המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה."— תמליל מצגת:

1 קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה.
קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

2 מה במפגש? נושא 1. הצגת מטרות הקורס, התכנים והדרישות נושא 2. היכרות
נושא 3. הכנסת כלי טכנולוגי לניהול בבית-הספר נושא 4. תוכנת מנב”ס נושא 5. חוק הגנת הפרטיות נושא 6. אתר אוח ואתר מינהלת מנב"ס וקישורים קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה. © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

3 מי אנחנו מה תפקידנו? זרוע בצוע של מינהל תקשוב ומערכות מידע
בראשותה של הגב' סופיה מינץ. מה תפקידנו? להעמיק את השימוש בתקשוב, לייעץ למוסדות החינוך ולרשויות/בעלויות ולהנחותם בשילוב מערכות מנב"ס וקישורים. קורס מנב"ס בתכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

4 כל הארץ מנב סים מנב סים המנב"ס והרשת המנהלית בפריסה ארצית
מחוז צפון 725 עמדות המנב"ס והרשת המנהלית בפריסה ארצית מחוז חיפה 597 עמדות מחוז ת“א והמרכז 2241 עמדות מחוז ירושלים 560 עמדות המנב"ס בכ -5,000 עמדות ב- 2,932 בתי ספר ב- 450 ישובים מחוז דרום 811 עמדות לפניכם המנב"ס והרשת המינהלית בפריסה ארצית, מהצפון ועד אילת בדרום. המנבס נמצא באלפיים שבע מאות שלושים וחמישה בתי ספר ומותקן בהם על כ- חמשת אלפים עמדות. , וכל זה ב 450 ישובים. הרשת המינהלית מחברת אלפים שבע מאות עשרים ותשעה בתי ספר, גידול של כ 50% משנת הלימודים הקודמת. כולם מדברים באותם מינוחים, מושגים, באותה שפה מנבס"ית. הרשת המינהלית ב בתי ספר כל הארץ מנב סים מנב סים קורס מנב"ס בתכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה.

5 ייחודיות השירות לבתי הספר
- פיתוח ותחזוקה של חבילת תכנה אחת שנותנת מענה לכל מגוון בתי הספר בארץ - שילוב בין ראייה מערכתית כלל ארצית ויישובית ובין ראיית בית הספר, תוך התייחסות לייחודיות, לשיטות הערכה וצרכים של בית הספר - אחריות כוללת לסל השירותים לבתי הספר: תוכנות, תפעול, הדרכה, הטמעה ותקשורת - איגום משאבים במטרה לתת שירות מיטבי ללקוח. קורס מנב"ס בתכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

6 ניהול פדגוגי פדגוגיים תלמידים הצטיינות ומשמעת מועסקים ציונים מינהל
והערכות מערכת שעות ניהול פדגוגי מינהל אדמינסטרטיבי מרכיבי הערכה דוחות אדמיניסטרטיביים פדגוגיים קבוצות לימוד כלי הערכה קורס מנב"ס בתכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

7 קורס מנב"ס במוסדות להשכלה גבוהה
חוק הגנת הפרטיות קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

8 הגבלה במעבר מידע בין מוסדות ציבור
עיקרי החוק שמירת סודיות המידע אבטחת המידע זכות הפרט לתיקון המידע ועיון בו הגבלה במעבר מידע בין מוסדות ציבור רישום המאגר קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים, במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

9 אמצעים לאבטחת מידע העברת מידע לבעלי הסמכה
אבטחה פיסית, מיגון, השמדת מסמכים אבטחה לוגית, מידור הרשאות, החלפת סיסמאות העברת מידע לבעלי הסמכה קורס מנב"ס בתוכנית להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

