המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

סיכום - שנת עבודה 2008.

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "סיכום - שנת עבודה 2008."— תמליל מצגת:

1 סיכום - שנת עבודה 2008

2 סיכום - שנת עבודה 2008 תוכן עניינים
סיכום - שנת עבודה 2008 תוכן עניינים חזון ראש העיר כח-אדם גזברות גבייה יועמ"ש אגף ביטחון אגף הנדסה אגף האחזקה אגף השירות אגף החינוך האגף לשירותים חברתיים מבקר מוקד עירוני קליטה מוקד קליטה סיכום מנכ"ל

3 חזון ראש העיר קריית מלאכי - עיר חזקה ואטרקטיבית במדינת ישראל. עיר המובילה את תושביה לאיכות בחינוך וחינוך לאיכות. מהווה מרכז מוניציפאלי וכלכלי אזורי חזק.

4 יעדים 2008 שיפור חזות העיר בדגש על הנקיון והגינון (עיר נקיה וירוקה)
2. הגדלת אחוז התלמידים המסיימים בתי"ס תיכוניים והזכאים לתעודת בגרות איכותית כדי לאפשר את השתלבותם בעולם המחר כל זאת על בסיס "מבחן התוצאה". 3. בית ספר כבית חינוך ותרבות המשפיע על כל תחומי העשייה בעיר ,בתחום פעילות הפנאי, תרומה לקהילה ותנועות נוער

5 יעדים 2008 4. טיפול בילדים נוער וצעירים כספינת דגל מובילה והליבה של העשייה בעיר והנבטת מנהיגות צעירה ומשפיעה(הורדה ב- 40% של נוער "מתנדנד"). 5. שיפור ושידרוג השירות לתושב .העירייה כמרכזת ומטפלת בכל תחומי העשייה בדגש על שכונות , קהילות ומרכזים בכל העיר. (100% תשובות ,50% ביצוע) 6. הורדת רמת האבטלה בעיר ב – 30% משנה קודמת,תוך הכנסת האזרחים למעגל העבודה.בדגש על ליווי וסגירת הקביעות בעבודה(חצי שנה מועסק) בדגש על פעילות מרכז ההון האנושי.

6 יעדים 2008 7 . המשך טיפול בהכנסת רכבת ישראל לקריית מלאכי ופיתוח התחבורה הציבורית שהינה תנאי לפיתוח איזור כלכלי משגשג. 8. טיפול בשכונות בצורה מערכתית כוללת ושיקומם בצורה ריכוזית שכונה אחר שכונה ("מוטב יחדיו"-שכונת הרצל-ויצמן-ק.גלויות). 9. טיפול מערכתי בשכונות הציפוף (לפחות ב – 3 רחובות) ופיתוח שכונות חדשות (לפחות שכונה אחת).פיתוח פרק תעשיות קרית מלאכי(תימורים) 10. פיתוח ההון האנושי בעירייה בדגש על התמקצעות רב תחומית ועבודה עפ"י אגפים ובשפה אחת.(תרבות אירגונית) שימת דגש על הוצאת העובדים להשתלמויות מקצועיות

7 סיכום - שנת עבודה 2008 כ"א

8 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
מסיבת פורים לעובדים בוצע הרמת כוסית לפסח הרמת כוסית לרה"ש מעקב אחר קידום עובדים ומסלולי קידום כל העובדים עומדים במתח הדרגות שהם זכאים לו השתלמויות עובדים ניתן תקציב השתלמויות לכל מחלקה בחירת העובד המצטיין

9 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1
להוציא את העובדים ליותר השתלמויות בכדי למקצע אותם 2 לדאוג ליותר אירועי גיבוש בין העובדים

10 סיכום - שנת עבודה 2008 גזברות

11 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
צו ארנונה לשנת 2008 –חיוב שנתי בוצע ב דיון ואישור תקציב 2008 בוצע ב תזרים מזומנים רבעוני בוצע 31.03,31.06,30.09,31.12 דו"ח כספי רבעוני בוצע ב 15.02,15.05,15.08,15.11 דו"ח כספי שנתי (2007)-ביקורת משרד הפנים בוצע בין יוני ל אוקטובר 2008 מו"מ עם משרד הביטחון ארנונה רטרואקטיבי ( ) מו"מ הסתיים בנובמבר עם חתימה על הסכם.

12 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1
סיום ביצוע תוכנית ההבראה וכהונתו של החשב המלווה-הלקח העיקרי המשך הפעלת העירייה ללא חשב מלווה,כאילו יש חשב מלווה,דהינו ללא גרעון.

