המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

חומרים טהורים ותערובות

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "חומרים טהורים ותערובות"— תמליל מצגת:

1 חומרים טהורים ותערובות
חומרים טהורים ותערובות

2 תרכובת או תערובת? תמיד קיימת מידה של בלבול כאשר אנחנו רוצים להבדיל בין חומרים טהורים לתערובות. נדמה לי שהבלבול נובע מהעובדה שקיימים מיליוני חומרים טהורים שנוסחתם הכימית מכילה יותר מיסוד אחד. לדוגמא: לתרכובת מים נוסחה כימית H2O. על פניו זה נראה כ"תערובת" של מימן וחמצן, אך זו טעות מים זה תרכובת. העזרו באיורים ובהגדרות על מנת להבהיר את הנושא

3 חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות .
חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות . תערובת שני חומרים או יותר המעורבבים יחד ביחס כמויות הניתן לשינוי.

4 חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות .
חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות . מה המשמעות של הרכב אחיד וקבוע? בחומר טהור "חלקיקי" החומר תמיד אחידים ומוגדרים. לחלקיקי חומר טהור נוסחה כימית אחת ויחידה. בנוסחה הכימית מופיעים כל היסודות המרכיבים את חלקיקי החומר . המספר הקטן בנוסחה, מימין ליסוד, מציין את מספר האטומים של אותו יסוד בחלקיק. את המספר 1 לא מציינים בנוסחה הכימית.

5 חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות .
חומר טהור חומר בעל הרכב אחיד וקבוע ובעל תכונות אחידות וקבועות . מה המשמעות של תכונות אחידות וקבועות? לחומר טהור תכונות אחידות קבועות כגון: צבע טמפ' התכה טמפ' רתיחה הולכה חשמלית ותרמית

6 חומר טהור: יסודות הרכב אחיד ובעל תכונות אחידות וקבועות
H2 O2 S8 מימן חמצן גופרית מימן מופיע בטבע כגז והחלקיקים שלו מכילים 2 אטומי מימן הקשורים ביניהם בקשר חזק. חמצן מופיע בטבע כגז חסר צבע וריח והחלקיקים שלו מורכבים מ- 2 אטומי חמצן הקשורים ביניהם בקשר חזק. גופרית מופיע בטבע כמוצק צהוב והחלקיקים שלו מורכבים מ- 8 אטומי גופרית הקשורים ביניהם בקשר חזק.

7 חומר טהור: יסודות גופרית S8 חמצן O2 מימן H2

8 חומר טהור: תרכובות בעלי תכונות אחידות וקבועות
חומר טהור: תרכובות בעלי תכונות אחידות וקבועות H2O CO2 C12H22O11 מים פחמן דו-חמצני סוכר מופיעים בטבע כנוזל חסר צבע. אינם מוליכים חשמל. מופיע בטבע כגז. מסיסותו במים קטנה מאוד. מכבה שרפות . מופיע בטבע כגביש לבן. מסיס במים. טעם מתוק .

9 חומר טהור: תרכובות הרכב אחיד
חומר טהור: תרכובות הרכב אחיד H2O CO2 C12H22O11 מים פחמן דו-חמצני סוכר 2 אטומי מימן, ו-1 אטום חמצן קשורים בקשר חזק. 1 אטום פחמן , ו-2 אטומי חמצן 12 אטומי פחמן, 22 אטומי מימן, ו-11 אטומי חמצן

10 חומר טהור: תרכובות פחמן דו-חמצן CO2 מים H2O

11 תערובת ערבוב של לפחות שתי חומרים טהורים.
חלקיקי החומר יהיו לפחות משני סוגים. היחס בין החומרים יכול להשתנות מתערובת לתערובת. דוגמה לתערובת של יסודות : תערובת של חמצן ומימן. (H2 + O2) דוגמה לתערובת של יסוד ותרכובת: תערובת של מימן ופחמן דו חמצני.(CO2 + H2) דוגמה לתערובת של תרכובות: תערובת של מים ופחמן דו חמצני (+ H2O CO2)

12 תערובות H2 + O2 H2 + CO2 H2O + CO2 חמצן ומימן פחמן דו-חמצני ומימן
פחמן דו-חמצני ומים H2O + CO2

13 היחס בין החומרים יכול להשתנות מתערובת לתערובת
כולם תערובות של חמצן ומימן

14 תערובת של יסודות תרכובת תערובת של חמצן ומימן H2 + O2 מים H2O


הורד את "ppt "חומרים טהורים ותערובות

מצגות קשורות


מודעות Google