המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

כדורעף.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "כדורעף."— תמליל מצגת:

1 כדורעף

2 מגרש הכדורעף רשת רשת מזכירות 9מ' תחום 3 מ' התקפה 81מ"ר 9מ' שטח הוצאת
שופט קו שופט משנה 9מ' שופט קו שטח הוצאת מכת הפתיחה 3 מ' תחום התקפה שטח הוצאת מכת הפתיחה רשת 81מ"ר 9מ' שופט קו רשת שופט ראשי שופט קו מגרש הכדורעף

3 9 מ' 1מ' אורך רשת: 9.5 מ' גובה רשת גברים: 2.43 מ'
80 ס"מ 1מ' אורך רשת: 9.5 מ' גובה רשת גברים: 2.43 מ' גובה רשת נשים: מ'

4 חוקה

5 הניקוד כל טעות מזכה את היריב בנקודה (ללא קשר מי פתח).
ניצחון ב-3 מערכות מזכה את הקבוצה בניצחון במשחק. כל מערכה (פרט ל-5) משוחקת עד 25 נק'. חובה הפרש 2 נק' (במקרה של שוויון 24 משחקים עד 26 וכך הלאה). 4. במקרה של שוויון במערכות 2:2 תיערך מערכה חמישית עד 15 נק' , חובה הפרש 2 נק'. קבוצה שפתחה את מכת הפתיחה והפסידה את אותו מהלך משחק – זכות הפתיחה תעבור ליריב, שיבצע חילוף עמדות וכמובן יזכה בנקודה. 6. כל כרטיס (צהוב או אדום) גורר אחריו נקודה ליריב.

6 מכת פתיחה יש להוציא תוך 8 שנ'.
הכדור חייב להיזרק מהיד המחזיקה לפני המכה. מותר לכדור לגעת ברשת בזמן המעבר לחלקת היריב. יש לחבוט בכדור ביד אחת מהשטח המותר לפתיחה (אין לעבור את קו ה-9 או לדרוך עליו בזמן החבטה) יש ניסיון פתיחה אחד בלבד. 6. יש לפתוח רק לאחר שריקת השופט.

7 עבירות מיקום 1 3 4 6 5 2 רשת כל שחקן חייב לעמוד בעמדתו ובתוך המגרש ברגע חבטת כדור הפתיחה. עם כניסת הכדור למשחק רשאי כל שחקן להימצא בכל מקום במגרש ומחוצה לו. מיקום השחקנים: א. שחקן בעמדה 1 חייב להיות מאחורי שחקן בעמדה 2 ומימין לשחקן בעמדה 6. ב. שחקן בעמדה 2 חייב להיות מלפני שחקן בעמדה 1 ומימין לשחקן בעמדה 3. ג. שחקן בעמדה 3 חייב להיות מלפני שחקן בעמדה 6 ובין השחקנים בעמדות 4 ו-2. ד. שחקן בעמדה 4 חייב לעמוד לפני שחקן בעמדה 5 ומשמאל לשחקן בעמדה 3. ה. שחקן בעמדה מס' 5 חייב לעמוד מאחורי שחקן בעמדה מס' 4 ומשמאל לשחקן בעמדה מס' 6. ו. שחקן בעמדה מס' 6 חייב לעמוד מאחורי שחקן בעמדה מס' 3 ובין השחקנים בעמדה מס' 1 ו-5. 3. על כל עבירת מיקום יפסק כדור עובר ונקודה.

8 נגיעה בכדור לכל קבוצה מותר לגעת 3 פעמים בכדור.
חסימה אינה נחשבת כנגיעה. לשחקן אסור לגעת בכדור 2 פעמים רצוף (פרט לאחרי חסימה). מותר לגעת בכדור בכל חלקי הגוף. יש לחבוט בכדור ולא להחזיקו או להשליכו. בנגיעה ראשונה בכדור מותר לגעת בחלקי גוף שונים ברציפות (לבצע "דאבל") בתנאי שהנגיעות מתרחשות תוך כדי פעולה אחת. אין לגעת בכדור כשהוא בחלקת היריב אלא לאחר שהסתיימה פעולת ההתקפה. (ראה הגדרת פעולת התקפה). נגיעה של שני שחקנים מאותה קבוצה בו זמנית בכדור תחשב חוקית ותספר כשתי נגיעות.

