המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

אימפריאליסט אירופי באפריקה, 1910

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "אימפריאליסט אירופי באפריקה, 1910"— תמליל מצגת:

1 אימפריאליסט אירופי באפריקה, 1910
אימפריאליזם באפריקה במאה התשע עשרה Fula Greeting Ritual, 1910, Liebig Chromosמתוך אימפריאליסט אירופי באפריקה, 1910

2 אִימְפֶּרְיָאלִיזְם אימפריאליזם היא שיטה מדינית שבה מדינה מגדילה את שטחי שלטונה על ידי השתלטות על ארצות אחרות ועל היושבים בהן כדי להגביר את כוחה הפוליטי ואת עושרה הכלכלי. ? מה מקור המילה אימפריאליזם? אימפריה ספרד המפה מתארת את האימפריאליזם האירופי באפריקה ואסיה במאה התשע-עשרה. איטליה צרפת בריטניה פורטוגל לחצו על המפה להגדלה. בלגיה אילו מדינות שלטו בשטחי אפריקה במהלך המאה התשע-עשרה? גרמניה

3 מאבק בין בריטניה לצרפת על אזורים באפריקה, 1904, קריקטורה
המרוץ האימפריאליסטי במחצית השניה של המאה התשע עשרה הפכו מדינות רבות לאימפריאליסטיות. כל אחת מהן ניסתה להשיג כמה שיותר מושבוֹת (שטחי שליטה). הדבר הפך למעין מרוץ. ? הקריקטורה מציגה את מאבק השליטה על אפריקה בין בריטניה לצרפת. Mary Evans Picture Library כיצד מייצגת הקריקטורה את רעיון המרוץ האימפריאליסטי? מאבק בין בריטניה לצרפת על אזורים באפריקה, 1904, קריקטורה

4 מניעי האימפריאליזם מניעים פוליטיים מניעים כלכליים
הפקת חומרי גלם רבים שנמצאו במושבות לחיזוק מגמת התיעוש באירופה. שאיפה ליוקרה ועוצמה פוליטית. ניצול המקומיים ככוח עבודה זול. ניסיון למניעת מלחמה בתוך גבולות אירופה על ידי הסטת המתח בין המדינות למושבות שמעבר לים. פתיחת אפשרויות תעסוקה חדשות בפני אירופים רבים במושבות.

5 הצדקות מוסריות לאימפריאליזם
האירופים טענו כי הפצת התרבות האירופית והדת הנוצרית במושבות היא צעד מוסרי. הם קראו לתושבי המושבות 'ילידים' והאמינו כי עליהם לעדן ולרסן את אופיים הלא מתורבת. מיסיונרים רבים הגיעו למושבות כדי לנצר את תושביהן. ? מה ניתן ללמוד מן הדמיון בין המילה 'ילידים' למילה 'ילדים' על האופן בו תפסו האירופים את תושבי המושבות? מאוסף National Portrait Gallery, London התבוננו בתמונה והשוו בין המיסיונר הבריטי לבין האפריקאים מבחינת צורת ההעמדה וצורת הלבוש שלהם. מיסיונר סקוטי באפריקה

6 חתימה על הסכמים וחוזים עם ראשי שבטים או מנהיגים מקומיים.
אימפריאליזם באפריקה האירופים השתלטו על אפריקה במאה התשע עשרה בשתי דרכים עיקריות מאבקים צבאיים וכיבוש במקרים בהם המנהיגים המקומיים לא הסכימו לחתום על ההסכמים. חתימה על הסכמים וחוזים עם ראשי שבטים או מנהיגים מקומיים. לחצו על ההיפר-קישורים כדי לצפות בתמונות

7 "בטבעת הגומי" - קריקטורה בריטית, 1906
השלטון הבלגי בקוֹנגוֹ הבלגים השתלטו על קונגו שבמרכז אפריקה בשנות השבעים של המאה התשע-עשרה. הם הפגינו יחס מזלזל ומנצל כלפי האוכלוסייה המקומית . ? Mary Evans Picture Library בקריקטורה מוצג מלך בלגיה כנחש הלופת את יליד המקום. מה חשב האמן שצייר את הקריקטורה על השלטון הבלגי בקונגו? "בטבעת הגומי" - קריקטורה בריטית, 1906

8 מתיחוּת באירופה ? כיבוש השטחים באפריקה יצר מתיחות בין מעצמות אירופה.
כדי להסדיר את שטחי השליטה, התכנסה ב-1885 ועידה בברלין. ? בהסכם ברלין שנחתם בוועידה, סוכמו הנקודות הבאות: כל מדינה שמשתלטת על אזור מסוים באפריקה צריכה להודיע על כך למדינות האחרות. הנהרות המרכזיים באפריקה הוגדרו כחופשיים לתנועת כלי שיט. המדינות יימנעו מסחר עבדים באפריקה. המדינות ידאגו לשיפור בתנאי החיים של התושבים המקומיים. האם, לפי התמונה, הייתה נציגות של העמים האפריקאים בוועידה? מתוך הספר: 1897 , History of the World איזו מפה תלויה לדעתכם מאחורי המשתתפים בוועידה? מהי לדעתכם משמעות ההסכם? דיון בוועידת ברלין על חלוקת אפריקה בין המעצמות השונות, 1885

9 ניהול המושבות האימפריאליזם יצר מצב בו מיעוט אירופי זר שלט באוכלוסייה מקומית גדולה. ממשלות אירופיות רבות הקימו משרדים לנושא המושבות, ומינו מוֹשלים מטעמם. ? Édouard Riou, NYPL (ID: ) זהו את המושל בתמונה? כיצד זיהיתם?

10 שיעור בתפירה, מזרח אפריקה, 1898
חינוך לבני המושבות האירופים ראו את תושבי המושבות כנחותים ולא מפותחים. הם האמינו כי עליהם לחנך ולקדם אותם ברוח התרבות האירופית. ? מה לומדות הנערות בתמונה? זהו את המלמדת? כיצד זיהיתם? Mary Evans Picture Library שיעור בתפירה, מזרח אפריקה, 1898

11 פגיעה מול פיתוח האירופים השתלטו על משאביה של אפריקה, שִעבדו את התושבים המקומיים ופגעו בתרבויותיהם המקומיות. לצד הפגיעה הנרחבת, האימפריאליזם האירופי הביא לאפריקה את הקִדמה הטכנולוגית. ? התמונה צוירה בסנגל כשהיתה תחת שלטון אימפריאליסטי צרפתי. אילו היבטים של קִדמה אפשר לזהות בה? Edouard Riou, NYPL ( ID: )


הורד את "ppt "אימפריאליסט אירופי באפריקה, 1910

מצגות קשורות


מודעות Google