המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תואר הפועל Adverbs.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תואר הפועל Adverbs."— תמליל מצגת:

1 תואר הפועל Adverbs

2 תואר הפועל תואר הפועל משמש אותנו לתיאור פעולות.
משתמשים בתואר הפועל כדי תאר כיצד,היכן,למה,מתי ואיפה נעשתה הפעולה. Osnat is a careful girl Osnat drives carefully המילה המודגשת מתארת את שם העצם המילה המודגשת מתארת את הפעולה

3 תואר הפועל כיצד הופכים מילת תואר לתואר הפועל?
מוסיפים את האותיות ly לסוף המילה - Knives are dangerous He plays dangerously with the knives. Turtles are slow. Turtles walk slowly.

4 חוקי הכתיב של תואר הפועל
כאשר מילת התואר מסתיימת באות נוסיף את האותיות ly למילה Polite - Politely Nice - Nicely Safe - Safely -e

5 חוקי הכתיב של תואר הפועל
כאשר מילת התואר מסתיימת באות נוריד את האות e ובמקומה נכתוב את האות y Possible - Possibly Terrible - Terribly Reasonable - Reasonably -le

6 חוקי הכתיב של תואר הפועל
כאשר מילת התואר מסתיימת באות y ולפניה אות רגילה, נוריד את ה- y ובמקומה נוסיף ily Happy - Happily Busy - Busily Noisy - Noisily

7 חוקי הכתיב של תואר הפועל
ישנן מילות תואר אשר לא מקבלות סיומות אלא משנות את הצורה שלהן או נשארות אותו דבר. I drive good. He has a fast car I drive well. He drives fast.

8 חוקי הכתיב של תואר הפועל
ישנן מילות תואר אשר לא מקבלות סיומות אלא משנות את הצורה שלהן או נשארות אותו דבר. John has a hard shield. He took the wrong side. Early in the morning. She has long nails. John hit me hard. He drives wrong. She came home early. I slept very long.

9 תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא


הורד את "ppt "תואר הפועל Adverbs.

מצגות קשורות


מודעות Google