המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

כללי כתיבת ביבליוגרפיה מדעית

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "כללי כתיבת ביבליוגרפיה מדעית"— תמליל מצגת:

1 כללי כתיבת ביבליוגרפיה מדעית
לעבודות ולפרויקט גמר נכתב ע"י ז'אנה גורליק @ לפי כללים APA

2 למה צריך לכתוב ביבליוגרפיה מסודרת
שמירה על זכויות היוצרים הפניה למקורות שקשורים לנושא העבודה מראה יפה ומכובד של העבודה הקלה על הקורא הפוטנציאלי הקלה על בודק של העבודה העלאת ציון בפרויקט גמר

3 ביבליוגראפיה והפניה הבדלים בניהם
ביבליוגרפיה מופיע בסוף העבודה פרטים מלאים מפנה למקור הפניה מופיע בגוף העבודה פרטים מתומצתים מפנה לביבליוגרפיה

4 ביבליוגראפיה והפניה מתי צריך
ביבליוגרפיה הפניה רושמים כל מקור שהוזכר בגוף העבודה רושמים מקור ליד כל ראיון/עובדה/מידע שנלקח ממקור חיצוני

5 מתי רושמים הפניה ליד כל ציטוט ליד כל ראיון שהוא לא שלך
ליד כל קוד שהוא לא שלך ליד כל סרטוט/תמונה/טבלה שהיא לא שלך גם עם בעבר הזכרת עבודה זאת, כל פעם שאתה מזכיר אותה צריך להפנות אליה שוב

6 איך רושמים הפניה בסוף חלק שקשור להפניה או במקום בו מוזכרים שמות של המחברים רושמים רק שם משפחה של מחבר/ים ושנת פרסום את הפרטים רושמים בסוגריים עגולות עם מחבר הוזכר בטקסט, רושמים את שנת הפרסום בסוגריים עגולות עם מחבר לא הוזכר בטקסט, גם את השמו וגם את שנת הפרסום רושמים בסוגריים עגולות עם יש יותר ממחבר אחד רושמים את השמות של כולם עם יש יותר מחמש מחברים רושמים את השם של מחבר ראשון ועז "ועוד"

7 דוגמאות "אם תרצו – אין זו אגדה" (הרצל, 1902)
כפי שאמר הרצל (1902) מדינת יהודים זאת לא אגדה רבים (כהן ולוי, 1905; רבינוביץ, 1923) הסכימו אם הרצל מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית (בן גוריון ועוד, 1948)

8 ביבליוגרפיה מבנה כללי ביבליוגרפיה זה פרק אחרון בעבודה
ביבליוגרפיה מבנה כללי ביבליוגרפיה זה פרק אחרון בעבודה ביבליוגרפיה תמיד מתחילים מעמוד חדש בראש ביבליוגרפיה מופיעה כותר "ביבליוגרפיה" פריטים בביבליוגרפיה מסודרים לפי סדר א"ב של שם משפחה של מחבר הראשון במאמר. פריטים בביבליוגרפיה צריכים להיות רשומים בסגנון אחיד

9 דוגמה לביבליוגרפיה Coleman, P. G. (2005). Uses of reminiscence: Functions and benefits. Aging and Mental Health, 9, Earl, N. (2002). Hockey as Canadian popular culture: Team Canada 1972, television and the Canadian identity. In Nicks J. & Sloniowski J. (Eds.),Slippery pastimes: Reading the popular in Canadian culture ( ). Waterloo: ON: Wilfrid Laurier University Press. Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle. New York: International University Press. Kolassa, I. T. & Elbert, T. (2007). Structural and functional neuroplasticity in relation to traumatic stress. Current Directions in Psychological Science, 16, Nashiro, K., Sakaki, M., Huffman, D. & Mather M. (2012). Both younger and older adults have difficulty updating emotional memories. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. Advance online publication. doi: /geronb/gbs039 . Statistics Canada (2005) Population by religion, by province and territory (2001 Census) . Retrieved from

