המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

בניית תוכנית בית ספרית שנתית

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "בניית תוכנית בית ספרית שנתית"— תמליל מצגת:

1 בניית תוכנית בית ספרית שנתית

2 מסלול מתוכנן אל עבר יעדים שבית הספר קבע לעצמו בשנת פעילות מסוימת.
תוכנית עבודה בית ספרית הגדרה: מסלול מתוכנן אל עבר יעדים שבית הספר קבע לעצמו בשנת פעילות מסוימת.

3

4

5 קביעת מטרות ויעדים מרכזיים לשנת לימודים הקרובה

6 מיפוי בית ספרי בדיקה עצמית של מצב בית הספר בזמן נתון:
א. הישגים לימודיים ב. אקלים בית הספר ג. סגנון ההוראה הנהוג בבית הספר ד. משאבים העומדים לרשות בית הספר ה. שינויים באוכלוסיית בית הספר ו. תקשורת בבית הספר

7 צוות הניהול רכז פדגוגי צוות מורים מי מעורב בבניית התוכנית?
מנהל צוות הניהול רכז פדגוגי צוות מורים מי המוביל? מי האחראי?

8 תוכנית העבודה הבית ספרית
היא אחד הכלים המשמעותיים בבניית סדר יום פדגוגי בבית הספר . הצלחת התהליך, מותנית בשותפות כלל צוות ביה"ס כשהמנהל מוביל את הצוות. הדבר חשוב, שכן צוות המעורב בבניית תוכנית העבודה ומגלה אחריות להשגת היעדים, יגשים את מטרות בית הספר וייטיב להכין תוכנית פעולה ישימה.

9 תהליך גיבוש תוכנית עבודה
בחירת נושא/תחום/ מטרה מסוימים על פי דרישות משרד החינוך, חזון בית ספרי, מטרות ארוכות טווח,צורכי בית הספר. ניתוח הסביבה- מיפוי הנתונים הבית ספריים הרלוונטיים לתחום הנבחר. קביעת מטרות, יעדים מרכזיים לשנת הלימודים הבאה. בניית תוכנית עבודה להשגת היעדים.

10 בניית תוכנית פעולה- כלי לתכנון עבודה
פרוט היעדים המרכזיים שנקבעו פרוט הפעולות שיש לבצע להשגת כל יעד (פעולה ותאורה)- מה? הגדרת המשאבים הדרושים, קביעת דרכי בקרה, קביעת אמות מידה להצלחה –איך? קביעת לו"ז לכל פעולה (תחילתה וסיומה)- מתי? קביעת האחראים לביצוע (כולל הגדרה ברורה של תחומי אחריות) –מי? בניית תרשים גאנט לתוכנית כולה

11 סוגי משאבים כסף - תקציב לגיוס המשאבים וביצוע הפרויקט
זמן – הזמן המוקצה והמוגדר להשלמת הפרויקט כוח אדם – מנהלים ועובדים כולל קבלני משנה מידע – תוכניות, ניסיון קודם, מידע טכני וכל נכס לא מוחשי שמסייע בהצלחת הפרויקט חומרים – חומרי גלם וחומרי עזר ציוד ואמצעים – המשמשים לביצוע הפרויקט

12

13 בניית תכנית עבודה אישית
על כל רכז לשאול את עצמו מספר שאלות- מהן הפעולות שאני עושה בביה"ס? למה בחרתי בפעולות אלה? במה קידמתי את התלמידים והצוות? לאן אני רוצה להוביל את התחום שלי? האם יש לי מטרות/יעדים בית ספריים?

14 קביעת מטרות מאפיינים: ספציפיות ומוחשיות בתחום השפעתי ושליטתי
הגדרה חיובית גודל מתאים סוגי מטרות מה אני רוצה לעשות מה אני רוצה להיות מה אני רוצה לדעת מה אני רוצה שיהיה לי מה אני רוצה לשנות

15 הגדרת יעדים היעדים נגזרים מהמטרות והם מוגדרים עבור טווחים קצרים יותר.
מאפייני יעדים אפקטיביים S- ספציפי M- מדיד A – בר השגה R - ריאלי T – תחום בזמן


הורד את "ppt "בניית תוכנית בית ספרית שנתית

מצגות קשורות


מודעות Google