המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

קשרי מימן. הקשר בין טמפרטורות רתיחה של הידרידים משורות 2-5 (סדר הצגת הפרטים בגרף-בשקופית 2.) ערכה גליה גויכברג, 2008.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "קשרי מימן. הקשר בין טמפרטורות רתיחה של הידרידים משורות 2-5 (סדר הצגת הפרטים בגרף-בשקופית 2.) ערכה גליה גויכברג, 2008."— תמליל מצגת:

1 קשרי מימן. הקשר בין טמפרטורות רתיחה של הידרידים משורות 2-5 (סדר הצגת הפרטים בגרף-בשקופית 2.)
ערכה גליה גויכברג, 2008

2 טמפרטורות רתיחה של הידרידים של יסודות ממחזורים 2-5.
טמפרטורה ((Co -200 -100 100 H2O H2S H2Se H2Te HF HCl HBr HI PH3 SbH3 AsH3 טור 6 CH4 SiH4 SnH4 NH3 טור 7 (H2O) טור 5 (HF) (NH3) טור 4 מחזור (שורה ) 2 3 4 5

3 שלבים בהצגת השקופית: לחיצה להצגת הפריט.
רישום על הלוח לפני הצגת העקומות. .1 צירים – X ו-Y. תצוגה. להסביר קשר בין מספר השורה ויסודות מטורים שונים. 2. טור 4. מהם הידרידים (תרכובות עם מימן) של יסודות מטור 4? – עקומה. 3. כיצד ניתן להסביר את מגמת העלייה בטמפרטורות הרתיחה? 4. טור 5. מהם ההידרידים? עקומה. כיצד ניתן להסביר את מגמת העלייה בטמפרטורות הרתיחה? 5. NH3 משוער לפי המגמה של ירידה בגודל הענן האלקטרוני יחסית למולקולת PH3 טמפ' רתיחה של NH3 אמורה להיות נמוכה יותר. 6. NH3 אמיתי- קו עול, Tb גבוהה הרבה יותר מהמשוערת. 7. טור 6. מהם ההידרידים? עקומה. כיצד ניתן להסביר את מגמת העלייה בטמפרטורות הרתיחה? 8. H2Oמשוער. לפי המגמה של ירידה בגודל הענן האלקטרוני יחסית למולקולות אחרות באותו טור. 9. H2Oאמיתי.קו עולה. Tb גבוהה הרבה יותר מהמשוערת. 10. טור 7. מהם ההידרידים? עקומה. כיצד ניתן להסביר את מגמת העלייה בטמפרטורות הרתיחה? 11. HFמשוער. לפי המגמה של ירידה בגודל הענן האלקטרוני יחסית למולקולות אחרות באותו טור. 12.HF אמיתי.קו עולה. Tb גבוהה הרבה יותר מהמשוערת. 13. ירידת קווים משוערים. 14. מה יכולה להיות סיבה לטמפרטורות גבוהות יוצות מן הכלל של NH3, H2O ,HF? 15. מדוע בטור 4 אין תרכובת כזו יוצאת מן הכלל? 16.מה גורם להבדל בין Tb של התרכובות NH3, H2O ,HF


הורד את "ppt "קשרי מימן. הקשר בין טמפרטורות רתיחה של הידרידים משורות 2-5 (סדר הצגת הפרטים בגרף-בשקופית 2.) ערכה גליה גויכברג, 2008.

מצגות קשורות


מודעות Google