המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מיצוי מצוינות והצטיינות

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מיצוי מצוינות והצטיינות"— תמליל מצגת:

1 מיצוי מצוינות והצטיינות
מפגש צוות היגוי מיצוי מצוינות והצטיינות תוכנית "אמירים"

2 תוכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים
מה המטרה? לשם מה? עמדות, מחשבות והנחות יסוד מעכבות בדרך אל המטרה? אבני דרך ויעדי ביניים בבניית תוכנית העבודה תהליך הערכה מעצבת ומסכמת

3 סינתזה של המודל הטבעתי המשולש
מודל ההעשרה הבית ספרי ( Renzulli SEM) סינתזה של המודל הטבעתי המשולש ושל מודל ההעשרה המשולש

4 רנזולי 1977: מיהו התלמיד המצטיין:
מודל 3 הטבעות של רנזולי 1977: מיהו התלמיד המצטיין: Above Average Ability יכולת מעל הממוצע Task Commitment דבקות במשימה Creativity יצירתיות

5 מודל ההעשרה המשולש של Renzulli
שלושה סוגים של העשרה: 1.חשיפה לתחומי העשרה מגוונים • הצגת נושאים המהווים העשרה - דגש לנושאי חקר. • נושאים המעודדים חקר עצמי. • מרכזי משאבים, ספריות, חוקרים וכו'.

6 2. מיומנויות עבודה עצמית וחקר
העמקה • פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוה. כגון: פיתוח אסטרטגיות לפתרון בעיות, חשיבה יצירתית, מקוריות, חקר עצמי (רציונל ומתודולוגיה), ללמוד איך ללמוד (פרקינס), עבודה בצוות, כתיבת דוחות, פרזנטציה , תכנון זמן ועוד..

7 3. חקר עצמי של בעיה או נושא אותנטיים • התלמידים הופכים לחוקרים בעצמם
ומנסים לחקור, לבחון וללמוד נושא או בעיה (אותנטית) המעניינים אותם. • שימוש במתודולוגיות ואמצעים המשמשים מומחים "בעולם האמיתי ". • הצגת התוצר על פי בחירת התלמיד (עבודה, הרצאה, מיצג, חיבור, שיר, טיול)

8 העשרה מסוג 3 מתאימה לתלמידים המחוננים. בגישה שכזו התלמידים נעים אל
העשרה מסוג 1 ו 2 מתאימה לכלל אוכלוסיית בית הספר. העשרה מסוג 3 מתאימה לתלמידים המחוננים. בגישה שכזו התלמידים נעים אל מעבר להיותם צרכני ידע והופכים ליצרנים פעילים של ידע חדש בהנחיית מורים/מנחים.במודל זה מושם דגש על למידה משמעותית איכותית בגישת החקר והגישה אינדוקטיבית. במרכזה של הגישה מצויים התלמיד המורה ותכנית הלימוד.

9 ידע מגוונים ולפדגוגיות לא שגרתיות .
מטרות המודל: • חשיפת אוכלוסייה רחבה של תלמידים לתחומי ידע מגוונים ולפדגוגיות לא שגרתיות . • פיתוח " התנהגות מחוננת" ומתן הזדמנויות להצטיינות לקבוצה גדולה יותר של תלמידים. • " למידה דיסיפלינרית" –למידה והעמקה בתחום הדעת בדומה לעבודתם של מומחים • העלאת שאלות, בעיות אוטנטיות ופתרונן תוך שימוש .(PBL) באסטרטגיות מגוונות • טיפוח מקוריות ויצירתיות. • פיתוח " יצרנים", של ידע, רעיונות ובכלל לטיפוח הכושר להפיק תוצר באופנים שונים • הקרנת תרבות של מצוינות לכלל המערכת.

10 יישום איך בונים ספינה ? לא אוספים אנשים, ואומרים להם לאסוף עצים, לתכנן תוכניות ולבנות ספינה. אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה אל הים הרחב הגדול והאינסופי.

11 יישום והטמעת המודל מינוי רכז מצויינות בית ספרי ובחירת צוות מוביל.
• הצגת הנושא לצוות, קשיים ונקודות חוזק. • קביעת משבצת זמן לתכנית בתוך המערכת. • מיפוי התחומים המעניינים את התלמידים. • גיוס מומחים או בעלי ידע בנושאים הרצויים (מורי בית הספר, סטודנטים לתארים מתקדמים, אנשים בעלי עניין בתחום). • פרסום מידעון בנוגע לתכנית ולתחומי הדעת המוצעים לתלמיד. לאפשר לתלמידים לבחור מבין שתיים או 4 אפשרויות. בהתאם לקבוצות שנפתחות.

12 איתור התלמידים המצטיינים:
כ -20%- מתלמידי בית הספר שהשיגו תוצאות גבוהות במבחנים סטנדרטים. תלמידים שלא עברו מבחנים אבל מומלצים ע"י המורים. תלמידים ממגזרים לא מיוצגים

13 עקרונות מנחים לבניית תוכנית הלימודים בקורסים השונים:
א.כל תכנית לימודים צריכה להגדיר מטרות בשלושה תחומים: קוגניטיבי - מטרות בתחום התוכן ומטרות בתחומי מיומנויות 2. רגשי – בהתאם לשלב ההתפתחות. 3. חברתי \ ערכי- פיתוח כישורים בינאישיים ואישיים כמו עבודת צוות, מחויבות ורגישות לזולת וכד' . ב. התכנית תכלול מגוון נושאים מתחומי המדעים המדויקים. מדעי החיים: מתחומי מדעי הרוח מדעי החברה , האמנויות והיצירה. ג. התכנית צריכה להמשך לאורך כל שנות הלימוד או מרביתן, ואיננה פרויקט חד פעמי

14 משאבים למצטיינים ומחוננים = 5 קבוצות לימוד
10 שעות שבועיות מתקציב האגף למצטיינים ומחוננים = 5 קבוצות לימוד 6 שעות שבועיות מתקציב ביה"ס = 3 קבוצות לימוד השתלמות לצוות המוביל בתחום הוראת תלמידים מצטיינים

15 הגאות מגביהה את כלל האוניות
לסיום ..... הגאות מגביהה את כלל האוניות המטרה המרכזית בתכנית ההעשרה הבית ספרית היא ליישם את הפדגוגיה הייחודית למחוננים לכלל בית הספר מתוך אמונה כי יישום זה יוביל לשינוי בתרבות המצוינות הבית הספרית ויוביל לשיפור כלל בית ספרי. במהלך הגאות כל הספינות.... עולות מעלה .

16

17


הורד את "ppt "מיצוי מצוינות והצטיינות

מצגות קשורות


מודעות Google