המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מערכת השרירים.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מערכת השרירים."— תמליל מצגת:

1 מערכת השרירים

2 סוגי שריר השרירים שבגוף האדם עשויים מרקמת שריר שהיא אחת מארבע רקמות היסוד. ישנם שלושה סוגים של שרירים, המוצגים בשקופית הבאה ונבדלים זה מזה: בתפקודם, בעצבובם, בצורת הסיבים ובאופן התכווצותם.

3 סוגי שריר שרירים חלקים:
סוגי שריר שרירים חלקים: נמצאים באיברים הפנימיים: מעיים, קיבה וכלי דם. בעלי גרעין אחד, ועין להם מבנה מסודר של יחידות מתכווצות. מאופיינים בהתכווצויות איטיות וממושכות ויכולות להופיע בעוצמה חזקה (העברת מזון, הרחם) מהווים יחד עם שריר הלב כ- 10% ממשקל הגוף שריר הלב: דומה במבנה לשריר השלד, אך שונה באופן פעולתו. שרירי שלד: מהווים 40% ממשקל הגוף ונקראים גם שרירים רצוניים ושרירים משורטטים. רב גרעיניים, מבנה מסודר של יחידות מתכווצות, ניכנים ביכולת להתכווץ מהר ולזמן קצר ויכולים לפתח כוח רב. מניעים את הגוף , מאפשרים את יציבת הגוף שזקוף, מגינים על איברים פנימיים,

4 בגוף האדם ישנם כ- 650 שרירי שלד

5 מבנה מיקרוסקופי של שריר השלד
תאי השריר בנויים בצורת גליל לכל אורך השריר. מספר תאי השריר תלוי בתפקיד ובכמות הכוח שעליו לפתח. השריר עטוף ברקמת חיבור (אפימזיום) ומחולק לצרורות תאי שריר, שכל אחד מהם עטוף ברקמת חיבור נוספת (פרימזיום) . כל סיב (תא) שריר עטוף ברקמת חיבור משלו (אנדומזיום) . איור מבנה שריר שלד

6 מבנה מיקרוסקופי של שריר השלד
חזרה לשקופית 5

7 מבנה מיקרוסקופי של שריר שלד
רקמת חיבור בין צרורות תאי שריר רקמת חיבור של סיב שריר רקמת חיבור של השריר שריר מיופיבריל תא/סיב שריר

8 המשך מבנה מיקרוסקופי של שריר שלד
רקמות החיבור שייכות למרכיבים האלסטיים של השריר ומהוות 30% ממשקלו. רקמות החיבור משמשות מצע שבו עוברים כלי דם ועצבים והן משפיעות מאוד על גמישות המפרקים.

9 מבנה מיקרוסקופי של תא (סיב) שריר
סיב שריר כולל בתוכו תא האברונים ומרכיבי התא הבאים: סרקולמה (קרום תא) סרקופלסמה (ציטופלסמה) גרעין (תא שריר שלד הוא רב גרעיני) רשת סרקופסלמית (רשת אנדופלסמית) מיטוכונדריה. ריבוזומים. אינזימים חומרי אנרגיה ומזון כמו: ATP, , CP גליקוגן ושומנים. בנוסף ישנו המיופיבריל (ליף) הנותן לתאי השריר את היכולת להתכווץ ולהפעיל מתח.

10 המיופיברילים בכל תא שריר ישנם מאות-אלפים של מיופיברילים שמחולקים לסרקומרים, שהם היחידה התפקודית הקטנה ביותר במנגנון ההתכווצות. הסרקומרים בנויים מסוגי חלבון שונים. חלק מהחלבונים שייכים למנגנון ההתכווצות ומכונים מרכיבים מתכווצים (קורים) החלבונים האחרים שומרים על מבנה הסרקומר ושייכים למרכיבים האלסטיים. הסרקומרים מחוברים במבנים הנקראים פסי Z . כשסרקומר מתכווץ המרחק בין שני פסי Z מתקצר כל המיופיברילים מתקצרים תא השריר מתקצר. שני הקורים המרכזיים במנגנון ההתכווצות הם אקטין (קור דק) שמחובר ישירות לפסי Z, ומיוזין (קור עבה) שמיוצב לפסי Z . על המיוזין ישנן בליטות הנקראות גשי רוחב של המיוזין, ולהם תפקיד מרכזי בתהליך ההתכווצות של השריר. הסידור של החלבונים בסרקומר יוצרים פסים כהים ובהירים לסרוגין ומעניקים לתא השריר מראה מפוספס/ משורטט. איור מיופיברילים

11 מבנה אנטומי של מיופיבריל
חזרה לשקופית 10

12 מבנה אנטומי של מיופיבריל

13 חיבור שריר - עצם שריר מחובר לעצם על ידי גיד.
הגיד הוא רקמת חיבור ומהווה חלק מהשריר. רוב הגידים הם בעלי צורה דמוית חבל וסיביהם מסודרים במקביל. ככל שחתך הרוחב של גיד גדול יותר כך הגיד חזק יותר. תפקיד הגידים להעביר את המתח שוצר בשרירים לעצמות. הגידים אינם נמתחים!! הם מסוגלים להעביר כל מתח קטן שמתפתח בשריר אל מערכת השלד.