9 התקפה בוצעה מעל לשפה העליונה של הרשת.
הגדרה: העברת כדור לחלקת היריב כשהנגיעה בכדור בוצעה מעל לשפה העליונה של הרשת. שחקן שורה אחורית אינו רשאי לבצע פעולת התקפה מתוך תחום ה-3 מ' (תחום ההתקפה). אין לבצע פעולת התקפה או חסימה של מכת הפתיחה. אין לבצע פעולת התקפה כשהנגיעה בכדור התבצעה כשהכדור כולו בחלקת היריב. בזמן התקפה או חסימה אסורה הנגיעה ברשת או מעבר מלא של קו האמצע .

10 חילופי שחקן בכל מערכה מותר לכל קבוצה לבצע 6 חילופי שחקן.
שחקן שהוחלף יכול להיכנס שוב למשחק רק במקום השחקן שהחליפו, ואז שניהם לא יכולים להתחלף שוב במהלך אותה מערכה. שחקן ספסל שנכנס למשחק יכנס לאותה עמדה שנמצא השחקן אותו הוא החליף באותו רגע. את הבקשה לחילוף על המאמן להפנות אל השופט המשנה כשהכדור "מת" (לא במשחק) ולפני שריקת השופט להוצאת מכת פתיחה. חייבים לבצע חילוף כאשר שחקן הורחק או נפצע.

11 הליברו שחקן שורה אחורית בלבד. לובש חולצה בצבע שונה.
לכל קבוצה מותר לשתף שחקן "ליברו" אחד שנקבע מראש בתחילת המשחק. אסור לו לבצע מכת פתיחה. אסור לו לבצע פעולת התקפה או חסימה מכל מקום במגרש. אסור לו לבצע מסירה עילית באצבעות בהיותו בתוך תחום ההתקפה (תחום ה-3 מ'). מספר ההחלפות של שחקן ה"ליברו" הם ללא הגבלה. ניתן לבצע את ההחלפה לפני שריקת השופט הראשי לאישור מכת הפתיחה וכאשר הכדור "מת" כלומר אינו בתהליך משחק. בין כל החלפת שחקן "ליברו" חייב להתבצע מהלך משחק אחד לפחות. מותר להחליף שחקן "ליברו" פצוע ע"י כל שחקן שאינו על המגרש בזמן ההחלפה וזה ישמש כ"ליברו" עד סוף המשחק.

12 תהליכי המשחק מעבר להתקפה מקבלת מכת פתיחה מעבר להתקפה מהגנה תהליך 1
תהליך 2 מטרה התקפה הגנה מתוכננת, יזומה לא מתוכננת - בונוס מצב לפני כולם מוכנים יודעים מאיפה הכדור יגיע הפתעה ... ניקוד הצלחה מזכה בנקודה הצלחה מזכה בנקודה וזכייה בפתיחה

13 עמדות השחקנים 1 6 5 חילופי עמדות 2 3 4 רשת

14 קבלת מכת פתיחה עם 5 שחקנים (בשיטת W)
מגיש בעמדה 2 6 5 1 3 4 2מגיש רשת

15 קבלת מכת פתיחה עם 5 שחקנים (בשיטת W)
מגיש בעמדה 3 1 5 6 2 4 3מגיש רשת

16 שיטות משחק מתחילים מתקדמים מקצוענים שיטת 5 : 1 שיטת 4 : 2 שיטת 6 : 0
3 4 5 6 1 1 5 4 3 6 2 6 5 4 1 2 3 שיטת 5 : 1 מגיש אחד, נכנס מכל עמדה לעמדה 3, וחוזר לעשות הגנה בעמדתו המקורית שיטת 4 : 2 2 מגישים אחד בכל שורה תמיד אחד ליד הרשת ונע לעמדה 3 שיטת 6 : 0 כל שחקן שמגיע לעמדה 3 (או 2) מגיש מתחילים מתקדמים מקצוענים

17 שיטת 4 : 2 2 1 - מגיש - מתקיף/קבלן 4 1 6 3 5 2 2 5 3 6 4 1 1 5 2 6 4 3
- מגיש שיטת 4 : 2 - מתקיף/קבלן 4 1 6 3 5 2 2 5 3 6 4 1 1 5 1 2 2 6 4 3 2 5 3 4 1 6 3 6 5 1 2 4 4 1 5 6 3 2 כל שחקן בצבע אחר – עקוב אחר כל שחקן ב-6 החילופים

18 שיטת 5 : 1 1 6 3 5 2 4 6 1 5 2 4 3 5 3 6 4 1 2 2 3 4 1 6 5 3 5 1 2 4 6 4 5 6 3 2 1

