המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מערכות סדרתיות (מערכות עקיבה)

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מערכות סדרתיות (מערכות עקיבה)"— תמליל מצגת:

1 מערכות סדרתיות (מערכות עקיבה)
מערכות סדרתיות (מערכות עקיבה)

2 דלגלג SR בסיסי SRFF

3 דלגלג SR בסיסי מצב RESET איפוס

4 דלגלג SR בסיסי מצב SET

5 דלגלג SR בסיסי מצב שמירה
q

6 דלגלג SR בסיסי צירוף אסור
q לא מוגדר

7 דלגלג SR בסיסי עם שערי NAND ו- OR

8 דלגלג SR בסיסי עם שערי NAND ו- OR

9 דלגלג SR מבוקר

10 דלגלג SR מבוקר טבלת אמת E S R Q x q 1 צירוף אסור

11 דלגלג D מבוקר ) נועל D מבוקר(
E D Q x q 1

12 (מבוא אפשור פעיל בגבוה ) (מבוא אפשור פעיל בנמוך )
סימול דלגלגים S R Q דלגלג SR בסיסי (אסינכרוני ) S R Q E דלגלג SR מבוקר (מבוא אפשור פעיל בגבוה ) S R Q E דלגלג SR מבוקר (מבוא אפשור פעיל בנמוך )

13 (מבוא אפשור פעיל בגבוה ) (מבוא אפשור פעיל בנמוך )
סימול דלגלגים D Q E דלגלג D מבוקר (מבוא אפשור פעיל בגבוה ) D Q E דלגלג D מבוקר (מבוא אפשור פעיל בנמוך )

14 הדרבון קובע את מצבו של הדלגלג
t Cp שעון 1 t(1) t(0) T כאשר קיים דופק במבוא האפשור בזמן( t(1, יופעל הדלגלג בהתאם לצירוף במבואות העירור שלו. בזמן t(0) הדלגלג נועל את המוצאים שלו לפי מצבם האחרון . השעון הוא משתנה לוגי הנמצא ברמה לוגית 1 בזמן דופק חיובי t(1) וברמה לוגית 0 בזמן דופק שלילי t(0). T=t(1)+t(0) הוא מחזור השעון .

15 דלגלגים מדורבני קצה חיובי
מבוא נתון D D Q E

16 דלגלגים מדורבני קצה שלילי
מבוא נתון D D Q E

17 דלגלג JK (JKFF) דלגלג JK מדורבן במעבר חיובי דלגלג JK
Q K דלגלג JK מדורבן במעבר חיובי J Q K דלגלג JK מדורבן במעבר שלילי

18 דלגלג JK מדורבן במעבר חיובי דלגלג JK מדורבן במעבר שלילי
Q K J K Q שמירהq 1 היפוך J Q K דלגלג JK מדורבן במעבר שלילי

19 דלגלג T מדורבן במעבר חיובי דלגלג T מדורבן במעבר שלילי
Q כאשר T=1 , יחליף הדלגלג את מצבו בכל מעבר פעיל דלגלג T מדורבן במעבר חיובי T Q כאשר T=0 , יישמר המצב הקודם בדלגלג דלגלג T מדורבן במעבר שלילי

20 דלגלג T מדורבן במעבר חיובי
J Q K J K Q שמירהq 1 היפוך דלגלג T מדורבן במעבר חיובי J Q K דלגלג T מדורבן במעבר שלילי T

21 דלגלג T (דיאגרמת זמנים )
J Q K T = 1 Q t 1 t 1 Cp חלוקת תדר ל –2 שינוי מצב של Q על כל עליה של דופקי שעון Cp

22 (מבואות ישירים פעילים בגבוה ) (מבואות ישירים פעילים בנמוך )
S R Q E סימול דלגלג SR מבוקר (מבואות ישירים פעילים בגבוה ) CLR PR S R Q E סימול דלגלג SR מבוקר (מבואות ישירים פעילים בנמוך ) CLR PR

23 אוגר מקבילי PIPO , 4 סיביות
דוגמה של אוגר מדורבן קצה מעבר חיובי

24 אוגר הזזה בסיסי SISO , 4 סיביות
אוגר הזזה ממומש על ידי דלגלגי D מדורבני מעבר חיובי

