המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

פרסום וקידום מכירות בכל שלב במחזור חיי המוצר, משתנה מדיניות התקשורת השיווקית שלו. פרט את מטרת התקשורת השיווקית בשלושה שלבים במחזור חיי מוצר כלשהו שתבחר.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "פרסום וקידום מכירות בכל שלב במחזור חיי המוצר, משתנה מדיניות התקשורת השיווקית שלו. פרט את מטרת התקשורת השיווקית בשלושה שלבים במחזור חיי מוצר כלשהו שתבחר."— תמליל מצגת:

1 פרסום וקידום מכירות בכל שלב במחזור חיי המוצר, משתנה מדיניות התקשורת השיווקית שלו. פרט את מטרת התקשורת השיווקית בשלושה שלבים במחזור חיי מוצר כלשהו שתבחר. פרסום וקידום מכירות תשע"ג על פי מודל מדרג ההשפעות, קהל היעד נמצא באחת משש הדרגות בו. ציין את שם הדרגות והסבר מהי מטרתו של מסר יעיל הפונה לקהל יעד מגוון כזה. קיים קשר הדוק בין מדיניות ההפצה של ארגון ובין מדיניות התקשורת שלו. הסבר כיצד קשורה מדיניות ההפצה למדיניות התקשורת והבא דוגמא לחיזוק תשובתך. הסבר מהי גישת המסר המשווה. ציין יתרון אחד של גישה זו וחיסרון אחד שלה. אחת הגישות בפנייה הרגשית, היא השימוש ברגש ה"חרטה". הסבר מהו הרגש שמתעורר אצל הצרכן כאשר המשווק משתמש בפנייה זו. ציין שני מצבים בהם יכול לבוא לידי ביטוי רגש ה"חרטה". אחד השלבים העיקריים בתהליך העבודה עם משרד פרסום הוא הכנת ה"בריף". הסבר מהו "בריף". פרט את ההבדל בין עבודתו של הקופירייטר (רעיונאי) לבין הארט דירקטור (מעצב גרפי) עם ה"בריף".

2 פרסום וקידום מכירות כאשר המפרסם בוחר ערוצי פרסום, הוא בוחן מספר משתנים. ציין והדגם שלושה משתנים המשפיעים על הבחירה בערוץ הפרסום. פרסום וקידום מכירות תשע"ג שיווק מקוון באינטרנט, הופך יותר ויותר פופולרי בשנים האחרונות. פרט שני יתרונות שלו ושני חסרונות של השיווק המקוון. פרט שלושה סגנונות עיקריים להצגת המסר. לכל סגנון הצג דוגמא של מוצר שסגנון זה מתאים לשיווקו. לכל מרכיב בתקשורת השיווקית ישנן תכונות מיוחדות. פרט והדגם שלוש תכונות המיוחדות למרכיב הפרסום בתקשורת השיווקית. פרט את שתי הגישות העיקריות כיצד להכשיר איש מכירות להשיג הזמנות. הבא דוגמא של מכירת מוצר מתאים בכל גישה. את הצמיחה המהירה של קידום המכירות, ניתן להסביר ע"י גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים. ציין שני גורמים פנימיים ושני גורמים חיצוניים שהביאו לגידול המהיר בתחום קידום המכירות.