13 סיכום - שנת עבודה 2008 נספח גזברות

14

15

16

17 כיוונים להגדלת הכנסות וקיצוץ הוצאות

18 סיכום - שנת עבודה 2008 גבייה

19 גבייה בפועל מול יעדי העירייה

20 תשלומים מול חיובים

21 השוואת נתונים עם חודש מקביל אשתקד

22 סטטיסטיקה

23 סיכום - שנת עבודה 2008 מחלקה משפטית

24 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות *
התקבלו כ – 20 תביעות משפטיות טופלו בהתאם לדין במחלקה קיימות סה"כ 45 תביעות תלויות ועומדות. במהלך שנת נסגרו כ- 16 תיקים הוגשו ע"י המחלקה כ- 10 כתבי אישום במחלקה קיימים כ- 75 תיקי עמ"ק פתוחים במהלך שנת 2008 נסגרו כ- 20 תיקים. חוות דעת מכרזים חוות דעת בנושא עובדים שוטף הכנת מכרזים לפי דרישה * הערה: האמור אינו כולל את תביעות הנזיקין שהוגשו לחב' הביטוח * הערה: מצ"ב לטבלה זו טבלאות בעניין תיקים אזרחיים ותיקי עמ"ק מפורטות. *

25 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1
הוסקו מסקנות לגבי אופן יצירת העסקת עובדים, בתקווה שהלקחים ייושמו. 2 הכנת חוות דעת + טופס טיולים להעסקת עובדים חדשים 3 התגבש נוהל טיפול במכרז לרבות טופס טיולים 4 ניתנו הנחיות לטיפול בתביעות נזיקין

26 סיכום - שנת עבודה 2008 אגף ביטחון

27 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות אישור קייטנות בוצע
השתלמות מנהלי בתי הספר השתלמות למחזיקי נשק כנס בטיחות לגננות כנס עב"טים ביקורת בטיחות מוסדות חינוך ביקורת כוננות מל"ח תרגיל התגוננות ארצית

28 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות בטיחות גני ילדים
תרגילי עירנות מאבטחים ביקורת רכב – חודשית ביקורת מתקני משחקים ציבוריים וקבלת אישור ממכון התקנים / גני ילדים ביקורת מפעל ראוי – משרד הפנים סקר מקלטים השלמת ציוד חירום משרד הפנים השתלמות עזרה ראשונה

29 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות בניית מחסן חירום
הפחתת 10% מהצעת המחיר – מדיניות ראש העיר שדרוג מחסני חירום וגנרטורים בוצע חלקי שידרוג מיכלי מים סקר מקלטים בשת"פ פקוד העורף הכנת תקציב הג"א   הכנת תקציב משא"ז  בוצע

30 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות רכישת טרקטורונים
בוצע חלקי   בדיקת כיבוי אש גנים ובי"ס תכנית 5 שנים בטיחות בגני ילדים בוצע

31 מנוף: חובה – מנוף לעבודות המרובות של העירייה .
לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1 טרם הושלם חוזה ההתקשרות עם הספקים והקבלנים . 2 תכנון תלת-חודשי לציוד וחומרים למחלקות העירייה . 3 דלק-שדרגנו את שיטת אספקת הדלק- נפגש עם מנהלי תחנות דלק לשלם הטבת תנאים ושורות 4 מזגנים- נתקבלו הצעות מחיר – בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות העירייה . 5 ריהוט: נתקבלו הצעות מחיר – ירוהטו משרדים בהתאם לתקציב . 6 צווי הריסה – בביצוע העירייה – הקבלנים חוששים . 7 מתקני משחקים : ונדליזם – שומר בתקופת הקיץ . יש כוונה להתקין מצלמות במקומות הרגישים :כגון: מתקני משחקים,מזרקה,ועוד... 8. פסולת בנין: קבלנים המבצעים עבודות לעירייה עליהם לדאוג ולפנות את פסולת הבנין או פסולת אחרת . קבלן הבמצע תיקונים בעיר עליו לדאוג ולתקן נזקים כמו: מדרכה,ולהחזירה למצב קודם 9. מנוף: חובה – מנוף לעבודות המרובות של העירייה .

