המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

הטבלה המחזורית.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "הטבלה המחזורית."— תמליל מצגת:

1 הטבלה המחזורית

2 הטבלה המחזורית כל היסודות מסודרים בטבלה המחזורית לפי מספר אטומי עולה.
הטבלה המחזורית מסודרת בשורות (מחזורים), וטורים (משפחות). טורים 8 2 1 שורות

3 תרגיל – הקשר בין מיקום היסוד בטבלה המחזורית ובין הערכות האלקטרונים
מספר אטומי מספר אלקטרונים היערכות אלקטרונים שורה בטבלה המחזורית טור בטבלה המחזורית ליתיום Li 3 2,1 2 1 נתרן Na 11 אשלגן K 19 בריליום Be 4 מגנזיום Mg 12 חמצן O 8 גופרית S 16 פלואור F 9 כלור Cl 17

4 תרגיל – הקשר בין מיקום היסוד בטבלה המחזורית ובין הערכות האלקטרונים
מספר אטומי מספר אלקטרונים היערכות אלקטרונים שורה בטבלה המחזורית טור בטבלה המחזורית ליתיום Li 3 2,1 2 1 נתרן Na 11 2,8,1 אשלגן K 19 2,8,8,1 4 בריליום Be 2,2 מגנזיום Mg 12 2,8,2 חמצן O 8 2,6 6 גופרית S 16 2,8,6 פלואור F 9 2,7 7 כלור Cl 17 2,8,7 מה המסקנה?

5 היערכות אלקטרונים באטום על פי מיקומו בטבלה המחזורית
מספר הטור בטבלה המחזורית = מספר האלקטרונים הערכיים טורים מספר השורה בטבלה המחזורית = מספר רמות האנרגיה המאוכלסות. 8 2 1 שורות

6 כיצד בנויה הטבלה המחזורית?
8 2 1 אל מתכות מתכות מתכות מעבר יסודות מלאכותיים

7 משפחות כימיות בטבלה המחזורית
מתכות אלקליות 8 2 1

8 המתכות האלקליות מוצקות, רכות מאוד, בעלות צבע אפור;
מוליכות זרם חשמלי במצב מוצק ובמצב מותך; מוליכות חום; בעלות ברק מתכתי אופייני; ניתנות לריקוע; פעילות מאד מבחינה כימית  מאוחסנות בשמן או בנפט.

9 משפחות כימיות בטבלה המחזורית
מתכות אלקליות עפרוריות 8 2 1

10 מתכות אלקליות עפרוריות
מוצקות; מוליכות זרם חשמלי במצב מוצק ובמצב מותך; מוליכות חום; בעלות ברק מתכתי אופייני; ניתנות לריקוע; בעלות צבע אפרפר-לבן; פעילות מבחינה כימית .

11 משפחות כימיות בטבלה המחזורית
גזים אצילים 8 2 1

12 גזים אצילים גזים בטמפרטורת החדר; חסרי צבע, טעם וריח;
מופיעים בטבע כאטומים בודדים; אינם פעילים מבחינה כימית, אינם נוטים ליצור תרכובות בקלות.

13 משפחות כימיות בטבלה המחזורית
הלוגנים 8 2 1

14 הלוגנים יסודות רעילים בעלי ריח חריף; מופיעים בטבע כיסודות דו-אטומיים;
פעילים מבחינה כימית: "יוצרי מלחים" – יוצרים תרכובות (יוניות) עם מתכות; פלואור וכלור – גזים בטמפרטורת החדר; ברום – נוזל בטמפרטורת החדר; יוד – מוצק בטמפרטורת החדר.

15 רדיוס אטומי לפי חוק קולון
רדיוס אטומי – המרחק מגרעין האטום לאלקטרוני הערכיות שלו. רדיוס אטומי נמדד ביחידות של ננומטר, 10-9 מטר. רדיוס אטומי לפי חוק קולון kq1q2 r2 F= מדד ראשון לרדיוס אטומי – מספר רמות האנרגיה (מרחק מהגרעין r) מדד שני לרדיוס אטומי – כאשר מספר רמות האנרגיה שווה, גודל המטען הגרעיני (מספר הפרוטונים = q)

16 רדיוס אטומי בטבלה המחזורית
המטען הגרעיני הולך וגדל, F מתחזק, רדיוס אטומי קטן. 8 2 1 מספר רמות האנרגיה גדל, רדיוס אטומי גדל.

