המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

ריבועי קסם סוגים שונים של ריבועי קסם ומה מסתתר בהם

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "ריבועי קסם סוגים שונים של ריבועי קסם ומה מסתתר בהם"— תמליל מצגת:

1 ריבועי קסם סוגים שונים של ריבועי קסם ומה מסתתר בהם
חלק מהם בניתי בעצמי, בעזרת נוסחה קבועה אין לשנות, להוסיף או למחוק כל פרט במצגת זו. מעשה כזה ייחשב כעבירה על חוק זכויות יוצרים.

2

3 "ריבוע הקסם" המפורסם ביותר הוא של הצייר דירר , אשר הדפיס אותו ב 1514
- השנה המופיעה בשני הריבועים האמצעיים בשורה התחתונה. בכל כיוון בריבוע הקסם הזה , יהיה הסכום = 34 בשורות, בטורים, ובאלכסונים. גם במקומות נוספים בריבוע קסם זה נקבל תוצאה זהה – ראו בדפים הבאים.

4

5 גם סכום כל הפינות = 34 ריבוע הקסם של דירר (המשך)

6 קיימים כ 800 צורות שונות של "ריבועי קסם " בגודל 4X4 ובכולם ניתן למצוא צורות סימטריות, אם נחבר, לפי הסדר, את המיספרים. 2 22

7 ריבוע קסם נוסף של 4X4, אבל לא בעל כל התכונות המופלאות של הריבוע של דירר.
כאמור, לכל ריבוע קסם יש מאפיינים סימטריים, אם נחבר את כל המיספרים לפי סדר. 3

8 "ריבוע קסם" מס' 4 בנוי רק ממיספרים ראשוניים. "ריבוע קסם" הבנוי
לפי הסדר – ראו בהמשך.

9 ונעבור לריבועי קסם של 5X5. סכום המיספרים לכל כיוון הוא 65.
גם באלה נמצא שירטוטים סימטריים מעניינים

10 עוד ריבוע קסם של 5X5, עם העברתי קוים מחברים בין המיספרים, לפי סידרם.
הקווים יוצרים מיבנה סימטרי . 6 25 1 הסכום הזה זהה בכל השורות, הטורים והאלכסונים.

11 ריבוע קסם מס' 7 ( 5X5) (בנייה עצמית לפי תכנית מתמטית)
יש , כמובן, 25 אפשרויות מהיכן לשבץ את הסיפרה הראשונה (1), וברוב המיקרים נקבל "ריבוע קסם" מושלם (סה"כ 65 בכל השורות, הטורים והאלכסונים), פרט לכמה מיקרים בהם נקבל "ריבוע קסם" אשר רק אחד מהאלכסונים יהיה בסכום הזה – ראו בעמוד הבא , "ריבוע קסם" כה נקרא "ריבוע קסם למחצה". 25 1 סה"כ השורות , הטורים והאלכסונים = 65 כיווני סדר המיספרים

12 ריבוע קסם מס' 8

13

14 "ריבוע קסם" מס' 9 – כולל מיספרים שליליים
"ריבוע קסם" מס' 9 – כולל מיספרים שליליים סה"כ לכל כיוון (שורות, טורים ואלכסונים) = 0

15 ריבוע קסם מס' 10 את הסימטריה היפיפיה של "ריבוע קסם" זה תראו בעמוד הבא

16 ריבוע קסם מס' 10 א מהלך המיספרים מ-1 עד 49 , . ריבוע הקסם עצמו –
בעמוד הקודם. וואריאציה נוספת לריבוע הקסם הזה (סתם שיגעון שלי) תראו בעמוד הבא. במקום המיספרים – מילים שסכומם בגימטריה שוה למיספר בריבוע הקסם ריבוע קסם מס' 10 א

17 מס' 10 ב' סכום כל השורות, הטורים והאלכסונים = 175 דובה
(רואים את שם היוצר?)

18 "ריבוע הקסם" של בנימין פראנקלין
בעל תכונות מיוחדות שתראו בעמוד הבא כל שורה וטור סכומם = 260

19 (המשך מהעמוד הקודם) את "ריבוע הקסם" שלו ניתן לחלק ל 4 ריבועי קסם
ניפרדים. בכל ריבוע כזה – סכום של כל שורה וכל טור = 130 להזכיר סכום כל שורה וכל טור בריבוע הקסם השלם = 260. וגם הסימטריה של המיספרים (לפי הסדר) ראוייה למבט ניפרד – בעמוד הבא:

20 סימנתי את המיספרים הראשון והאחרון

21

22 ריבוע קסם ממיספרים ראשוניים עם תכונות מיוחדות)
כאן סכום כל השורות והטורים = 70,681 ניתן לגזור ממנו ריבוע קסם של 3X3, וריבוע קסם 9X9 וריבוע קסם 11X11 ראו בעמוד הבא: -

23 ריבוע הקסם הקודם. כאמור , ניתן לגזור ממנו עוד 3 ריבועי קסם : - 3X3 9X9
כאמור , ניתן לגזור ממנו עוד 3 ריבועי קסם : - 3X3 9X9 11X11 ראו בעמודים הבאים כל ריבוע בניפרד

24 ריבוע הקסם 3X3 ממרכז הריבוע 13X13
סה"כ לכל כיוון = 16,311 בגלל הקושי בקריאה – העתקתי את המיספרים

25 ריבוע הקסם של 9X9 מתוך מרכז ריבוע הקסם 13X13
סה"כ סכום כל השורות והטורים = 48,933

26 ריבוע הקסם 11X11 ממרכז הריבוע של 13X13
סה"כ סכום המיספרים של השורות והטורים = 59,807

27 ריבוע קסם - מספרים ראשוניים עוקבים
ריבוע קסם - מספרים ראשוניים עוקבים אלה המיספרים הראשוניים העוקבים , הראשונים שנמצאו המסוגלים ליצור את ריבוע הקסם של 3X3. (נדמה לי שעדיין לא נמצאו מספרים עוקבים ליצירת ריבוע קסם 4X4) סה"כ סכום המיספרים בכל כיוון = 4,440,084,513 במילים: ארבע מיליארד, ארבע מאות וארבעים מיליון שמונים וארבע אלף וחמש מאות ושלוש עשרה

28 ריבוע קסם מיוחד – במילים ומספר אותיותיהן
בריבוע השמאלי מופיעים המיספרים במילים , כאשר סכומם לכל כיוון מסתכם ב = 45. בריבוע מימין מופיעים מספר האותיות שבכל מילה שבריבוע השמאלי, וגם מיספר האותיות יוצר ריבוע קסם, שהסכום לכל כיוון הוא = 21

29 ולבסוף – יש גם קוביות קסם . כאן אני מביא (5X5)
פירוט השכבות בעמוד הבא מתוך האתר " עולם המתמטיקה - WOLFRAM (באנגלית)

30 קוביית הקסם – פירוק לשכבות
סה"כ לכל כיוון בקוביה - 315

31


הורד את "ppt "ריבועי קסם סוגים שונים של ריבועי קסם ומה מסתתר בהם

מצגות קשורות


מודעות Google