10 פריטים ביבליוגרפים כל מקור בביבליוגרפיה נקרא "פריט"
ישנם סוגים שונים של פריטים ביבליוגרפים לכל סוג של פריט יש שיטת רישום שונה

11 סוגי פריטים ביבליוגרפים
ספר מאמר מתוך כתב עת מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני מאמר מתוך ספר מאמרים מאמר שפורסם באינטרנט אתר אינטרנט

12 ספר מבנה פריט ביבליוגראפי
מחבר (שנת פרסום). שם ספר. מיקום: מו"ל. דוגמאות עברית גולדרט, א.מ. (1997). המטרה. ירושלים: גלובס. אנגלית Goldratt, E. M. (1992). The goal : a process of ongoing improvement . Great Barrington : North River Press.

13 מחבר קודם שם משפחה, אחר כך אות ראשונה של שם פרטי.
אם יש יותר משם פרטי אחד, רושמים אות ראשונה של כל שם לפי סדר השמות שם משפחה מתחיל מאות גדולה אחרי שם משפחה מופיעה פסיק אחרי אות ראשונה של שם פרטי מופיעה נקודה

14 אם יש יותר ממחבר אחד רושמים את כל המחברים, לפי אותם כללים
אם יש שני מחברים רושמים "ו" (&) בין השמות שלהם אם יש יותר משני מחברים, רושמים פסיק אחרי כל שם, פרט לאחד לפני האחרון. לפני שם אחרון רושמים "ו" או &. עם יש יותר משבע שמות מחברים רושמים 6 שמות ראשונים, שלוש נקודות ואז שם של מחבר אחרון.

15 דוגמאות עברית כהן, א. ולוי, ב. (1998). מבוא לניהול. תל אביב: כתר.
אנגלית Smith,J.F, Cohen, A. & Ibsen, B.C. (2005) Introduction to Menegement. New York: Wiley.

16 מחבר שהוא ארגון ומחבר לא ידוע
אם מחבר הוא ארגון, רושמים את שם הארגון, כשכל מילה (פרט למילות קישור) מתחילה מאות גדולה. בסוף שם האירגון מופיעה נקודה. עם מחבר לא ידוע, אז לא רושמים אותו ובמקום ראשון רושמים את הכותר. דוגמאות American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders :DSM-5. Washington, D.C. : American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders :DSM-5. (2013). Washington, D.C. : American Psychiatric Association.

17 מחבר, שהוא עורך עם אין לספר מחבר, אלא רק עורך, ירשם עורך בתור המחבר, לפי כל הכללים בסוף, בסוגרים, תבוא מילה "עורך" Ed., עם נקודה בסוף. דוגמאות: כהן, א. (עורך). (1998). מבוא לניהול. תל אביב: כתר. Smith, J.F. (Ed.). (2005). Introduction to Menegement. New York: Wiley .

18 שנה רושמים רק את השנה הלועזית
רושמים רק את השנה המלאה (4 ספרות) ולא תאריך. אם אין תאריך רושמים "אין תאריך" או N.D. (no date) תאריך רושמים בסוגריים אחרי תאריך רושמים נקודה

19 כותר דוגמאות תמיד רושמים כותר מלא, כמו שהוא מופיעה על גבי ספר
מילה ראשונה של הכותר מתחילה באות גדולה וכל שאר המילים (פרט לשמות פרטיים) באות קטנה תמיד רושמים כותר באיטליק אחרי כותר תמיד מופיע נקודה אם יש לספר מהדורה, צריך לרשום אותה בקיצור, אחרי כותר, בסוגריים, בכיתוב רגיל, אם נקודה בסוף דוגמאות כהן, א. ולוי, ב. (1998). מבוא לניהול (מהד' שניה). תל אביב: כתר. Smith,J.F, Cohen, A. & Ibsen, B.C. (2005) Introduction to Menegement (6th ed.). New York: Wiley.