32 סיכום - שנת עבודה 2008 אגף - הנדסה

33 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות מזרקה בוצע
תוספת "עמל" רחבת – רבקה גובר גינות ברחבי העיר שרותים – בית ספר "עמל" שרותים – בית ספר "אמ"ית " שיפוץ בית ספר חב"ד בנים שיפוץ בית ספר חב"ד בנות

34 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות בית כנסת -גרוזינים
בית כנסת - אתיופים במהלך ביצוע מגרש ספורט ב"ס "האחים" הסדר תנועה ב" ס "הראל" הכנה לשווק "אורות" פיתוח פארק תעשיות ביצוע עבודות בטיחות מועדון פיס אל המעיין. ריצוף רחבת עיריה

35 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות קליטת תכנת להנדסה
הכנת תיק נכסי הרשות מפת תמרור תכנון מועדון ספורט עירוני במהלך ביצוע תכנון אצטדיון פארק מרכזי שלב ג' קיר תומך גן ילדים בוצע חיזוק מבנה מסוכן

36 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
השלמת עבודות בטיחות אולם מתנ"ס לא בוצע חדר הנצחה ספריה בוצע חדר מתנות + מחסן

37 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1 קליטת מערכת הנדסה -הכרחית 2
טיפול בנושא התחבורה - הכרחית

38 אגף -אחזקה ותשתיות עירוניות
סיכום - שנת עבודה 2008 אגף -אחזקה ותשתיות עירוניות

39 תכנון מול ביצוע מס"ד נושא בוצע לא בוצע הערות 1 טיפול בשלטי רחוב
טיפול בשלטי רחוב תמרורים ומעקות בטיחות חוסר תקציב לרכישת תמרורים 2 צביעת גני ילדים ומוסדות חינוך אולם בית ספר ישורון 3 טיפול בפניות הציבור דרך המוקד העירוני 106 . עובדי האגף טיפלו ב – 3,200 מפניות התושבים בנושאים שונים שנתקבלו במוקד העירוני 106 4 טיפול שוטף במוסדות חינוך ( בתי ספר וגני ילדים ) 5 תיקון מדרכות ושבילי הליכה במהלך כל חציון ב' טפלו עובדי האגף ע"פ הנחיית ראש העיר בשבילים ומעברי הליכה בכל רחובות העיר. 6 אחזקה וטיפול במערכת הביוב העירונית . 7 החלפת מכסים לבריכות ביוב על פי תכנית עבודה השנתית אותרו והוחלפו 60 מכסים לבריכות ביוב .

40 מס"ד נושא בוצע לא בוצע הערות
8 צביעת מעברי חצייה ואבני שפה אבני שפה ומעברי חצייה נצבעים באופן שוטף . 9 עבודות אחזקה לפתיחת בריכת השחייה העירונית לעונת הקיץ. 10 תכנון קווי מים וביוב ברחובות מצדה והשפלה חוסר תקציב לתכנון 11 צביעת חדרים במגדלור בעציון צביעה ושיפוץ מועדון כביסה שיפוץ גן ילדים גן רחל לא בתוכנית העבודה ע"פ הנחיית ראש העיר 12 החלפת מדי מים וטיפול בפניות התושבים הוחלפו כ- 3,000מדי מים בקטרים שונים 13 עבודות חשמל במוסדות העירייה וטיפול שוטף בתאורת רחובות קבלן חשמל עירייה 14 צביעת מבנה לדוגמא באזור התעשייה

41 מס"ד נושא בוצע לא בוצע הערות
16 טיפול בתשתיות מים וביוב ( תיקוני שבר ) כולל הפעלת קבלני העירייה בתחום שאיבות ושחרור סתימות אחה"צ. 17 אחזקת מכוני שאיבה לביוב –ראשי וגיבשטיין א. שוטפת מגדל + בריכת מים 18 תחנת שאיבה ראשית לביוב שדרוג שלב ב' 19 החלפת קווי מים וביוב רחוב הרצל דרום ובן גוריון 3 שבילים כולל פיתוח מדרכה חוסר תקציב-בוצע בוצע תכנון בלבד 20 שדרוג תחנת שאיבה למים בבריכת אגירה חוסר תקציב –בוצע תכנון בלבד 21 החלפת עמודי תאורה בעיר שד' ירושלים וזבוטינסקי 22

42 מס"ד נושא בוצע לא בוצע הערות
24 החלפת ריצוף ברחבת העירייה 25 הכנות לאירועי הקיץ ופסטיבל בשקל לא בתוכנית העבודה ע"פ הנחיית ראש העיר 26 תיקון וזיפות גג הקניון חוסר תקציב ( הקיים אינו מספיק) כמו כן בעיות משפטיות בנוגע לאחריות על הגג. 27 עבודות בשכונות לקראת חג פסח וראש השנה 28 טיפול במשימות לביצוע מסיורי מנכ"ל .לא בתוכנית העבודה ע"פ הנחיית ראש העיר עבודות הכנה והקמה לאירועי הקיץ

43 אחוז הפניות שטופלו:

