המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

חגורות בטיחות ברכב רס"ב בר עופר מפקד מגמת תנועה ובוחנים - מלמ"ש.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "חגורות בטיחות ברכב רס"ב בר עופר מפקד מגמת תנועה ובוחנים - מלמ"ש."— תמליל מצגת:

1 חגורות בטיחות ברכב רס"ב בר עופר מפקד מגמת תנועה ובוחנים - מלמ"ש

2 תוכן עניינים הנושא: מס' שקופית: 1. חובת החגירה לאדם. 8 - 6
הנושא: מס' שקופית: 1. חובת החגירה לאדם 2. פטור מחגורת בטיחות 3. חובת החגירה לילד 4. מושב בטיחות ומגביה 5. ילד שגילו עד שנה 6. ילד שגילו עד שלוש 7. ילד שגילו עד שמונה

3

4

5

6 הוראות התקנה יחולו על הנוסעים ברכב כמספר החגורות המותקנות בו!!!
חגורות בטיחות ברכב (תקנה 83ב. לתקנות התעבורה) לא ינהג אדם ולא ייסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א , או בכל רכב (כל סוג של רכב!) שמותקנות בו חגורות בטיחות (מכל שנת ייצור!) , אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה לפי הענין. הוראות התקנה יחולו על הנוסעים ברכב כמספר החגורות המותקנות בו!!!

7 מספר הנוסעים שיהיו חגורים
הסבר: במידה והנוסעים יושבים ישיבה מלאה על המושב וחגורים ע"פ מס' החגורות הנמצאות ברכב ,הנוסע (ילד או מבוגר) שלא יהיה חגור (כי אין חגורה נוספת) יהיה פטור , ולא תחשב לו עבירה!

8 סוגי רכב החייבים בחגורה ע"פ תקנה 364א.
שנת ייצור: סוגי הרכב: מיקום החגורה: 1969 ואילך פרטי/דו שימושי/מונית/רכב סיור/מסחרי אחוד עד 4 טון/אוטובוס זעיר. במושבים הקדמיים בלבד. 1976 ואילך מסחרי בלתי אחוד. במושבים קדמיים בלבד. 1983 ואילך בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי. נקודות עיגון למושב אחורי. 1987 ואילך פרטי/דו שימושי/מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב פרטי. בכל מושבי הרכב. 1994 ואילך מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב מסחרי. 1995 ואילך מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ומסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול. 1998 ואילך אוטובוס זעיר. 2003 ואילך אוטובוס למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רשיון קו ע"פ תקנה 386. כל השנים רכב להסעת תלמידים.

9 פטור מחגורת בטיחות עובד שב"כ שיש לו אישור בכתב מראש השב"כ ,מאבטח שיש לו אישור בכתב מקצין מוסמך ,או שוטר שנוהג ברכב משטרתי והמפכ"ל אישר בכתב כי הרכב מבצעי ועל כל נוסע בו. הפטור לשוטרים ברכב מבצעי: רכב של משטרת ישראל הנהוג ע"י שוטר בתחום מחוז ש"י ובתחום המוניציפאלי של עיריית ירושלים מזרחית לכביש 1 ,כולל שטחי עוטף ירושלים. (מפכ"ל דודי כהן). 2. חיל הנוהג ברכב צבאי לצורך נסיעה מבצעית שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך.

10 פטור מחגורת בטיחות 4. נהג ונוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות והפטור נרשם ברשיון הרכב. 5. אדם שרשות הרישוי פטרה אותו בכתב: א. מסיבות רפואיות. ב. מלאו לו 14 שנה ומשקלו עד 35 ק"ג וגובהו עד 1.50 מטר. 6. הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור.

11 פטור מחגורת בטיחות 7. מורה נהיגה או בוחן בעת לימוד או בחינה של תלמיד באוטובוס או במסחרי שמשקלו מעל 3,500 ק"ג. 8. הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים, וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי. מונית ואוטובוס סיור ,שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות ,רשאי הנהג להסיעם גם אם אינם חגורים (הדו"ח יינתן רק לנוסע!)

12

13 חובת חגירת ילדים ברכב (תקנה 83א. לתקנות התעבורה). ילד נחשב עד גיל 8.
ילד ישב ברכב ,במושב בטיחות או במושב מגביה. חובת החגירה (למעט באוטובוס ציבורי ואוטובוס זעיר ציבורי ,מונית ואופנוע): א. במושב קדמי ברכב מנועי. ב. במושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך.

14 מושב בטיחות מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו.

15 מושב מגביה (בוסטר) מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.

16 ילד שגילו עד 1 שנה גיל 1 חודש יישב במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו.
יישב הפוך לכיוון הנסיעה אסורה כרית אוויר פעילה!

17 ניתן שמושב הבטיחות יהיה במושב האחורי או הקדמי.

18 אסורה כרית אוויר פעילה!

19 מפסק לניתוק כרית האוויר (לא קיים בכל רכב).

20 ילד שגילו 1 עד 3 שנים גיל שנתיים יישב במושב בטיחות
המתאים לגובהו ומשקלו. (רשאי לשבת עם הפנים לכיוון הנסיעה). אסורה כרית אוויר פעילה!

21 ילד שגילו 3 עד 8 שנים גיל 5.5 יישב במושב בטיחות או מושב מגביה,המתאים
גיל 5.5 יישב במושב בטיחות או מושב מגביה,המתאים לגובהו ומשקלו. הערה: באם יושב במושב בטיחות אסורה כרית אוויר פעילה!

22 הנחיות אגף התנועה: במידה וגיל הילד 6 ועד 8 ,ניתן לשבת ברכב ללא מושב מגביה ובתנאי שחגורת הבטיחות מונחת עליו כשורה. גיל 7.5

23 אסור!!! חגורה על הצוואר.

24 סיום המצגת.


הורד את "ppt "חגורות בטיחות ברכב רס"ב בר עופר מפקד מגמת תנועה ובוחנים - מלמ"ש.

מצגות קשורות


מודעות Google