המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

התורשה במהלך הדורות.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "התורשה במהלך הדורות."— תמליל מצגת:

1 התורשה במהלך הדורות

2 תורת מנדל גרגור יוהן מנדל נחשב לאבי תורת התורשה.
ממחקרים שערך בצמח אפונת הגינה הגיע מנדל למסקנה כי יש חוקיות בהורשת התכונות מדור לדור. מנדל טען שלכל תכונה אחראי זוג גורמים תורשתיים והם המאפשרים את הופעת התכונה ביצור החי. שני הגורמים התורשתיים יכולים להיות זהים זה לזה או שונים זה מזה.  (כיום ידוע שזוג הגורמים התורשתיים, עליהם דיבר מנדל, הם גן המורכב משני אללים).

3 חוקיות התורשה X צמח נמוך P גבוה צמח גבוה F1 X צמח גבוה צמח נמוך גבוה
דור הורים גבוה מנדל הכליא בין שני צמחים שהם זן טהור (הומוזיגוטים) לתכונה מסויימת (במקרה זה- גובה הצמח) בעלי פנוטיפים שונים (במקרה זה- גבוה ונמוך). הוא קיבל ב- 1F (דור הצאצאים הראשון) צאצאים בעלי פנוטיפ זהה (במקרה זה- כולם גבוהים). צמח גבוה F1 דור צאצאים ראשון X צמח גבוה ב- 2F (דור הצאצאים השני) הוא קיבל שוב את שני הפנוטיפים של ההורים, אבל ביחס של 3:1 (כלומר על כל 3 צמחים גבוהים, צמח 1 נמוך) צמח נמוך גבוה F2 דור צאצאים שני הוא קבע כי לכל תכונה 2 צורות ביטוי אפשריות (בפרט מסוים), אבל צורה אחת דומיננטית על השניה, והיא זו הבאה לידי ביטוי בפרט שאינו זן טהור (הטרוזיגוט).

4 הגנוטיפ מהו? צמח גבוה נמוך בכדי שיהיה ברור לכל על מה מדובר:
צמח גבוה, הומוזיגוט יהיה בעל גנוטיפ: EE צמח גבוה הטרוזיגוט יהיה בעל גנוטיפ: Ee צמח נמוך (בהכרח הומוזיגוט) יהיה בעל גנוטיפ: ee נמוך בכדי שיהיה ברור לכל על מה מדובר: כל תכונה מסומנת באות לועזית. תכונה דומיננטית מסומנת באות גדולה. תכונה רצסיבית מסומנת באות קטנה. סימוני האותיות מורים על ההרכב הגנטי של התכונות ועל-כן קרוי גנוטיפ. לדוגמא: התכונה לגובה צמח האפונה מסומנת באותיות: E; e כאשר האלל קובע התכונה הוא דומיננטי (גורם לפנוטיפ “גבוה”) הוא מסומן באות E. כאשר האלל קובע התכונה הוא רצסיבי (גורם לפנוטיפ “נמוך”) הוא מסומן באות e. כיוון שכל תכונה נגרמת ע”י שני גורמים תורשתיים (שני אללים) הסימון הוא תמיד בזוגות. כלומר קיימים 3 גנוטיפים אפשריים: EE Ee ee

5 כולם הטרוזיגוטים, חלקים
תרגיל P - דור ההורים הומוזיגוט הומוזיגוט מקומט חלק בצמח אפונת הגינה קיימת תכונה של צורת הזרע. לתכונה שני פנוטיפים אפשריים: זרע חלק או זרע מקומט. התכונה מסומנת באותיות S;s. הפנוטיפ של זרע חלק דומיננטי על פנוטיפ מקומט. הכליאו בין שני צמחים הומוזיגוטיים בעלי פנוטיפים שונים לתכונה זו. 1F - דור צאצאים ראשון כולם הטרוזיגוטים, חלקים ? הכלאה עצמית בין צאצאי 1F 2F - דור צאצאים שני הומוזיגוט הטרוזיגוטים הומוזיגוט מקומט חלקים חלק ? : יחסי הפנוטיפים

6 קו-דומיננטיות (העדר יחס של דומיננטיות-רצסיביות)
X R1R1 R2R2 לאחר תקופתו של מנדל התגלה כי ישנם מקרים בהם אין יחסי דומיננטיות-רצסיביות בין שני אללים של אותו גן. במקרה כזה התכונה עוברת בתורשה, בדיוק כפי שהסביר מנדל אולם הפנוטיפ של הפרט ההטרוזיגוט הוא משהו חדש, מעין שילוב של שני הפנוטיפים של ההורים. מקובל, במקרים אלה, לסמן את שני האללים של אותה תכונה באותה אות (גדולה) ולתת לכל אלל סימון קטן נוסף (למשל מס’). במקרים של העדר יחסי דומיננטיות-רצסיביות ישנם 3 פנוטיפים אפשריים לתכונה, למרות שאחראים לה רק שני אללים של אותו גן. R2 R1 R1R2 X R1R2 R1 R2 R1R2 R1R1 R2R2 R1R2 R1R1 R2R2 1 : : 1

