המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

סיכום פעילות מועצת הורים בשנת תשע"ו

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "סיכום פעילות מועצת הורים בשנת תשע"ו"— תמליל מצגת:

1 סיכום פעילות מועצת הורים בשנת תשע"ו
אוגוסט, 2016

2 מועצת הורים מורכבת מנציגי הועד שנבחרו בתחילת השנה בכיתות.
במהלך השנה התקיימו מספר פגישות יחד עם הנהלת בית הספר. מטרת הפגישות היא לדווח על פעילות הוועדות ולהעלות לדיון נושאים להתייחסות ו/או טיפול. בהמשך פירוט הוועדות הפעילות בתשע"ו והנושאים העיקריים שטופלו בשיתוף הנהלת בי"ס

3 תפקיד: טיפול בהמשכיות תפעול הפרויקט בחטיבה ותמיכה בצרכי בת הספר.
פעילויות עיקריות: המשך הפעלת והטמעת הפרויקט בתיכון על ידי רחל. בשנת תשע"ו הצטרפו לפרויקט 71% מכלל תלמידי התיכון. מעקב אחר תקציב הפרויקט. יתרת שנת תשע"ו כ-15,400 ₪ אישור רכישת ספרי עזר בתנ"ך ובלשון לשכבת יא בעלות של כ- 16,000 ₪ הקמת תשתית למעקב אחרי מלאי ותקציב הפרויקט. הגדרת תהליך עבודה ועקרונות לתפעול הפרויקט. במהלך הקיץ נערך הערכת תקצוב לפי רשימת ספרים, איסוף הספרים ורישום לשנת תשע"ז. ועדת השאלת ספרים תפקיד: טיפול בהמשכיות תפעול הפרויקט בחטיבה ותמיכה בצרכי בת הספר. משתתפים: מרלין בן-עמי, רחל צדקה, זהבה דקל, שלומי קרמר, אורית אריאלי, סיגל מאן וקלאודיה אהובי

4 הכנת ערכות ספרים לחלוקה
חדר השאלת ספרים הכנת ערכות ספרים לחלוקה

5 פעילויות עיקריות: הסעות תלמידים לפעילויות: יש לקיים מכרז במהלך הקיץ. במכרז האחרון זכתה חברת "דברת רעננה". מבירור עם הצוות יש שביעות רצון מהחברה. טיולים שנתיים: החלטת מועצת הורים מה-3/4/16 הינה לחדש את ההסכם עם החברה להגנת הטבע שנה נוספת ולא לקיים מכרז השנה. יש שביעות רצון של הצוות. לקראת חידוש ההסכם, יש לחדד: התאמת מסגרת הטיול לתקציב של סעיף טיולים, סידור לינה להורים מלווים. מניעת סוגיות התנהגות בטיולים עם דגש לטיול יב. מוסכם לאשר יציאה של תלמידים לטיול לפי קריטריונים קיימים בבית הספר. מוצע להחתים את ההורים על מסמך כללי יציאה לטיול. בסוף כל טיול, להפיץ דוא"ל לכלל הורי התיכון כדי ליידע על מהות הטיול ובעיות התנהגות אם היו. ועדת טיולים והסעות תפקיד: לקיים מכרז לבחירת חברת טיולים שנתיים ומכרז נוסף לקיום הסעות תלמידים לפעילויות משתתפים: מרלין בן-עמי, שרון דור, דפנה שרון-זמסקי, יגאל יערן, ליאור ברקאי, שרה וינר, מיכל, דפנה פישל, ליעד חורב, שרגא שרק, דניאלה אורן וקלאודיה אהובי

6 סוגיות לטיפול לקראת היציאה למסע ישראלי,
ריכוז סיוע של הורים מלווים בלילות. מוצע לארגן מקום מנוחה להורים המלווים. מעקב מול אגף החינוך למימון של 150 ₪ לתלמיד שיוצא למסע. לאחר מימון העירייה הסעיף יהיה עדיין בחריגה עקב תשלום חלקי של מספר תלמידים ועלויות נוספות לפי סעיפים בהסכם. יתרת החריגה נסגרה מהכספים המוניציפליים. למניעת וצמצום חריגה בשנים הבאות, נדרש תהליך של פתיחת ההסכם מול מסע ישראלי תנאי בהסכם הוא תשלום מקדמה. כיוון שלא ניתן להשתמש בכספי הורים לטובת מקדמה סוכם שלא תשולם מקדמה עבור מסע ישראלי תשע"ז ועדת מסע ישראלי תפקיד: לקיים את המסע, מעקב אחר התקציב וסיוע בארגון הורים מלווים משתתפים: ליאור ברקאי-מאירי, שרגא שרק ושלומי קרמר

