המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

בית ספר ממלכתי "נווה עמרם" לנגינה ופיתוח חשיבה יזמית

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "בית ספר ממלכתי "נווה עמרם" לנגינה ופיתוח חשיבה יזמית"— תמליל מצגת:

1 בית ספר ממלכתי "נווה עמרם" לנגינה ופיתוח חשיבה יזמית
בית ספר ממלכתי "נווה עמרם" לנגינה ופיתוח חשיבה יזמית התמונה החינוכית ייחודיות מאפייני אוכלוסייה חזון פרופיל ועדה מלווה תחילת שנה עיריית מינהל החינוך והתנו"ס אגף החינוך משרד החינוך מחוז דרום דיון וסיכום תכניות תומכות תכנית בית ספרית משאבים מנהלת: רחל אוזן | מפקחת: בת אל כספי | מנהל מחלקת חינוך יסודי: משה נחום | יועצת: ענת רביב

2 חזון בית הספר בית ספר "נווה עמרם" יטפח בוגר בעל חשיבה יזמית ומוסיקלית, יעניק לתלמידיו ולקהילתו תחושת שייכות, מוגנות וביטחון. יפתח תרבות של הידברות המבוססת על כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות. יטפח תלמידים השואפים למצוינות ולמיצוי עצמי. בעלי מיומנויות וכישורים להצלחה בחיים, פועלים בסביבות למידה המשלבות טכנולוגיות חדשניות, יוזמים, מעורבים ומשפיעים בחברה. העיקרון הפדגוגי המוביל את בית הספר: חשיבה יזמית ומוסיקלית תוביל לטיפוח תהליכי חשיבה ולמידה, תקדם הישגים ותוביל לתלמיד ערכי, בעל מסוגלות עצמית, פעיל, יוזם ומעורב בחברה.

3 פרופיל בית הספר שם בית-הספר: "נווה עמרם"
שם בית-הספר: "נווה עמרם" סמל המוסד: רשות: דימונה שם המנהלת: אוזן רחל וותק המנהלת: 4 שם המפקחת: בת אל כספי מגזר: יהודי סוג הפיקוח: ממלכתי רצף גילאי: א-ו מספר כיתות חינוך רגיל: 15 מספר כיתות חינוך מיוחד: 0 מספר תלמידים: 390 מספר בנות: מספר בנים: 206 מדד טיפוח: 6.86 תקן שעות: 699 יוח"א: יש הזנה: יש השאלת ספרים: יש שנת הצטרפות לתכנית להשאלת ספרים: 2013

4 מאפייני אוכלוסיית התלמידים
בית ספר "נווה עמרם" מונה 390 תלמידים. 213 בנות ו בנים. התלמידים לומדים ב-15 כתות אם. אוכלוסיית התלמידים הטרוגנית וניזונה מהשכונות המקיפות את בית הספר: "מרחבים","תשלוז" ו"נווה חורש". אוכלוסיית התלמידים מגוונת, התלמידים ילידי הארץ דור שני ליוצאי צפון אפריקה, הודו ורוסיה. מצבם הסוציו-אקונומית של רוב תלמידי בית הספר בינוני. בביה"ס 27 תלמידי שילוב המהווים 6.4% מכלל תלמידי ביה"ס. 2 תלמידים מחוננים המהווים 0.7% מכלל התלמידים. 56 משפחות חד הוריות המהוות % מכלל התלמידים .30 תלמידים המטופלים ע"י יועצת ופסיכולוגית מסיבות שונות.

5 בית ספר לפיתוח חשיבה יזמית ונגינה
ייחודיות בית הספר בית ספר לפיתוח חשיבה יזמית ונגינה היסוד המארגן של התלב"ס - בהיבט התוכני היסוד המארגן בהיבט- דרכי הוראה למידה הערכה הטמעת מיומנויות היזם כבסיס ללמידה משמעותית באמצעות פיתוח תוצרי לומד מבוססי חקר תוך הדגשת המוסיקה כשפה.

