המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מבנה ארגוני מינהל שרות לתושב ראש מינהל- רמי אלהרר מזכירת מנהל

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מבנה ארגוני מינהל שרות לתושב ראש מינהל- רמי אלהרר מזכירת מנהל"— תמליל מצגת:

1 מבנה ארגוני מינהל שרות לתושב ראש מינהל- רמי אלהרר מזכירת מנהל
מיכל פסקרו מתאמת פעולות מנהל סיגל גרנט שרותי דת הרב גבאי מחלקת ביטחון, בטיחות, קב"ט משה שלמה מח' וטרינריה מנהל ד"ר שי רודריג מח' תברואה ותפעול מנהל יהודה ביטון מח' גינון ומתקני משחקים מנהל שמואל ענב ועדה מקומית מנהל בני סגל מח' אחזקה ותאורת רחובות (עבר למנהל פיתוח) מנהל אשר עמוס

2 מנהל שירות לתושב- מוקד 109 מטרה
התמקצעות ושיפור שרותי המועצה לרווחת התושבים. תאום פעילות המוקד ומנהלי המועצה מול הרכזים הקהילתיים באמצעות האפליקציה. להוות ערוץ התקשורת מרכזי לפניות התושבים למועצה בכל התחומים. חסכון בעלויות ע"י כנסת והטמעת מערכת חדשה כולל אפליקציה לתושב.

3 משימות ותחומי אחריות של המוקד
מנהל שירות לתושב- מוקד 109 משימות ותחומי אחריות של המוקד קבלה והעברת פניות טלפוניות מתושבים ליחידות המועצה למיניהן. אחריות לתיאור מדויק של האירוע ומיקומו קשר שוטף עם תורני המחלקות לאחר שעות העבודה הסדירות של המועצה. מתן שרות אדיב וטוב לתושב. מתפקד כמוקד בטחוני – מוניציפאלי משולב המשמש באירועים בטחונים ובשעת חירום כגורם מפעיל ומתאם בין כל הגורמים הנוגעים בדבר.

4 תרשים זרימה טיפול בפניה הודעה לפונה על גמר טיפול ע"י טלפון או/ו SMS
מנהל שירות לתושב- מוקד 109 תרשים זרימה טיפול בפניה . פניה דרך האתר פניה טלפונית מוקד 109 יחידה מטפלת פניה טופלה הודעה לפונה על גמר טיפול ע"י טלפון או/ו SMS סגירת פניה במערכת

5 התארגנות לנוהל חרום חורף - מועצה אזורית הגלבוע – הנחיות למוקד
במצבי חרום מתקיימת ישיבה מקדימה בראשותו של ראש מנהל שרות לתושב להתארגנות. בסיכום, יוצא דף הנחיות למוקד כיצד לפעול במצבי חרום מיוחדים. לדוגמא: התארגנות לנוהל חרום חורף - מועצה אזורית הגלבוע – הנחיות למוקד הצפות בעמק חרוד הצפות במישור תענך הצפות בגני ילדים נפילת עצים עמודי חשמל ותאורה הרצל מיכאל יהודה ביטון אשר עמוס משה שלמה אשר עמוס עמק חרוד ורמת יששכר ישובים: גן-נר, מוקבלה, יזרעאל,סנדלה,מגן שאול וכל תענך צוות אשר בודק אם יכול לעזור. אם לא מעביר לטיפול לפי אזורי חלוקה

6 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון, בטיחות, גינון ומתקני משחקים
המטרה הענקת מגוון שירותים לתושבים ולישובי המועצה , בזמינות וברמה גבוהה , כל זאת , על מנת לשרת את מטרת העל המועצתית : הגעה ל- 53 אלף תושבים עד שנת

7 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון , בטיחות גינון ומתקני משחקים
מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון , בטיחות גינון ומתקני משחקים משימות ותחומי אחריות בטחון הגברת הביטחון וצמצום רמת הפשיעה . הפעלת מערך אבטחה במוסדות חינוך. ריכוז הנחיות ותרגול וועדת המל"ח. פיתוח והכשרת 3 מפקדות אזוריות ברחבי המועצה, לאירועי חירום ואסונות טבע. ריכוז וטיפול במרכיבי הביטחון בישובים הזכאים.. גינון טיפוח שטחי גינון בכניסות לישובים, בצמתים ובתוך הישובים, כחלק משיפור איכות החיים , איכות הסביבה ותחושת הקשר למקום המגורים. טיפוח וגינון אצטדיון יעל , מגרש האימונים ומגרש סנדלה. מתקני משחקים אחזקת 50 מתקני משחקים ברחבי המועצה, ע"פ תקן 1492, שדרוג המתקנים והוספת מתקנים חדשים. בטיחות מתן מענה לבעיות בטיחות ברמת ההדרכה וההנחיות .הפצת הנחיות לשמירה על כללי הבטיחות ולהיות איש הקשר מול הישובים והתושבים בנושא מפגעי בטיחות והדרכות בטיחות.