7 ועדת בטיחות פעילויות עיקריות:
קיום סיור עם ראש העיר כדי לקדם טיפול בצרכי התיכון. סוכם על מספר תיקונים שיבוצעו לפני תחילת הלימודים. קבלת אישור תקציב של 300,000 ₪ לשיפוץ השירותים בתיכון במהלך הקיץ. הסרת מתקני הספורט עקב אי העמדתם בתקני בטיחות שיפוץ החצר האחורית בתיכון כפרויקט קהילתי של הורים ותלמידים לטובת שיפור בילוי התלמידים בהפסקות. פנייה לרכזת האומנות כדי שהתלמידים יציירו על הקיר הכתום מפרי יצירתם. ועדת בטיחות תפקיד: לעקוב אחר תיקון ליקויים וריכוז צרכי התיכון משתתפים: מרלין בן-עמי, זהבה דקל, מיכל גבאי וקלאודיה אהובי

8 פינות ישיבה מוצלות, דשא, צמחייה ושביל גישה
חצר אחורית פינות ישיבה מוצלות, דשא, צמחייה ושביל גישה

9 שיפוץ חדרי השירותים

10 פעילויות עיקריות: דיווח שוטף על אחוזי גבייה ממוצע גבייה באגרת חינוך: 82% בשכבת י, 80% בשכבה יא ו-77% בשכבת יב. ממוצע גביה במגמות: 92% בשכבת י, 89% בשכבת יא ו- 93% בשכבת יב. קיום ועדת הנחות. ההורים בוועדה אינם חשופים לשמות הפונים. בסיס הדיון להנחות הוא לפי קריטריונים של ועד הורים עירוני. השנה אושרו הנחות מכספי הורים בסכום של כ-32,000 ₪ יש משפחות עם קושי כלכלי שבוחרות לא להגיש בקשה לוועדת הנחות וגם לא מסדירות את תשלומי האגרה. הדבר מקשה על קיום פעילויות תקין פנייה לקרן מלגות של משה"ח וקבלת אישור ע"ס 29,000 ₪ החלטה על חתימת צ'קים מחשבון הורים מכל סכום החל מחודש מאי 2016. ועדת כספים תפקיד: מעקב משותף עם בית הספר על הוצאות כספי הורים, אישור סכומי אגרות והנחות. משתתפים: מרלין בן-עמי, זהבה דקל, דני מאן, דפנה פישל, ליעד חורב, דני לוי, גלעד שנקר וקלאודיה אהובי

11 המשך פעילות של ועדת כספים
במסגרת פעילות ועד הורים עירוני אושר כיסוי עמלות כרטיסי אשראי על ידי הרשות. חוב של שנים קודמות בסעיף עמלות כ-52,000 ₪, אופס מול יתרות משנים קודמות. קיום מכרז להשכרת ותחזקת הלוקרים לטובת הוזלת עלות השכירות להורים. חברת אמבין זכתה והיא דואגת להכנה תקינה של הארונות כולל צביעה, טיפול שוטף וגביית השכירות. בימים אלו מתבצע חידוש ההסכם. בשנת תשע"ו עלות שכירות היתה 100 ₪. בשנת תשע"ז, הוחלט להוזיל את עלות השכירות ל-80 ₪. במהלך הקיץ בוצע פינוי הלוקרים והוחזר דמי הפיקדון. כיוון שאין אפשרות לשמור את כספי הלוקרים בחשבון הורים, הוחלט להעביר אותו לחשבון מוניציפלי כפיקדון סגור. הוצאות ושימוש בכספים מסעיף זה יהיה רק בהחלטת מועצת הורים. מאמץ להגדלת אחוזי הגבייה על ידי טלפונים ומכתבים תתקיים פגישה לסיכום הוצאות פעילות תשע"ו ואישור תשלומי מגמות לשנת תשע"ז במהלך חופשת הקיץ נקיים פגישה נוספת להיערכות ואישור תשלומי אגרת חינוך תשע"ז. השתתפות ומעורבות שוטפת מול הגורמים בעירייה ומשרד החינוך. טיפול ומעקב אחר תיקון טעות של משרד רו"ח ברישום יתרות משנת תשע"ה בסך 55,000 ₪ ופיצולה לפי בקשתנו לסעיפים ולמגמות אליהם היו שייכים.