6 מבנה התהליך היזמי בראי תפקודי הלומד איתור צורך זיהוי הזדמנות
בחירת כיוון למיזם/ יוזמה תכנון ארגון זמן וארגון לומדים ארגון זמן וארגון לומדים יישום וביצוע

7 תכנון יחידת הוראה בהיבט יזמי- חקרני
מה המטרות בתחום התוכן? האם בכל יחידות ההוראה ניתן לקדם תפקודי לומד? מהם התפקודים הרווחים ביחידות ההוראה? אלו תפקודי לומד נבחר לקדם? אלו התנסויות/ משימות יזומנו ללומדים? מהם התוצרים המצופים?

8 תערוכה המייצגת את מאפייני האביב באמצעים שונים "אני חוקר עונת אביב"
"אני יחי יוזמות תשע''ו יחידות לימוד "אני יחי שכבה א' תערוכה המייצגת את מאפייני האביב באמצעים שונים "אני חוקר עונת אביב" שכבה ב' העברת היצירה בדרכים מגוונות: מחזה, חידה, המלצה , אחר "פיתוח יזמה סביב ספור ויצירה מוסיקלית" שכבה ג' הצגת תוצרים בתערוכה רב ממדית "הטבע כהשראה" שכבה ד' בניית סביבת חיים אידיאלית מיטבית לבעלי חיים שיקום סביבת חיים לבעלי חיים "התאמת בעלי חיים לסביבתם" שכבה ה' "תפארת מדינת ישראל- חקר מדליקי משואות יום העמצאות" המלצה על מדליק משואה מישוב לוועדה שכבה ו' תכנון טיול באמצעות שירי אהוד מנור או ערב הורים או קונצרט או תערוכה "תווים לדמותנו תווים למדינה- שרים אהוד מנור"

9 הצגת דגמים שונים לחגיגות יום הולדת. " יום הולדת "
"אני יחי יוזמות תשע''ז יחידות לימוד "אני יחי שכבה א' הצגת דגמים שונים לחגיגות יום הולדת. " יום הולדת " שכבה ב' ערב משפחתי הכולל סיפורי משפחות והצגת תוצרים בשילוב נגינה. "המשפחה שלי ובילוי בשעות הפנאי" שכבה ג' הכנת משחקים והפצתם בקפה ידע . "איך משחקים-קפה ידע" שכבה ד' "מתנה למדינה-הכרזה שלנו"-חקר סמלים לאומיים בזיקה ליום העצמאות הצגת תוצרים בתערוכה רב ממדית כתפאורה לקונצרט ע"ש צחי איטח ז"ל. שכבה ה' הפקת תוצר כתוב הכולל כרזות ומדריך לצרכן הנבון. "לקנות בחוכמה ולא ברגש" - צרכנות נבונה שכבה ו' תוצר אישי-כתיבת עבודת חקר. תוצר שכבתי-הפקת יום שיא בית ספרי וקהילתי. "הבריאות בידיים שלי"

