המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

הרצאה בסמינר לוח העברי וזמני היום בהלכה

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "הרצאה בסמינר לוח העברי וזמני היום בהלכה"— תמליל מצגת:

1 הרצאה בסמינר לוח העברי וזמני היום בהלכה
בשם השם נעשה ונצליח המחלקה למתמטיקה שבאוניברסיטת בר- אילן הרצאה בסמינר לוח העברי וזמני היום בהלכה תאריך:  יום שלישי, י' בתמוז תשע"ז,  לפי לוח היהדות הקראית ט' בתמוז תשע"ז – צום הרביעי (04/7/17) בשעה 17:15 המדדים האסטרונומים העדכניים לראיית הירח החדש מרצה:  ר' מגדי בן סלים שמואל הלוי

2 תקציר עקרון לוח היהדות הקראית המבוסס על ראיית הירח, חייב לאורך כל הדורות התעדכנות בידע האסטרונומי. לפיכך יוצגו המדדים האסטרונומים שלפיהם ניתן לדעת את ראיית הירח החדש: - תסקיר על מהלך גרמי השמים, המאורות, המדדים השונים. - הצגת נתונים מהשנים האחרונות לראיית הירח החדש. - השוואת נתונים מעניינים

3 דברי פתיחה ברצוני להודות לפרו' עלי מרצבך שנתן לי את ההזדמנות להציג לפניכם הרצאה זו מעבודה אשר עמלתי שנים רבות. ההרצאה היא לזכרו של אבי: סלים בן יעקב שמואל הלוי זצ"ל היום יום צום לפי לוח היהדות הקראית הנקרא "צום הרביעי" ו בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר; ולא-היה לחם, לעם הארץ.  ז ותיבקע העיר, וכל-אנשי המלחמה יברחו וייצאו מהעיר לילה דרך שער בין - החומותיים אשר על-גן המלך, וכשדים על-העיר, סביב; וילכו, דרך הערבה.  ח וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך, וישיגו את-צדקייהו בערבות ירחו; וכל-חילו--נפוצו, מעליו.  ט ויתפשו, את-המלך, ויעלו אותו אל-מלך בבל רבלתה, בארץ חמת; וידבר איתו, משפטים.  י וישחט מלך-בבל את-בני צדקייהו, לעיניו; וגם את-כל-שרי יהודה, שחט ברבלתה.  יא ואת-עיני צדקייהו, עיוור; ויאסרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך-בבל בבלה, וייתנהו בית-הפקודות, עד-יום מותו.  (ירמיהו נ"ב, 6-11). תודתי נתונה לאינג' יעקב לוינגר, לפרו' אריאל כהן, שמהם למדתי ושאבתי מקורות יידע בנושא הבנת הנושא האסטרונומי.

4 השמש, כדור הארץ והירח

5 מונחי יסוד למצבי גרמי השמיים

6 מהלך הירח במחצית הראשונה של החודש
מהלך הירח במחצית הראשונה של החודש

7 מהלך הירח במחצית השנייה של החודש
מהלך הירח במחצית השנייה של החודש

8 הראות הירח לעיני שוכני מטה

9 למידה מתצפיות

10 זוית התרחקות הירח מהאופק משתנה בהתאם לעונה

11 מסלול שקיעת השמש ביחס לאנך מראה את קו הרוחב
זווית שקיעה זו כמעט ולא משתנה לאורך עונות השנה בימים היום השווה זווית זו מראה את מסלול המילקה קו רוחב 31.50 אופק

12 מסלול השקיעה של גרמי השמים שוקעים במקביל

13 מסלול שקיעת השמש באופקים שונים
מסלול השמש בקוטב הצפוני בקו רוחב 65 מעלות בקו רוחב 25 מעלות בקו המשווה

14 זווית מישור המלקה משתנה בגלל הטיית ציר כדור הארץ
ניסן זווית מישור המלקה משתנה בגלל הטיית ציר כדור הארץ אופק 31.50 טבת/תמוז 8.50 550 הטיית כדה"א תשרי 23.50- הטיית כדה"א קו רוחב 23.50

15 הירח נע לאורך המלקה + 5 מעלות לצפון - 5 מתחת לדרום אופק מישור המלקה
ירח צפוני + 5 מעלות לצפון - 5 מתחת לדרום ירח דרומי אופק

16 מסלול השמש והירח לאורך המלקה תקופת ניסן - האביב
הירח נע לאורך המלקה כמעט בניצב לאופק אופק

17 תקופת סתו - תשרי בתקופת תשרי זווית המלקה חדה ישנו הפרש משמעותי
בין היות הירח צפוני או דרומי אופק

18 מהירות התרחקות הירח מהשמש משתנה
בגלל שכדור הארץ מקיף את השמש במשך שנה בצורה אליפטית גם הירח מסתובב סביב כדור הארץ כל חודש בצורה אליפטית. מהירות התרחקות הירח מהשמש משתנה. המהירות נעה בין מ 0.44 מעלה לשעה ל 0.60 מעלה לשעה

19 מתוך מאמרו של אינג' יעקב לוינגר מאמרים
חיזוי הראייה של הירח החדש: שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו – בירור הקריטריונים לראיית חרמש הירח החדש. הערה 30

20 טבלה השוואת מצב הירח בעונות שונות

21

22

23

24

25 28 בספטמבר 2000 ערב ר"ח תשרי ה'תשס"א

26 אולם הירח נראה אף בעיניים פשוטות ולהלן עדות 4 אנשים שונים
אולם הירח נראה אף בעיניים פשוטות ולהלן עדות 4 אנשים שונים

27

28

29

30

31

32

33 זיהויו המוקדם של הירח ביחס לשקיעת השמש
להלן טבלת מעקב תצפיות מרכזתי להטבלה עולה כי קיים קשר ישיר בין החלק המואר והשרות ביחס לזיהויו המוקדם של הירח.

34 התייחסות לתצפית באופקים שונים


הורד את "ppt "הרצאה בסמינר לוח העברי וזמני היום בהלכה

מצגות קשורות


מודעות Google