המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

ענף הירקות בישראל נונה ארליך – מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "ענף הירקות בישראל נונה ארליך – מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים"— תמליל מצגת:

1 ענף הירקות בישראל נונה ארליך – מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים
ענף הירקות בישראל נונה ארליך – מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים ניתן להוריד את המצגת בכתובת ענף ירקות ===> חדשות מכללת ספיר 20/10/2009

2 הגדרת תפקיד על פי המחוקק
תפקידי הענף כפי שנקבעו בחוק: לתכנן גידול ירקות להסדיר שיווק ירקות ואספקתם לרכז יצוא ירקות ולהסדירו לעודד ולסייע: פיתוח ענף הירקות, השבחת שיטות העבודה, העלאת פריון העבודה ורמת היבולים הגברת הצריכה של ירקות עיבוד ירקות לשימורים וצריכתם שיווק ירקות בארץ ויצואם הקמת שווקים, בתי אריזה, מחסני איסום ובתי קירור

3 “לקוחות” ניתן לתאר את מישורי הפעילות של הענף באמצעות 5 מעגלים:
ניתן לתאר את מישורי הפעילות של הענף באמצעות 5 מעגלים: מעגל פנימי: ענף מעגלים חיצוניים - “לקוחות”: חקלאים צינורות שיווק צרכנים ממשלה

4 פעילויות מרכזיות ביטוח מו"פ מידע הדרכה קדום מכירות

5 פדיון ענף החקלאות במיליוני ₪ - שנת 2008
ענף הירקות מהווה: כ - 42% מסך הייצור החקלאי הצמחי, במונחי פדיון תל"ג 2008: 694 מיליארד ₪ חקלאות: 3.62% מהתל"ג ירקות: 0.88% מהתל"ג מקור: למ"ס לוח

6 פדיון ענף החקלאות במיליוני ₪ - שנים 2008-2009
מקור: למ"ס לוח

7 התפלגות שיווק תוצרת חקלאית צמחית לפי יעדים – 2009 (אלפי טון)
מקור: מועצת הצמחים

8 התפלגות שיווק תוצרת חקלאית צמחית לפי יעדים – 2009 (באחוזים)
מקור: מועצת הצמחים

9 נתוני ענף ירקות מספר מגדלים כ 3,500 מקור: מועצת הצמחים

10 שטח מעובד למועסק בחקלאות: 1960-2003 (דונם למועסק)
המצוין בסוגריים - דונם מעובד באלפי דונם מקור: למ"ס

11 ערבה גליל עליון גליל מערבי גולן
רמת הגולן – אבטיח, מילון, בצל, שעועית תעשיה תבלינים חוף כרמל בית שאן גליל עליון – עג' תעשיה, תירס, שעועית, אפונה עמק יזרעאל גליל מערבי – עג' תעשיה, תירס, שעועית, אפונה מרכז עמק הירדן בית שאן – עג' חממה, עג' תעשיה, בצל, תירס, גזר, אבטיח תבלינים עמק יזרעאל – מילון, אבטיח, בצל, ירקות תעשיה נגב חוף הכרמל – פלפל חממות ומנהרות עמק הירדן – פלפל, חציל, אבטיח, שרי, תבלינים מרכז – מלפפון, גזר, חציל, אבטיח, תפוא"ד, בטטות, עגבניות חסה כרוב כרובית ערבה הנגב – תפוא"ד, גזר, עגבניות, בצל, פלפל, עג' שרי, בטטות ערבה – פלפל מילון, אבטיח, עג' שרי, חציל, בצל בית אלפא מקור: מועצת הצמחים

12 מדדי מחירים בחקלאות מקור: למ"ס

13 מדדי מחירים בחקלאות מדד שחיקה בין ככל שקרוב ל 0 % השחיקה גדל מקור: למ"ס

14 מדדי מחירים בחקלאות 2005-2008 השוואת ממוצע 2008 לעומת 2009
מדד תשומות 1.0 מדד מחירי ירקות מחירי לצרכן 1.03 משבר עולמי, קרה, מצוקת מים, משבר אשראי שנת שמיטה מקור: למ"ס

15 השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן ומדד מחירים סיטונים של ירקות - שנים 2005-2009

16 הוצאה לנפש – מדד ירקות טריים מול מדד מחירי ירקות קמעונאי שנים 1998-2007
גידול של 32% במחירי הירקות, 33% בהוצאה לנפש לירקות (הוצאה שנתית לנפש ירקות במונחי שנת 2007) מקור: למ"ס

17 מדדי הוצאה לנפש

18 הוצאה לנפש במונחי שנת 2006 סה"כ הוצאה חודשית לנפש 3,370 ש"ח ממוצע נפשות למשפחה 3.32 ירקות טריים 1.2% צריכה לנפש 170 ק"ג בשנה

19 מדד גידול באוכלוסיה ומדד שיווק ירקות שוק מקומי (כמותי) שנים 1992-2008


הורד את "ppt "ענף הירקות בישראל נונה ארליך – מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים

מצגות קשורות


מודעות Google