3 פרסום וקידום מכירות אחד הגורמים המשפיעים על תמהיל התקשורת השיווקית, הוא השימוש באסטרטגיית דחיפה או משיכה. הסבר כל אחת מהאסטרטגיות הללו ופרט את השפעתן על התקשורת השיווקית של מוצר כלשהו. פרסום וקידום מכירות תשע"ג שיווק ישיר נעשה גם על ידי מכירה של "פנים מול פנים". הסבר מדוע נקראת פעילות זו שיווק ישיר. הצג יתרון אחד וחיסרון אחד לשיטת המכירה של "פנים מול פנים". הסבר את ההבדל בין יעדי תקשורת שיכולה חברת תקשורת סלולרית להציב לעצמה בנוגע לקהל יעד בזמן מוגדר, לבין יעדי מכירות שהיא תציב לעצמה. כדי לבחור בערוץ פרסום, על המשווק להגדיר מדדים כמותיים הדרושים להשגת יעד הפרסום. הסבר את המדדים: "שיעור צפייה" ו"עלות לאלף". פרט והדגם את ההבדל בינהם. המכירה האישית היא נושא "חם" לא רק בארגונים נותני שירות. ציין שתי התנגדויות פסיכולוגיות שיכולים לקוחות מתעניינים, לגלות בתהליך המכירה. ציין שתי פעולות שלאחר מכירה שצריך איש המכירות לבצע. ניתן להבחין בין גישת מסר דו צדדי (מספר מפריך) לבין גישת מסר חד צדדי. הסבר את ההבדלים בין שתי הגישות והצג דוגמא לכל סוג מסר.

4 פרסום וקידום מכירות בחוק הגנת הצרכן מופיע פרק העוסק ב"איסור הטעייה". ציין חמישה עניינים מהותיים בהם עלול ארגון להטעות את צרכניו. פרסום וקידום מכירות תשע"ג פרט או אישיות ידועה המופיעים בפרסומת, מנסים להעביר את הצרכן הפוטנציאלי לשלבים גבוהים ע"פ מודל מדרג ההשפעות. ציין מהו מודל מדרג ההשפעות. ציין שלושה סוגים של מקור המסר, והדגם סוג אחד שציינת. סגל המכירות חשוב מאוד להתפתחות החברה. ציין את שתי המשימות העיקריות שמבצעים אנשי סגל המכירות. ציין שתי דרכים בהן סגל המכירות יכול לפעול. הסבר מהם מסרים "סטריאוטיפים" והצג דוגמא לשתי פרסומות המשתמשות בסוג מסר כזה. כוונת הפרסום יכולה להיות: להודיע, לשכנע או להזכיר. הסבר כל אחת ממטרות אלה. הבא דוגמא לפרסום מוצר מתאים לכל אחת מהמטרות הללו. קיימות שתי צורות נפוצות של מבחני פרסומת מאוחרים: מבחני זיכרון ומבחני זיהוי. הסבר את ההבדל בין שתי צורות אלה.

5 פרסום וקידום מכירות יעדי קידום המכירות משתנים לפי סוגו של שוק המטרה. ציין והסבר שלושה שווקי מטרה אפשריים. פרסום וקידום מכירות תשע"ג כלי קידום המכירות יכולים להיות מכוונים ללקוחות הסופיים, למתווכים במערכת ההפצה, או לסגל המכירות. הצג 2 דוגמאות לכל אחד משלושת הסוגים של הכלים לקידום המכירות הללו. יחסי ציבור משמשים את כל הארגונים קטנים כגדולים. ציין שלושה תחומים בהם יחסי ציבור יכולים לסייע ולהועיל. הסבר את משמעות "שלב זיהוי קהל היעד" למסע יחסי ציבור. הסבר מהו פרסום. ציין את חמש החלטות העיקריות החשובות בפרסום. שיווק מקוון הוא אחד מערוצי התקשורת השכיחים ביותר היום. הסבר את ההבדל בין ,אתר של החברה ברשת האינטרנט" לבין "פרסום מקוון", מבחינתו של הצרכן- מקבל המסר. הבא דוגמא להמחשת תשובתך. בפרסומות רבות מופיעה תמונה של המוצר. הסבר מהו תפקידה של התמונה בפרסום. הצג שתי דוגמאות למצבים שבהם יעילות השימוש בתמונה עולה.


הורד את "ppt "פרסום וקידום מכירות בכל שלב במחזור חיי המוצר, משתנה מדיניות התקשורת השיווקית שלו. פרט את מטרת התקשורת השיווקית בשלושה שלבים במחזור חיי מוצר כלשהו שתבחר.

מצגות קשורות


מודעות Google