המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

ומאמצת אל ליבה בחום ובאהבה

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "ומאמצת אל ליבה בחום ובאהבה"— תמליל מצגת:

1 ומאמצת אל ליבה בחום ובאהבה
בס"ד מועצה אזורית שדות נגב מרכינה את ראשה לזכרם של בניה ובנותיה, אשר נפלו על מזבח המולדת ומאמצת אל ליבה בחום ובאהבה את המשפחות השכולות ואלה שמות הנופלים

2 בן ספיה ורפאל בן 18 בנפלו נפל ב- י"א בתשרי תשל"ד 07/10/1973
יזכור רב"ט מאיר אהרוני ז"ל בן ספיה ורפאל נפל ב- י"א בתשרי תשל"ד 07/10/1973 בן 18 בנפלו

3 בן 25 בנפלו נפל ב- א' בתמוז תשל"א 24/06/1971 בן גולדנה ויוסף
יזכור טוראי מתתיהו אורן ז"ל בן גולדנה ויוסף נפל ב- א' בתמוז תשל"א 24/06/1971 בן 25 בנפלו

4 בן עליה וחנניה בן 24 בנפלו סמ"ר יהודה אזרד ז"ל
יזכור סמ"ר יהודה אזרד ז"ל בן עליה וחנניה נפל ב- כ"ט באדר ב' תשמ"ד 02/04/1984 בן 24 בנפלו

5 בן 20 בנפלו בן מזל ושמואל נפל ב- י' בתשרי תשל"ד 06/10/1973
יזכור סמל ציון אלמאסי ז"ל בן מזל ושמואל נפל ב- י' בתשרי תשל"ד 06/10/1973 בן 20 בנפלו

6 בן 21 בנפלו בן רעיה ויוסף נפל ב- כ"ח בשבט תשנ"ז 04/02/1997
יזכור סמ"ר אברהם-גד אפנר ז"ל בן רעיה ויוסף נפל ב- כ"ח בשבט תשנ"ז 04/02/1997 בן 21 בנפלו

7 בן 22 בנפלו בן בתיה ואורי חיים נפל ב- ז' בסיון תשנ"ג 24/05/1993
יזכור סגן עזרא אשר ז"ל בן בתיה ואורי חיים נפל ב- ז' בסיון תשנ"ג 24/05/1993 בן 22 בנפלו

8 בן 26 בנפלו בן אסתר ורחמים נפל ב- כ"ז באייר תשכ"ז 06/06/1967
יזכור טוראי שלמה סלומון באקרי ז"ל בן אסתר ורחמים נפל ב- כ"ז באייר תשכ"ז 06/06/1967 בן 26 בנפלו

9 בן הגר וזאב בן 20 בנפלו סמל יואב בן נון ז"ל נפל ב- ג' בתמוז תשנ"ו
יזכור סמל יואב בן נון ז"ל בן הגר וזאב נפל ב- ג' בתמוז תשנ"ו 19/06/1996 בן 20 בנפלו

10 בן 45 בנפלו בן שמחה וששון נפל ב- כ"ד בתשרי תש"ס 04/10/1999
יזכור רב סרן עובדיה ברוכי ז"ל בן שמחה וששון נפל ב- כ"ד בתשרי תש"ס 04/10/1999 בן 45 בנפלו

11 בן אילזה ואביגדור בן 19 בנפלו נפל ב- י' בכסלו תשי"ז 13/11/1956
יזכור טוראי יוחנן גינסברג ז"ל בן אילזה ואביגדור נפל ב- י' בכסלו תשי"ז 13/11/1956 בן 19 בנפלו

12 גליל גרוסי ז"ל בן חנה ואהרון בן 52 במותו נהרג ב- כ"ו באייר תשמ"ז
יזכור גליל גרוסי ז"ל בן חנה ואהרון נהרג ב- כ"ו באייר תשמ"ז 25/05/1987 בן 52 במותו

13 מנחם דדון ז"ל בן חירייה ושלום בן 22 במותו 10/05/1983
יזכור מנחם דדון ז"ל בן חירייה ושלום נהרג ב- כ"ז באייר תשמ"ג 10/05/1983 בן 22 במותו

