המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

בית-ספר כארגון – גישה מערכתית

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "בית-ספר כארגון – גישה מערכתית"— תמליל מצגת:

1 בית-ספר כארגון – גישה מערכתית
אבחון הסביבה הפנימית בארגון יכול להתבצע במודלים שונים. דוגמאות:

2

3 אינה פוקס (1995) מזהה שישה רכיבים מרכזיים בבית-הספר.
הרכיב האנושי הרכיב הפדגוגי רכיב המנגנונים הרכיב האידיאולוגי רכיבי המרחב והחומר הרכיב הארגוני

4 מדיניות חינוכית - עקרונות חינוכיים
עמדות חינוכיות "אני מאמין" השקפת עולם הרכיב האידיאולוגי מדיניות חינוכית - עקרונות חינוכיים

5 הרכיב הפדגוגי תוכניות לימודים דרכי הערכה ומשוב תכנון לימודים (תלב"ס
תהליכים רפלקטיביים אמצעי הוראה ומשאבים תכנים ונושאים הרכיב הפדגוגי דרכי הוראה - אסטרטגיות

6 הרכיב הארגוני חלוקת תפקידים וסמכויות ארגון זמן ארגון תכנית הלימודים
ארגון קשרי חוץ הרכיב הארגוני ארגון כיתות ארגון הדרכה ארגון מערכת השעות

7 הרכיב האנושי מורים צוות מנהלה ושירותים מנהל/ת תלמידים גורמי חוץ
מגזר שלישי הרכיב האנושי צוות טיפול סוכני שינוי הורים

8 רכיב המנגנונים ישיבות צוות אירועים ייחודיים הפסקות צוותי סיוע
חברת תלמידים השתלמות מוסדית קשר עם הורים

9 רכיב המרחב והחומר משאבים טכנולוגיים ואחרים מגרשים מתקני משחקים מבנים
גינות מבנים רכיב המרחב והחומר כיתות - חדרים

10 מודל 7 S ׁ(ווטרמן ופיטרס, 1982)

11 מודל ה-7S פותח בשנות ה-80. Structure – מבנה ארגוני ותפקודי. באיזו מידה המבנה הארגוני מתאים לצורכי החברה ומאפשר גמישות, השתנות מהירה והשגת המטרות והיעדים. Strategy - אסטרטגיה, מטרות, יעוד ויעדים. באיזו מידה קיימות מטרות ברורות ומוסכמות. עד כמה הן ידועות ומופנמות והאם הן תואמות את צורכי הצמיחה של הארגון.

12 Skills – יכולות וכישורים, ידע וכושר למידה
Staff – צוות ועבודת צוות. Style – סגנון מנהיגות וניהול. דפוסי קבלת החלטות, אוטונומיה ליחידים ולקבוצות, קיומה של מנהיגות. Systems – מערכות ייצור ושירות, תהליכי ביצוע, מנגנונים של בקרה וביקורת. Shared Values – התרבות הארגונית. האם הערכים, הנורמות והאקלים הארגוני תומכים ביכולת ההשתנות, היצירתיות והחדשנות.

13 אבחון הסביבה החיצונית של הארגון:
Opportunities – הזדמנויות: איתור הזדמנויות ואפשרויות חדשות בסביבה משתנה. Threats - איומים: איתור איומים וסכנות אפשריות בסביבה.

14 מודל נוסף לאבחון ולמידה הממוקדים בארגון פנימה:
מודל האבחון של וייסבורד (Weisboard, 1978) מטרות ויעדים מהות העסק מידת הרלוונטיות סביבה סביבה יחסי אנוש תקשורת עבודת צוות מבנה ארגוני הגדרת תחומים סמכות ואחריות ניהול ומנהיגות סגנון ניהולי, תרבות, כוח והשפעה מנגנונים מסייעים תיאום, בקרה ותקנות תגמולים הטבות, תמריצים, שיטות הנעה היבטים פיזיים מבנים, ציוד, טכנולוגיה סביבה סביבה

15 אידיאולוגיה פדגוגיה ארגון תרבות בית-ספרית (אקלים בית-ספרי)
אידיאולוגיה פדגוגיה ארגון תרבות בית-ספרית (אקלים בית-ספרי) אוסף של תפיסות משותפות לחברי הארגון, המשקפות את האופן שבו הם מתארים ומפרשים את סביבתם הארגונית המערכת הבית-ספרית המפה הבית-ספרית

16 הישגי לומדים הוראה - למידה מבנים, תפקידים,משאבים חזון

17 מתנה אינני יכול להאמין שמטרת החיים היא להיות "מאושר"
מתנה אינני יכול להאמין שמטרת החיים היא להיות "מאושר". אני חושב שמטרת החיים היא להיות מועיל, להיות אחראי, לגלות חמלה. מעל הכל המטרה היא להטביע חותם: להשפיע בקיומך, להאמין במשהו, לחיות כך שחייך יחוללו שינוי כלשהו. (ליאו ק' רוסטן)


הורד את "ppt "בית-ספר כארגון – גישה מערכתית

מצגות קשורות


מודעות Google