19 הגנה עם חוסם אחד מול התקפת יריב מעמדה 4
רשת 4 3 2 3 4 צל חסימה 5 1 6

20 המיומנויות תחתית – חזיתית תחתית - צידית עילית - חזיתית 1. מכת פתיחה
תחתית - צידית עילית - חזיתית 1. מכת פתיחה "צפה" – "עלה יבש" בקפיצה קבלת מכת פתיחה 2. קבלה תחתית בהגנה

21 לפנים לאחור 3. מסירה עילית בניתור 2 כיווני התקפה – יישר ואלכסון (מעמדות 4 ו-2) התקפה מהאמצע (מעמדה 3) 4. התקפה 3 קצבי התקפה (ראשון, שני, שלישי) חסימת יחיד 5. חסימה חסימה קבוצתית

22 מכת פתיחה מכת פתיחה תחתית חזיתית - מכת פתיחה תחתית צידית-
ע. מוצא: (כמו לבאולינג) רגל נגדית ליד חובטת קדימה, ברך קדמית כפופה גוף נטוי לפנים. יד חלשה אוחזת בכדור כשהיד מושטת קדימה ובאלכסון , מול היד החזקה. הפעולה: היד המכה נעה ישרה לאחור ומיד קדימה (כמטוטלת), שחרור הכדור מהיד החלשה וחבטה בכדור בכף היד או מאוגרפת – גף כף היד לאחור ואגודל חיצוני, או כף היד כקערה. חשוב מאד שחרור הכדור מהיד החלשה מדויק מול היד החזקה ויש לתרגלו. מכת פתיחה תחתית צידית- ע. מוצא: בפסיעה, רגל נגדית ליד חובטת קדימה, כתף מופנת לרשת (גוף ב-90 מעלות לרשת). יד חלשה אוחזת בכדור כשהיד מושטת לפנים. הפעולה: היד המכה מושטת לפנים ונעה ישרה הצידה מקבילה לקרקע, שחרור הכדור מעלה מהיד החלשה וחבטה בכדור בכף היד או מאוגרפת – גף כף היד לאחור ואגודל מעלה, או כף היד כקערה.

23 מכת פתיחה עילית חזיתית -
ע. מוצא: עמידה ישרה, רגל נגדית ליד מכה קדימה. כדור מוחזק ב"יד החלשה" המושטת קדימה. היד המכה כפופה, כף היד מאחורי הראש. הפעולה: זריקת הכדור מעלה, ממול היד המכה. חבטה עם כף היד בכדור כשהיד ישרה מעל הראש ומעט קדימה. מכת פתיחה צפה ("עלה יבש") – בזמן החבטה בכדור עלינו לפגוע בדיוק במרכז הכדור, בחזית הפונה אלינו ובכך למנוע מהכדור להסתובב בזמן המעוף. כדור כזה (שאינו מסתובב באוויר) ייפול לקראת סופו בצורה בלתי צפויה. (למעוניינים להבין את הסיבה רצויי לפנות למורה לפיסיקה בנושא "כוחות"). מכת פתיחה בקפיצה – דומה לפעולת התקפה רק הכדור נזרק ע"י השחקן. מאחר ואין כיום אפשרות לפתיחה נוספת, חשוב מאד לזרוק את הכדור מדויק – מעלה וקדימה, לבצע הרצה, ניתור ב-2 רגלים וחבטה בכדור בשיא הגובה של השחקן לעבר שטח מגרש היריב.

24 קבלה תחתית ע. מוצא : פסוק קל, רגל אחת מעט קדימה, כפיפה קלה בברכיים,ידיים מושטת לפנים. הפעולה : חיבור כפות הידיים, הקפדה ששני האגודלים מקבילים ובולטים מעלה, מרפק נעול. ירידה נוספת מטה ועליה אל הכדור ופגישתו בדרך מעלה, הכדור פוגע במרכז האמות. זווית הזרועות תקבע באיזה קשת יעוף הכדור. קבלת מכת פתיחה - מטרתנו לקבל את הכדור שמגיע משטח הפתיחה של היריב (מעל 9 מ'), אל המגיש (הרכז) של קבוצתנו. זווית הזרועות תקבע בהתאם למיקומינו במגרש יחסית למגיש. חשוב לשמור שהכדור יישאר בשטחינו ולא יעבור לחלקת היריב. קבלה תחתית בהגנה – מטרתנו למנוע מהכדור לגעת בקרקע בשטחנו. הכדור מגיע בד"כ במהירות , ממרחק קצר (מקו הרשת) ובהפתעה, אנו חייבים לעמוד נמוך, מרכז הכובד נטוי קדימה, מוכנים לבצע שינויי מקום זריז.

