המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

10 טיפים לסוף שנה לחסכון במס

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "10 טיפים לסוף שנה לחסכון במס"— תמליל מצגת:

1 10 טיפים לסוף שנה לחסכון במס
1.בדיקת תוצאות העסק לסוף השנה –האם העסק סיים ברווח או בהפסד ? בחינת המעבר מעצמאי לחברה, אולי מעבר הפוך מחברה לעצמאי ?

2 2. בדיקת החבות השנתית- למס הכנסה ובדיקת הצורך בהגדלה או הקטנה של המקדמות למס הכנסה, בדיקת החבות השנתית לביטוח לאומי ובדיקת הצורך בהגדלה או הקטנה של המקדמות לביטוח לאומי תשלום הפרשים לביטוח לאומי – אצל עצמאי יש משמעות מכיוון שלפי סעיף 47 לפקודה 52% מדמי הביטוח הלאומי שמשלם עצמאי מוכרים כהוצאה למס הכנסה.

3 3. מלאי / רכוש קבוע מלאי מוערך בספרים כעלות או שווי שוק כנמוך שבהם
3. מלאי / רכוש קבוע מלאי מוערך בספרים כעלות או שווי שוק כנמוך שבהם. רכישת מלאי כשהמחיר לא ירד לא תשנה את הרווח כמו שרכישת רכוש קבוע בסוף שנה לא תשנה את הרווח.

4 4.דחיית הכנסות א. בעסק המדווח ע"ב מצטבר שמעוניין לדחות הכנסות לשנה העוקבת יש לדחות את ביצוע עסקאות בפועל. ניתן לעשות זאת למשל ע"י סגירת העסק בסוף שנה למשל לספירת מלאי. ב. בעסק המדווח ע"ב מזומן נוח יותר לדחות הכנסות כי כל מה שצריך לעשות זה לדחות את הגביה על העסקאות שנעשו בפועל לתחילת השנה עוקבת. ג. הכנסה משכ"ד מראש (שאינה הכנסה מעסק) חייבת במס על בסיס מזומן עפ"י סעיף 8ב' לפקודת מ"ה. לכן, כדאי לדחות את הגביה כשיש רווחים או להקדימה כשיש הפסדים.

5 5.הקדמת הוצאות א.בעסק המדווח ע"ב מצטבר שמעוניין להקדים הוצאות לשנה הנוכחית יש להקדים את ביצוע עסקאות בפועל. ב.בעסק המדווח ע"ב מזומן נוח יותר להקדים הוצאות כי כל מה שצריך לעשות זה להקדים את התשלום על ההוצאות שנעשו בפועל לסוף השנה הנוכחית. תשלום הפרשי שכר לעובדים הוצאה שניתן להקדימה במשכורת דצמבר, הכוונה להוצאה שבלאו הכי היתה כוונה לשלמה כגון: חופשה, הבראה, משכורת 13 וכדומה .

6   6. מס יסף משנת 2013 – סעיף 121ב לפקודה – יחול מס יסף של 2% על הכנסות העולות על 800 אלפי ₪ לשנה.  

7 7.דיווח על שכ"ד למגורים – בחירה במסלול של 10% מס למי שהכנסתו החודשית עולה על 4,980 ₪ (עד 4,980 ₪ פטור), ניתן לדווח עד

8 8. חישוב נפרד/מאוחד- לשני בני זוג העובדים באותו עסק , שר האוצר הורה על קידום הצעת חוק שתאפשר חישוב נפרד לבני זוג בעסק משותף משנת 2014 ואילך.

9 9.תשלומי עצמאי לקופות גמל, ביטוח חיים, קרן השלמות ותרומות
כדאי להפקיד בגובה התקרות המזכות בהטבות. בנוסף : השלמת הפקדות מעביד בקופ"ג, קה"ש וקופת פיצויים - הפקדות אלו מוכרות על בסיס מזומן.

10 10.פשרות והערכות לגבי תביעות משפטיות
בעסק המדווח ע"ב מצטבר, פשרה או הערכה שניתנת ע"י עו"ד באמצעות מכתב לגבי התוצאה הצפויה של פס"ד, ניתן לתבוע את ההוצאה עוד בטרם ניתן פס"ד כולל ההוצאה הצפויה לעו"ד.

11 משרד רואי החשבון בר-שאן מספק מגוון שירותי ראיית חשבון,שירותי ייעוץ, ליווי עסקי,שירותי תכנון מס ,ייעוץ בנושאי מיסוי ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושאי המיסוי,ראיית החשבון והייעוץ העסקי. ליצירת קשר : טל בר-שאן, טלפון : בין לקוחות המשרד ניתן למנות מספר רב של חברות היי-טק,בתי השקעות ,קבלנים,חברות ייצור ומסחר ונותני שירותים שונים.


הורד את "ppt "10 טיפים לסוף שנה לחסכון במס

מצגות קשורות


מודעות Google