20 מקום מקום, זה עיר בו הודפס ספר מקום תמיד:
בערים שבארה"ב מקובל לרשום גם קיצור של המדינה. מקום תמיד: מתחיל מאות גדולה מסתיים בנקודתיים אם מקום לא ידוע, רושמים "אין מיקום" או n. p. (no place) אם אל גבי ספר רשום מספר ערים, רושמים רק את העיר הראשון

21 מו"ל צריך לרשום את השם המלא של המו"ל
כל המילים, פרט למילות קישור מתחילים מאות גדולה אם מו"ל לא ידוע רושמים "אין מו"ל" או n. p. (no publisher) אחרי מו"ל באה נקודה.

22 גולדרט, א.מ. (1997). המטרה. ירושלים: גלובס.
נחזור על הדוגמאות עברית גולדרט, א.מ. (1997). המטרה. ירושלים: גלובס. אנגלית Goldratt, E. M. (1992). The goal : a process of ongoing improvement . Great Barrington : North River Press.

23 מחבר (שנה). כותר של מאמר. שם של כתב העת, כרך (מספר), עמודים. כתובת URL
מבנה פריט ביבליוגראפי מחבר (שנה). כותר של מאמר. שם של כתב העת, כרך (מספר), עמודים. כתובת URL דוגמאות כהן, מ. (2005). הוראת מתמטיקה בחטיבת ביניים לתלמידים עם ליקוי למידה. על"ה, 34, Allemang, J.(2005). Social studies in gibberish. Quarterly Reviews of Doublespeak, 20 (1),   Landicho, B., Lechtig, A., & Klein, R.E. (1985). Anthropometric indicators of low birth weight. Journal of Tropical Pediatrics, 31(6), מחבר ושנה רושמים לפי אותם כללים כמו מחבר שנה של ספר

24 כותר של מאמר רושמים את הכותר המלא
מילה ראשונה של הכותר רושמים עם אות גדולה שער המילים רושמים עם אותיות קטנות, פרט לשמות הפרטים בסוף הכותר באה נקודה

25 שם של כתב עת רושמים את השם המלא של כתב עת
כל מילה בכתב עת, פרט למילות קשור, מתחילה מעת גדולה תמיד רושמים שם של כתב עת עם באיטליק אחרי שם של כתב עת רושמים פסיק

26 כרך כרך של כתב עת כולל בתוכו מס חוברת רושמים בסוגריים אחרי מס' כרך
מס' חוברת מס חוברת רושמים בסוגריים אחרי מס' כרך אם מספר חוברת לא קיים, אז לא רושמים אותו עם ליד כרך יש חודש או תאריך, לא רושמים אותם בסוף רושמים פסיק

27 אם למאמר יש כתובת URL, רצוי לרשום אותו בסוף
עמודים רושמים את העמודים, בהם מופיעה מאמר, כולל ביבליוגרפיות ונספחים. רושמים: מס' עמוד ראשון – מס' עמוד אחרון, בסוף שמים נקודה כתובת URL אם למאמר יש כתובת URL, רצוי לרשום אותו בסוף

28 עוד דוגמאות Cook,C.D., Sutherland,J.M., Segal, S., Cherry, R.B., Mead,J.,  McIlroy,M.B. & Smith, S.A. (1957). Studies of respiratory physiology in the newborn infant. III. Measurements of mechanics of respiration. The Journal of Clinical Investigation, 36(3), 440–448. van Stel, A.,  Carree, M. &  Thurik, M. (2005). The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. Small Business Economics, 24(3), Berkovitch, E. & Israel, R. (1999). Optimal bankruptcy laws across different economic systems. Review of Financial Studies,  12 ,

29 מאמר שבא ממקור אלקטרוני
מאמר שבא ממקור אלקטרוני רושמים כמו מאמר רגיל, רק בסוף מוסיפים כתובת אלקטרונית אם אין למאמר מספר DOI, מוסיפים : מתוך: כתובת URL (Retrieved from: URL Address) דוגמאות: Berkovitch, E. & Israel, R. (1999). Optimal bankruptcy laws across different economic systems. Review of Financial Studies,  12 (2), Retrieved from בודנר, א., (2011). מקורות הגילנות בקרב זקנים וצעירים. גרונטולוגיה וגריאטריה. לח(2-3). מתוך