10 נקודות לשימור ולשיפור תשע"ו תשע"ז תשע"ח- מה הלאה ?
העמקת הלמידה בחדר המורים בנושא-תהליכי חקר ומיומנויות הלומד במאה ה-21 חדר מורים לומד ומיישם ביח"ל ושיעורים מבוססי –מיומנויות חקר והובלת תהליך חקר ויזמות . בניית שגרות הדרכה ומניפת הדרכה פנים בית ספרית למידת עמיתים – תכנון וצפייה בשיעור מיטבי בהוראה מגוונת לטיוב ושיפור תוך שימוש במשוב על תהליך הלמידה בכלי למשוב מקדם. ביסוס והעמקת הלמידה החקרנית ויישום מיומנויות החקר בתחומי הדעת השונים. העמקת השילוב יזמות- נגינה הרחבת התלב"ס ליחידות נוספות יישום מודל לבניית יחידת לימוד בתפיסה חקרנית/יזמית. בניית שדרה נוספת לתלב"ס מא'- ו' סביב ייחודיות בית הספר בהובלת ראשי המניפות. בניית שגרות למידה חקרניות בלמידה משמעותית משולבת6 תפקודי הלומד בתלב"ס הייחודיות ובזיקה ליח"ל נוספות בנייה של 6 יחי' נוספות בהובלת ראשי המניפות בהסתמך על המודל לבניית יחידת לימוד. הטמעה ופיתוח כלים בית ספרים להוראה-למידה והערכה השתלמות מוסדית- הרחבת הכלים הבית ספרים והטמעתם . למידת כלים נוספים להערכה חלופית(מחוון, רשימת בקרה עצמית, רפלקציה, משוב בכתב ובע"פ המקדם למידה ) בחינת יחידות הלימוד שנכתבו באמצעות הכלי להתבוננות בתפקודי לומד. הטמעת הכלים למשוב מקדם למידה-הוראה בתחומי הדעת השונים. התנסות בניהול יומן למידה בשכבת גיל אחת. בניית מערך הפצה בתוך קהילת בית הספר ליוזמות החינוכיות ומחוץ לקהילה הפצת חלק מהיוזמות בתוך קהילת בית הספר וחלקן מחוץ לקהילה בהפעלות והדגמות. קביעת לו"ז להפצת היוזמות כשגרה. פיתוח מרחבי למידה פיתוח מרחבי למידה גמישים הנגזרים מהיוזמות. תכנון ויישום מרחבים כיתתיים, חוץ כיתתיים ווירטואליים.(חדר רובוטיקה, אתר בי"ס, גינה קהילתית, מתחם א-ב, מרחב מוסיקלי ) הרחבה והטמעה של מרחבי למידה חוץ כיתתיים.

11 כלים בית ספריים לניהול ההוראה- למידה מתוך המודל הפדגוגי
כלי למיפוי מוזיקלי כלי לרפלקציה כלי לניתוח אוירה כלי לתכנון יחידת הוראה מחוון להערכת פעילות הוראה מפתחת חשיבה בשיעור המבוסס על תהליכי חקר ותהליכים יזמיים

12 איתור צרכים, זיהוי הזדמנויות הערכת התהליך, התוצר והמענה לצורך
כלי בית ספרי לתכנון ולהערכה שלבים בתהליך היזמי מיומנויות היזם תפקודי לומד מיומנויות מוסיקליות איתור צרכים, זיהוי הזדמנויות התבוננות בין אישי הקשבה, האזנה, המשגה, תיאור מוסיקלי זיהוי צרכים (זיהוי צרכי האחר) בין אישי / תוך אישי המשגת בעיה קוגניטיבי בחירת כיוון למיזם העלאת עושר רעיונות אלתור הערכת חלופות מטא קוגניטיבי פירוק והרכבה בחירה וויתור הכוונה עצמית תכנון המשגת מטרות ויעדים הלחנה , עיבוד בניית שיתופי פעולה ועבודת צוות המשגת סדר פעולות למימוש התכנון/הלמידה הוצאה מן הכוח אל הפועל ביצוע המשימה ביצוע תנועתי - חושי הערכת התהליך, התוצר והמענה לצורך הערכת תהליך / רפלקציה משוב, הערכה וביקורת משוב עמיתים ביו אישי הערכת תוצר / בדיקת הלמידה תוך אישי / הכוונה עצמית