14 יצירת תנועה במפרק כדי ששריר יוכל ליצור תנועה במפרק, הוא חייב לעבור מעליו. כל שריר מחובר בד"כ לשתי עצמות: האחת קרובה למרכז הגוף ונקראת תחל. השניה רחוקה ממרכז הגוף ומהווה את נקודת האחיזה שלו ונקראת אחז. ההתכווצות של השריר מפעילה מתח על הגיד , השואף לקרב את העצמות זו זלזו על ידי כך ליצור תנועה. מידת הקיבוע של עצמות המפרק היא שתקבע איזו עצם תנוע. האיבר שיתן את ההתנגדות הקטנה יותר לפעולת השריר יהיה זה שינוע. ישנם מקרים שבהם השריר עובר מעל שני מפרקים ואז הוא יכול ליצור תנועה בשני המפרקים יחד או באחד מהשניים.

15 פעולת שרירי השלד בטבלאות 1, 2 ו- 3 מפורטת :
פעולת שרירי השלד העיקריים תוך ציון המפרק שבו מתבצעת התנועה, התחל של השריר, האחז של השריר, סוג התנועה העיקרי שהשריר מבצע. באיורים 5, 6, ו- 7 מוצגים בהתאמה שרטוטי השרירים שפעולתם מפורטת בטבלאות.

16 שרירי חגורת הכתפיים טבלה – חגורת כתפיים

17 פעולת שרירי חגורת הכתפיים
חזרה לאיור חגורת כתפיים

18 שרירי הרגליים טבלה- שרירי הרגליים

19 חזרה לאיור חגורת הרגליים
פעולת שרירי הרגליים חזרה לאיור חגורת הרגליים

20 שרירי הידיים טבלה- שרירי הידיים

21 חזרה לאיור שרירי הידיים
פעולת שרירי הידיים חזרה לאיור שרירי הידיים

22 שיתוף פעולה בין שרירים ישנם שרירים שמבצעים תנועה מסוימת במפרק, וישנם שרירים שעושים את התנועה ההפוכה. לדוגמה, שריר הדו - ראשי של הזרוע מבצע כפיפה במרפק, ושריר התלת-ראשי מבצע פשיטה במרפק. כאשר מתבצעת תנועה במפרק, השריר העיקרי המבצע את התנועה נקרא אגוניסט, והשריר שמבצע את התנועה המנוגדת נקרא אנטגוניסט. כאשר האגוניסט מתכווץ, האנטגוניסט רפה, סיביו מתארכים וכך הוא מאפשר תנועה חלקה ומתואמת. בעת ביצוע תנועת כפיפה במרפק, שריר הדו-ראשי הנו האגוניסט, ושריר התלת-ראשי אנטגוניסט. כאשר מבוצעת תנועת פשיטה במרפק, שריר התלת-ראשי הוא האגוניסט ושריר הדו-ראשי האנטגוניסט. ישנם מקרים שבהם מספר שרירים מבצעים יחד את התנועה במפרק. אחד מהשרירים בדרך כלל חזק יותר, ולכן הוא המפעיל העיקרי ונחשב אגוניסט. השרירים האחרים עוזרים לאגוניסט בביצוע התנועה ונקראים סינרגיסטים. * דוגמה- פשיטה בכתף.

23 כדי להניע איבר מסוים יש לקבע את נקודת המוצא (תחל) של השריר העיקרי, ועל- ידי כך מאפשרים לו למשוך ולהניע את האיבר שבו הוא נאחז. קיבוע האיבר נעשה על- ידי שרירים הנקראים שרירים מקבעים (פיקסטורים). * לדוגמה – כפיפת מרפקים עם משקולות. ישנם שרירים שמבצעים יותר מפעולה אחת. לדוגמה, שריר הדו- ראשי של הזרוע. כאשר רוצים לבצע כפיפת מרפק בלבד, יש לנטרל את פעולת הכפיפה בכתף. נטרול חלק מפעולתו של השריר העיקרי נעשה על-ידי שריר מנטרל, שבמקרה זה הוא הדלתא האחורי, שפעולתו פשיטה בכתף. בכל תנועה משתתפים שרירים אחדים. תיאום ושיתוף הפעולה בין השרירים שנעשים באמצעות מערכת העצבים, נקראים קואורדינציה בין-שרירית. תיאום זה מאפשר ביצוע תנועתי שוטף וחלק של איברי גופנו.

