המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

מצגת חופש המדע פברואר 2016.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "מצגת חופש המדע פברואר 2016."— תמליל מצגת:

1 מצגת חופש המדע פברואר 2016

2 תפקיד החטיבה להתיישבות
פיתוח המרחב הכפרי, חיזוק וביסוס אזורי התיישבות ויישובים בתחומי המועצות האזוריות בפריפריה, בהתאם למדיניות הממשלה

3 נקודות ציון היסטוריות הקמת החטיבה להתיישבות, בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל, מיו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, כי המחלקה להתיישבות שלה תסייע בפועל לממשלה לטפל בהקמת יישובים מעבר "לקו הירוק" חתימת הסכם בין ממשלת ישראל להסתדרות הציונית העולמית בעקבות החלטת ממשלה, המעגן את כללי ותחומי פעילות החטיבה החלטת ממשלת ישראל להרחיב את תחום פעילות החטיבה, גם לנגב ולגליל (החל משנת 2004) המלצת ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ, מר אילן כהן: "להמשיך ולראות בחטיבה להתיישבות גוף ביצוע מרכזי בהתיישבות" כמו כן המליצה הוועדה, כי בסיס תקציב הפעילות השנתי הקבוע של החטיבה יעמוד על כ- 200 מיליון ₪ אישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) לנוהלי הפעלת תקציב החטיבה על פי אמות מידה. 2015 – שינוי חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית (תיקון 2) תשע"ו, בה נקבע כי מדינת ישראל מכירה בייחודה של החטיבה להתיישבות כבעלת יכולת מקצועית מוכחת בתחום פיתוח ההתיישבות, וכי הממשלה רשאית לאצול מסמכותה בתחום ההתיישבות על החטיבה להתיישבות

4 החטיבה להתיישבות יחידה בתוך ההסתדרות הציונית העולמית
פועלת כזרועה של ממשלת ישראל, לפיתוח המרחב הכפרי בפריפריה של מדינת ישראל אזורי פעילות: צפון: גליל, גולן דרום: נגב, עוטף עזה, ערבה. מרכז: יהודה והשומרון, בקעת הירדן וצפון ים המלח. פועלת מכוח חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, האמנה, הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל להסתדרות הציונית, והחלטות ממשלה שונות פועלת במימון מלא מתקציב המדינה ובהתאם לכללי המנהל החלים על משרדי הממשלה (חובת מכרזים, הוראות תכ"מ, אמות מידה להפעלת תקציב וכיו"ב) לחטיבה חשב מטעם החשב הכללי, כבכל משרדי הממשלה, היא נתונה לביקורת מבקר המדינה ופועלת בהתאם לחוק ותקנות חובת המכרזים וחוק חופש המידע, אף שאינם חלים עליה מכוח חקיקה החטיבה מיישמת את מדיניות הממשלה בתחומי: תכנון, הקמה, אכלוס, פיתוח כלכלי וחברתי לחיזוק ופיתוח ההתיישבות הכפרית בפריפריה

5 אזורי פעילות החטיבה להתיישבות
37 מועצות אזוריות 666 יישובים כ-500,000 נפש

6 מבנה החטיבה להתיישבות מבנה "מבוזר" (ביצוע הפעילות על ידי היחידות המרחביות) הנהלה ראשית - מטה(בירושלים) מרחבי פעילות: צפון, מרכז, דרום יחידות מטה: חברה וקליטה, חוזים בטחונות וקרקעות, כלכלה, תכנון, ייעוץ משפטי במסגרת הלשכה המשפטית בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית העולמית, יחידות נכסים ואכלוס, תקציב, יחידת חשבות (חשב מטעם החשב הכללי במשרד האוצר), משאבי אנוש

7 יעדי החטיבה להתיישבות חיזוק ההתיישבות באזורי הפריפריה
סיוע ליישובים ותיקים במשבר הקמת ישובים חדשים חיזוק וביסוס הקהילה הכפרית באמצעות פעילות לצמיחה דמוגרפית, העצמה קהילתית ויצירת איתנות כלכלית פיתוח פתרונות, התיישבותיים ותעסוקתיים, מגוונים להגדלת היצע הדיור למשיכת אוכלוסיות לפריפריה להוות מוקד יידע והעברת מידע בנושא ההתיישבות

