המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מטלת ביצוע נייר עמדה.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מטלת ביצוע נייר עמדה."— תמליל מצגת:

1 מטלת ביצוע נייר עמדה

2 הנחיות להכנת מטלת ביצוע – נייר עמדה
מצגת זו כוללת את כל ההנחיות לצורך הכנת מטלת הביצוע וכן הסברים וטיפים לחלקים השונים. המצגת מחולקת לפרקים בהתאם לפרקים בעבודה. שימו לב: בסוף כל פרק יש שקופית עם רקע כחול – אלו הדרישות של משרד החינוך מכל פרק. כדי לקבל ציון מקסימלי יש לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים בשקפים אלו.

3 מטלת ביצוע בחירת דילמה

4 מהי דילמה אזרחית? דילמה היא מצב בו יש (לפחות) שתי דרכי פעולה אפשריות נוגדות ואף סותרות זו את זו. יש הכרח לבחור באחת מן הדרכים ולא בשתיהן. לדילמה אין פתרון אחד "מובהק" שהוא ה"נכון". ישנם שיקולים מוסריים התומכים בכל אחת מהדרכים. כל פתרון יהיה מבוסס על הגשמת ערכים מסוימים ובו בעת, פגיעה ואי מימוש מלא של ערכים אחרים חשובים גם הם. ה"פתרון" לדילמה מחייב העדפה של ערכים חשובים תוך פגיעה בערכים חשובים אחרים.

5 מבנה העבודה מבוא סקירת ספרות ניתוח מאמרים נייר עמדה רפלקציה ביבליוגרפיה

6 מטלת ביצוע מבוא

7 מבוא: פרק המבוא הוא השער לעבודתכם ובו תציגו את הנושא של העבודה ואת הסוגיה שבחרתם לבדוק. בפרק זה תציגו את הבעיה אותה תבדקו, תסבירו מדוע בחרתם דווקא אותה, תציגו לבעיה זו רקע כללי ותסבירו כיצד בעיה זו משפיע על החברה, על האזרחים וכיצד היא מתקשרת ללימודי האזרחות.

8 מבוא תיאור התופעה והצגת הסוגיה שבמחלוקת / הבעיה האזרחית   שלב קבוצתי תיאור קצר של התופעה הכללית שבבסיס המחלוקת. הסוגיה האזרחית שבמחלוקת ברורה / הבעיה האזרחית ממוקדת ובהירה. ציון מושגים מתחום האזרחות, הרלוונטיים לסוגיה הנדונה. עכשווית ואותנטית. מזמנת פתרון מעשי המבטא מעורבות אזרחית-חברתית.

9 מטלת ביצוע סקירת ספרות

10 סקירת ספרות מטרות: סקירת הספרות תורמת להבהרת הבעיה ועוזרת בהכוונה לפתרון. לשם כך צריכה סקירת הספרות להתייחס למרכיבי הבעיה: לרקע של הבעיה - חיפוש חומר רקע שיעזור ללמוד את הבעיה; למילות מפתח - הבהרת מושגים ורעיונות מרכזיים הקשורים לרקע של הבעיה, וזאת ברמה של תיאור וניתוח תופעה כללית ועקרונית. לבעלי עניין המעורבים בבעיה - התייחסות לתפקידם של הגורמים בעלי העניין, ככל שהוא קשור לבעיה הנבדקת. המידע הנדלה מהמקורות הנסקרים צריך להתייחס לכל מרכיבי הבעיה על מנת שניתן יהיה לצאת ממנו לפתרון הבעיה.

11 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע:
בבחירת מקורות המידע יש להתייחס לנקודות הבאות: מקורות מגוונים ושימוש במקורות אזרחיים. מקורות עדכניים. מקורות אמינים. מקורות רלוונטיים.

12 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע: מקורות מגוונים ושימוש במקורות אזרחיים:
יש לשלב מקורות מסוגים שונים: כתבה עיתונאית: ידיעה חדשותית, מאמר פרשני או כתבת תחקיר; ספרות מקצועית: מאמר מדעי, ספר, פרסום של מרכז המידע של הכנסת; מקורות אזרחיים: חוק, הצעת חוק, פסיקה, פרוטוקולים; נתונים: דוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז המחקר של הכנסת, משרדי ממשלה (ניתן להתבסס גם על אמצעים ויזואליים: היצגים גראפיים וטבלאות למיניהן); אמנות: שיר, סיפור, תמונה, ציור, פסל; מסמכים רשמיים; חובה להשתמש לפחות במקור אזרחי אחד ולפחות במקור מקצועי אחד.