14 בן זהבה ונתן בן 21 בנופלו נפל ב- ג' בתמוז תשמ"ב 24/06/1982
יזכור סגן חיים דובקין ז"ל בן זהבה ונתן נפל ב- ג' בתמוז תשמ"ב 24/06/1982 בן 21 בנופלו

15 בן עליזה ודוד בן 19 בנופלו נפל ב- ל' בתשרי תשס"ד 26/10/2003
יזכור בס"ד טוראי אברהם דנינו ז"ל בן עליזה ודוד נפל ב- ל' בתשרי תשס"ד 26/10/2003 בן 19 בנופלו

16 בן יונה ואברהם בן 24 בנופלו 07/10/1973 נפל ב- י"א בתשרי תשל"ד
יזכור רב"ט יקותיאל דרורי ז"ל בן יונה ואברהם נפל ב- י"א בתשרי תשל"ד 07/10/1973 בן 24 בנופלו

17 אביטל וולנסקי ז"ל בת מלכה ושלום בת 26 במותה 05/08/2002
יזכור אביטל וולנסקי ז"ל בת מלכה ושלום נהרגה ב- כ"ז באב תשס"ב 05/08/2002 בת 26 במותה

18 אברהם וולנסקי ז"ל בן חווה ועודד בן 29 במותו 05/08/2002
יזכור אברהם וולנסקי ז"ל בן חווה ועודד נהרג ב- כ"ז באב תשס"ב 05/08/2002 בן 29 במותו

19 בן רבקה ונתן בן 29 בנפלו 26/06/1982 נפל ב- ה' בתמוז תשמ"ב
יזכור רס"ל יהודה וייס ז"ל בן רבקה ונתן נפל ב- ה' בתמוז תשמ"ב 26/06/1982 בן 29 בנפלו

20 בן ורדה ובנימין בן 22 בנפלו 27/10/2002 סגן מתן זיגרון ז"ל
יזכור סגן מתן זיגרון ז"ל בן ורדה ובנימין נפל ב- כ"א בחשוון תשס"ג 27/10/2002 בן 22 בנפלו

21 בן חנה וישראל (מקיקץ) בן 20 בנפלו 07/09/1968 נפל ב- י"ד באלול תשכ"ח
יזכור טוראי אריה יוסף חדד ז"ל בן חנה וישראל (מקיקץ) נפל ב- י"ד באלול תשכ"ח 07/09/1968 בן 20 בנפלו

22 בן שרה וחי (יוסף) בן 24 בנפלו נפל ב- ב' באייר תשכ"ט 24/04/1969
יזכור רב"ט חיים חדד ז"ל בן שרה וחי (יוסף) נפל ב- ב' באייר תשכ"ט 24/04/1969 בן 24 בנפלו

23 בן טאוס וחביב בן 21 בנפלו נפל ב- כ"ז בחשוון תשי"ז 01/11/1956
יזכור רב"ט מיכאל חלילי ז"ל בן טאוס וחביב נפל ב- כ"ז בחשוון תשי"ז 01/11/1956 בן 21 בנפלו

24 בן 42 בנפלו בן עמליה ומנחם-מנדל נפל ב- י"ד בכסלו תשל"ז 06/12/1976
יזכור טוראי משה-דוד טבק ז"ל בן עמליה ומנחם-מנדל נפל ב- י"ד בכסלו תשל"ז 06/12/1976 בן 42 בנפלו

25 בן 21 בנפלו בן אסתר ומשה נפל ב- י"ב בתשרי תשל"ד 08/10/1973
יזכור סמל אברהם טרבלסי ז"ל בן אסתר ומשה נפל ב- י"ב בתשרי תשל"ד 08/10/1973 בן 21 בנפלו

26 בן 19 בנפלו בן סולטנה ואפרים נפל ב- ז' בתשרי תשל"ט 08/10/1978
יזכור טר"ש אליעזר יגנה ז"ל בן סולטנה ואפרים נפל ב- ז' בתשרי תשל"ט 08/10/1978 בן 19 בנפלו

27 בן 22 בנפלו בן פאולה ושמואל-חיים נפל ב- כ"ו באב תש"ח 31/08/1948
יזכור טוראי משה-יוסף יואל ז"ל בן פאולה ושמואל-חיים נפל ב- כ"ו באב תש"ח 31/08/1948 בן 22 בנפלו

