות מה צריכים להיות היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי? דרג מינהלי מועצת הרשות השלטון המרכזי

10 השלטון המקומי השלטון המרכזי
סמכויות תפקידים גביית מסים חקיקת חוקי עזר שירותי רווחה שירותי חינוך השלטון המקומי משרד הרווחה: מדיניות ותקציב הרשות המקומית: מיפוי ותפעול משרד החינוך: מדיניות ותקציב הרשות המקומית: תפעול מבנה ראש הרשות מה חלוקת התפקידים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי? (דוגמאות) דרג מינהלי מועצת הרשות חלוקת תפקידים השלטון המרכזי

11 השלטון המקומי השלטון המרכזי
סמכויות תפקידים גביית מסים חקיקת חוקי עזר שירותי רווחה שירותי חינוך השלטון המקומי הכנסת מגבילה את גובה הארנונה לא יכולים לסתור חקיקה ראשית משרד הרווחה: מדיניות ותקציב הרשות המקומית: מיפוי ותפעול משרד החינוך: תקציב ותכנים הרשות המקומית: תפעול מבנה מינוי "ועדה קרואה" ראש הרשות כיצד השלטון המקומי מפקח ומגביל את השלטון המקומי? דרג מינהלי מועצת הרשות פיקוח והגבלה חלוקת תפקידים השלטון המרכזי

12 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
שאלה לדיון: מה משפיע על מעמד הרשות המקומית בעיני התושבים שלה ובעיני השלטון המרכזי?

13 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
שירותים חברתיים היקף היקף השירותים החברתיים: ככל שהרשות המקומית נותנת שירותים חברתיים בהיקף נרחב יותר (חינוך, תרבות, רווחה וכו') מעמדה בקרב התושבים משתפר

14 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
גביית מסים שירותים חברתיים קשיים היקף קשיים בגביית מסים: הרשות המקומית גובה מסים מהתושבים ומעסקים. ככל שהאוכלוסיה עניה יותר וככל שיש פחות אזורי תעשיה גביית המסים נמוכה יותר, ולהיפך.

15 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
גביית מסים שירותים חברתיים קשיים היקף ככל שגביית המסים נמוכה יותר, הרשות יכולה לספק שירותים חברתיים ברמה נמוכה יותר. ככל שהשירותים החברתיים פחותים, לתושבים יש פחות מניע לתשלום מסים מקומיים.

16 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
אחוזי הצבעה גביית מסים שירותים חברתיים סיבות קשיים היקף ככל שקבוצה פחות מוצאת את ייצוג ומקום ברמה הלאומית, היא מוצאת יותר ייצוג וביטוי בשלטון המקומי – ולהיפך.

17 דוגמאות לגורמים המשפיעים על מעמד הרשות המקומית
אחוזי הצבעה גביית מסים שירותים חברתיים סיבות קשיים היקף עוני ושירותי רווחה: היישובים הערביים בישראל ממוקמים ברובם באשכולות 1-4 מבחינה חברתית-כלכלית. האוכלוסיה הערבית בישראל היא אוכלוסיה עניה יותר מהאוכלוסיה היהודית וזקוקה ליותר שירותי רווחה. גביית מסים: כתוצאה מהעוני, ממיעוט באזורי תעשיה ותעסוקה ומסיבות נוספות, גביית המסים ביישובים אלו נמוכה יותר. כתוצאה מכך, שירותי הרווחה ביישובים אלו מצומצמים יותר. בנוסף, מענקי האיזון מהשלטון המרכזי מצומצמים יותר מאשר למגזר היהודי. אחוזי הצבעה: ביישובים הערבים אחוזי ההצבעה גבוהים באופן יחסי. פערים במעמד בין הרשויות היהודיות לערביות

18 לדיון סביב אילו תפקידים של השלטון המקומי מתנהלים מאבקי כוח, ומדוע? הביאו דוגמאות מהרשות המקומית בה אתם מתגוררים.

19 לדיון אנשי ציבור רבים החלו את פעולתם הציבורית בזירה המקומית, וממנה עברו לפעילות פוליטית ארצית. אילו יתרונות ואילו חסרונות ניתן למצוא בכך?

20 לדיון הסבירו כיצד מתבטאים העקרונות הבאים בפעילות הרשות המקומית:
שלטון העם פלורליזם וייצוגיות הפרדת רשויות ועירוב סמכויות

21 לדיון הסבירו כיצד מתבטאים העקרונות הבאים ביחסים שבין הרשות המקומית לשלטון המרכזי: שלטון העם הגבלת השלטון הפרדת רשויות ועירוב סמכויות


הורד את "ppt "הוראה בעזרת תרשים מארגן

מצגות קשורות


מודעות Google