13 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע: מקורות עדכניים: משקפים מציאות עכשווית.
*לדוגמא: חוקים – לבדוק נוסח אחרון; נתוני למ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) – העדכניים ביותר לשנה בה נבדקת הבעיה.

14 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע: מקורות רלוונטיים:
קשורים לבעיה וגם מקדמים לכיוון הפתרון. התבחינים לבדיקת הרלוונטיות של המקורות יהיו: הקשר של המקור לבעיה, אפשרות המיזוג בין הידע שנרכש בלימודי האזרחות לבין המידע שמספק המקור, יכולתו של המקור להוביל לפתרון.

15 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע: מקורות אמינים:
צריך להיות ברור מי כתב ומתי; מהיכן נלקחו הנתונים: האם מקור ראשוני, כלומר - "הדבר עצמו": חוק, פרוטוקולים, פסיקות; או מקור משני – "דיווח בעיתון על..."; רצוי לחפש את המקור הראשוני ולאמת בינו לבין המקור המשני; לוודא פניה לאתרי אינטרנט אמינים. כשמדובר במקור עיתונאי צריך לבחון האם מדובר בעיתון הידוע בנטיות פוליטיות, כלכליות או חברתיות מוצהרות או שמדובר במקור השומר על אובייקטיביות יחסית.

16 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע:
מקורות אמינים – מקורות מידע באינטרנט: באינטרנט יש פריטי מידע שונים שנכתבו למטרות שונות. יש מידע שנכתב לצורכי פרסום, יש מידע שעשוי לשרת אינטרסים של אנשים פרטיים, יש מידע שנכתב למטרות חינוכיות, ציבוריות ועוד ועוד. כשמדובר במידע אותו תרצו לשלב בעבודת חקר, מחובתכם לבדוק באופן מעמיק את איכותו ואמינותו.

17 סקירת ספרות בחירת מקורות המידע:
מקורות אמינים – מקורות מידע באינטרנט: כיצד להעריך מידע שמוצאים באינטרנט? איך יודעים מה המטרה שלשמה נכתב ופורסם?

18 קריטריונים להערכת מידע
קריטריונים להערכת מידע  1. מהי סמכות האדם או הארגון שיצרו את פריט המידע? זהותם של כותבי המידע היא בעלת משמעות: ברור שיש הבדל בין אם מדובר בפרופסור באוניברסיטה, בבעל עסק פרטי הקשור לנושא או אולי בתלמיד בית ספר.  כשמחפשים בעל סמכות בנושא, מחפשים את ה"שֵם" העומד מאחורי פריט המידע. כאן יש להדגיש, שגם אם שם האדם/הארגון שבהם מדובר אינו מוכר לכם, אין זה אומר שהוא אינו מוכר לאחרים. במקרים כאלה מומלץ להתייעץ עם אנשים המתמצאים בתחום או לפנות לכותב האתר לבירור באמצעות הדואר האלקטרוני. בחנו את תוכן המאמר/האתר אליו הגעתם: האם המידע נכתב בידי אדם פרטי, קבוצה או ארגון? האם מצוין תוארו או תפקידו של הכותב? על מה הוא מעיד? האם לכותב יש שייכות לגוף מוכר ובעל סמכות? האם נתקלתם בשמו של כותב זה גם בדפים אחרים שקראתם? (נסו להזין את שמו במנוע חיפוש ולבדוק את המידע שתקבלו) מהי הסיומת של כתובת הדף? מה אפשר להסיק מכך?

19 האם יש ציטוטים ממקורות מוסמכים? האם מוצגת רשימת מקורות?
2. האם המידע אמין ואפשר לסמוך עליו? האם יש ציטוטים ממקורות מוסמכים?  האם מוצגת רשימת מקורות?  האם המידע אובייקטיבי ואינו מוטה?  האם ניכרת מגמתיות כלשהי?  האם יש התמקדות רק בדברים שליליים או רק בדברים חיוביים? האם מוצגות דעות או עובדות?