28 בן 22 בנפלו בן מלכה ואפרים נפל ב- ט' בטבת תשי"א 18/12/1950
יזכור סמל שלמה יסקולקה ז"ל בן מלכה ואפרים נפל ב- ט' בטבת תשי"א 18/12/1950 בן 22 בנפלו

29 אמתי יקותיאל ז"ל בן 34 במותו בן חיה ושלמה-חיים נהרג ב- כ"ו באב תשס"ב
יזכור אמתי יקותיאל ז"ל בן חיה ושלמה-חיים נהרג ב- כ"ו באב תשס"ב 04/08/2002 בן 34 במותו

30 בן 23 בנפלו בן לאה ומאיר 21/10/1973 נפל ב- כ"ה בתשרי תשל"ד
יזכור סמ"ר שלמה-סלומון כהןז"ל בן לאה ומאיר נפל ב- כ"ה בתשרי תשל"ד 21/10/1973 בן 23 בנפלו

31 אילת השחר לוי ז"ל בת חנה ויצחק בת 27 במותה 02/11/2000
יזכור אילת השחר לוי ז"ל בת חנה ויצחק נהרגה ב- ד' בחשוון תשס"א 02/11/2000 בת 27 במותה

32 בן 19 בנפלו בן פנינה ויעקב 30/10/1956 נפל ב- כ"ה בחשוון תשי"ז
יזכור טוראי אליהו ליכטנשטיין ז"ל בן פנינה ויעקב נפל ב- כ"ה בחשוון תשי"ז 30/10/1956 בן 19 בנפלו

33 בן 32 בנפלו בן דז'יריה ומבורך 09/01/1988 רס"מ טל מזוז ז"ל
יזכור רס"מ טל מזוז ז"ל בן דז'יריה ומבורך נפל ב- י"ט בטבת תשמ"ח 09/01/1988 בן 32 בנפלו

34 בן 26 בנפלו 17/10/1951 נפל ב- י"ז בתשרי תשי"ב בן חוה-לאה ואברהם-נתן
יזכור טוראי שמואל-ראובן מצנר ז"ל בן חוה-לאה ואברהם-נתן נפל ב- י"ז בתשרי תשי"ב 17/10/1951 בן 26 בנפלו

35 בן 19 בנפלו בן לאה ומישאל רב"ט יוחנן נגר ז"ל 17/06/1982
יזכור רב"ט יוחנן נגר ז"ל בן לאה ומישאל נפל ב- כ"ו בסיון תשמ"ב 17/06/1982 בן 19 בנפלו

36 בן 19 בנפלו בן ביה ומבורך 26/07/1976 טר"ש שלמה נזר ז"ל
יזכור טר"ש שלמה נזר ז"ל בן ביה ומבורך נפל ב- כ"ט בתמוז תשל"ו 26/07/1976 בן 19 בנפלו

37 בן 20 בנפלו בן כמונה וששון 29/08/1952 טוראי שושן סבאן ז"ל
יזכור טוראי שושן סבאן ז"ל בן כמונה וששון נפל ב- ח' באלול תשי"ב 29/08/1952 בן 20 בנפלו

38 בן 30 בנפלו בן מזיאנה ופנחס 08/07/1967 נפל ב- ל' בסיון תשכ"ז
יזכור טוראי עמוס-אליהו סבג ז"ל בן מזיאנה ופנחס נפל ב- ל' בסיון תשכ"ז 08/07/1967 בן 30 בנפלו

39 אילן סודרי ז"ל בן 23 במותו בן סימי ואשר 09/02/1994
יזכור אילן סודרי ז"ל בן סימי ואשר נהרג ב- כ"ח בשבט תשנ"ד 09/02/1994 בן 23 במותו

40 בן 19 בנפלו בן חיה-אסתר ומרדכי 26/09/1956 נפל ב- כ"א בתשרי תשי"ז
יזכור רב"ט אליהו-ניסן סלונים ז"ל בן חיה-אסתר ומרדכי נפל ב- כ"א בתשרי תשי"ז 26/09/1956 בן 19 בנפלו