25 מסירה עילית מסירה עילית לפנים -
ע. מוצא: פיסוק קל ברגלים, כפיפה קלה בברכיים, מבט לפנים ומעלה ידיים מושטות עם כפיפה במרפק אל מול הפנים. אצבעות פתוחות, אגודלים לכיוון העיניים. כפות הידיים יוצרות "גביע" . הפעולה: כפיפה קלה נוספת במרפק ופשיטה לכיוון הכדור. לכל אורך המגע עם הכדור יש פשיטה במרפק. הכדור נוגע בכריות האצבעות. הפעולה מלווה ביישור הברכיים והגוף כלפי מעלה ומעט קדימה. מסירה עילית לאחור - ע. מוצא: כמו במסירה לפנים. הפעולה: כפיפה קלה נוספת במרפק ופשיטה לכיוון הכדור. הקשתת גו לאחור וליווי מבט לאחור. הכדור נוגע בכריות האצבעות. הפעולה מלווה ביישור הברכיים והגוף כלפי מעלה ואחורה. מסירה עילית בניתור - תתבצע כאשר הקבלה גבוהה מספיק וקרובה לרשת. תתבצע ב-2 מקרים: א. כאשר הכדור גבוה ואנו חייבים להגיע אליו כדי למוסרו בעילית. ב. כאשר אנו רוצים ל"משוך" איתנו חוסם שעסויי לחשוב שאנו ננסה להעביר כדור התקפי ליריב. המסירה בעילית בניתור יכולה להתבצע הן לפנים והן לאחור.

26 התקפה הגדרה: העברת כדור לחלקת יריב כשהנגיעה בכדור בוצעה מעל לגובה הרשת. ניתן לחלק ב"גדול" את ההתקפה ל-3 שלבים: א. ההרצה – סיום ההרצה של מתקיפים ביד ימין = צעד טבעי בשמאל, צעד גדול מאד בימין וסגירה עם רגל שמאל לפני ימין ( חובט ביד שמאל הפוך). ב. הניתור והנחיתה – ממצב של כפיפה בברכיים כשהידיים משוכות לאחור, ניתור ב-2 רגלים עם הנפת 2 הידיים מעלה. ג. החבטה בכדור - מתבצעת בשיא הגובה אליו הגיע השחקן. היד שאינה חובטת יורדת ראשונה, היד המכה נעה קדימה תוך יישור מרפק, כף היד פתוחה, חובטת בכדור תוך כדי כפיפה על מנת לתת לכדור מסלול מטה, לכיוון מגרש היריב .

27 התקפה מעמדה 4 – נוחה יותר לשחקן ימני היות והכדור מגיע לו מצד ימין שם המגיש הנמצא.
התקפה מעמדה 2 – נוחה יותר לשחקן שמאלי היות והכדור מגיע לו מצד שמאל שם המגיש הנמצא. 2 כיווני התקפה – יישר ואלכסון – המנחית חייב להיות מסוגל להתקיף את הכדור גם לכיוון האלכסון וגם לכיוון הישר. הרצה נכונה תאפשר לשחקן המנחית להחליט באוויר לאן הוא מנחית (בהתאם למיקום החסימה...) התקפה מעמדה 3 – לשחקן 2 כיווני התקפה - אלכסון לכיוון עמדה 5 או אלכסון לכיוון עמדה 1. במקרה והמגיש בעמדה 3 המתקיף יכול לבוא לפניו או מאחוריו. קצבי התקפה – קצב 1 – מהיר – השחקן המתקיף נמצא באוויר כשהכדור יוצא מידי המגיש . קצב 2 – בינוני – השחקן המתקיף נמצא כבר בהרצה להנחתה כשהכדור יוצא מידי המגיש . קצב 3 – איטי – השחקן המתקיף יוצא להרצה רק לאחר יציאת הכדור מידי המגיש.

28 החסימה הגדרה: פעולת הגנה המתבצעת ליד הרשת ומעל השפה העליונה
ומטרתה: א. בלימת התקפת היריב ע"י החזרת הכדור לשטחו. ב. הקטנת מהירות ועוצמת הכדור המונחת. ג. שינויי זווית הגעתו לשטחנו. ד. סגירת שטח של המגרש ובכך לעזור בהגנה בכיסויי שטחים אחרים ע. מוצא: עמידה צמוד לרשת, כפיפה קלה בברכיים פנים לרשת. ידיים מול החזה, כפות ידיים פתוחות. הפעולה: כפיפה קלה נוספת בברכיים וניתור מעלה תוך ישור ידיים מקסימום מעלה ומעט לפנים, כפות הידיים פונות מעט מטה. נחיתה תוך כפיפה בברכיים ושמירה לא לגעת ברשת.

