המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

תיבת הילוכים אוטומטית להנעה אחורית

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "תיבת הילוכים אוטומטית להנעה אחורית"— תמליל מצגת:

1 תיבת הילוכים אוטומטית להנעה אחורית
תיבת הילוכים אוטומטית בתיבת הילוכים אוטומטית משתמשים במערכת פלנטרית לקבלת ההילוכים השונים. שינוי יחס התמסורת נעשה באמצעות מצמדים ובלמים מופעלים אוטומטית ע”י לחץ שמן. תיבת הילוכים אוטומטית להנעה קדמית

2 מערכת פלנטרית סימפסון המערכת הפלנטרית מורכבת מגלגל שמש מרכזי, מזלות ונושא מזלות וטבעת בעלת שיניים פנימיות. ע”י הנעת אחד מהגורמים ועצירת הגורם השני, מקבלים תנועה יוצאת מהגורם השלישי.

3 מערכת פלנטרית - סימפסון
מבט נוסף תלת מימדי על מערכת פלנטרית מסוג סימפסון המורכבת בתיבת הילוכים אוטומטית. 1. גלגל מרכזי - שמש. 2. גלגל ביניים - מזל. 3. נושא המזלות. 4.גלגל טבעתי שיניים פנימיות.

4 מערכת פלנטרית - פעולה המערכת פועלת במצב שבו הטבעת עצורה והשמש מניעה.
התנועה יוצאת מנושא המזלות במהירות מופחתת.

5 מערכת פלנטרית - פעולה המערכת פועלת במצב שבו השמש עצורה ונושא המזלות מניע. מקבלים הגברת מהירות בטבעת. מצב הילוך יתר.

6 מערכת פלנטרית - פעולה המערכת פועלת במצב שבו נושא המזלות עצור.
השמש מניעה והטבעת מסתובבת לאחור. הילוך לאחור.

7 מערכת פלנטרית – "רווניו" מערכת פלנטרית זו נפוצה ביותר בתיבות הילוכים אוטומטיות. 1. שמש גדולה. 2. שמש קטנה. 3. מזל ארוך. 4. מזל קצר. 5. נושא מזלות. 6. טבעת.

8 מערכת "רווניו" - מפעילים מערכת פלנטרית מסוג "רווניו" מאפשרת קבלת 4 הילוכים קדמיים והילוך 1 לאחור. השליטה על המערכת נעשית באמצעות בלמים, מצמדים ומצמד חד כיווני.

9 תה”א - מצמד מצמד זה הוא אחד המפעילים בתיבת הילוכים אוטומטית.
המצמד גורם לחיבור בין שני צירים ולהפעלת רכיבי המערכת הפלנטרית. הוא מופעל ע”י לחץ שמן.

10 שילוב המצמד במערכת פלנטרית
בהתאם לתמונה, הפעלת המצמד תגרום לחבור השמש עם נושא המזלות וקבלת נעילה הדרושה על מנת לקבל הילוך ישיר של 1:1. הפעלת בלם סרט תגרום לבלימת השמש וקבלת הילוך ביחס תמסורת מתאים.

11 חלקי המצמד בתוך תוף המצמד מורכבות דסקיות.
הבוכנה מקבלת לחץ שמן ומצמידה את הדסקיות. הצמדת הדסקיות גורמת לחיבור השמש במערכת הפלנטרית, למנוע.

12 בלם סרט בלם הסרט בתוך תיבת הילוכים אוטומטית, נועד לבלימת אחד מרכיבי המערכת הפלנטרית. הוא מופעל ע"י לחץ שמן ומשמש בדרך כלל לקבלת הילוך לאחור או הילוך שני.

13 מצמד חד כיווני המצמד החד כיווני מורכב בתיבת הילוכים אוטומטית.
הוא מאפשר לנושא המזלות להסתובב בכיוון אחד ומונע ממנו להסתובב לכיוון השני.