20 3. עד כמה המידע מדויק? האם יש טעויות במידע? (אפשר לדעת באמצעות הצלבת מידע עם מקורות אחרים) האם המידע תואם את המידע המוצג במקורות מידע אחרים? האם יש נתונים נוספים מספרים, גרפים, טבלאות?

21 4. עד כמה המידע מקיף את הנושא?
האם פריט המידע מקיף נושאים רבים? האם כל נושא מוצג באופן מעמיק וממצה או בצורה שטחית? מה מלמדת אותנו כתובת הדף? האם היא ארוכה (סימן שהאתר מורכב וגדול) או קצרה? מה הסיומת שלה? האם יש קישורים לאתרים אחרים בהם יש מידע נוסף על הנושא?

22 5. עדכון מה "גילו" של פריט המידע ועד כמה הוא עדכני?  מידע ברשת האינטרנט יכול להתיישן ובכל זאת להישאר שם לעד... מצב כזה קיים גם לגבי ספרים, אך בספרים קל לזהות כריכה ישנה ולבדוק את שנת ההוצאה. באינטרנט לעתים קשה לזהות סימני "גיל" ועדכניות. ברור שבחלק מהמקרים לגיל המידע אין משמעות, למשל כאשר מדובר במידע על אירועים היסטוריים. האם על הדף יש תאריכים המורים על זמן הכתיבה? האם על הדף יש תאריכים המורים על זמן עדכון המאמר?  האם התוכן מעיד על עדכניות? האם האתר משתנה מדי פעם בפעם?

23 טיפים לחיפוש מידע ברשת מתוך: איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL

24 התנאי NOT או הסימן: "-"  נשתמש בקישור הלוגי NOT   לפני מילה מסוימת, על מנת להוציא אותה מתחום החיפוש שלנו.  לדוגמא: אם נרצה מידע על המהפכה התעשייתית, אבל נרצה להשמיט את כל התוצאות הקשורות לנושא העיור נקליד:  המהפכה התעשייתית -עיור שימו לב- אם תקלידו בשורת החיפוש המהפכה התעשייתית+עיור תקבלו תוצאות שונות! נסו בעצמכם.

25 התנאי AND או הסימן: "+"  שתמש בו כשנרצה לחפש מסמכים או אתרים שיציגו את כל מילות החיפוש שכתבנו כלומר - חיפוש מידע אשר יכלול גם את המילה הראשונה וגם את המילה השנייה.  (ניתן להכיל את הקישור גם על יותר משתי מילים). למשל: מלחמת העצמאות של ארה"ב+מסיבת התה של בוסטון

26 השתמשו במרכאות בחכמה: השימוש במרכאות (") מגדיר למנוע החיפוש את הסדר המדויק שבו על המילים להופיע. אל תכתבו שאלה, כתבו תשובה: בבחירתכם מילות חיפוש, מצאו את מילות החיפוש שיהיו בתשובה המבוקשת. לדוגמה: אם אתם רוצים לדעת אם יהיה היום חם מהרגיל בתל אביב, מילות המפתח שתזינו צריכות להיות: מזג אוויר תל אביב. השתדלו לקשר את החיפוש לתחום הרלוונטי:  הוסיפו מילת מפתח לחיפוש שתקשר אותו לתחום המבוקש. לדוגמה: אם אתם מחפשים מידע רפואי על מחלת החצבת בקרב תינוקות, הזינו במנוע החיפוש: חצבת תינוקות רפואה, ותקבלו קישורים לאתרים רפואיים עם מידע על מחלת החצבת.

27 השתמשו בשמות עצם, ללא פעלים: 
לפעלים יש הטיות רבות, כמו: זכר-נקבה, יחיד-רבים, עבר-עתיד, ולכן רצוי להקיש שם עצם או שם תואר במקום. לדוגמה: אם אתם מחפשים מידע בוטני, עדיף להשתמש במילים "פריחת כלניות" מאשר "כלניות פורחות", שיובילו אתכם דווקא לשיריה של שושנה דמארי.  נסו איות שונה:  לפעמים מילים נפוצות מופיעות בכתיב מלא ולפעמים בכתיב חסר, לדוגמה: שולחן יכול להופיע כשלחן, כיסא יכול להופיע ככסא וכדומה. השתמשו במילים נרדפות: יש מילים שונות שהן בעלות משמעות דומה, לדוגמה: מתבגרים/בני נוער, דימוי גוף/הערכה עצמית, היסטוריה/תולדות.