12 ועדת פעילויות סיום של שכבת יב
פעילויות עיקריות: גיבוש פעילויות לסיום שנה: ספר מחזור, מסיבת סיום ומסיבות כיתתיות. כולל מפגש עם ספקים, ריכוז הצעת מחיר ומעקב אחר התקציב. פנייה לראש העיר כדי לבחון הוזלת עלויות הטכס. ראש העיר הציע לקיים את הטכס בפארק לכלל התיכונים בעיר תוך השתתפות בעלויות תאורה, הגברה, שמירה וכיסאות. קיום מפגש אצל יעקב נחום כדי לקדם את ההצעה. כיוון שהטכסים בתיכונים לא מתקיימות ברצף, לא ניתן לממש את ההצעה בשנת תשע"ו. יש לשאוף לממש אותה בשנת תשע"ז. פנייה להורים לטובת גבית הכספים לקיום הטכס קיום מפגש תיאום ציפיות עם מפיק טכס הסיום רכישה מרוכזת של מתנה לתלמידים ולצוות המחנכות העלאת צילום טכס הסיום לאינטרנט לטובת כלל ההורים והתלמידים ועדת פעילויות סיום של שכבת יב תפקיד: לקדם יחד עם צוות התיכון את הפעילויות השונות של שכבת יב. משתתפים: דפנה שרון-זמסקי, שרה וינר, עדה עטיה, אלינה מאיר, מרב כהן וקלאודיה אהובי

13 משתתפים: דניאלה אורן, טלי דוכס, תמי זיתן וקלאודיה אהובי.
פעילויות עיקריות: קיום "בראנץ' חגיגי" לחדר מורים ביום המשפחה הענקת תיק גדול לים לצוות בית הספר כאות לתשומת לב והערכה על עבודתם ומסירותם. סיוע בהיערכות להכנת חבילות שי לניצולי שואה בפורים פרסום קיום פעילות street store ליום המעשים הטובים ובקשה לסיוע – ללא הצלחה ועדה חברתית תפקיד: קיום פעילויות ועשייה משותפת לקידום קהילה תורמת ופעילה של מורים והורים. משתתפים: דניאלה אורן, טלי דוכס, תמי זיתן וקלאודיה אהובי.

14 בראנץ חגיגי לחדר מורים

15 תיקים לכלל צוות התיכון כאות הערכה ותודה

16 תפקיד: קבלת הצעה לעלות המסע, ארגון מסע הורים וסיוע לקיום המסע
פעילויות עיקריות: קיום מסע פולין בתחילת תשע"ה של תלמיד יב וגם משלחת הורים. יצאו כ-120 תלמידים מתוך 210. גיוס מלגות בסך 80,000 ₪ והענקת מלגות בסך 53,000 ₪ עבור 21 בקשות. ריכוז לקחים מהמסע של שנת תשע"ו וקיום מפגש עם נציגי ההורים מכלל התיכונים להעברת הידע מהורים שליוו את התהליך בשנים קודמות קיום מכרז ברמה העירונית . תנאי המכרז השנה שונו. בימים אלו נערכים לגיוס והענקת מלגות. יצירת רשימת קשר עם הורי השכבה לצורך העברת מסרים. טרם בוצע ועדת פולין תפקיד: קבלת הצעה לעלות המסע, ארגון מסע הורים וסיוע לקיום המסע משתתפים: מרלין בן-עמי, ליאור ברקאי, דפנה פישל, ליעד חורב, שרגא שרק, שלומי קרמר, אירית אטיאס וקלאודיה אהובי

17 איסוף תרומות לטובת הענקת כריכים מהמזנון לתלמידים עם קושי כלכלי
שימוש בכתובות דואר האלקטרוני של ההורים לצורך הפצת הודעות. העלאת בעיית פער הלימודים בלשון ופנייה לעירייה לקבלת שעות תגבור לתלמידים השתתפות בערבי מגמה וטכסים במהלך השנה קיום מפגש עם מועצת תלמידים להצגת פעילות מועצת הורים ובחינה קידום נושאים משותפים. התלמידים ביקשו להיות יותר מעורבים בהחלטות על הטיולים, מעורבות ברמה הארצית בנושא אישור התאמות למבחנים לתלמידים עם לקויות דיון וטיפול מול העירייה בנושא סגירת המזנון עקב ליקויים תברואתיים שנמצאו לאחר מספר בדיקות של הרשות פעילויות שונות נוספות

18 אני קוראת להורים אשר מעוניינים ויכולים לתרום ולהירתם להצטרף למועצת הורים בשנת תשע"ז קלאודיה אהובי, יו"ר


הורד את "ppt "סיכום פעילות מועצת הורים בשנת תשע"ו

מצגות קשורות


מודעות Google