25 אוגר הזזה בסיסי SISO , 4 סיביות
אוגר הזזה ממומש על ידי דלגלגי JK מדורבני מעבר שלילי

26 אוגר הזזה אונברסלי מוצאים מקביליים מבואות מקביליים S1 S0 D3 D2 D1 D0
Cp CLR Q3 Q2 Q1 Q0 SIL מבוא טורי שמאלה SIR מבוא טורי ימינה דופק שעון מבוא איפוס

27 אוגר הזזה אונברסלי –תיאור פעולה
הערות S1 S0 הפעולה שמירה על מצב האוגר פעילים 1 הזזה ימינה בעליית הזזה שמאלה שעון טעינה מקבילית תאור כללי של אוגר הזזה דו-כווני אוניברסלי בעל 4 סיביות

28 מונים Dn-1 D0 D1 Qn-1 Q1 Q0 מוצאים מקביליים מבואות מקביליים מבואות
בקרה Cp דופק שעון סימול לוגי של מונה

29 סיווג מונים מונה סינכרוני: במונה מחובר דופק שעון לכל מבואות שעון של הדלגלגים מונה אסינכרוני: במונה אסינכרוני קיים לפחות דלגלג אחד , אשר מבוא השעון שלו אינו מחובר לדופק השעון מונים מחזוריים : מונה החוזר למצב התחלתי שלו לאחר כל N מניות נקרא מודולו N או מונה מודולו N . מונה מעלה: מונה הסופר כלפי מעלה מונה מטה: מונה הסופר כלפי מטה.

30 מונה אסינכרוני מעלה תרשים לוגי של מונה מעלה אסינכרוני (גלי) מודולו 4 J
Q K T = 1 Cp Q0 Q1 CLR CLOCK תרשים לוגי של מונה מעלה אסינכרוני (גלי) מודולו 4

31 מונה אסינכרוני מעלה Cp Q0 Q1
תרשים לוגי של מונה מעלה אסינכרוני (גלי) מודולו 4 Cp t Q0 Q1 1

32 צורת הספירה הבינארית של מונה מודולו 8
עשרוני Q2 Q1 Q0 1 2 3 4 5 6 7 ... .... 8 מצבים 8 מצבים

33 תרשים לוגי מונה מעלה סינכרוני בינארי מודולו 8
T2=T1*Q1 T1=Q0 T0=1 J Q K CLR T0 T1 T2 FF0 FF1 FF2 Q2 Q1 Q0 1

34 מונה מעלה סינכרוני בינארי עם נשא , מודולו 16
J Q K CLR T0 T1 FF0 FF1 T2 FF2 Q2 Q1 Q0 1 T1=Q0 T0=1 T2=T1*Q1 T3 FF3 Q3 T3=T2*Q2 נשא מוצא

35 מונה סינכרוני עם טעינה מבוא אפשור מניה D3 D2 D1 D0 Cp CLR Q3 Q2 Q1 Q0
דופק שעון מבוא איפוס CE Load מבוא טעינה מוצאי המונה מבואות נתון מוצא הנשא Co

36 מונה סינכרוני עם טעינה X 1 איפוס שמירה טעינה ספירה מעלה CLR Load CE
מבוא אפשור מניה D3 D2 D1 D0 Cp CLR Q3 Q2 Q1 Q0 דופק שעון מבוא איפוס CE Load מבוא טעינה מוצאי המונה מבואות נתון מוצא הנשא Co המונה מבואות CLR Load CE פעולה X איפוס 1 שמירה טעינה ספירה מעלה

37 מונה סינכרוני מודלו 6 אפשרות א'
D3 D2 D1 D0 Cp CLR Q3 Q2 Q1 Q0 דופקי שעון מבוא איפוס 1 CE Load מבוא טעינה מבואות נתון 0 מוצא הנשא Co מוצאי המונה 1 זיהוי ספרה 5

38 מונה סינכרוני מודלו 6 אפשרות ב'
D3 D2 D1 D0 Cp CLR Q3 Q2 Q1 Q0 דופקי שעון CE Load מבוא טעינה מבואות נתון X מוצא הנשא Co מוצאי המונה 1 זיהוי ספרה 6


הורד את "ppt "מערכות סדרתיות (מערכות עקיבה)

מצגות קשורות


מודעות Google