8 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון , בטיחות גינון ומתקני משחקים
מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון , בטיחות גינון ומתקני משחקים משימות ותחומי אחריות בטחון הגברת הביטחון וצמצום רמת הפשיעה . הפעלת מערך אבטחה במוסדות חינוך. ריכוז הנחיות ותרגול וועדת המל"ח. פיתוח והכשרת 3 מפקדות אזוריות ברחבי המועצה, לאירועי חירום ואסונות טבע. ריכוז וטיפול במרכיבי הביטחון בישובים הזכאים.. גינון טיפוח שטחי גינון בכניסות לישובים, בצמתים ובתוך הישובים, כחלק משיפור איכות החיים , איכות הסביבה ותחושת הקשר למקום המגורים. טיפוח וגינון אצטדיון יעל , מגרש האימונים ומגרש סנדלה. מתקני משחקים אחזקת 50 מתקני משחקים ברחבי המועצה, ע"פ תקן 1492, שדרוג המתקנים והוספת מתקנים חדשים. בטיחות מתן מענה לבעיות בטיחות ברמת ההדרכה וההנחיות .הפצת הנחיות לשמירה על כללי הבטיחות ולהיות איש הקשר מול הישובים והתושבים בנושא מפגעי בטיחות והדרכות בטיחות.

9 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון, בטיחות , גינון ומתקני משחקים
תחומי אחריות קב"ט מועצה-בטחון שוטף • תיאום ועבודה שוטפת אל מול משטרת ישראל ,מג"ב , מד"א וכב"א. • ריכוז אבטחת אירועים. • ריכוז וניהול תקציב הביטחון. • ריכוז נושא ועדת בטחון. • הרחבת הפעילות ב'מתמי"ד' (מתנדבים במדים) והכשרת מתנדבים . • פגישות וסיורים עם הרב"שים בישובים. חירום ריכוז נושא מל"ח ופס"ח. הכנת מקלטי המועצה לחירום. ביסוס מערך חירום וציוד חירום. הכנת צוותי חירום ישוביים (צח"י), בשיתוף עם מחלקת הרווחה ופיקוד העורף. הכנת המועצה לנוהל 24

10 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון, בטיחות , גינון ומתקני משחקים
המשך-תחומי אחריות קב"ט מוס"ח ריכוז וניהול אבטחת מוס"ח. ריכוז וניהול נושא מרכיבי הביטחון במוס"ח. הדרכה והכוונת מנהל בטיחות מוס"ח. נשק ריכוז וניהול מפעל ראוי (נשקים)-מ.א. הגלבוע. ריכוז וניהול מפעל ראוי נזקי חקלאות.

11 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון, בטיחות , גינון ומתקני משחקים
המשך-תחומי אחריות גינון טיפול, גינון ואחזקת גינון ציבורי ברחבי המועצה. באחריות המחלקה כ-300 דונם. תכנון ובניית תוכנית עבודה שבועית, חודשית ועונתית, לטיפול בשטחים הירוקים ברחבי המועצה. ניהול מערך ההשקייה וביצוע חיסכון במי השקייה. ניהול ופיקוח עבודות אחזקת מגרשי הספורט. הפעלת צוות גינון מועצתי. גיזום וריסוס ש/טחים ציבוריים. המשך התמודדות לזכייה ב-5 כוכבי יופי בתחרות הארצית.

12 מנהל שירות לתושב- מחלקת ביטחון, בטיחות , גינון ומתקני משחקים
המשך-תחומי אחריות דוגמא לטיפול בפניית מוקד בנושא מתקני משחקים

13 מנהל שירות לתושב- מחלקת בטחון, בטיחות ,גינון ומתקני משחקים
תחומי אחריות בטיחות מתן הנחיות לניהול הבטיחות במוסדות החינוך. סילוק וטיפול בליקויים במתקני משחקים. ביצוע כנסים. מתן הנחיות במהלך ביצוע עבודות, כגון: בנייה בסמוך או בתוך בתי הספר.

14 מנהל שירות לתושב- מחלקת פיקוח סביבתי
המטרה שמירה על מרחבי הגלבוע למען התושבים בהווה ובעתיד כחלק ממתן שרות לתושב.

