המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תחקור והערכת מערכת <שם המערכת> <מצגת מנהלים>.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תחקור והערכת מערכת <שם המערכת> <מצגת מנהלים>."— תמליל מצגת:

1 תחקור והערכת מערכת <שם המערכת> <מצגת מנהלים>

2 מבנה המצגת רקע ותיאור כללי של המערכת\הפרויקט תהליך התחקור\הערכת המערכת
ממצאים ולקחים שביעות רצון המשתמשים עמידה במדדי האיכות המלצות ברמת המערכת\הפרויקט המלצות ברמת הארגון סיכום ראה הנחיות במדריך תחקור והערכת מערכת

3 רקע ותיאור כללי של המערכת
מערכת קודמת יעדים\מטרות\בעיות\תועלות תיחום חיצוני ופנימי עיקרי היישום עיקרי הטכנולוגיה חלופות שעלו\נדחו מקורות לתיאור זה ישמשו הסעיפים הבאים בתיקי המערכת: 1.2 יעדים ומטרות 1.6 תועלות 2.2 תיחום חיצוני: משתמשים ומערכות משיקות 2.3 תיחום פנימי: תת מערכות ראשיות 3.0 טכנולוגיה תחקור והערכת מערכת

4 רקע ותיאור כללי של הפרויקט
עיקרי מימוש הפרויקט גורמים מעורבים תהליך קבלת החלטות בפרויקט אבני דרך עיקריים מתודולוגיה לפיתוח המערכת ועדת היגוי בדיקות ושיקופים השתלבות בארגון: הטמעה והדרכות מקורות לתיאור זה ישמשו הסעיפים הבאים בתיקי המערכת: 4.1 גורמים מעורבים 4.2 שיטת הפיתוח ותוכנית עבודה 4.6 שירות ותחזוקה 4.7 השתלבות בארגון (הדרכה והטמעה) 4.8 חוסן ואמינות (מבדקי מערכת) תחקור והערכת מערכת

5 תהליך התחקור\הערכת המערכת
המנדט שניתן לגורם המעריך גורמים שהשתתפו בתחקור מסמכים רלוונטיים כרונולוגיה של התחקור אירועים מיוחדים "הרצת" שאלון שביעות רצון ראה הנחיות במדריך תחקור והערכת מערכת

6 ממצאים ולקחים בפרויקט לקח ממצאים רכיב בעץ המערכת לקח חיובי או שלילי
ממצא שעלה 1.1 לקוח מומחה היישום 2.3 תת מערכות ופונקציות ראשיות רצוי לייחס את הממצא לשלב במחזור החיים בו הוא הפך להיות רלוונטי. אם יש צורך, אפשר להוסיף לטבלה טור בשם "שלב במחזור החיים" תחקור והערכת מערכת

7 ממצאים ולקחים כלליים לקח ממצאים לקח חיובי או שלילי ממצא שעלה
רצוי לייחס את הממצא לשלב במחזור החיים בו הוא הפך להיות רלוונטי. אם יש צורך, אפשר להוסיף לטבלה טור בשם "שלב במחזור החיים" תחקור והערכת מערכת

8 שביעות רצון המשתמשים הערכה ציון נושא המשמעות 5 - 1 שאלה 1 שאלה 2
שאלה 3 ראה הנחיות במדריך תחקור והערכת מערכת

9 עמידה במדדי האיכות בעיה מדד מענה לדרישות המשתמש פונקציונאליות
בנייה באיכות הנדסית, כולל גמישות לשינויים יעילות ומבניות עמידה בדרישות החוק, מנהל תקין וחוקת הארגון, עמידה בדרישות אבטחת מידע חוקיות ואבטחת מידע ראה הנחיות במדריך תחקור והערכת מערכת

10 עמידה במדדי האיכות - כלכליות
לקח ביצוע תכנון מדד לקח חיובי או שלילי ביצוע מאישור הפרויקט מתוכנן מאישור הפרויקט לו"ז תקציב כוח-אדם הערה: תוכן טבלה זאת ייתן ביטוי לעמידה בתקציב גם אם נשאר עודף תקציבי - לא טוב תחקור והערכת מערכת

11 המלצות ברמת מערכת\הפרויקט
לו"ז אחראי פעילות <תאריך > <שם\תפקיד> המבצע תיאור בניהול הפרויקט איוש תיעוד כלים ת"ע והערכת לוחות זמנים בניית צוותים וניהולם קשר עם ספק חיצוני הערכת עלויות הכשרה מקצועית אבטחת איכות תחקור והערכת מערכת

12 המלצות ברמת הארגון לו"ז אחראי פעילות <תאריך >
<שם\תפקיד> המבצע תיאור בניהול פרויקטים הערכת לוחות זמנים בניית צוותים וניהולם קשר עם ספק חיצוני הערכת עלויות הכשרה מקצועית כלי ניהול והנדסה אבטחת איכות בתשתית הארגון בכללותה שימוש וישימות של טכנולוגיות חדישות קשר עם הלקוחות והמשתמשים תקשורת אישית ופנים ארגונית ניהול זמן שיתוף ידע הדרכות: שיפור המקצוענות תחקור והערכת מערכת

13 סיכום הבהק 1 הבהק 2 הבהק 3 ראה הנחיות במדריך תחקור והערכת מערכת

14 מ תודה תחקור והערכת מערכת


הורד את "ppt "תחקור והערכת מערכת <שם המערכת> <מצגת מנהלים>.

מצגות קשורות


מודעות Google