7 כולם הטרוזיגוטים, חומים
P - דור ההורים הומוזיגוט הומוזיגוט שחור לבן X P2P2 P1P1 תרגיל במין מסוים של עכברים קיימת תכונה של צבע פרווה. לתכונה זו אחראים 2 אללים שאין ביניהם יחסי דומיננטיות-רצסיביות ולפיכך יש לה שלושה פנוטיפים אפשריים: פרווה לבנה (הומוזיגוט) פרווה שחורה (הומוזיגוט) פרווה חומה (הטרוזיגוט) התכונה מסומנת באותיות P1 ; P2. הכליאו בין שני עכברים הומוזיגוטיים בעלי פנוטיפים שונים לתכונה זו. 1F - דור צאצאים ראשון כולם הטרוזיגוטים, חומים P1P2 ? הכלאה עצמית בין צאצאי 1F X P1P2 2F - דור צאצאים שני הומוזיגוט הטרוזיגוטים הומוזיגוט שחור חום לבן P2P2 P1P1 P1P2 ? : : יחסי הפנוטיפים

8 סוגי דם- מהם סוגי הדם של האדם?
הדם מורכב מתאי דם (מסוגים שונים) ומנוזל הדם (המכונה פלסמה). מוכרים ארבעה סוגי דם עיקריים: A, B, AB ו- O. תאי הדם האדומים מאופיינים ע”י מולקולות סוכר הקשורות אליהם. סוג הדם נקבע לפי סוג המולקולות הקשורות לתאי הדם האדומים. בנוזל הדם מצויים נוגדנים שונים המסוגלים לפעול נגד הסוכרים השונים. סוכר A אנטי A הנוגדנים הפועלים נגד הסוכר A מכונים- אנטי A הנוגדנים הפועלים נגד הסוכר B מכונים- אנטי B סוכר B אנטי B הנוגדן מתקשר רק לסוכר שנגדו הוא פועל, וגורם להיווצרות גושים בדם. היווצרות גושים, מעין אלה, עלולה לגרום לחסימת כלי הדם וכתוצאה מכך- למוות. בנוסף לארבעת סוגי הדם, אפשר למיין את בני האדם גם לקבוצות נוספות (גם הן תורשתיות) ע”פ סוכרים נוספים הקשורים לתאי הדם האדומים שלהם, כמו למשל: -RH+ , RH

9 סוגי דם והחומרים הקשורים בהם
חזרה לשקופית אחרונה דם מסוג A דם מסוג B דם מסוג AB דם מסוג O סוג הדם תאי הדם עם מולקולות הסוכר הקשורות אליהם A B A B O הנוגדנים המצויים בנוזל הדם אין נוגדנים A B A B O ההרכב הכללי

10 עירוי דם B + A A B תרומות דם אפשריות:
כאשר אדם נזקק לעירוי דם יש לוודא שהדם הניתן לו מתאים לו. אסור לתת לאדם דם המכיל נוגדנים לסוכרים שעל תאי הדם (האדומים) שבגופו. לדוגמא: אדם שדמו הוא מסוג B מכיל בגופו נוגדנים מסוג אנטי-A ולכן אם יקבל דם מתורם שסוג דמו הוא A יתחברו הנוגדנים שבגופו לתאי הדם החדשים ויווצרו גושים העלולים לגרום לחסימת כלי דם ולמוות. B A תרומות דם אפשריות: טבלת סוגי דם

11 התורשה של סוגי הדם A B A B O
סוג הדם היא תכונה שאחראי לה גן אחד ובכל זאת היא קיימת בארבעה פנוטיפים שונים. נברר כיצד יתכן הדבר: לתכונה סוג הדם (נסמן אותה באות I) קיימים 3 אללים שונים (נסמן אותם: IA IB I) בין האללים: IA IB אין יחסי דומיננטיות-רצסיביות, ושניהם דומיננטיים על האלל: i. למרות שלתכונה זו יש 3 אללים שונים, באותו פרט יופיעו תמיד רק שניים מהם! A B A B O הפנוטיפ סוג דם O סוג דם AB סוג דם B סוג דם A IA IA IB IB IA IB i i הגנוטיפים האפשריים IA i IB i

12 תרגיל X IB IA סוג דם AB סוג דם A IB i IA i IA i IA IB IA i IA IB IA IA

13 סוף התחלה סוף

14 מילון מושגים חזרה לשקופית אחרונה אלל- כל אחת מהצורות האפשריות של הגן. כל אלל אחראי לצורת ביטוי שונה (פנוטיפ) של אותה תכונה. גן- מקטע של דנ”א האחראי ליכולת לפתח תכונה תורשתית מסוימת. גנוטיפ- הרכב הגנים (האללים) האחראים להיווצרותה של תכונה מסוימת. דומיננטי- גורם תורשתי, שכאשר הוא נמצא ביצור הוא תמיד בא לידי ביטוי בפנוטיפ. הומוזיגוט- יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים להווצרותה של תכונה מסויימת (האללים) זהים. הטרוזיגוט- יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים להווצרותה של תכונה מסויימת (האללים) שונים. פנוטיפ- צורת הביטוי של התכונה ביצור החי. רצסיבי- גורם תורשתי הבא לידי ביטוי ביצור רק כאשר הוא נמצא ללא גורם דומיננטי.


הורד את "ppt "התורשה במהלך הדורות.

מצגות קשורות


מודעות Google