המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

ועדה מלווה.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "ועדה מלווה."— תמליל מצגת:

1 ועדה מלווה

2 מטרות המפגש 1. הערכות להקמת ועדה מלווה בית ספרית
2. משאב ללמידה הדדית ואחריות משותפת הפחתת חוסר ודאות לגבי המושג ועדה מלווה העלאת נקודות מובילות למחשבה חשיבה משותפת והעלאת שאלות "בנק" פתרונות לדילמות שעולות חיזוק שיתוף פעולה ותמיכה

3 מבנה המפגש הבטים מרכזיים נושא הצגת נושאים שעלו בפגישה מקדימה
מה זה ועדה מלווה? מה זה ועדה מלווה בשבילי? רקע כללי בחירת חברי הועדה וגיוס תמיכה תפקוד והתנהלות הועדה אופן הצגת תוכנית העבודה דיון ושיתוף בהבטים שונים של הועדה המלווה סיכום ותובנות

4 ועדה מלווה = פורום מייעץ, מלווה ותומך בהנהלת בית הספר בגיבוש וביישום המדיניות הפדגוגית, הניהולית, והכלכלית. ועדה מלווה כביטוי לאחריותיות בניהול עצמי

5 מיהם חברי הוועדה המלווה?
מה עושה הוועדה המלווה? מקיימת דיאלוג עם המנהל על החלטותיו ועל כיווני הפעולה של מבית הספר מאשרת תוכנית עבודה מתוקצבת מיהם חברי הוועדה המלווה? מנהל בית הספר – מרכז הוועדה (ולא מנחה הדיון) מפקח או נציגו מנהל מחלקת חינוך או נציגו נציג הגזברות ברשות נציג המורים נציג ההורים מי עוד???

6 הועדה כהזדמנות ל.. מסייעת בפתרון בעיות
מסייעת בגיוס תמיכה פנים וחוץ בית ספרית מגבירה שיתוף פעולה וראיה כוללת אצל כלל בעלי העניין בבית הספר גיוס משאבים לביה"ס "העברת בשורה"/ מסר מה עוד??

7 בחירת חברי הועדה וגיוס תמיכה
תפקוד והתנהלות הועדה הצגת תוכנית העבודה בפני הועדה

8 בחירת חברי הועדה וגיוס תמיכה
מי ישב בועדה? מי האנשים שהייתם רוצים לראות בועדה? למה? איך בוחרים אותם? מה השיקולים בבחירה? מי יכול לשבת בועדה מעבר לחברים "הנדרשים"? איך מגייסים את חברי הועדה לטובת בית ספר? מה צריך לעשות על מנת ליצור פורום תומך ומלווה ולא מנגח? איך מגייסים כל אחד מבעלי העניין לטובת בית ספר? איך מגייסים את הגזברות לטובת בית ספר?

9 תפקוד והתנהלות הועדה קונפליקטים אפשריים התנהלות הועדה
מהם תוצרי הועדה המלווה? מהם תוצרי הועדה המלווה? מה אפשר להשיג דרכה? מה מהתוצרים יכול לתרום כערך מוסף לבית הספר? (פרסום, גיוס משאבים, שיווק, פתרון קונפליקטים) איך ממנפים את עבודת הועדה לטובת בית ספר? התנהלות הועדה איך מתקבלות החלטות בועדה? איך רותמים את המשתתפים לפעילות הועדה מעבר ל2 המועדים הרשמיים? איך משאירים אותם מעורבים במשך השנה? קונפליקטים אפשריים אילו קונפליקטים/דילמות יכולים לעלות? פתרונות אפשריים?

10 הצגת תוכנית העבודה בפני הועדה
מה חשוב שיופיע במפגש עצמו? מה הייתם רוצים יותר להבליט במהלך ההצגה? מה יהפוך את המפגש עצמו לאפקטיבי ותורם מבחינת בית ספר? כיצד מציגים את ייחודיות בית ספר ולא "עוד מאותו דבר"? אופן ההצגה מהו הסטינג המתאים? איך רוצים להציג את התוכנית? כיצד צריך להיות בנוי המפגש? מעורבות המשתתפים במפגש כיצד נשתף את כל הגורמים במפגש? כיצד נייצר שיח ענייני ואפקטיבי תוך יצירת מיקוד על טובת בית הספר?

11 יועצת ארגונית ניהול עצמי
כאשר אנו עושים את הטוב ביותר, איננו יודעים איזה קסם יקרה בחייהם של אחרים" (הלן קלר) תודה רבה!!!!!  יעל סרנצקי יועצת ארגונית ניהול עצמי


הורד את "ppt "ועדה מלווה.

מצגות קשורות


מודעות Google