המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

השתלמות מורים לפיזיקה בראשית דרכם יום רביעי 03 דצמבר 2008

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "השתלמות מורים לפיזיקה בראשית דרכם יום רביעי 03 דצמבר 2008"— תמליל מצגת:

1 השתלמות מורים לפיזיקה בראשית דרכם יום רביעי 03 דצמבר 2008
כלים איכותיים לבדיקת הבנה של תלמידים או איך אפשר להיכנס לראש של התלמיד? אסנת אלדר השתלמות מורים לפיזיקה בראשית דרכם יום רביעי 03 דצמבר 2008 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

2 התוכנית מה בודקים? כלים נפוצים לבדיקת הבנה
דוגמאות ממחקרים לשימוש בכלים שאלון דיאגנוסטי - צעדים בבנייה שאלות דיאגנוסטיות - שימושים מקובלים ואחרים שאלונים דיאגנוסטיים מפורסמים

3 מטרת בדיקת הבנה יכולה להיות:
א. בדיקת "ביצועי הבנה" (כגון,לבטא במילים שלך, קישור לידע אחר, הבאת דוגמאות) שאלות "איכותיות", Concept tests ב. אבחון של תפישות חלופיות (שגויות)

4 כלים נפוצים לבדיקת הבנה
מפת מושגים ראיון מובנה שאלון רב ברירתי

5 דוגמא לשימוש במפת מושגים לבדיקת הבנה
אנרגיה כובדית אנרגיה פוטנציאלית אנרגיה אלסטית g m אנרגיה קינטית מה יש במפה ומה אין בה? בגנו, אלון וגניאל, 1994

6 דוגמא לשימוש בראיון מובנה לבדיקת הבנה
מטרת הראיון:שימוש במושגים פיזיקליים להסבר תנועה אמיתית A B גוף A נע במהירות קבועה גוף B מתחיל במהירות גדולה משל A במעלה מדרון. מגיע לשיא וחוזר בחזרה. התופעות מודגמות מספר פעמים. התלמידים מתבקשים להתייחס לשאלה: האם והיכן תהיה לכדורים האלה אותה מהירות?

7 Trowbridge and Mcdermott, 1980
הראיון: מ: בואו נראה האם תהיה פעם לשני הכדורים אותה מהירות? ת: זה נראה שזה יקרה פעמיים. פעם בערך ברבע מאורך המדרון ובפעם השניה בשלשה רבעים. מ: איך אתה יודע? ת: כי שני הכדורים הגיעו לאותו המקום בכל מסילה. התלמיד מתבקש לסמן את המקומות. המורה מדגים שלש פעמים נוספות את התופעה. ת: טוב, שניהם הגיעו למקום המסומן באותו הזמן. אבל לפני כן, A נסע מהר יותר. אח"כ, זה B. מ: ועכשיו כאן כשהם זה בצד זה, מה אתה יכול להגיד על מהירויותיהם? ת: המהירויות שוות. Trowbridge and Mcdermott, 1980

8 שאלון דיאגנוסטי (Diagnostic Questionnaire)
מבחן רב ברירתי (בד"כ) שהמסיחים שלו נמצאו במחקר כתפישות שגויות אופייניות של תלמידים

9 צעדים בבניית שאלון דיאגנוסטי בנושא מסוים:
זיהוי מושגי מפתח בנושא בניית סיטואציה (הדגמה, שאלה) שכדי להסביר אותה יש להשתמש במושגי המפתח ראיון עם תלמידים המתייחסים לסיטואציה. מהראיון עולות התפישות השגויות. חבור שאלות שהמסיחים שלהן הן התפישות השגויות וניסוין על תלמידים רבים שיכתוב השאלון

10 שאלון דיאגנוסטי – שימושים מקובלים:
זיהוי התפישות השגויות של התלמידים לפני ההוראה מדידת הרווח הקונספטואלי בעקבות ההוראה Gain index= %post-%pre/100-%pre ניתן לחשב את הרווח הקונספטואלי של כל הכתה עי': ממוצע ה-pre של כל הכתה וממוצע ה-post של כל הכתה ממוצע הרווחים של כל תלמיד בכתה

11 שימושים אפשריים אחרים א. דיון אינטראקטיבי בשאלה אחת (הוראת עמיתים):
המורה מציג שאלה התלמידים מצביעים ומנמקים בכתב מסתדרים בזוגות ודנים על השאלה ומנמקים בכתב מצביעים שוב נציגי התשובות השונות מציגים לכתה עורכים דיון כתתי

12 תרגול אינטראקטיבי עם השאלה הדיאגנוסטית הבאה:
במצב המתואר בתרשים קריאת האמפרמטר היא I. מחברים נגד נוסף R1במקביל לנגד R. כתוצאה מכך: r A R N M א. הזרם I אינו משתנה, והזרמים ב-R וב- R1 הם ביחס הפוך להתנגדויות (26%) ב. הפרש הפוטנציאלים בין M ו – N אינו משתנה (20%) ג. הזרם I גדל והפרש הפוטנציאלים בין M ו- N קטן (30%) ד. כמות החום המתפתחת ב-R אינה משתנה (7%) כהן, אלון וגניאל, 1983 ה. הזרם באמפרמטר גדל, והמתח בין M ל-N גדל (17%)

13 ב.התייחסות לכל מסיח (תרגול על השאלה הקודמת)
המורה מציג שאלה מחלק את הכתה לקבוצות לפי המסיחים של השאלה כל קבוצה מתייחסת למסיח שלה. המורה אוסף על הלוח את הנימוקים למסיח הנכון ולמסיחים הלא נכונים. נערך דיון כתתי

14 ג. זיהוי המכנה המשותף למספר בעיות דיאגנוסטיות
המורה מציג 2-3 שאלות דיאגנוסטיות העוסקות באותו MC התלמידים עובדים בקבוצות ומנסים לאתר את ה-MC התלמידים מציגים למליאה המורה רושם על הלוח ונערך דיון כתתי

15 שאלונים דיאגנוסטיים נפוצים:
Force Concept Inventory (FCI)(Hestenes,et al.) Mechanics Baseline Test (Hestenes) Conceptual Survey in Electricity (CSE) (TYC) Conceptual Survey in Magnetism (CSM) (TYC) Conceptual Survey in Electricity and Magnetism (CSEM) (TYC) Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG) (Beichner) Astronomy Diagnostic Test (ADT) (Beichner et al.)

16 על מה דברנו? מוקד בדיקת ההבנה כלים נפוצים לבדיקת הבנה
דוגמאות ממחקרים לשימוש בכלים שאלון דיאגנוסטי - צעדים בבנייה שאלות דיאגנוסטיות - שימושים מקובלים ואחרים שאלונים דיאגנוסטיים מפורסמים

17 המצגת מבוססת על הרצאה של ד"ר אסתר בגנו


הורד את "ppt "השתלמות מורים לפיזיקה בראשית דרכם יום רביעי 03 דצמבר 2008

מצגות קשורות


מודעות Google