המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

חינוך לקיימות בי"ס "שדות איילון" תש"ע יעקבי דבי

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "חינוך לקיימות בי"ס "שדות איילון" תש"ע יעקבי דבי"— תמליל מצגת:

1 חינוך לקיימות בי"ס "שדות איילון" תש"ע יעקבי דבי
חינוך לקיימות בי"ס "שדות איילון" תש"ע יעקבי דבי שומרים על כדור הארץ למען הדורות הבאים!

2 חזון בי"ס "שדות –איילון" קהילת בית -הספר רואה חשיבות בפיתוח הקשר והזיקה בין האדם לקהילה , בין האדם לאדמה,בין האדם למדינה ולמורשתו היהודית. קהילת בית -הספר שואפת ליצור אקלים המטפח קשר בין אדם לאדם המבוסס על ערכי הכבוד, השייכות, האחריות, השותפות, הסובלנות וקבלת השונות. קהילת בית -הספר רואה חשיבות בפיתוח המודעות לקיימות ובהכנסת שיקולים סביבתיים בהתנהלות היומיומית. קהילת בית -הספר מאמינה בהעצמת התלמידים ובטיפוח מכוונותם העצמית, תוך שאיפה ליצירתיות, חדשנות ומצויינות.

3 מהי קיימות ? למה חשוב לחנך לקיימות ? איך עושים זאת ?
מהי קיימות ? למה חשוב לחנך לקיימות ? איך עושים זאת ?

4 קיימות השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. מרכז השל הקיימות מיועדת להיות אמצעי לעיצוב הפעילות האנושית והתרבות כך שהחברה והחברים בה יוכלו למלא את צרכיהם, ולהגשים את הפוטנציאל המרבי שלהם, תוך שמירה על המערכת האקולוגית . מתוך הביטאון הכדור בידנו *מתן מענה לדור הזה מבלי להתפשר על יכולת הדורות הבאים לענות על צרכיהם. מתוך אג'נדה 21 *בניית אורח חיים שיאפשר גם לדורות הבאים לחיות ברווחה על כדור הארץ יוהנסבורג 2002

5 פיתוח בר-קיימא החברה האנושית בתקופתנו מכירה בכך שאנו חיים
בעידן של משבר סביבתי גלובלי. משבר זה הוביל להסכמה בינלאומית שנדרשת דרך חדשה של פיתוח – פיתוח בר קיימא (פיתוח מקיים) העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם. פיתוח מסוג זה אינו פוגע בבסיס המשאבים ,שהוא נשען עליהם ולכן יכול להתקיים זמן רב. ניצול המשאבים נעשה בקצב המאפשר לתהליכים טבעיים לחדש מה שנוצל. זהו פיתוח מתוכנן אשר אינו יוצר בסביבתו מפגעים לא הפיכים.

6 הכדור בידיים שלנו "אנו הדור הראשון שברשותו קיימים הכלים להבין את השינויים שהפעילות האנושית גורמת למערכות תומכות החיים של כדור-הארץ,אך בה בעת אנו הדור האחרון שעדיין יכול להשפיע על שינויים אלה לפני שיגרמו להשלכות בלתי הפיכות". מגוון המינים.pps מצגת בעח.pps - Peter Vitousek אקולוג

7 פגיעה במגוון המינים בטבע
התחממות כדור הארץ הפשרת קרחונים אסונות אקולוגיים שונים זיהום האוויר, הים והיבשה פגיעה במקורות מים חיסול יערות גשם חור באוזון מזג האוויר משתגע חיסול משאבי טבע פגיעה בנוף...

8 הנאמנים הירוקים של "שדות איילון"
נאמנים ירוקים ניצן גולדשטיין/ד'5 "שדות איילון"

9 הנאמנים הירוקים... אנו תלמידי בי"ס "שדות איילון" מאמינים כי, החינוך הסביבתי הינו חלק בלתי נפרד מהתפיסה והעשייה החינוכית בבית- הספר ומאורח החיים היום יומי של התלמידים, המורים והקהילה. בית הספר מקיים תהליך חינוכי ארוך טווח בתחום הקיימות. בית הספר מקנה לתלמידים חינוך סביבתי במטרה לפתח ולהגביר מודעות ומעורבות חברתית- סביבתית, לחולל שינוי התנהגותי של כל באי בית הספר תוך מתן דגש על לקיחת אחריות ושימוש מושכל בחומרים ובמשאבים העומדים לרשות האדם ובכך להפוך אותם לאזרחים פעילים השומרים על סביבתם. .