41 בן 20 בנפלו בן שושנה וראובן 23/04/1978 סמל נתן עברון ז"ל
יזכור סמל נתן עברון ז"ל בן שושנה וראובן נפל ב- ט"ז בניסן תשל"ח 23/04/1978 בן 20 בנפלו

42 בן 23 בנפלו בן דינה ויהושע 20/10/1973 נפל ב- כ"ד בתשרי תשל"ד
יזכור סמל צבי-צביקה עטיה ז"ל בן דינה ויהושע נפל ב- כ"ד בתשרי תשל"ד 20/10/1973 בן 23 בנפלו

43 בן 21 בנפלו בן אסתר ויצחק 05/08/1948 נפל ב- כ"ט בתמוז תש"ח
יזכור סמל אליעזר "לייזר" ענבי ז"ל בן אסתר ויצחק נפל ב- כ"ט בתמוז תש"ח 05/08/1948 בן 21 בנפלו

44 בן 29 בנפלו בן דזירייה (אסתר) ואליהו 11/03/1993 סגן אמנון עסיס ז"ל
יזכור סגן אמנון עסיס ז"ל בן דזירייה (אסתר) ואליהו נפל ב- י"ח באדר תשנ"ג 11/03/1993 בן 29 בנפלו

45 בן 21 בנפלו בן חיה ויוסף 17/05/1970 נפל ב- י"ב באייר תש"ל
יזכור טוראי יעקב "יקי" פיירברגר ז"ל בן חיה ויוסף נפל ב- י"ב באייר תש"ל 17/05/1970 בן 21 בנפלו

46 בן 18 בנפלו בן מרים ויחזקאל 31/10/1956 נפל ב- כ"ו בחשוון תשי"ז
יזכור טוראי אליעזר פלדמן ז"ל בן מרים ויחזקאל נפל ב- כ"ו בחשוון תשי"ז 31/10/1956 בן 18 בנפלו

47 בן 20 בנפלו בן חנה ומיכאל 08/07/1982 נפל ב- י"ז בתמוז תשמ"ב
יזכור סמ"ר יאיר פרוכטר ז"ל בן חנה ומיכאל נפל ב- י"ז בתמוז תשמ"ב 08/07/1982 בן 20 בנפלו

48 בן 20 בנפלו בן רחל ושלמה 15/07/1948 נפל ב- ח' בתמוז תש"ח
יזכור טוראי מנחם פרייזלר ז"ל בן רחל ושלמה נפל ב- ח' בתמוז תש"ח 15/07/1948 בן 20 בנפלו

49 בן 23 בנפלו בן חנה וחיים 16/10/1969 נפל ב- ט"ו בחשוון תש"ל
יזכור רב"ט יהודה קינן קיינס ז"ל בן חנה וחיים נפל ב- ט"ו בחשוון תש"ל 16/10/1969 בן 23 בנפלו

50 בן 18 בנפלו בן שקופה ואליהו 04/11/1956 נפל ב- ל' בחשוון תשי"ז
יזכור בס"ד טוראי עזרא קלימי ז"ל בן שקופה ואליהו נפל ב- ל' בחשוון תשי"ז 04/11/1956 בן 18 בנפלו

51 בן 26 בנפלו בן זכיה וחנון 12/10/1973 סמ"ר אריה רובין ז"ל
יזכור בס"ד סמ"ר אריה רובין ז"ל בן זכיה וחנון יזכור נפל ב- ט"ז בתשרי תשל"ד 12/10/1973 בן 26 בנפלו

52 בן 27 בנפלו בן רות ופרג'ה 04/02/1951 נפל ב- כ"ח בשבט תשי"א
יזכור סמל מיכאל שמואל ז"ל בן רות ופרג'ה נפל ב- כ"ח בשבט תשי"א 04/02/1951 בן 27 בנפלו

53 בן 21 בנפלו בן בנימין ואסתר 28/04/1969 נפל ב- י' באייר תשכ"ט
יזכור בס"ד סגן אריה אריק רון לידר ז"ל בן בנימין ואסתר נפל ב- י' באייר תשכ"ט 28/04/1969 בן 21 בנפלו

54 יהי זכרם ברוך


הורד את "ppt "ומאמצת אל ליבה בחום ובאהבה

מצגות קשורות


מודעות Google