44 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1
חוסר ברכב לאגף תשתיות גורם לבזבוז שעות עבודה של עובדי האגף . 2 החלפת מדי המים גרמה לצמצום פערים ולחיובים נכונים של הצרכנים . 3 רישום ודווח למוקד העירוני מאפשר פיקוח ומעקב על כל ליקוי ואופן הטיפול בו. 4 יש צורך בטיפול דחוף בקווי ביוב מאסבסט שקרסו ברחובות שונים ברחבי העיר- ע"ח תיקוני שבר 5 חוסר בתקציבי תכנון גורם לאי קידום ביצוע של פרויקטים בתחום מים הביוב והניקוז. 6 אי הקצבת כספים למטצ'ינג מול מינהל המים מעכב ביצוע של פרויקטים לאחר תכנון. 7 סיום הכנת תכניות אב למים וביוב לצורך קבלת הקצבות ממשרדי הממשלה בתחומי המים והביוב. (סיום משוער בסוף מרץ 2009 )

45 תברואה-איכות הסביבה-רישוי עסקים הדברה–גינון והמחלקה הוטרינרית
סיכום - שנת עבודה 2008 אגף השירות תברואה-איכות הסביבה-רישוי עסקים הדברה–גינון והמחלקה הוטרינרית

46 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות מכרז פינוי אשפה
התחיל צולע ועם הזמן התחיל לעבוד לפי צורכי העיר (ויש עדיין מה לשפר) מכרז גינון התחיל קבלן 1 ולאחר מס' חודשים ביקש לעזוב – יש קבלן חדש שהתחיל לעבוד טיאוט מכני ביצוע שוטף תגבור עובדים בוצע בשנת העבודה הצלחנו להוריד את ימי החופשה של עובדי העירייה בתוך האגף עד למס' ימים נורמאלי הדברת מכרסמים הדברת מזיקים שירות וטרינרי יש להקצות מבנה נייד למרפאה וטרינרית, כיום החיסונים נעשים בתוך משרדי האגף בשעת קבלת קהל הדברת עשבייה

47 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות רישוי עסקים
ביצוע שוטף בדיקות מים בדיקות משנה מחזור ביצוע חלקי בשנת העבודה הבאה העירייה תבצע תוכנית אב בנושא ותציב 6 מרכזי מחזור ברחבי הישוב

48 לקחים משנת העבודה 2008 מס' לקחים 1
עבודה עפ"י תוכנית עבודה מסודרת – מביאה לתוצאות גם אם זה לוקח יותר זמן. 2 ללא עובדי טיאוט ידני יש קושי בביצוע משימות הניקיון. 3 אכיפה היא הדבר החשוב ביותר נגד וונדליזם ושמירה על סביבה נקייה.

49 סיכום - שנת עבודה 2008 אגף -החינוך

50 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
הכנות לרישום גנים ולכיתות א' מ בוצע רישום גנים :ממ"ד-665,מ"מ-305,מוכר שאינו רשמי-247 כיתות א'-ממ"ד-180,מ"מ-93,עצמאי-48 סיור ראש העיר בגני הילדים טרום חובה +חובה בכל גני הילדים ועדת היגוי מיל"ת ב ישיבת מנהלי בתי ספר יסודיים מתקיים אחת לחודש במהלך כל השנה השתלמות צח"י פסיכולוגים ,יועצות ,מנהלים מתקיים כל השנה אחת לשבועיים .מנהלים לבד ,יועצים פסיכולוגים יחד . מנהלת חינוך ישובית מתקיים אחת לחודש כל השנה משתתפים מפקחים כוללים,מקצועיים ומנהלים ביקור מנהלת המחוז בנושא "אופק חדש" לא מתוכנן בתאריך ה

51 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
ועדת היגוי פרויקטים חינוכיים בוצע שולחן עגול פרויקטים ב סכום שנה –ב ועדת היגוי עליונה "פאקט " ב תחילת שנה סכום שנה ב ועדת השמה מ"מ 25 ועדות ועדת השמה ממ"ד 44 ועדות ועדת השמה חרדי 21 ועדות ביקור מפקחות משרד החינוך במרכז מחוננים לא מתוכנן ב ועדת היגוי מיל"ת ב דיון ראשוני הקמת "מרכז לגיל הרך " ב

52 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
יום "אל סם " בבתי הספר אמי"ת ,עמל 1 בוצע בתאריכים למרץ באולם המתנ"ס ועדת אכלוס במשרד החינוך ב ועדת היגוי יישובית מצוינות 2000 במרכז המדעים ב השתלמות עבטי"ם ב הצגת תוכנית "שמיד " ב ע"י משה שלם מפקח ועדת העברות תיכון 16 תל' עברו מהממ"ד לעמל 1 כיתות העולים ל-ז'

53 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות .
תרגיל התגוננות ארצי מוסדות חינוך בוצע ב ישיבת מעברים מיסודי לתיכון ב עם רשת אמי"ת ומפקחים ובתי ספר ממ"ד ב חב,ד בנות בית חנה ,מפקחים יריד מכירות אזורי יזמים צעירים ב משתתפים תלמידי כיתות ט' עמל +אמי"ת רכישת ספרי תנ"ך לבוגרי כיתות ו' חולק לבתי הספר ועדת העברות בתי ספר יסודיים ב כ-22 תלמידים ביסודי דיון לקראת פעילות קיץ ב כנס מתגייסים במתנ"ס ב בוגרי י"ב ועדת שיבוץ חנ"מ ממ"ד ב .