13

14

15

16

17 התמונה החינוכית הבית ספרית
מוקדי חוזק נקודות לשיפור לימודי *פיתוח מקצועי של המורים, צוות הוראה לומד, מתפתח ומיישם דרכי הוראה- למידה- הערכה מגוונים וחדשניים *קיום שגרות למידת עמיתים. *קיימים מרחבי למידה גמישים הנגזרים מהיוזמות *צמצום פערים ושיפור הישגי במקצועות הליבה שיפור בהישגי מיצ"ב *בניית תכניות דיפרנציאליות מבוססות ממצאים *קיימות תכניות להעצמת תלמידים מצטיינים *שימוש בדרכי הערכה מגוונים *שימוש והטמעת דרכי הערכה של משה"ח לכתות א'-ב' ובניית תוכניות הוראה-למידה. *הצלחה בקידום התלמידים בכתות ב' בתהליכי קריאה-שטף ודיוק בקריאה *יישום ופיתוח כלי הערכה חלופיים להערכת תפקודי הלומד(מורה-תלמיד, תלמיד-תלמיד, הערכת עמיתים) * 90% מהתלמידים ישפרו הישגיהם ב-10 נקודות לפחות. *בנייה וביצוע תכנית לשיפור הישגים בעקבות מיצ"ב במקצועות השפה ובמתמטיקה. *בנייה וביצוע תכנית לשימור ושיפור הישגים באנגלית *הגדלת זמן שיח תלמיד

18 *קיים צוות טיפולי מעורב ומקצועי
מוקדי חוזק נקודות לשיפור רגשי *קיים צוות טיפולי מעורב ומקצועי *עבודה שיתופית עם מסגרות חוץ בית ספריות: הרווחה, המרכז לגיל הרך *הטמעת תכניות ההכלה והפעלתן *הפעלת תכנית "שיח מלב אל לב" *הצלחה ולמידה מתכניות ייחודיות: תעצומות, כלים שלובים, שער שויון, פר"ח *שילוב הורים למידה מהצלחות של תוכניות קיימות והרחבה לתל' נוספים. מתן כלים למורים

19 100% מהתלמידים לוקחים חלק ביוזמה ובמעורבות חברתית
מוקדי חוזק נקודות לשיפור אקלים בית ספרי 100% מהתלמידים לוקחים חלק ביוזמה ובמעורבות חברתית *הפעלת תכנית "מפתח הלב" ו"כישורי חיים" *הפעלת תכנית נגינה הגורמת לתחושת שייכות ו"גאוות יחידה". *תכנית חברתית ענפה בהובלת רכזת ח"ח *זכייה בפרס ארצי בתחום החברתי זו השנה השישית *הערכה: חלוקת תעודת הצטיינות חברתית ניתוח ממצאי מיצ"ב תשע"ו ומתן מענה

20 תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס
מטרה א: קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות יעד חובה 1: תכנון ויישום תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה ניתן להיעזר בפורמט מסייע לוועדה מלווה במתנ"ה תשע"ז, עמ' המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים פיתוח קהילה מקצועית לומדת 95% מצוות ביה"ס משתלמים בהשתלמות מוסדית. מתקיימת למידת עמיתים מספר רב של מורים בדרגת 6 ומעלה. ארגון מערכת –לוח זמנים צפוף. הדרכה במסגרת שעות הדרכה ושהייה. הקמת צוות מוביל וראשי מניפות. הצמדת למידת העמיתים לימי ההדרכה החיצוניים. למידה מצומצמת-לפי שכבות וקבוצות עניין. שעות פיתוח מקצועי. שעות תקן ללמידת עמיתים.

21 צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים
המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים פיתוח מרחבי למידה גמישים הנגזרים מהיוזמות ביה"ס מקדם מרחבי למידה גמישים הנגזרים מהיזמות. מתחם א-ב, רובוטיקה, גינה קהילתית, מרחב מוסיקלי, מרחב וירטואלי גיוס תקציב לעיצוב פיזי של הסביבה. שחיקה של ציוד- מחשבים ומקרנים. שעות טכנאי מועטות מתן עדיפות ליעד והסבת תקציבים לקידומו. ביצוע רכישה מועטת בתחום התקשוב מתקציב ניהול עצמי. שעות הוראה, פרטני, הדרכה. תקציב: 52,012 הטמעה ופיתוח תלב"ס על פי עקרון מארגן מוביל תלב"ס בית ספרי . הוגדר עקרון בניית התלב"ס. נקבעה השתלמות מוסדית 30 שעות יועצת. יישום והטמעת יחידות שנבנו בשנה שעברה. פיתוח יחידות חדשות אחת לכל שכבת גיל . קושי ברמת הידע והמיומנות של הצוות פיתוח מקצועי- מודל לפיתוח יחידות לימוד. הגדרת ראשי מניפות. הטמעה-שעות תקן. פיתוח-שעות הדרכה