14 תיבת הילוכים אוטומטית - מיצובישי
תיבה זו מבוקרת מחשב. ניתן להבחין בממיר מומנט עם נעילה, במערכת המכנית ובממסרת ההינע והדיפרנציאל. ההנעה היא קדמית.

15 תה”א - עקרון פעולה הממיר מומנט מעביר את התנועה דרך המצמדים למערכת הפלנטרית. ע”י שינוי הפעלת המצמדים והבלמים, המערכת הפלנטרית משנה את יחס התמסורת שלה לקבלת ההילוכים השונים.

16 תה”א - סכימה B1 - בלם קדמי. B2 - בלם אחורי. C1 - מצמד קדמי.
OWC - מצמד חד כיווני.

17 תה”א - הילוך 1 בהילוך 1 מחבר המצמד האחורי את הטורבינה לשמש הקטנה.
מצמד חד כיווני נכנס לפעולה ומונע סיבוב נושא המזלות לאחור.

18 תה”א - הילוך 2 בהילוך 2 מופעל המצמד האחורי
הבלם הקדמי נועל את השמש הגדולה. נושא המזלות מגביר את מהירות הטבעת.

19 תה”א - הילוך 3 בהילוך 3 ננעלים המצמד הקדמי וגם האחורי.
המערכת הפלנטרית ננעלת וההילוך הוא ישיר.

20 תה”א - הילוך 4 בהילוך 4 מופעל מצמד 4 ונושא המזלות מונע.
הבלם הקדמי נועל את השמש הגדולה. מהירות ציר היציאה גבוהה ממהירות המנוע.

21 תה”א - הילוך R בהילוך R מופעל המצמד הקדמי והשמש הגדולה מונעת.
נושא המזלות עצור ע”י הבלם האחורי. ציר היציאה מסתובב לאחור.

22 תה"א - פעולה באמצעות שינוי מקומה של ידית ההילוכים ניתן לראות את פעולת המצמדים והבלמים ואת שינוי התמסורת בכל המצבים.

23 תה"א - קירור השמן קירור השמן של תיבת ההילוכים האוטומטית נעשה ע"י העברת השמן מממיר המומנט ישירות למצנן, המותקן ליד מצנן נוזל הקירור של המנוע, ובחזרה לאגן השמן של תיבת ההילוכים.

24 תה"א - חכמה תיבות ההילוכים האוטומטיות החדישות לומדות את הרגלי הנהג ועל ידי כך החלפת ההילוכים נעשית במדויק ותצרוכת הדלק פוחתת. בתיבת הילוכים מסוג "טיפטרוניק", יכול הנהג להחליט על נהיגה עם תיבת הילוכים אוטומטית או תיבת הילוכים ידנית בהתאם לאנימציה.

25 תה"א רציפה - CVT מצב התחלת נסיעה בתה"א רציפה יחס התמסורת משתנה בהתאם לשינוי הקטרים של גלגלי הרצועה – 3. הרצועה מורכבת מחוליות פלדה מאוגדות ע"י פסי פלדה. 1 – ממיר מומנט 2 – מחליף כיוון

26 מבנה הרצועה

27 תיבת הילוכים רציפה - multitronic
בתחילת הנסיעה יחס התמסורת הוא - 2:1. במהירות גבוהה יחס התמסורת הוא :1. יחס התמסורת משתנה בצורה רציפה ללא רעידות תוך כדי שמירה על סל"ד מנוע קבוע.

28 תיבה רציפה

29 תיבות הילוכים - השוואה העקומות מראות השוואה של שינוי יחס התמסורת
בין תיבת הילוכים אוטומטית רגילה לבין תיבה רציפה רגילה לעומת תיבת הילוכים רציפה מדגם מולטיטרוניק של אודי המראה תוצאות טובות יותר בצורה של שינוי מתון יותר ביחס התמסורת.


הורד את "ppt "תיבת הילוכים אוטומטית להנעה אחורית

מצגות קשורות


מודעות Google