54 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
ועדת שיבוץ חינוך מיוחד מ"מ בוצע ב מנהלת חינוך יישובית בנושא "שפה " ועדת השמה ילדי גנים ב גני מ"מ-11 גני ממ"ד-3 ועדת היגוי מיל"ת סכום שנה ב סכום שנה פעילות פר"ח בקריית מלאכי ב ועדת שיבוץ מוכר שיאנו רשמי חינוך מיוחד סכום פעילות צח"י עם ראש העיר מרכז לגיל הרך ישיבת סכום ב עם קרן רש"י יציאה לחופשה שנתית יסודיים ב אמי"ת ,בית –חנה –ב עמל ב

55 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות מכרז הסעות תלמידים
מכרז הסעות תלמידים בוצע ב מכרז למנהל בי"ס הראל בוצע ב מרכז לגיל הרך דיוני הקמה עם קרן רש"י בוצע ב יום היערכות פתיחת שנת הלימודים תשס"ט גננות בוצע ב כנס היערכות פתיחת שנת הלימודים וימי עיון תוכנית שפה יישובית בוצע ב התבצע במכללת אחווה בהשתתפות מנהלים,מורים,מפקחים ,גננות ישיבת מזכירות בתי ספר לקראת פתיחת שנת הלימודים תשס"ט בוצע-ב פתיחת שנת הלימודים תשס"ט סיור ראש העיר בבתי הספר בוצע ב ועדת היגוי מיל"ת בוצע-ב

56 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
תוכנית תע"ש ידע -פתיחת שנת הלימודים תשס"ט בוצע ב תוכנית מצוינות יזמות עסקית בבתי הספר היסודיים (אלי כהן,הראל,נצח) תוכנית מל"א סיור בבתי הספר בוצע ב לא מתוכנן עמל 1,אמי"ת מרכז למוזיקה תוכנית מצוינות בשיתוף האקדמיה למוזיקה ירושלים בוצע ב בשיתוף עם המתנ"ס ,וקרן קרב ביקורת כיבוי אש בגני הילדים בוצע ב לא מתוכנן פאקט-דיון תקציב ותוכניות בוצע-ב מפקחת פאקט,מפקח ביה"ס ,ומנהלים .

57 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
פגישת עבודה עם מנהלי בתי הספר עמל,אמי"ת,בית –חנה בוצע ב-2-5/11/08 פגישת עבודה עם מנהל אגף החינוך כנס הקהל גני ילדים בוצע-ב ביקור ראש העיר בבתי הספר היסודיים והתיכוניים בוצע בחודש דצמבר היערכות לחירום בוצע ב משתתפים מנהלי בתי ספר ,עבטי"ם, תקציב ניהול עצמי בתי ספר יסודיים בוצע-ב דיון בראשות המנכ"ל,גזבר,מנהל החינוך,מנהלים .

58 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים
1 היערכות לגביה הזנה בבתי הספר לקראת שנת הלימודים תש"ע 2 תשלומים עבור שירותי מוקד של בתי הספר היסודיים צריך להיות ברמה עירונית 3 נושא הנגשה במוסדות החינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים 4 תנופת הבניה בעיר מחייבת היערכות תכנון לבניית גני ילדים בשכונות החדשות. 5 רכישה ושדרוג מחשבים ללמידה מתוקשבת ולמידה מרחוק בבתי הספר היסודיים 6 שיפור סביבה לימודית רכישת ריהוט לגני ילדים ובתי ספר יסודיים

59 שירותים חברתיים וקהילתיים
חזרה - לתוכן הענינים סיכום - שנת עבודה 2008 שירותים חברתיים וקהילתיים

60 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תחום ילד ונוער
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תחום ילד ונוער 1. הגדלת מספר המשפחות המטופלות במרכז ילדים הורים (93). 2. קיום ועדות החלטה להעברת משפחות. ( 176 קטינים) 3. ועדות החלטה אודות קטינים (71 קטינים) בוצע הגמשה של מאפייני המשפחות שהופנו לצורך טיפול. הקצאת תקציב מותאמת למס' המכסות המאושרות. מס' המטופלים במרכז בממוצע היו כ 87 מטופלים לחודש. מעונות יום ועדת החלטה חוק הפעוטות שילוב ילדים במעונות יום ותיקים ועולים (128קטינים) מועדוניות משותפות ואינטנסיביות שילוב ילדים עם קשיי התנהגות והישגים לימודיים נמוכים במסגרת מועדוניות אינטנסיביות פעילות המועדוניות בשנה זו הורחבה וישנו מעקב קבוע אחר התקדמות הילדים. הוכנסה עו"ס אשר עושה פיקוח ומעקב אחר פעילות המועדוניות ומנחה קבוצת הורים.