10 זכות עיון במידע סעיף 13. (א.): כל אדם זכאי לעיין בעצמו
סעיף 13. (א.): כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו, הנמצא במאגר מידע . סייגים לזכות העיון: 2. מידע החסוי לעיון: מאגר רשות מס מידע שביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה מחייבים שלא לחשוף אותו לעיון מאגר רשות הביטחון: משטרת ישראל המטה הכללי והמשטרה הצבאית של צה"ל שרות הביטחון הכללי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 1.עיון במידע רפואי באמצעות רופא קורס מנב"ס בתוכנית להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס""ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

11 חוזר מנכ"ל משה"ח מט – 5 (1/89) תמצית
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א מוגדר המנב"ס כמאגר מידע. מנהל המאגר (מנב"ס), מנהל ביה"ס, חייב להבטיח את קיום ההוראות קבלת פרטים מתלמידים ... ומחייב לכלול נוסח הרשאה: ידוע לי כי הפרטים... יועלו וינוהלו במחשב למטרות ניהול פדגוגי .....חלק מהנתונים יועברו לרשות המקומית ולמשרה"ח המידע לא ישמש לצרכים אחרים ___________ חתימה כל קבלה או מסירה של מידע (תקליטונים,תדפיס מחשב,או תקשורת) תלוי באסמכתה מתאימה (טופס ג'). יש לנקוט את מירב הצעדים הדרושים לאבטחת המידע - בקרת גישה, מניעת פריצה, אבטחת מדיה מגנטית... לכל אדם - זכות עיון במידע אודותיו.על כל סירוב ניתן לערער בפני בית-משפט שלום. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה,תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

12 שמירה על הפרטיות באתרי אינטרנט בית ספריים
חוזר מנכ"ל: שמירה על הפרטיות באתרי אינטרנט בית ספריים הוראות מנכ"ל (מרץ 2003) מסתמכות על: 1. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו התשנ"ב 2. הזכות לפרטיות הילד מעוגנת באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שנחתמה על-ידי מדינת ישראל בבשנת 1990 ואושררה בתאריך ה – 4/6/91 . 3 . חוק זכויות התלמיד התשס"א – 2000. 4.  חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

13 שם התלמיד/ה עם כתובת הדוא"ל (הדואר האלקטרוני) שלו/ה הקול של התלמיד/ה
המשך חוזר מנכ"ל: פרטים שמותר לפרסם בכתב בהסכמת הורים (או אפוטרופוס) ותלמידים: שם התלמיד/ה עם כתובת הדוא"ל (הדואר האלקטרוני) שלו/ה הקול של התלמיד/ה מידע אודות הישגים כלליים של התלמיד/ה פעילות אחרת באתר, כגון השתתפות בפורומים, פרסום חיבורים ודעות וכד'. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

14 אסור בהחלט לפרסם את הפרטים האלה:
אסור בהחלט לפרסם את הפרטים האלה: כתובת מגורי התלמיד/ה ומספר הטלפון מידע רגיש הנוגע לצנעת אישיותו/ה, משפחתו/ה ומצבו/ה הכלכלי מידע אודות ציונים והערכות לימודיות, למעט מידע מאובטח ומוגן, המאפשר גישה של התלמידים לציוניהם בלבד קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה.תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט

15 קבלת הסכמת ההורה/האפוטרופוס התלמיד/התלמידה
קבלת הסכמת ההורה/האפוטרופוס התלמיד/התלמידה מכתב להורים מודיע על קיום אתר האינטרנט וכתובתו או על כוונה להקימו. מסביר את מטרות האתר ומפרט תכנים ופעילויות. יש כוונה לשתף את התלמידים. לא ייחשפו באתר כתובות, מספרי טלפון או מידע רגיש על תלמידים. הורים יכולים לבקש בכל עת להסיר ולהפסיק את השתתפות ילדם באתר האינטרנט, בקשתם תכובד לאלתר. רק לאחר קבלת כתב הסכמה מפורשת מההורים ומהתלמידים (על טופס רשמי) יצורפו לפעילות שניתנה הסכמה לגביה. קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה.תשס"ה © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט


הורד את "ppt "קורס מנב"ס בתוכניות להכשרת מנהלים ומורים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה.

מצגות קשורות


מודעות Google