המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

קומפוזיציה.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "קומפוזיציה."— תמליל מצגת:

1 קומפוזיציה

2 בחלל או על פני מצע, בסדר מסוים, לשלמות חזותית נעימה או מועדפת.
מהי קומפוזיציה? ארגון האלמנטים בחלל או על פני מצע, בסדר מסוים, לשלמות חזותית נעימה או מועדפת.

3 מהי קומפוזיציה? כל אירגון של: יוצרות קומפוזיציה חפצים, צורות, כלים,
חפצים, צורות, כלים, צלילים, בגדים, תכשיטים יוצרות קומפוזיציה

4 כולנו יוצרים קומפוזיציות...
סידור פרחים אוסף צלילים יוצר מנגינה שהיא קומפוזיציה מוסיקלית ציור, תמונה, חלון ראווה... עריכת שולחן

5 סוגי קומפוזיציות

6 קומפוזיציה פתוחה התנועה פורצת מעבר לגבולות הפורמט
העין שואפת להשלים את הצורות ע"י הדימיון.

7 קומפוזיציה פתוחה

8 הצורות יוצרות שלמות ביניהן בתחום הפורמט הנתון
קומפוזיציה סגורה הצורות יוצרות שלמות ביניהן בתחום הפורמט הנתון

9 קומפוזיציה סגורה

10 קומפוזיציה סטאטית נראית ללא תנועה כלל.

11 קומפוזיציה סטאטית

12 נותנת תחושת תנועה לכיוונים שונים, חוסר יציבות
קומפוזיציה דינאמית נותנת תחושת תנועה לכיוונים שונים, חוסר יציבות

13 קומפוזיציה דינאמית

14 קומפוזיציה דינאמית

15 תנועת העין סיבובית במעיין מערבולת
קומפוזיציה לולינית תנועת העין סיבובית במעיין מערבולת

16 עיקר העניין מתרכז במרכז
קומפוזיציה מרכזית עיקר העניין מתרכז במרכז

17 קומפוזיציה שבה התנועתיות היא בכיוון אופקי
קומפוזיציה אופקית קומפוזיציה שבה התנועתיות היא בכיוון אופקי כיצד תורם המלל למודעה?

18 קומפוזיציה אנכית בה המבט נע בכיוון אנכי

19 כיוון התנועה הוא אלכסוני
קומפוזיציה אלכסונית כיוון התנועה הוא אלכסוני

20 העין קופצת ממוקד אחד לשני
קומפוזיציה מלאה מלאה מוקדי התעניינות העין קופצת ממוקד אחד לשני

21 קומפוזיציה סימטרית

22 קומפוזיציה א-סימטרית

23 כיצד נקבע את אופי הקומפוזיציה?
במבט ראשוני: מבט כללי ראשוני על הקומפוזיציה (העין סורקת את האובייקט) העין קולטת - צורות, צבעים, גדלים, סדר הדברים. במבט שני: הסתכלות ממושכת יותר. מבטנו ינוע בכיוון מסוים. כיוון המבט מסייע לנו לקבוע איזו קומפוזיציה זו.

24 איזו קומפוזיציה זו?

25 איזו קומפוזיציה זו? אופקית, סימטרית

26 איזו קומפוזיציה זו?

27 אנכית, סימטרית, סגורה

28 לפניכם כרזה המפרסמת שמפניה. האם הקומפוזיציה משרתת את המטרה?
לפניכם כרזה המפרסמת שמפניה. האם הקומפוזיציה משרתת את המטרה?

29 כרזות לפסטיבל מוזיקה

30 כרזות לפסטיבל מוזיקה אסימטרית דינאמית פתוחה אסימטרית סטאטית אסימטרית
אלכסונית דינאמית אסימטרית

31 קומפוזיציה סימטרית פתוחה א-סימטרית סגורה לולינית דינאמית מלאה סטטית
אלכסונית מרכזית אופקית אנכית


הורד את "ppt "קומפוזיציה.

מצגות קשורות


מודעות Google