61 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תוכנית ביתית:
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תוכנית ביתית: סיוע והנחייה למשפחות מקרב עולים מאתיופיה (24 משפחות) בוצע דגי ג'מבר תוכנית הורים: מתן ליווי, סיוע ותמיכה למשפחות צעירות מבוכרה. (26 משפחות) ויקי פוזיילוב. מעון יום רב תכליתי: מסגרת יומית בקהילה המאפשרת הזדמנות להורים לשמור על התא המשפחתי, מתן שרות לילדים שהינם במצבי סיכון מ 7:00 בבוקר עד 19:00. המסגרת מתקיימת במעון נשות חרות.

62 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות מסגרת לאוכלוסיית נכים ובעלי צרכים מיוחדים פעילות קיץ לאוכלוסיית ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים משתתפים + מתנדבים פעילים בוצע 20 נכים מבקרים באופן קבוע. התוכנית התקיימה בחודש אוגוסט שיתוף: חינוך, רווחה, מתנ"ס, ג'וינט. ישנן תוכניות בשיתוף יד לילד לבניית מבנה שיהווה מרכז טיפולי לאוכלוסיית נכים וילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים מועדון לאוכלוסיית עיוורים בוגרים בשיתוף המתנ"ס ומשרד הרווחה מבקרים באופן קבוע בין משתתפים נעשתה פנייה למשרד לקליטת 10 משתתפים נוספים. בוצע . אנו פנינו בבקשה לגיוס תרומות להרחבת הפעילות. שלום קרוואני הינו הכח המוביל לקידום הפעילות. קהילה – הסתיים סקר צרכים שכונת קיבוץ גלויות. הסתיים קורס פעילים ל 3 קבוצות אנו בתהליך לבניית פרויקט עירוני לפעילים מ 3 הקבוצות בתחום איכות הסביבה, סיירת הורים.

63 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות פעילות גמל"א:
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות פעילות גמל"א: גמלאים למען ילדים עולים וותיקים מבוצע שרה כדורי. ניתנה הקצאת תקציב בסך 30,000 ₪ על ידי הרשות שילוב 15 משפחות עולות מאתיופיה במסגרת תוכנית שח"מ קיימת פעילות אינטנסיבית עם בנות שחם בליווי והנחייה של העו"ס אורטל לחיאני. סיוע למשפ' ותיקות ועולות הנמצאות במצוקה כלכלית קשה על ידי קרן ידידות ומוריס ופרו. במהלך שנת 2008 כ 400 משפחות קיבלו סיוע בתחום צרכים מיוחדים.

64 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תחום נוער
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות תחום נוער בית נוב"ע - מרכז חינוכי טיפולי לנוער בסיכון אותרו נערים בסיכון קבוצת למידה להשלמת השכלה ותעודת בגרות – 31 תלמידים. נפתח מועדון – מבקרים באופן קבוע – 25 נערים. מטופלים כ 91 נערים. בוצע חנה גן – מפקחת נוער וצעירים ומר שלום אלדר מלווים באופן אינטנסיבי את צוות בית נוב"ע. שילוב נערות במצבי סיכון במסגרת בית פתוח לנערה קיימת חלוקה מחדש של ימי הפעילות והתאמתן לצרכי הנערות במטרה להרחיב את אוכלוסיית הנערות המקבלות שירות במסגרת הבית. חשוב לציין כי קיימת חשיבות רבה בתחום הנערות להתארגן לקראת 2010 לנוכח מגמת קרן רש"י לצאת מהישוב.

65 לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1
חזרה - לתוכן הענינים לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1 קביעה מחדש של סדרי עדיפויות באשר לאוכלוסיית היעד המטופלת ע"י המחלקה לנוכח העלייה במס' המשפ' עם מאפיינים של אלימות וסיכון וחסך במשאבים. 2 קיים צורך לקבוע מדיניות לשנת 2009 – 2010 באשר לאוכלוסיית מטופלי רווחה. 3 מועדוניות משותפות – קיימת חשיבות רבה לקיים פעמיים בשנה ועדות בחסות ראש העיר, על מנת להימנע מגורמים מעכבים. לצורך קידום מערך המענים לילדי המועדוניות יש צורך בקיום ועדות הערכה כל חודשיים. 4 בסוגיית ההתמודדות העירונית עם נערים ונערות בסיכון קיימת חשיבות רבה לקדם תוכנית משותפת של החינוך והרווחה. דוגמת המודל 50 הנערים והנערות ובני משפחותיהן.