28 סקירת ספרות - רקע והסברים להבנת הסוגיה הנבדקת שלב קבוצתי
שלב א' סקירת ספרות - רקע והסברים להבנת הסוגיה הנבדקת  שלב קבוצתי בחירת 3-4 מקורות אינפורמטיביים [מיידעים] עדכניים, אמינים ורלוונטיים. [לפחות מקור אחד לכל תלמיד]. סקירת הספרות כוללת לפחות שלושה מקורות מידע אזרחיים (חוקים, הצעות חוק, סיכומי ישיבות של וועדות הכנסת, מחקרים מקצועיים בנושא.) מספקים ורלוונטיים לבעיה הנבדקת. [מקורות ביבליוגרפיים = כל סוגי הטקסטים: כתובים ולא כתובים (סרטים דוקומנטריים, הרצאות מקצועיות ועוד)] המקורות מהווים מבוא ורקע לסוגיה / הבעיה האזרחית במהלך כתיבת סקירת הספרות הוצגה הדילמה וניתן רקע המסביר את התופעה /השתלשלות העניינים/מורכבות הבעיה. הצגה תמציתית של המידע הרלוונטי מכל אחד מהמקורות וסיכום הסקירה תוך מיזוג המידע – כיצד שולב מידע ממקורות שונים המשקף את הדילמה והדגשת ההיבט האזרחי של הסוגיה לאור המידע שנדלה [שימוש בשפה אזרחית / קישור למושגים באזרחות] ציון המקורות עליהם מתבססת הסקירה באמצעות מראי מקום. כתיבה בסוגריים ורשימת מקורות מסודרת בסוף הסקירה או הערות שוליים. ניסוח ממוקד של הבעיה האזרחית הנבדקת / הסוגיה האזרחית הנסקרת לאור ממצאי סקירת הספרות עמידה בלוחות הזמנים שניתנו במהלך הכנת שלב זה בכיתה יא.

29 מטלת ביצוע ניתוח מאמרים

30 מהו מאמר דעה: מתוך: סוגי כתיבה עיתונאית מחברים: פרופ' אריה ווהל; שרה ליפקין; הגר אנוש הספריה הוירטואלית של מט"ח המאמר שונה מן הידיעה ומן הכתבה הן באורח עקרוני הן מבחינה סגנונית. הידיעה והכתבה נועדו למסור לקורא מידע, כדי שהקורא יוכל לגבש לעצמו דעה בנושא שהן עוסקות בו. במאמר המצב הפוך לחלוטין: כותב המאמר אינו מספק מידע אובייקטיבי, אלא מביע את דעתו האישית על הנושא. מכיוון שכותב המאמר מנסה לשכנע את הקורא לקבל את דעתו, גם סגנונו שונה מזה של הכתבה או הידיעה. זהו סגנון הפונה אל ההיגיון, אל הרגש ואל הרצון לרדת לעומקם של דברים, יותר מאשר אל הרצון לשמוע חדשות או לקרוא חומר תיאורי קליל.

31 מהו מאמר דעה: מתוך: סוגי כתיבה עיתונאית מחברים: פרופ' אריה ווהל; שרה ליפקין; הגר אנוש הספריה הוירטואלית של מט"ח כותב המאמר, כמו כותב הידיעה, צריך להיות בקי בעובדות שעליהן הוא מתבסס, שכן די בטעות אחת כדי למוטט את מגדל המסקנות ההגיוניות של המאמר. משום כך הוא צריך להתכונן היטב לפני הכתיבה: עליו לאסוף מידע ונתונים ממקורות שונים, לבחון את אמיתותם, ללמוד אותם היטב, ורק לאחר מכן להגיע למסקנות שייכתבו במאמר.