29 השפעות השינויים בחוקת הכדורעף על האימון
מרבית השינויים שהוכנסו לחוקת הכדורעף בשנים האחרונות השפיעו משמעותית מאד על המשחק. שיטת הספירה החדשה (ה-RALLEY POINT ) והחוקים החדשים הפכו את משחק הכדורעף, שוטף יותר, מותח יותר והשחקנים כיום נמצאים תחת לחץ גופני ופסיכולוגי גדול יותר מבעבר. מאמנים בארץ ובעולם דנים ומתלבטים בניהם ועם עצמם, מה צריך לשנות בתהליך האמון בעקבות השינויים בחוקה?: האם לקצר את משך האימון? האם על השחקן להמשיך "לקחת סיכונים" או העיקר לא לבצע טעות? האם ה"ליברו" צריך אימון מיוחד? האם צריך היום לאמן יותר במכת הפתיחה? ועוד... דעות המאמנים חלוקות והשפעות החוקה שונות גם ברמות המשחק השונות, בגילאים שונים, ובהתאם למספר האימונים המוקדשים לכל קבוצה.

30 1. מעבר לספירה בשיטת "פינג פונג" (rally point ) עד 25 נקודות
א. קצב המשחק גדל וכל טעות= נקודה יש יותר לחץ גופני ונפשי על השחקן ואת זה יש לתרגל באימונים. האימון חייב להיות אינטנסיבי יותר, אין מקום לתיקונים. טעיתי – נקודה – מה עושים הלאה... תרגול לדוגמא: משחקים עד 5 נקודות, בכל טעות מתחילים מחדש מ-0, המטרה להשיג 5 הצלחות רצופות. * מאחר וכל טעות גורמת לנקודה, יש לתת דגש ולתרגל באימון ביצוע מינימום של טעויות בייחוד כאשר הביצוע לא תלוי ביריב, כמו: מכת פתיחה-הגדלת אחוזי ההצלחה. העברת כדור שלישי "בטוח" במצב שאין אפשרות לבצע התקפה. הנחתה "סתמית" החוצה או ברשת. קבלת כדור "חופשי" – כדור קל שנופל בין שחקנים. הדבר בולט בעיקר ברמות הנמוכות ואצל שחקנים מתחילים, שם, תנצח הקבוצה שעשתה פחות טעויות ולא בהכרח הקבוצה שהתקיפה או הגנה טוב יותר. בוא ניתן ליריב לבצע את הטעות, לא כדאי להסתכן. הרי ילדים לומדים מטעויות, הם גדלים ומתבגרים על טעותם! איננו יכולים ללמדם מבלי לאפשר להם לטעות! יש למצוא דרך לאמן וללמד את הילד את 4 הדברים החשובים במשחק: לקחת אחריות למצוא פתרונות לקחת סיכונים להיות יצירתי הילד יכול לטעות, אך הוא חייב ללמוד מטעותו ולדעת איך להימנע מלחזור עליה וזאת על ידי שיפור ביכולת תוך הצעת פתרונות נכונים. שחקן שלא ייקח אחריות יוצא מהמשחק, כנ"ל שחקן שלא ייקח סיכונים!

31 ב. פתיחת פער בנקודות מול היריב קשה יותר לסגירה בשיטת הניקוד החדשה-
יש לאמן את הקבוצה כיצד לצאת מ"משבר" שכזה וזאת ע"י משחקונים כשהתוצאה מתחילה למשל ב- 20 : 16 ג. ההפרשים בין הקבוצות קטנו , יש יותר משחקים המסתיימים בתוצאה 3:2 ויותר מערכות המגיעות לשוויון 24:24 ולהארכה. מצב זה יש לתרגל באימונים, במשחקונים המתחילים בתוצאה זו. 2. הליברו- שחקן שורה אחורית בלבד שחקן "ליברו" חייב לאהוב תפקיד זה. שחקנים אלו יש לאמנם בצורה שונה, בעיקר בשני המישורים של קבלת מכת פתיחה והגנה. מיותר להשקיע זמן אימון אצלם במכת פתיחה או בהנחתה או בחסימה. אלא אם אנחנו שומרים את האופציה במשחקים מסוימים להשתמש בשחקן הליברו כשחקן שדה רגיל. בקבוצות שבהם הסגל מצומצם חייב שחקן ה"ליברו" להיות אופציה למאמן לשחקן רגיל! אפילו בנבחרות ברמה הגבוהה ביותר ניתן לראות שחקנים שבמשחק אחד משחקים את תפקיד הליברו ובמשחק אח"כ כשחקן שדה רגיל, שחקני הליברו חייבים לקבל הדרכה ואפילו אימון בתרגול הכניסה והיציאה מהמגרש, כיצד לשמור על חום הגוף והריכוז. כתוצאה מחוק הליברו , יותר שחקנים בקבוצה מוחלפים בכל מערכה. שחקנים אלו שבעבר היו רגילים לשחק כל המשחק פתאום עכשיו מוחלפים עם הגיעם לשורה אחורית. יש לתרגל זאת באימונים. השחקן באימון יתרגל ביצוע מהלכי קו ראשון, יעבור לקו אחורי , יוציא מכת פתיחה ויצא לספסל לכמה דקות.