17

18 אנרגית יינון לפי חוק קולון
אנרגית יינון – כמות האנרגיה הדרושה כדי להוציא אלקטרון מאטום במצב גזי אנרגית יינון לפי חוק קולון kq1q2 r2 F= ככל שהרדיוס האטומי גדל, גדל המרחק בין המטען הגרעיני ובין האלקטרונים, כח המשיכה בין המטענים החשמליים קטן ולכן אנרגיית היינון קטנה; ככל שגדל המספר האטומי, לאורך אותה שורה, גדל המטען הגרעיני. כח המשיכה F בין המטען הגרעיני באטום ובין האלקטרונים גדל  אנרגיית היינון גדלה.

19 אנרגית יינון בטבלה המחזורית
המטען הגרעיני הולך וגדל, F מתחזק, אנרגיית יינון גדלה 8 2 1 רדיוס אטומי גדל, r גדל ולכן F קטן, אנרגיית היינון קטנה.

20 מהם יונים? יון חיובי - אטום בעל מטען חשמלי חיובי. מספר האלקטרונים בו קטן ממספר הפרוטונים. נהוג לכנות יון חיובי בשם קטיון. 11Na (2,8,1) - e-  11Na+(2,8) 12Mg(2,8,2) - 2e-  12Mg+2(2,8) יון שלילי - אטום בעל מטען חשמלי שלילי. מספר האלקטרונים בו גדול ממספר הפרוטונים. נהוג לכנות יון שלילי בשם אניון. 17Cl(2,8,7) + e-  17Cl-(2,8,8) 8O(2,6) + 2e-  8O-2(2,8)

21 כיצד קובעים את מטעני היונים?
יונים נפוצים, יציבים, של אטומים בודדים יהיו לרוב בעלי הערכות אלקטרונית דמוית גז אציל. יסוד נאון Ne כלור Cl חמצן O חנקן N אלומיניום Al מגנזיום Mg ליתיום Li מיקום בטבלה המחזורית מספר אלקטרונים ערכיים מטען היון היון ברמת הסמל

22 כיצד קובעים את מטעני היונים? טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות
יונים נפוצים, יציבים, של אטומים בודדים יהיו לרוב בעלי הערכות אלקטרונית דמוית גז אציל. יסוד נאון Ne כלור Cl חמצן O חנקן N אלומיניום Al מגנזיום Mg ליתיום Li מיקום בטבלה המחזורית טור 8 גזים אצילים טור 7 הלוגנים טור 6 טור 5 טור 3 טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות טור 1 מתכות אלקליות מספר אלקטרונים ערכיים 8 7 6 5 3 2 1 מטען היון היון ברמת הסמל

23 כיצד קובעים את מטעני היונים? טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות
יונים נפוצים, יציבים, של אטומים בודדים יהיו לרוב בעלי הערכות אלקטרונית דמוית גז אציל. יסוד נאון Ne כלור Cl חמצן O חנקן N אלומיניום Al מגנזיום Mg ליתיום Li מיקום בטבלה המחזורית טור 8 גזים אצילים טור 7 הלוגנים טור 6 טור 5 טור 3 טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות טור 1 מתכות אלקליות מספר אלקטרונים ערכיים 8 7 6 5 3 2 1 מטען היון לא יוצר יונים 1- 2- 3- 3+ 2+ 1+ היון ברמת הסמל

24 כיצד קובעים את מטעני היונים? טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות
יונים נפוצים, יציבים, של אטומים בודדים יהיו לרוב בעלי הערכות אלקטרונית דמוית גז אציל. יסוד נאון Ne כלור Cl חמצן O חנקן N אלומיניום Al מגנזיום Mg ליתיום Li מיקום בטבלה המחזורית טור 8 גזים אצילים טור 7 הלוגנים טור 6 טור 5 טור 3 טור 2 מתכות אלקליות עפרוריות טור 1 מתכות אלקליות מספר אלקטרונים ערכיים 8 7 6 5 3 2 1 מטען היון לא יוצר יונים 1- 2- 3- 3+ 2+ 1+ היון ברמת הסמל Cl- O2- N3- Al3+ Mg2+ Li1+


הורד את "ppt "הטבלה המחזורית.

מצגות קשורות


מודעות Google