10 נאמנים ירוקים... אנו נציגי כיתות ג'-ו' מובילים את נושא הקיימות ומאמינים כי אנו השגרירים שדרכם נצליח לחולל שינוי התנהגותי בקרב באי בית-הספר. במסגרת פעילות הועדה ,נערכים לאורך השנה, מפגשים קבועים אחת לשבוע ,כדי להכיר מקרוב דילמות וסוגיות סביבתיות במדינה ובעולם. מפגשים אלה מעמיקים את ההבנה של בעיות אקטואליות ובאים לחזק את יכולת הילדים לנקוט עמדה מושכלת, ולרכוש כלים לאזרחות פעילה לשינוי המצב .

11 עקרונות הלמידה בנושא קיימות ע"פ תפיסת ביה"ס תש"ע
חינוך לחשיבה סביבתית ולשינוי התנהגותי בקרב התלמידים ובקרב הקהילה. הגברת המודעות והמעורבות החברתית -סביבתית ושינוי הרגלי ההתנהגות של כל באי בית הספר. סוגיות אקולוגיות.ppt למידה בסביבה- סביבות למידה חוץ כיתתיות וחוץ בית- ספריות. הטמעת תוכנית הלימודים האינטגרטיבית בנושא חינוך לקיימות. התוכנית נכתבה ע"י צוות ביה"ס. הבניית ידע ומיומנויות- תוכן, הבנה של מושגים,תופעות ותהליכים בסביבה. ( הפצת המידע והפעילויות באתר הבית-ספרי.) התמודדות עם דילמות ערכיות בטבע ובסביבה. CATWALK - INDIA.pps אקולוגיה מעשית- ניהול אורח חיים ידידותי לסביבה בבית-הספר. פסולת -מדהים.ppt טיפוח הסביבה הקרובה ( חזות ביה"ס) ופיתוח אחריות,מחויבות ושייכות לביה"ס ולקהילה. הקמת ועדה ירוקה והעצמת הנאמנים הירוקים: הורים, תלמידים וקהילה, ככוח מניע לשינוי המיוחל הן בביה"ס והן בקהילה. הפצת הפעילות של הועדה בפני תלמידי ביה"ס והקהילה ע"י כניסה לכיתות והפצת הפעילויות דרך המחשב.

12 יעדים... צמצום השימוש במים בביה"ס ובקהילה.
( הפצת שאלונים לקהילה, התקנת חסכמים, ניאגרות חסכוניות, שילוט מתאים.) צמצום בצריכת החשמל.( שאלונים, שילוט) צמצום השימוש בנייר והגברת איסוף הנייר למיחזור. צמצום בקניית בקבוקי פלסטיק, הגברת השימוש החוזר והמשך איסוף מיכלי השתייה. המשך איסוף סוללות. הפחתת השימוש בשקיות ניילון ושימוש בקופסאות רב פעמיות.

13 יעדים... שתילת פרחים ונטיעת עצים. (קרוב המגוון הביולוגי.)
שתילת פרחים ונטיעת עצים. (קרוב המגוון הביולוגי.)     קרוב ציפורים לביה"ס ע"י בניית מתקני האכלה ותליית קיני צפורים. תורנות ניקיון חצר. הקמת סיירת ירוקה.(יוזמת ד'6) תחרות הכיתה הירוקה. ימי שיא בנושא הקיימות.  עבודה משותפת  עם מח' התברואה במועצה איזורית "גזר" . אימוץ אתר בסביבה הקרובה. הצבת פחים לאיסוף פסולת אורגנית ולאחר מכן אל הקומפוסטר. הקמת פינות חמד בביה"ס. בניית פסלים סביבתיים העשויים מחומרים ידידותיים לסביבה ו/או שימוש חוזר במוצרים .

14 השנה נתמקד ב... 1.חיסכון בצריכת המים- מס הבצורת- מיומנויות של ניהול פורום כיתות ג'-ד' פנייה לממשלה. 2. חיסכון בצריכת חשמל- כיתות ו' 3. צמצום תרבות הצריכה ,כיתות ה'.