32 3. אין דאבל בנגיעה ראשונה בכדור –
כתוצאה מהחוק, במקרים מסוימים מקבלים כיום קבלת מכת פתיחה בעילית, כולל השחקן קצב ראשון הנמצא ליד הרשת. הדבר מחייב תרגול קבלת מכת פתיחה בעילית, ותרגול יציאה להתקפה של שחקן קצב ראשון שקיבל קבלת מכת פתיחה בעילית. לימוד ותרגול הגנה גבוהה בה אנו מנסים להציל כדור חזק בהגנה הבא אלינו לכיוון החלק העליון של הגוף. עמידת המוצא כשכפות הידים פתוחות מול החזה, ופשוט בולמים את הכדור מעלה (בדומה לשוער כדורגל). 4. ניסיון אחד בלבד להוצאת מכת פתיחה תוך 8 שניות- יש לתרגל את זריקת הכדור היות וטעות בזריקת הכדור מחייב מכה בכל במקרה. לשחקן יש היום 8 שניות להוציא מכת פתיחה. חשוב שהשחקן באימון יתורגל שיש לו מספיק זמן ריכוז, ואין מה למהר בסרב. 5. משך זמן המשחק המקסימלי יתקצר- בנושא זה יש חילוקי דעות. חלק מהמאמנים קיצרו אימוניהם וחלק מהמאמנים ימשיכו לעבוד ביחידות אימון של 3 שעות. 6. השיפוט – בעבר, רק 50% מטעויות השיפוט הביאו בהכרח לנקודה! כיום כל טעות שיפוט גוררת אחריה נקודה, שגוררת אחריה לחץ על השחקנים ועל הקבוצה. מקרים כאלה יש לתרגל במכוון באימונים, על ידי טעויות "מכוונות בשיפוט של המאמן, כדי להרגיל את הקבוצה לצאת ממצבים אלו בפחות לחץ.

33 משחק "הקפות עף" מבוא: ניתן לשחק את המשחק "הקפות עף" במסגרות גיל שונות, ברמות יכולת וידע שונות והעיקר בכמות ילדים מ-10 ועד 40 ואפילו יותר... המשחק משלב בין הכדורשת/עף ובין משחקי ההקפות לסוגיהם. המשחק מפתח אצל המשתתף יכולות של זריזות, קואורדינציה עם כדור, חשיבה, שיתוף פעולה ובעיקר הנאה ממשחק דינמי, קבוצתי המתאים לכולם. A B C E D

34 מהלך המשחק: חלוקה לשתי קבוצות בית ושדה.
קבוצת הבית – השחקן הראשון מוציא מכת פתיחה מנקודה A לכיוון השטח המסומן בצבע ירוק ומעל הרשת, ורץ לכיוון נקודהB ובהמשך ל-C , D עד חזרה ל-A . קבוצת השדה – מפוזרת בשטח הירוק ומטרתה "לפסול" את שחקני הבית ע"י ביצוע קבלה תחתית אל ה"שורף" הנמצא בנקודה E. A B C E