22 תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס
מטרה א: קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות יעד חובה 2: יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים מתן כלים להערכה חלופית ופיתוח כלים בית ספריים. קיים שימוש במספר כלים בית ספריים וחיצוניים להערכה חלופית. כלל הצוות מחויב להעריך לפחות הערכה אחת בכל מקצוע-הערכה חלופית. מושג יחסית חדש. חסר לצוות ידע הנושא הוגדר כאחד מיעדי ההשתלמות המוסדית. העשרת ידע באמצעות חשיפה ולמידה מעמיתים.

23 צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה הצמחת רכז הערכה בית ספרי
המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים מיסוד נהלי וצמתי הערכה מפורסם לו"ז הערכה ונקבעו נהלי הערכה . כניסה של כלי הערכה חדשים, כגון כלי הערכה לכתות ב' /משה"ח למידה ,הטמעה ושילוב הכלי בלו"ז. הצמחת רכז הערכה בית ספרי קביעת שני יעדים להערכה בית ספרית (נגזרת של תוצאות מיצ"ב – אקלים) רכזת מתפתחת תקציב יעד: 1000 ₪.

24 תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס
מטרה א: קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות יעד חובה 3: קידום הישגי תלמידים בשפת אם, במתמטיקה ובאנגלית. המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים בניית תכניות שנתיות, אישיות וקבוצתיות להוראה למידה הערכה בתחומי הדעת השונים ובדגש על מקצועות הליבה בשעות הפרטניות (בהתבסס על נתוני הערכה ) 100% מהמורות בונות תכניות שנתיות, חודשיות, פרטניות ובעקבות ממצאי הערכה. שעות שהייה, שעות אחרות שעות הדרכה הטמעת התקשוב בתהליכי הוראה- למידה בכל כתה עמדת מורה 6 כתות יש בהן 6 עמדות שכבה ה' מצוידת בטאבלטים. שכבה ד' מתעדת לקבל טאבלטים. קיים שימוש בספרים דיגטאלים. נרכשו אתרי תוכן-אופק וגלים. מורי החינוך הלשוני מזמנים התנסות בפיתוח אוריינות דיגיטאלית ביחידות מתוקשבות של משה"ח. מטמיעת סיסמה פעמיים בשבוע ואתר בי"ס פעיל. בלאי בציוד ספרים דיגיטאלים בשלבי הטמעה. הכרות והטמעת היחידות. חוסר ידע של מורים בשימוש ביישומונים חדשים. תמיכה של רכזת תקשוב, תמיכת עמיתים. שעות תקן,שהייה,פרטני, תקציב ניהול עצמי.

25 צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה
המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים הפקת לקחים ומתן מענה לממצאי מיצ"ב תשע"ו בנייה וביצוע תכנית לשיפור הישגים בעקבות ממצאי מיצ"ב במקצועות שפה ומתמטיקה. בנייה וביצוע תכנית לשימור ושיפור הישגים באנגלית שעות פרטני,תקן. קידם תכניות לפיתוח מצוינות קיימות מסגרות מגוונות לקידום מצויינות(סדנת כתיבה יצירתית, חוג מתמטיקה,) 60% מתלמידי ביה"ס משתתפים בתוכניות למצויינות (אמירים, חוגים שכבה ב', נאמני מחשב, יש התנגשות בין הקבוצות וכל תלמיד יכול להחשף למסגרת אחת. שיח בצוות. ניהול בחירה מושכלת של החוג שעות תקן, פרטני, אמירים, תקציב ניהול עצמי. קיום מסגרות לתרגול השיח הדבור מסגרות התנסות לתרגול השיח הדבור במתמטיקה, בשפה ,באנגלית ובתוכנית הח"ח. חוג דיבייט למצטיינים לתל' שכבה ג'. הטמעה של כללים לניהול שיח למידה מתוכנית של החינוך החברתי והחינוך לשוני. השתלמות מורי מתמטיקה