15 אתרים מומלצים מידע באתר שלכן: "מעורבות סביבתית חברתית קהילתית"
האתר: לוח זמנים אקולוגי "קשובים למתרחש" - שימי לב ל"יום ללא קניות" שחל בקרוב מים בישראל: חשמל: אתר בית ירוק

16 חברי הועדה שי אלבז ו6 עידו סלמיניס ד1 ניצן גולדשטיין ד5 רון שמביק ה4
אור פחטר ו2 אורי רימון ג1 שקד קלמר ד1 ספיר כהן ד6 נדב עמיחי ה5 ארצי עומר ג2 בן רובינזון ד2 שי סלוק ה1 ינון בן עמרם ה6 אריאל מאיר ו4 שירי וייס ג4 עופר לרר ו6 עידו שבתאי ו6 עמרי סלים ה1 אמילי נסטרנקו ג5 עדי אשל ד4 עידו טויטו ה2 דניאל לוי ו1 שיר אלוק ו5

17 2. גידול תירס בשדות 4. הובלה למפעלים ולחנויות 1. הכשרת שטחים לגידול תירס 3. שימוש בהדברה ודישון בשדות

18 6. כריתת עצים לקופסאות האריזה
8. השלכת פסולת הנוצרת בתהליך 5. שימוש בדלק למכונות המפעלים 7. ייצור חשמל עבור מכונות המפעלים

19 ועידת ריו וניסוח המסמך -אג'נדה 21
ועידת ריו וניסוח המסמך -אג'נדה 21 משנת 1972 נערכו מספר כינוסים וועידות בינלאומיות ע"י האו"ם ,שמטרתם הייתה לדון בעתידו של כדור –הארץ. אחד הכינוסים החשובים נערך בשנת 1992 בריו דה ז'נרו ובו התכנסו כ-170 ראשי מדינות. בכנס זה חובר מסמך חשוב ושמו אג'נדה 21 ובו נוסחה תוכנית פעולה בין-לאומית ,שמטרתה לבלום את הידרדרות הסביבה העולמית ולשפר את מצב הסביבה תוך קידום של פיתוח בר-קיימא בכל המדינות.

20 יישום המסמך אג'נדה 21 בשנת 2002 התקיימה ביוהנסבורג פסגה נוספת ובה החליטו ראשי ערים ברחבי העולם על השלב השני- הפיכת מספר גדול ככל האפשר של רשויות לישוב בר- קיימא. הרשויות יפעלו מתוך עקרונות של שימור אוצרות טבעיים, שמירת מגוון המינים, צימצום ומניעת זיהום אוויר, צימצום הצריכה, צמצום הפסולת, מניעת סכוני בריאות, קידום חקיקה סביבתית, צדק חלוקתי.

21 כלכלה סביבה חברה

22

23 ומה קורה בישראל? ממשלת ישראל הפכה להיות שותפה להסכמה הבינלאומית ולדאגה לסביבה, ולכן קיבלה החלטה (במאי 2003 ) לקדם מדיניות של פיתוח בר קיימא בכל משרדי הממשלה. משרד החינוך בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה גיבשו תכנית אופרטיבית שתוביל להטמעת הנושא במערכת החינוך, על בסיס התפיסה שחינוך סביבתי אינו עוד מקצוע בסל המקצועות הבית ספריים, אלא יסוד מארגן הכרחי של החינוך בימינו- אורח חיים.

24 תוכנית הפעילות של "שדות איילון"
חשיבה ביקורתית - חשיבה שקולה ורפלקטיבית , עיסוק בדילמות חברתיות. תפיסה מערכתית - היכולת לראות את הסביבה כמכלול ולהבין את יחסי הגומלין שבין המרכיבים. האדם הוא מרכיב בלתי נפרד מהסביבה. האדם משפיע על הסביבה ומושפע ממנה הבהרת ערכים- אחריות, כבוד לסביבה, פלורליזם, צדק חברתי, שוויון, צדק חלוקתי, שייכות ,שותפות, סובלנות. עשייה סביבתית שתוביל לשינוי בעמדות. אימוץ דפוסי התנהגות ידידותית לסביבה. כלכלה סביבה חברה

25 ועדה ירוקה ב"שדות איילון" תשס"ט
1.איסוף בקבוקים מפלסטיק, זכוכית ופחיות. ( אל"ה תאגיד מיחזור) 2.איסוף נייר. ( אמניר) 3.איסוף סוללות. ( המשרד להגנת הסביבה) 4.שתילת פרחים ונטיעת עצים.      (חידון עצים)                                   5. קרוב ציפורים לביה"ס ע"י בניית מתקני האכלה. ( חידון ציפורים) 6.תורנות ניקיון חצר. 7. תחרות הכיתה הירוקה. 8.הפחתת השימוש בשקיות ניילון. 9. צריכה נכונה של מים, נייר, פלסטיק וקרטון. 10.ימי שיא בנושא הקיימות. 11. עבודה משותפת  עם מח' התברואה במועצה איזורית "גזר" . 12. אימוץ אתר בסביבה הקרובה.


הורד את "ppt "חינוך לקיימות בי"ס "שדות איילון" תש"ע יעקבי דבי

מצגות קשורות


מודעות Google