30 מאמר שבא ממקור אלקטרוני עם מספר DOI
לרוב המאמרים האלקטרוניים קיים מספר DOI, ואז רושמים אותו ולא כתובת URL מספר DOI הוא מספר זיהוי של מאמר מדעי בכתב עת אלקטרוני יש הרבה פורמטים של מספרי DOI אם למאמר יש מספר DOI, יש לרשום אותו כמו שהוא רשום באתר מספר DOI רושמים במקום כתובת URL כשיש מספר DOI, לא צריך לרשום "מתוך"

31 דוגמאות למאמרים ממקורות אלקטרוניים עם DOI
Berkovitch, E. & Israel, R. (1999). Optimal bankruptcy laws across different economic systems. Review of Financial Studies,  12 (2), doi:  /rfs/ Spinney, L. (2004). UK autism fracas fuels calls for peer review reform. Nature Medicine,  10, 321. doi: /nm b Gallagher, C. & Goodman, M. (2008). Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1–9 years. Toxicological & Environmental Chemistry, 90(5), DOI: /

32 מאמר מתוך ספר מה זה ספר מאמרים?
ספר מאמרים זה ספר שכל פרק בו נכתב ע"י מחבר אחר כל פרק בספר מאמרים הוא מאמר נפרד לספר מאמרים, בדרך כלל יש עורך, שבחר את המאמרים לספר

33 מאמר מתוך ספר מבנה פריט ביבליוגראפי דוגמאות:
מחבר (שנה). כותר של מאמר. מתוך שם עורך (אורך), שם הספר (עמודים של פרק). מיקום: מו"ל. דוגמאות: עברית: כהן, מ. (2002), הוראת מתמטיקה בחטיבת ביניים לתלמידים עם ליקוי למידה. מתוך לכמן, א. (עורך), שיחות על הוראת מדעים (30-86). תל אביב: כתר. אנגלית Blaylock, R. L. (2010). Immunoexcitotoxicity as a central mechanism of autism spectrum disorders. In Strunecká, A. (ed.), Cellular and molecular biology of autism spectrum disorders (47-72). Baltimor: Bentham Science Publishers מחבר, שנה וכותר של מאמר רושמים כמו במאמר רגיל. מיקום ומו"ל רושמים כמו בספר רגיל

34 עורך שם האורך רושמים לפי אותם כללים כמו שם המחבר
לפני שם האורך באה מילה "מתוך" או "IN" אחרי שמות של כל האורכים רושמים מילה עורך (עורכים) או Ed. (Eds.) אחרי זה רושמים פסיק

35 שם הספר ועמודים שם הספר רושמים עם באיטליק
כל המילים, פרט למילה ראשונה ושמות פרטיים, רושמים עם אות קטנה. בסוף שם הספר רושמים מספרי עמודים בסוגריים אחרי מספרי עמודים רושמים נקודה.

36 אתר אינטרנט מבנה פריט ביבליוגראפי
מחבר (תאריך פרסום). שם המסמך. מתוך כתובת URL דוגמאות גן לאומי עיר דוד (2015). מתוך Salvi, C. (2015). Ebola diaries: Regaining the people’s trust. Retrieved from Zimmerman, M. (August 2010). Environmental toxins and autism – informed opinion. Retrieved from

37 חשוב!!!! כללים אלה, נבנו על פי שיטה של APA. אנחנו ממליצים להשתמש בשיטה זאת, אך מודעים שישנם עוד שיטות רבות לכתיבת ביבליוגרפיות. לפני שאתה מתחיל לבנות ביבליוגרפיה, תברר במחלקה שלך/אצל מנחה שלך, האם יש שיטה לכתיבת ביבליוגרפיה שהם רוצים שתשתמש בה. דרישות המחלקה/המנחה קודמות להמלצות של חוברת זאת


הורד את "ppt "כללי כתיבת ביבליוגרפיה מדעית

מצגות קשורות


מודעות Google