66 סיכום - שנת עבודה 2008 מבקר העירייה

67 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות ביקורת הסעות ילדים.
ביקורת מקלטים במוסדות חינוך. חוזים וערבויות. במסגרת הסעות ילדים. ביטוח חברי מועצה ונושאי משרה. ביטוח אחריות מקצועית. ביקורת במדור שכר. לא בוצע נדחה לשנת 2009. צריכת חשמל במוסדות העירייה. בשלבי ביצוע. וועדת ביטחון מל"ח פס"ח הורחבה גם למצבי חירום עקב מבצע "עופרת יצוקה".

68 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות
מעקב תיקון ליקויים לדו"ח מבקר העירייה .2007 בוצע מעקב תיקון ליקויים לדו"ח רואה חשבון 2007. בשלבי ביצוע. קובלנה נגד מועצה דתית. בלת"מ.

69 סיכום - שנת עבודה 2008 מוקד עירוני

70 תכנון מול ביצוע לקחים משנת העבודה 2008
משימה מתוכננת בוצע / לא בוצע הערות העברת המוקד העירוני למרכז ההפעלה בוצע לקחים משנת העבודה 2008 מס. לקחים 1 המוקד במתכונתו החדשה לאחר העברתו למרכז ההפעלה נותן שירות טוב יותר לתושב 2 הוחל בהפעלת משוב מהתושבים לגבי השירות הניתן להם

71 סיכום - שנת עבודה 2008 קליטה

72 תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת בוצע הערות פרויקטים של חינוך
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת פרויקטים של חינוך בוצע הערות חיזוק השתלבות ילדי עולים במערכת החינוך בוצע חלקית. התכנית מקשרת את המשפחות למערכת החינוך ע"י סדנאות, מפגשים חברתיים וביקורי בית. בזמן מלחמת "עופרת יצוקה" הפרויקט נעצר זמני . פיתוח מנהיגות של בני נוער לעולי בוכרה בוצע. התקיימו 4 סדנאות ו-20 מפגשים לנערות בוכריות במתנ"ס. טיפוח מצוינות בשילוב אינטגרציה בין בני נוער עולים וותיקים בוצע בקשיים (בגלל תקציב מצומצם) הפרויקט תורם רבות לחיזוק והבנה לחיים משותפים ומקדם את כישרונותיהם של בני נוער. "אופק" פרויקט "אופק" מיועד לילדי עולי אתיופיה לקדמם בלימודים לקראת בגרויות. משתתפים בו כ-168 בני נוער. "פלא" פרויקט "פלא" מיועד לילדי עולי בוכרה לקדמם בלימודים לקראת בגרויות. משתתפים בפרויקט 56 בני נוער. איתור נוער מנותק ע"י עמותת על"ם הפרויקט מיועד לנוער מנותק ומנסה לאתר בעיותיהם ולקדמם. הקמת אנדרטה לוטרנים ב הוקמה אנדרטה מכובדת לזכרם של החיילים שנפלו במלחמת העולם השנייה ולא זכו לעלות לארץ-ישראל. פעילות קיץ השתתפו מאות ילדי אתיופיה בפעילות קיץ חסר תקציב נוסף לילדים עולים שעלו מארצות אחרות.