24 סוגי התכווצות שרירים התכווצות השריר מפעילה מתח על הגידים בשני הקצוות. המתח שואף לקרב את העצמות זו לזו ועל ידי כך ליצור תנועה. לעתים על אף התכווצות השריר ויצירת מתח לא מתרחשת תנועה. הדבר קורה כששתי העצמות מקובעות על-ידי כוח אחר, הזהה לכוח שמפעיל השריר. ישנם מצבים שבהם מתרחשת תנועה בכיוון המנוגד להפעלת הכוח על- ידי השריר, זאת כאשר יש כוח מתנגד חזק יותר. ניתן להבחין בארבעה סוגים שונים של התכווצות שריר ויצירת מתח:

25 א. התכווצות דינמית קונצנטרית (איזוטונית)
בסוג זה של התכווצות השריר מפתח כוח ומתקצר תוך התגברות על ההתנגדות. שריר מסוגל להתכווץ ולהתקצר עד כדי שליש מאורכו. בהתכווצות קונצנטרית נקודת האחז של השריר מתקרבת בדרך כלל אל נקודת התחל שלו. לדוגמה, בעת הרמת ידיים לצדדים עם משקוליות, הדלתא מתכווץ ומתקצר במהלך הפעולה, ולכן זוהי התכווצות דינמית קונצנטרית.

26 התכווצות דינמית אקצנטרית
בסוג זה של התכווצות השריר מפתח כוח הקטן מההתנגדות שכנגדה הוא פועל, ולכן הוא מתארך. הפעלת כוח קטן יותר מההתנגדות נעשית במודע ומרצון או במצב של הפעלת כוח מרבי, אך הכוח המתנגד גדול יותר. לדוגמה, במהלך הורדה איטית של ידיים המחזיקות משקוליות, שהיו מורמות לצדדים, שריר הדלתא מתכווץ ויוצר מתח תוך התארכות כדי להתנגד באופן מבוקר לכוח המשיכה.

27 התכווצות סטטית איזומטרית
בסוג זה של התכווצות השריר מפתח כוח הזהה להתנגדות שכנגדה הוא פועל, ולכן אינו משנה את אורכו. לדוגמה, בעת החזקת ידיים עם משקוליות, כשהן מורמות לצדדים, הדלתא מתכווץ ומפתח מתח, אבל לא מתרחשת תנועה, ולכן זוהי התכווצות איזומטרית.

28 התכווצות איזוקינטית בסוג זה של התכווצות השריר מפתח כוח מרבי תוך
התקצרות לכל אורך טווח התנועה. התנועה מבוצעת במהירות קבועה כנגד התנגדות משתנה. ניתן לבצע התכווצות מסוג זה רק בעזרת מכשירים מיוחדים, כגון cybex. הכוח החיצוני המרבי ששריר יכול להפיק, משתנה לאורך טווח התנועה. אם המתאמן יבצע התכווצות מרבית בכל טווח התנועה מול התנגדות קבועה, הדבר יגרום למהירות תנועה לא אחידה. הייחודיות של המכשירים האיזוקינטיים היא שהם חשים את מידת הכוח החיצוני שמופק על - ידי השרירים ומשנים בהתאם את ההתנגדות, כך שמהירות התנועה תישאר קבועה.

29 המשך התכווצות איזוקינטית
אם המכשיר חש שרמת הכוח החיצוני שהשריר מפיק עולה, הוא יעלה את ההתנגדות בהתאם. אם רמת הכוח החיצוני שהשריר מפיק פוחתת, המכשיר מפחית את ההתנגדות בהתאם. המתאמן או המאמן מחליטים מהי מהירות התנועה הרצויה (מהירות זוויתית), ובהתאם לכך מכוונים את המכשיר. המכשירים האיזוקינטיים יקרים מאוד, ולכן אינם נמצאים בשימוש שכיח. השימוש בהם נעשה בעיקר במעבדות מחקר ובמכוני שיקום, שבהם יש חשיבות לבקרת המהירות התנועתית.

30 תודה של ההקשבה!! טלי גדיש


הורד את "ppt "מערכת השרירים.

מצגות קשורות


מודעות Google