32 מהו מאמר דעה: מתוך: סוגי כתיבה עיתונאית מחברים: פרופ' אריה ווהל; שרה ליפקין; הגר אנוש הספריה הוירטואלית של מט"ח

33 מהו מאמר דעה: מתוך: סוגי כתיבה עיתונאית מחברים: פרופ' אריה ווהל; שרה ליפקין; הגר אנוש חשוב לציין, כי במציאות היומיומית של אמצעי התקשורת אין ההבדלים ברורים וחדים עד כדי כך בין ידיעה, כתבה או מאמר, וגם בדיווחים על חדשות אפשר למצוא נימה אישית. ההתפתחות הזאת נובעת מהשפעתם של אמצעי התקשורת האלקטרונית, המשדרים יותר ויותר "מגזינים של חדשות" - תערובת של מהדורות חדשות ושל דיווחים בסגנון אישי. גם אם הכתב מקפיד לנסח את הדיווח שלו באובייקטיביות, די בחיוך קל על פניו או בנימת דיבור נרגשת, כדי שאנחנו, הצופים, לא רק נשמע על המתרחש, אלא גם נחוש מהי דעתו של הכתב על המתרחש. בשידורי רדיו אין אנו רואים את פניו של הכתב - אבל אנו שומעים את נימת דיבורו - וגם בכך יש רמז לדעה האישית שלו. כך משתרבב יסוד של פרשנות לדיווח החדשותי, והמגמה הזאת משפיעה גם על העיתונות הכתובה. לעתים קרובות עיתונים מחליטים לשגר כתב מיוחד, חד ראייה ובעל כושר הבעה מצוין, לאירועים שונים, כדי שידווח עליהם בצורה חדשותית, אבל מנקודת ראות אישית במקצת. עקב כך העיתונות נעשית רשמית פחות ו"אנושית" יותר. אנשים רבים אינם אוהבים את הסגנון הזה. אחרים חושבים, שהסגנון החדש תורם לרמתה של כל העיתונות, כל עוד הכתבים מקפידים לדייק בעובדות.

34 מהו מאמר דעה: מתוך: סוגי כתיבה עיתונאית מחברים: פרופ' אריה ווהל; שרה ליפקין; הגר אנוש הספריה הוירטואלית של מט"ח

35 המשימה: חלק זה הוא חלק אישי אך חייב להעשות תוך שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה א. כל תלמיד/ה בקבוצה צריך/ה לחפש 2 מאמרי דעה טובים ועדכניים כמה שניתן, המתייחסים לדילמה אותה ניסחתם בתחילת העבודה. מאמר דעה אחד- המשקף עמדה אחת ביחס לדילמה ומאמר דעה נוסף- המשקף עמדה נוספת ביחס לאותה דילמה. שימו לב! • מאמרי הדעה צריכים להיות שונים מהמקורות של הסקירה הספרותית. • את מאמרי הדעה יש להוריד לקובץ אותו אתם תשמרו ותוסיפו לנספחים בסוף העבודה בציון המקור.

36 ב) לאחר בחירת מאמרי הדעה-
1) יש להכין תעודת זהות של המאמר הכולל את: • שם המאמר. • שם המחבר. • לחפש מידע על המחבר ולהוסיף מספר משפטים המספרים מיהו הכותב. • היכן פורסם מאמר דעה זה ופרטי מידע מלאים כדוגמת שם האתר וכתובתו. 2) תקציר המתמצת את עיקרי המידע מהמאמר. 3) כתבו בצורה ברורה מה הטענה של כותב מאמר הדעה. 4) מה הנימוקים בהם משתמש כותב המאמר בכדי לבסס את טענתו. 5) במאמרי דעה בהם הכותב משתמש בטיעונים אחרים המנוגדים לטענתו, כיתבו מהם הטיעונים וכיצד הכותב שולל טיעונים אלו. 6) אילו ערכים/ מושגים מאזרחות באים לידי ביטוי במאמר – יש לכתוב את המושג, הגדרתו וכיצד הוא מתבטא במהלך כתיבת המאמר.

37 שלב ב' ניתוח מאמרים טיעוניים שלב אישי כל תלמיד -איתור שני מאמרי עמדה – אחד שמשקף צד אחד בדילמה והשני שמשקף את הצד האחר של הדילמה הנבחרת. (השונים מהמקורות בסקירת הספרות הכללית) המתייחסים לסוגיה האזרחית הנסקרת מהיבטים שונים. ניתוח המאמרים כולל התייחסות לכל מרכיבי הטיעון: טענה, נימוקים ומסקנה. בניתוח המאמרים הודגש ההיבט האזרחי של הסוגיה [שימוש בשפה אזרחית / קישור למושגים באזרחות]. ניתוח המאמרים סיפק נתונים הנדרשים להבנת הסוגיה האזרחית שבמחלוקת / הבעיה האזרחית שבה עוסקים ולהתוויית דרך לפתרון אזרחי לבעיה / למיתון המחלוקת.