15 משימות פיקוח סביבתי

16 המשך משימות פיקוח סביבתי
מניעה ואכיפת השלכת פסולת בניה בשטח המועצה ע"י תושבים/ קבלני שיפוצים/ קבלני בנין, הפועלים במועצה ו/או מחוץ למועצה ומניעת השלכת פסולת בניה שהגיעה ממקום אחר בארץ. איתור מפגעי תשתית ומפגעים אחרים ברחבי המועצה והעברתם לטיפול מחלקות המועצה. סילוק גרוטאות רכב נטוש מרחובות ישובי המועצה ובדרכים בשטחי המועצה. מניעה ואכיפת גרימת נזקים בשטחים הציבוריים ברחבי המועצה, בפארקים וביערות. פיקוח, מניעה ואכיפת השחתת צמחיה, נוף ומערכות הגינון המועצתי. מניעה ואכיפת חוק למניעת רעש והפעלת כלים כבדים בשעות המנוחה. ביצוע סיורים משותפים עם גורמי התברואה- מטרת הסיורים: מניעת מפגעים תברואתיים חמורים ואכיפת החוק כנגד האשמים

17 סדר פעולות טיפול באירוע

18 מנהל שרות לתושב מחלקה וטרינרית
תוכנית עבודה לשנת 2014 המטרה: מתן שרות לתושב לשמירה על בריאות הציבור הצלה ושמירה על בעלי החיים

19 מנהל שרות לתושב מחלקה וטרינרית
רמי אלהרר – סגן ראש המועצה וראש מנהל שרות לתושב ד"ר שי רודריג - רופא וטרינר רשותי שרונה דואייב - מזכירה קריאת מוקד – טיפול על פי הנוהל שיחה עם המודיע לפי חלוקת תפקידים חיסונים כנגד כלבת בישובים על פי תוכנית שנתית בימי ב במועצה בימי ה בכלביה טיפול נושאים אחרים אשר מטופלים ע"י הרשותי בעל חיים חולה משתולל מהווה סכנה לציבור יציאה לטיפול מיידי והעברה לכלביה שריטה נשיכה של אדם ע"י בעל חיים מתן הנחיות לטיפול ראשוני והפניה ללשכת הבריאות חתולים – ע"פ פסיקת בג"ץ המועצה לא לוכדת חתולים אלה מבצעת עיקורים במידה והחתול חולה מועבר לכלביה נחש – רק אם הנחש נמצא בתוך שטח דירה או מבנה ציבורי ששיך למועצה פגר בשטח- יציאה לפינוי. זריקת הפגר לנקודת איסוף פגרים קרובה יציאה לשטח לסיור/לכידה יזום. לכידה, מתן התראה או דו"ח לפי הצורך כלביה – תחנת הסגר אזורית טופל - עדכון וסיום יחידת אימוץ לא טופל – חזרה לשטח לסיור נוסף עד לסיום טיפול בתלונה בית מאבץ

20 מנהל שירות לתושב- תברואה
ראש מינהל שירות לתושב רמי אלהרר מנהל מחלקת תברואה – יהודה ביטון מזכירה – חביבה גידו מנהל תפעול גואל אהרוניאן עובדי שטח אמנון מלכה אמיל זרביב מחפרון תומר ביטון משאית פס"ג נהג משאית טיאוט יענקלה אברהם משאית קבלן משאית גזם עלי זיאדת משאית קבלן צוות משאית אשפה ווליד זיאדת עלי זיאדת עבדל רחמן רמאדן ג'רמנה צוות משאית אשפה עבד אלרחמן זועבי טהאה זועבי ורמי צוות משאית אשפה אמנון כהן האני זועבי מוחמד זיאדת צוות משאית אשפה חיים יונה זכי ענבץ עומר זיאדת

21 מנהל שירות לתושב- תברואה
דוגמא לטיפול בפניית תושב למוקד פתיחת פניות מוקד במערכת ברמה היומית העברת הפניה לגורם המטפל בטלפון ו/או דו"ח מעקב ביצוע וטיפול של הפניה לפי זמן טיפול שהוגדר לא טופל טופל מבררת מול הגורם המטפל עד לסגירה סגירת פניה במערכת ועדכון תושב ע"י טלפון ו/או SMS

22 מנהל שירות לתושב- מחלקת אחזקה ותאורת רחובות
המטרה הענקת שירותים לתושבי וליישובי המועצה , בזמינות וברמה גבוהה, לשביעות רצון התושבים.

23 מנהל שירות לתושב- מחלקת אחזקה ותאורת רחובות
משימות ותחומי אחריות תאורה 1- ניהול ענף תאורה וחשמל. תיקון תקלות מאור רחובות (בישובים המופרדים). 2- בדיקת תשלומי חשמל אחזקה 1- מתן מענה תחזוקתי למוסדות החינוך ולמוסדות הציבור במועצה . 2- שמירה על תקינות תחנות הסעה . 3- מתן סיוע תחזוקתי לאולמות ספורט . 4- השלמה ותיקון מעקות בטיחות . 5- תיקון מדרכות ובורות בכבישים בתחום הישובים. 6- ניהול פרויקט שיקום בתי קשישים (משב"ש)


הורד את "ppt "מבנה ארגוני מינהל שרות לתושב ראש מינהל- רמי אלהרר מזכירת מנהל

מצגות קשורות


מודעות Google