המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

עלילות הראשית – הקדמה http://www.youtube.com/watch?v=Yzwob1weynU.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "עלילות הראשית – הקדמה http://www.youtube.com/watch?v=Yzwob1weynU."— תמליל מצגת:

1 עלילות הראשית – הקדמה

2 ספר בראשית ספר בראשית נקרא כך על שום הפסוק שפותח אותו: "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ". בלטינית הוא מכונה genesis – ספר ההתחלות. וכשמו – הוא עוסק בהתחלות - כיצד נברא העולם ואת קורותיהם של בני האדם הראשונים בעולם. הסיפורים מנסים לענות על שאלות שמעסיקות בני אדם רבים – מי הוא הבורא? האם ברא "יש מאין" או "יש מיש"? מהו הקשר בינו לבין העולם? האם העולם שנברא הוא העולם האידיאלי? מהו ייעודו ומעמדו של האדם בעולם? ועוד ועוד. היחידה שבה נעסוק בשבועות הקרובים עוסקת בעלילות הראשית – פרקים א-י"א בספר בראשית - מבריאת העולם ועד אברהם (סיפורי האבות). עשרה דורות יש בין האדם הראשון ונוח ועשרה דורות נוספים בין נוח ואברהם.

3 תכלית עלילות הראשית כותב רש"י בפירוש לבראשית א1: "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:" מהי תכלית סיפורי הראשית על פי רש"י? להבהיר כי: יש אלוהים אחד וזהו ה' ה' הוא בורא העולם ה' בחר לתת את הארץ לעם ישראל

4 מחבר ספר בראשית חז"ל מייחסים את כתיבת ספר בראשית למשה כמובן.
אנשי ביקורת המקרא טוענים כי התורה, ובתוכה ספר בראשית, התהוותה בתהליך ארוך שכלל איסוף וצירוף של כמה מקורות שונים שעמדו בפני העורך: J,E,P,D מבחינים ביניהם בין היתר על פי השמות השונים שיש לה' בסיפורים.

5 חומר הלימוד אנחנו נתמקד בכמה סיפורים:
שני סיפורי הבריאה תוך השוואה לסיפור הבריאה הבבלי "אנומה אליש" סיפור גן עדן התפתחות הציוויליזציה המבול מגדל בבל.


הורד את "ppt "עלילות הראשית – הקדמה http://www.youtube.com/watch?v=Yzwob1weynU.

מצגות קשורות


מודעות Google