38 מטלת ביצוע כתיבת נייר עמדה

39 כתיבת נייר עמדה: כתיבת נייר העמדה בהתבסס על כל הנתונים שנאספו בשלבי העבודה הקודמים הצגת הסוגיה האזרחית הנסקרת תוך שכנוע הקורא בקיום בעיה וצורך בפתרון הצגת העמדה העקרונית של הכותבים לגבי הסוגיה שנבדקה ביסוס העמדה על הממצאים השונים שנאספו במהלך הבדיקה נימוקים [שניים לפחות] המתבססים על שלב א' - סקירת הספרות נימוקים [שניים לפחות] המתבססים על שלב ב' - ניתוח המאמרים הטיעוניים

40 כתיבת נייר עמדה (המשך):
הצגת המסקנות אליהן הובילה הבדיקה ציון מספר פתרונות מעשיים הנותנים מענה לבעיה האזרחית / היכולים למתן את המחלוקת ומבוססים על המסקנות [התייחסות לשאלה: מה יש לעשות כדי לפתור את הבעיה / כדי למתן את המחלוקת] הנמקה לפתרון האזרחי שנבחר כולל התייחסות ליתרונות וחסרונות ביחס לפתרונות האחרים שצוינו. הדגשת התאמתו של הגורם אליו מופנה הפתרון המוצע לחיזוק העמדה העקרונית אותה מבקשים הכותבים לקדם.

41 כתיבת נייר עמדה (המשך):
הצגת הדרך בה הועבר / ניתן להעביר את נייר העמדה למענו (לגורם האזרחי אליו הוא מופנה) [התייחסות לשאלה: כיצד נגרום לכך שהפתרון המוצע בנייר העמדה אכן יתרחש? ביצוע הצעד הראשון לכיוון יישום הפתרון] כתיבת מאמר המתייחס לטיעונים השונים ומציע דרך למיתון המחלוקת [בדרך של שקלול ואיזון] הנימוקים מתבססים על ממצאי הבדיקה, תוך צידוד בעמדות המובעות בהם או התנגדות להם. כלומר – בשלב זה מתפלמסים התלמידים עם הממצאים ומבססים את עמדתם.

42 שלב ג' כתיבת נייר העמדה בהתבסס על כל המידע שנאסף בשלבי העבודה הקודמים הצגת מסקנות והצעת פתרון שלב קבוצתי נייר העמדה, בהיקף של שני עמודים (כ מילה) כולל: הצגת הסוגיה האזרחית הנסקרת תוך שכנוע הקורא בקיום בעיה וצורך בפתרון. הצגת העמדה העקרונית של הכותבים לגבי הסוגיה שנבדקה. ביסוס העמדה על מקורות שנאספו במהלך הבדיקה: לפחות שני נימוקים המתבססים על שלב א' - סקירת הספרות ולפחות שני נימוקים המתבססים על שלב ב' - ניתוח מאמרי הדעה. הצגת המסקנות אליהן הובילה הבדיקה. ציון מספר פתרונות מעשיים הנותנים מענה לבעיה האזרחית / היכולים למתן את [התייחסות לשאלה: מה יש לעשות כדי לפתור את הבעיה / כדי למתן את המחלוקת]. הנמקה לפתרון האזרחי שנבחר כולל התייחסות ליתרונות וחסרונות ביחס לפתרונות האחרים שצוינו. הדגשת התאמתו של הגורם אליו מופנה הפתרון המוצע לחיזוק העמדה העקרונית אותה מבקשים הכותבים לקדם. הצגת הדרך בה הועבר / ניתן להעביר את נייר העמדה למענו (לגורם האזרחי אליו הוא מופנה) [התייחסות לשאלה: כיצד נגרום לכך שהפתרון המוצע בנייר העמדה אכן יתרחש? ביצוע הצעד הראשון לכיוון יישום הפתרון].  


הורד את "ppt "מטלת ביצוע נייר עמדה.

מצגות קשורות


מודעות Google