73 תכנון מול ביצוע תכניות לחיזוק העולים משימה מתוכננת פרויקט של רווחה:
חזרה - לתוכן הענינים תכנון מול ביצוע משימה מתוכננת פרויקט של רווחה: בוצע הערות ליווי משפחות חדשות הפרויקט מתבצע ביעילות. בנוסף לליווי המשפחות החדשות עולי אתיופיה יש דגש רציני לביקורי בית ולזיהוי בעיות רציניות בזמן הנכון. וכן 165 משפחות קיבלו ציוד ביתי. בית חם לנערות בוצע. משרד הקליטה אישר תקציב נוסף (תוספת לחצי משרה קיימת) לנערות במצוקה במסגרת בית חם. מועדוני עולים לגיל הזהב פרויקטים מיוחדים למועדון גיל הזהב. חייבים להגדיל את התקציב. תכניות לחיזוק העולים מקהלת "קול עולה" במועדונים לגיל הזהב. הפרויקט חייב להמשיך. קיץ של עברית בחודש יולי פעלה תוכנית לימודית במתנ"ס, לחיזוק העברית וימי כיף לקבוצות ילדי עולים. טיפול באבטלה בוצע חלקית. במסגרת טיפול באבטלה נעשים מאמצים להעצים את המשפחות שעדיין נמצאים במשבר הקליטה ולעזור להם במציאת מקום עבודה וקבלת ואוצרים להעשרה לימודית. בית תרבות הפעילות של בית תרבות בשנת 2008 הייתה מוצלחת מאד. קודמו נערים מוכשרים והתקבלו עוד 2 נערים למכללה לאומנות וכן נעשו עבודות של שיפור פני העיר. ציון 60 שנה למדינת ישראל הועברו סדנאות להעשרת ידיעותיהם של כלל העולים וכן התקיים ערב לציון 60 שנה. השתתפו בו כ-400 עולים. חיזוק העולים בזמן מלחמת "עופרת יצוקה" השתלמויות ע"י פיקוד העורף להתנהגות בשעת לחץ. יצאו 6 אוטובוסים עם הורים, ילדים ובני נוער לספארי ולצפייה להצגות תיאטרון גשר.

74 חזרה - לתוכן הענינים לקחים משנת 2008 מס. לקחים 1 בניית מנגנון בהעברת כספי קליטה למניעת עיכוב בתהליך הביצוע של הפרויקטים. 2 בדיקה מחודשת של תוכניות לבני נוער ולאוכלוסיות מיוחדות כדי לתת מענה מקצועי יותר ובניית תוכניות מעניינות למשיכת והגדלת מספר בני הנוער. 3 מציאת פתרונות תקציבים לחיזוק פרויקטים מיוחדים כגון: העצמת משפחות, פעילות קיץ לילדים עולים ממדינות שונות (משפחות במצב סוציו-אקונומי קשה) וכן עבור בית תרבות להוצאת חוברת פעילות עבור סטודנטים שהתקבלו למכללות לאומנות. 4 הידוק הקשר בין מנהלי המחלקות לבניית הפרויקטים ובקרת הצלחתם.

75 סיכום - שנת עבודה 2008 מוקד קליטה

76 תכנון מול ביצוע בוצע חלקי /בוצע מס"ד נושא בוצע/לא בוצע הערות 1
מרכז שימור יהדות אתיופיה בוצע בשיתוף המתנ"ס פרוייקט שח"מ בשיתוף הרווחה ספורט קט רגל בשיתוף מתנ"ס . חוגים חלקי /בוצע מתנ"ס גישור  6 להקת בונה תעסוקה 8 סדנאות הורים פרויקט הלאומי 9 יום הזיכרון לנספים בסודן פקט

77 לקחים מס"ד 1 בשנת 2008 התקציב צומצם 50,000 ₪ ,בסיוע לילדים בסבסוד חוגים באופן משמעותי .

78 סיכום - שנת עבודה 2008 מנכ"ל

79 סיכום מנכ"ל 2008 אופיינה בסוף תקופה .משאבי העירייה הידלדלו עקב גבייה נמוכה ותקופת בחירות מוניציפאלית וארצית . ישנה מצוקה קשה בנושא ניקיון העיר –בעשר השנים האחרונות ירדנו בלמעלה מ-200% במספר עובדי הניקיון – אין ניקיון בשכונות !!! העיר אינה מתומררת .זהו דבר בעייתי היכול להוביל למפגעי בטיחות.חובתנו לשלט ולתמרר את העיר מוקדם ככל האפשר . שליטה כספית של מנהלי האגפים על תקציבם הינה תנאי להתייעלות ולחיסכון ולהעברת הכסף לייעודו בצורה מושלמת . העיר הולכת לקראת התפתחות גדולה מאוד עד כדי הכפלת כמות תושביה .חובתיינו להקים צוות היגוי מתוך נבחרי הציבור בכדי להיות מוכנים למגמה זו . העירייה ברובה מופרטת .עבודת הקבלנים הינה המרכז ויש לה משקל גדול . יש להשתפר בשליטה על חוזים ומעקב אחר ביצועם המושלם . 7. החינוך בעיר צריך לקבל עדיפות על חשבון גופים אחרים .חובתיינו המוסרית כלפי התושבים –לשדרג את מערכת החינוך .גם באיכות וגם בכמות . 8. חיבור המערכות ברמת האגפים ,בטיפול בתביעות בעיר .הנושא לוקה בחסר !.יש לרכזו במקום אחד ,בדיון אחד ובהחלטה אחת .


הורד את "ppt "סיכום - שנת עבודה 2008.

מצגות קשורות


מודעות Google