35 חוקי קבוצת הבית: חוקי קבוצת השדה:
כל שחקן בתורו מוציא מכת פתיחה ורץ לכיוון B. לכל פותח יש שני ניסיונות הוצאת מכת פתיחה (מכה שעברה את הרשת לשטח המגרש הירוק, אין ניסיון נוסף). מכת הפתיחה תוצא מנקודה A וחייבת לעבור את הרשת ולנחות ישירות בשטח הירוק. נקודות A,B,C,D יסומנו ע"י קונוסים. שחקן שמוציא מכת פתיחה ירוץ כשבידו טבעת גומי אותה יניח על הקונוס בו הוא רוצה לעצור. שחקן שהניח טבעת על קונוס לא ניתן לפסול אותו . שחקן שבתנועה יכול לחזור אחורה ולהניח את הטבעת בתחנה קודמת וכך למנוע פסילתו. חוקי קבוצת השדה: קבלה מוצלחת של מכת הפתיחה בקבלה תחתית ישירות לשורף שתפס את הכדור בתוך שטח E תביא ל"שרפת" שחקן הבית הפותח וכל שחקני הבית שבתחנות או בתנועה. קבלת מכת הפתיחה אל ה"שורף" ב-2 נגיעות של קבלה תחתית רצופות תביא ל"שרפת" שחקן הבית הפותח בלבד. במקרה של חוסר הצלחה בקבלת מכת הפתיחה יימסר הכדור לאחד משחקני השדה (מס' 1,2 בשרטוט) שנמצאים בצד השני של הרשת שיזרקו כדור "נוח" מעבר לרשת לניסיון קבלה נוסף אל ה"שורף". הצלחה בקבלה תעצור את המהלך ו"תשרוף" כל שחקן בית הנמצא בתנועה. כל 5 פסולים מחליפים בין קבוצת הבית והשדה בתפקידים!!! A B C E

36 התאמת המשחק לרמות שונות:
ניקוד: יינתן לשחקני הבית שיעברו דרך הנקודות A,B,C,D וחזרה ל-A 10 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך תור אחד. 5 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (עצירה אחת). 3 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (2 עצירות). 1 נקודה = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (3 עצירות). התאמת המשחק לרמות שונות: רמת מתחילים: מכת פתיחה ממרחק 7 מ'. ניתן לאפשר זריקה במקום מכת פתיחה רק אז הניקוד של אותו שחקן יהיה 50%. קבלה תחתית של מכת הפתיחה אל כל שחקן אחר בקבוצה שתפס את הכדור תפסול את שחקן הבית שפתח ואת כל שחקני הבית שבתחנות. קבלה תחתית של מכת הפתיחה ישירות אל ה"שורף" ותפיסת הכדור ע"י השורף בתוך שטח E תפסול את כל הקבוצה ויתבצע חילוף תפקידים. המשחק ישוחק בכדור קל LITE – או בכדור ספוג. רמה בינונית: במקרה של חוסר הצלחה בקבלת מכת הפתיחה יימסר הכדור לאחד משחקני השדה שנמצא מחוץ לקו ה-3 מ' שיקבל בקבלה תחתית ל"שורף". (במקום סעיף 3 בחוקי קבוצת השדה). A B C E

37 התאמת המשחק לכמות גדולה של משתתפים
אפשרות א' (מתקדמים):קבוצת הבית תתחלק ל-2 עמדות פתיחה (A,C). שחקני השדה יהיו מפוזרים בצורה שווה ב-2 המגרשים, יהיו להם 2 "שורפים" בנקודות E ו-F . כל המשחק יתבצע בו זמנית מ-2 כיוונים. חשוב למנות 2 שופטים שיעקבו כל אחד בצד אחר הניקוד. אפשרות ב' (מתחילים/בינוניים): 2 רשתות או גומי ארוך פרוסים לרוחב המגרש. קבוצת השדה פרוסה בצד ממול קבוצת הבית ב-2 המגרשים ויש לה 2 "שורפים". קבוצת הבית מוציאה בו זמנית שני שחקנים – אחד פותח ואחד מצטרף אליו. A B C E

38 תרגילים לשיפור קבלה תחתית
יחידים עמידת מוצא: מול קיר כדור ביד. התרגיל: זריקה אל הקיר קבלה תחתית מעלה וקדימה ותפיסה. התרגיל: זריקה אל הקיר בזווית תנועה הצידה קבלה תחתית מעלה ותפיסה. התרגיל: זריקה אל הקיר קבלה תחתית מעלה מסירה עילית אל הקיר והמשך. התרגיל: מתרחק מהקיר זורק כדור קשתי מעלה שייפול קרוב לקיר רץ קדימה ומקבל בתחתית מעלה.