26 מטרה ב: חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת
תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס מטרה ב: חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות יעד חובה 13: פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך ביה”ס ומחוצה לו. המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים מיפוי הזדמנויות למעורבות חברתית בבית הספר ובקהילה . קיימת תןכנית פעילות ח"ח ענפה. יישום "תוכנית מפתח הלב" יזמות: בביה"ס תוכנית שגרור- תפקיד לכל תלמיד. קבוצות מיוחדות-זה"ב, אמירים ,איכות הסביבה ,נאמני מחשב. פעילות עם הקהילה ולמען הקהילה-בית אבות, מועדון העיוור, קונצרט צחי איטח ז"ל. קיום טקסים . הדרכה וליווי קבוצות השגרירים מתבצעת בשעות הפרטניות – פחות שעות לשיפור הישגים. תקציב הסעות ו"מתנות" לקהילה. מתן אחריות לכתה ומחנכת. (זה"ב). גיוס כח עזר חיצוני-תלמידי חטיבה, מטמיעת תקשוב. יצירתיות. גיוס הורים לפעילויות. שעות מפתח הלב ,כישורי חיים ושיח מלב אל לב, שעות פרטניות גיוס הורים. כספי ניהול עצמי

27 המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים
הרחבת הידע המקצועי-ליווי הצוות ע"י מדריכה, קיום שיעורים ללמידת עמיתים. קיימת רכזת חינוך חברתי המשמשת גם כמדריכה יישובית. מתקיימת הדרכה אחת לחודש. המורים נחשפים לחומרים בנושא. תקציב יעד:18.011 שיתוף הורים ועד הורים פעיל עם יו"ר חדשה שיתוף הורים באמצעות לוח החודש, אתר בית ספרי. יזמות הורים- הורים יוזמים ומרצים השתתפות הורים בפעילויות בית ספריות. קשה לרתום הורים כאשר בניהם לא מעורבים. עדיין לא נבנה לו"ז לשיתוף הורים- יזמות הורים "יום שישי פעיל" גיוס מחודש של ועד הורים כל כתה תפגוש את הורי הכתה לפעילות חברתית שלוש פעמים בשנה. שעות אחרות

28 מטרה ב: חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת
תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס מטרה ב: חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות. יעד חובה 15: שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים הכרה והטמעה של התוכנית החדשה בתרבות יהודית. נקבעה שעה שבועית לכל שכבת גיל. 2 מורות משתתפות בהשתלמות בנושא. הדרכה –שלוש פעמים בשנה. תכנית חדשה. זמן הטמעה שעות תקן שעות הדרכה הפעלת תכניות בשבילי הזיכרון ,יובל לירושלים. התוכנית הופעלה בעבר. זוכה השנה להעמקה . שעות נוספות פעילויות עם פנים לקהילה מתקיים קשר איכותי ויציב עם גורמים שונים בקהילה. תקציב יעד

29 מטרה/יעד לבחירת בית הספר.
תכנית בית ספרית – פעולות ומשאבים לקידום מטרות ביה"ס מטרה/יעד לבחירת בית הספר. המשימות תמונת מצב צפי לגורמים מעכבים ביצוע המשימה פתרונות משאבים

30 משאבים ונתוני יסוד (מתוך תכנית העבודה)

31 משאבים – ריכוז תקציב (מתוך תכנית העבודה)

32

33

34 העמקת הקשר - יזמות נגינה בדגש על נגינה
דיון וסיכום העמקת הקשר - יזמות נגינה בדגש על נגינה פיתוח מרחבי חינוך מותאמי ייחודיות הוצאות ניהול עצמי

35 תודה על ההקשבה! שאלות?


הורד את "ppt "בית ספר ממלכתי "נווה עמרם" לנגינה ופיתוח חשיבה יזמית

מצגות קשורות


מודעות Google