8 תחומי הפעילות העיקריים של החטיבה להתיישבות
תכנון ישובים ואזורי התיישבות והקמתם ליווי ישובים במשבר - מתחדשים (חברה, קהילה, תשתית, כלכלה, תכנון) תוך בניית תכניות עבודה רב שנתיות ורב תחומיות. הקמת ישובים חדשים ופיתוחם פעולות לעידוד צמיחה דמוגרפית אבחון וליווי יישובי ליצירת חוסן קהילתי תכנון וביצוע של תשתיות ומבני ציבור מסוגים שונים ובתחומים מגוונים

9 תחומי פעילות - המשך סיוע בנושא תעסוקה ופרנסה בתחומי: החקלאות, התעשייה התיירות והשירותים ייזום וקידום תכניות מתאר ותוכניות אזוריות השתתפות במערכות תומכות אזוריות - מו"פ, מט"י, חממות טכנולוגיות, מנהלות אזורי תעשיה, מוקדי תעסוקה ועוד הקמת מוקדי קליטה זמניים ביישובים באמצעות: רכישה ואחזקת מבנים יבילים ושיפוץ דירות פעולות מיוחדות - ביצוע פרויקטים ייחודיים על פי החלטות ממשלה הקצאת קרקעות בהרשאות לצורך פתוח והתיישבות כשלוח רשות מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון

10 הישגים משמעותיים בפעילות החטיבה להתיישבות
פעילות בתחום הצמיחה הדמוגרפית לקליטת כ משפחות חדשות בשנה בפריפריה באזורים שבאחריותה של החטיבה תכנית להכפלת מספר המשפחות הנקלטות כחלק מהמאמצים לפתרון משבר הדיור סיוע וליווי זה יותר מעשר שנים לקליטה ויישוב של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון תכנון והקמת אזורי התיישבות חדשים - חלוצה, לכיש, ערבה ומבואות ערד טיפול בהקמת ישובים חדשים יצירת "עוגני קליטה" בעשרות ישובים - מכינות קדם צבאיות מרכזי קליטת עולים, כפרי סטודנטים ועוד סיוע למאות מיזמים עסקיים חדשים בפריפריה מימוש החלטות ממשלה ייחודיות - טיפול במפונים, איילים, שיקום עוטף עזה, שיקום תשתיות בהתיישבות פיתוח מאות נחלות חקלאיות חדשות בערבה בבקעת הירדן ובגולן

11 ייחודיות ויתרונות החטיבה להתיישבות
ראייה ועשייה כוללת מומחיות בנושא התיישבות כפרית בפריפריה צוות מיומן מקצועי ומחויב להתיישבות ולמתיישבים "ארגז כלים" מגוון עשייה רב תחומית ומקצועית פתרונות מערכתיים מתמשכים היכרות, נוכחות ומעורבות ויכולת להתחבר ולשתף פעילות עם כל הגורמים בשטח יכולת אבחון, תכנון וביצוע ומתן פתרונות כוללניים ניסיון רב שנים בהקמת והרחבת ישובים ופיתוח אזורים בפריפריה ייזום והאצת תהליכים ופרויקטים תכלול ואינטגרציה

12 תקציב החטיבה להתיישבות
תכנית העבודה של החטיבה מאושרת על ידי המשרד הממשלתי הממונה תקציב הליבה החטיבה מחולק שווה בין המרחבים (1/3) כ - 25 מיליון ₪ למרחב (כ - 35 מיליון ₪ תקורה ופעולות מרכזיות) החטיבה מפעילה תקציב נוסף על פי החלטות ממשלה לדוגמא: שיקום תשתיות, מפוני גוש קטיף, שיקום עוטף עזה, מגרון, גרעינים עירוניים, איילים ועוד התקציב הרגיל בתוספת החלטות הממשלה ובתוספת תקציבים קואליציוניים הביאו את תקציב החטיבה בשנים האחרונות לכ מיליון ₪ לשנה תקציב החטיבה -הרגיל- בשנים כ מיליון ₪ (כ - 60 בסיס תקציב, כ - 50 תוספת בהסכם עם משרד האוצר)


הורד את "ppt "מצגת חופש המדע פברואר 2016.

מצגות קשורות


מודעות Google