39 זוגות עמידת מוצא: פנים מול פנים מרחק 5 מ', כדור אחד
עמידת מוצא: פנים מול פנים מרחק 5 מ', כדור אחד התרגיל: א' זורק אל ב' ורץ למקומו של ב' , ב' מקבל בתחתית קדימה ותופס את הכדור ואת מקומו של א'. התרגיל: א' נע על קשת דמיונית ימינה ושמאלה בהתאם לפנית קו הכתפיים של ב' ומקבל בתחתית את הכדור שזרק אליו. התרגיל: א' לאחר כל קבלה תחתית נע לעבר ב' נוגע בקרקע לפניו וחוזר לאחור. ב' מוסר לא' כל פעם שחזר למקומו. עמידת מוצא: א' עם כדור, ב' מרחק 9 מ' מולו עם הגו אליו. התרגיל: א' זורק את הכדור מעלה (כל פעם לאזור אחר) וקורא בשמו של ב' שמסתובב מאתר את הכדור ומנסה לקבלו בתחתית. עמידת מוצא: א' מול ב' כדור לכל שחקן. התרגיל: כדור אחד כל הזמן מתגלגל, כדור שני מקבלים בקבלה תחתית (יוצא פעם קבלה תחתית פעם כפיפה וגלגול כדור). התרגיל: כל אחד זורק מעלה, מחליפים מקומות במהירות ומנסים לקבל בתחתית מעלה את הכדור שזרק הבן זוג לפני שנגע בקרקע.

40 קבוצתי עמידת מוצא: מחלקים את הקבוצה ל-4. קב' א' בשורה על קו ה-9 בצד הימני, קבוצה ב' על קו ה-3 הימני, קב' ג' על קו ה-9 השמאלי, קב' ד' בפינה של קו ה-3 השמאלי. לכל אחד כדור פרט לקבוצה ד' היא הקבוצה המתרגלת! התרגיל: השחקן הראשון בקב' ד' נע על קו ה-3 פנים לרשת מקבל מסירה עילית מהשחקן בקב' ב' מולו מבצע 2 מסירות ביקורת ומחזיר לו בעילית פונה לאחור ומקבל משחקן בקבוצה ג' מסירה ומחזיר לו בתחתית וכך לאורך קו ה-3. קבוצה ב' לאחר כל מסירה מסתובבים ומקבלים מקב' א' מסירה ומחזירים בתחתית ופונים שוב לרשת. קבוצות ג' ו-א' רק מוסרות כדורים לקבוצה שמולם .

41 תרגילים לשיפור מסירה עילית
זוגות עמידת מוצא: א' מול ב' מרחק 4 מ' כדור אצל א'. התרגיל: א' מוסר לב' ומחליף איתו מקום. ב' מוסר בעילית קדימה ונע לתפוס את הכדור במקום שב' עמד. התרגיל: מסירות עילית עם מסירת בקורת. לפני כל מסירה לבן הזוג מוחאים כף לאט ופותחים רק לפני המסירה – (לתיקון טעות של אגודלים קדימה מדי). התרגיל: א' מוסר לב' ואז מסמן מספר עם האצבעות (0-5) ב' מוסר לעצמו מסירת ביקורת מעיף מבט ל-א ומוסר לו חזרה תוך אמירת המספר שראה ואז הוא מסמן...

42 שלשות עמידת מוצא: א' מול ב' מרחק 7-8 מ' ג' בניהם פנים לב'.
התרגיל: א' מוסר ל-ב' מסירה ארוכה, ב' מוסר ל-ג' מסירה קצרה, ג' מחזיר לב' מסירה קצרה ומסתובב לכיוון א', ב' מוסר לא' מסירה ארוכה, א' מוסר ל-ג' מסירה קצרה, ג' מחזיר לא' מסירה קצרה ומסתובב, וכן הלאה. (מחליפים תפקידים) עמידת מוצא: א' עם כדור מול ב' מרחק 6 מ' ג' מאחורי א'. התרגיל: א' מוסר ל-ב' ורץ מאחוריו, ב' מוסר ל-ג' ורץ מאחוריו וכך הלאה (תן ולך...) עמידת מוצא: א' ליד הרשת, כתף ימין לרשת. ב' עם כדור בצד שלו מרחק 5 מ' מהרשת. ג' בצד השני 5 מ' מהרשת. התרגיל: א' מוסר ל-ב', ב' מוסר חזרה לא' רק מקביל לרשת ב' ותופס את מקומו של ב'. א' ניגש לכדור ומעבירו לצד השני לג' ועובר לצד השני קרוב לרשת, כתף ימין לרשת. ג' מוסר לא', א' מחזיר לו הגשה מקבילה לרשת ותופס את מקומו של ג'. ג' ניגש לכדור ומעבירו לצד השני לב' ועובר לצד השני של הרשת, כתף ימין לרשת , וכן הלאה...


הורד את "ppt "כדורעף.

מצגות קשורות


מודעות Google