המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

חוזרים ויודעים את סדר הפעולות עם סוגריים

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "חוזרים ויודעים את סדר הפעולות עם סוגריים"— תמליל מצגת:

1 חוזרים ויודעים את סדר הפעולות עם סוגריים
אני שונא לסדר בלי סוגריים אנחנו כבר יודעים? אני צריכה לחזור על סדר פעולות כשיש חיבור וחיסור וגם כפל וחילוק

2 איזה חלק מהתרגיל פותרים ראשון?
כללי סדר פעולות איזה חלק מהתרגיל פותרים ראשון? 30 – 5 x (2 + 3) א. מבצעים תחילה את החיסור ב. מבצעים תחילה את הכפל 5 x 2 ??? ג. מבצעים תחילה את התרגיל בסוגריים

3 אני יודע הקליקו להצגת הפתרון
כללי סדר פעולות אני יודע הקליקו להצגת הפתרון 30 – 5 x (2 + 3) 30 – 5 x (2 + 3) א. פותרים את מה שבסוגריים 30 – 5 x 5 ב. פותרים את תרגיל הכפל ג. פותרים את תרגיל החיסור 30 – 25 5

4 כשפותרים תרגיל עם פעולות שונות וסוגריים צריך לפעול על פי כללים
סדר פעולות עם סוגריים כשפותרים תרגיל עם פעולות שונות וסוגריים צריך לפעול על פי כללים (24+6):2+3= ??? ???

5 סדר פעולות עם סוגריים 30 : 2+3= (24+6):2+3= 15 + 3 = 18 30 15
האם בתרגיל יש סוגריים? פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה כן 30 : 2+3= 15 האם יש כפל וחילוק? פתרו ורשמו את התוצאה כן פתרו חיבור וחיסור לפי הסדר משמאל לימין, ורשמו את התוצאה = 18

6 אבל פותרים קודם את התרגיל שבסוגריים כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור
חוזרים על סדר פעולות לתשובה, עברו לשקף הבא באיזה תרגיל התשובה לא שווה 36 א. (5 + 4) X 4 = ב. (4 + 2) X (7 - 1) = ג. (7 + 2) X = אבל פותרים קודם את התרגיל שבסוגריים כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור

7 להסבר הפתרון בכל תרגיל לחצו על סימן השאלה שלידו
סדר פעולות עם סוגריים נכון, רק התוצאה של תרגיל 3 לא שווה 36 להסבר הפתרון בכל תרגיל לחצו על סימן השאלה שלידו א. (5 + 4) X 4 = ב. (4 + 2) X (7 -1) = .ג (7 + 2) X = תרגיל 2 יצא לנו 36 גם לכם? פתרתי את תרגיל 3 וקבלתי 56 פתרתי את תרגיל 1 וקבלתי 36

8 פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה
סדר פעולות עם סוגריים (5 + 4) X 4 = 9 האם בתרגיל יש סוגריים? פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה כן 9 X 4 = האם יש כפל או חילוק? 36 פתרו ורשמו את התוצאה כן

9 פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה
סדר פעולות עם סוגריים (4 + 2) X (7 – 1) = האם בתרגיל יש סוגריים? 6 6 פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה כן 6 X 6 = האם יש כפל או חילוק? 36 פתרו ורשמו את התוצאה כן לשלוח שאלה אמריקאית 15 27 חזרה

10 פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה
סדר פעולות עם סוגריים (7 + 2) X 4+20 = האם בתרגיל יש סוגריים? פתרו קודם את מה שבסוגריים ורשמו תוצאה 9 כן 9 X 4+20 = 36 האם יש כפל או חילוק? פתרו ורשמו את התוצאה כן לשלוח שאלה אמריקאית 15 27 = 56 חברו ורשמו את התוצאה

11 סדר פעולות עם סוגריים

12 ואחרי ההסבר ... זה הזמן לתרגול.


הורד את "ppt "חוזרים ויודעים את סדר הפעולות עם סוגריים

מצגות קשורות


מודעות Google