המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

האם כדאי לאכול מפרי עץ הדעת?

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "האם כדאי לאכול מפרי עץ הדעת?"— תמליל מצגת:

1 האם כדאי לאכול מפרי עץ הדעת?
בראשית ג – גן עדן האם כדאי לאכול מפרי עץ הדעת? לוקאס קרנך

2 פתיחה קרא פס' 1. כיצד פס' זה מהווה המשך למצג בבראשית ב'?
בבראשית ב' הוצג: המקום: גן עדן הזמן: אחרי הבריאה המשתתפים: ה', אדם, חית השדה, עופות, אישה וכעת – הנחש. מגבלות על המשתתפים – איסור של ה' על האדם לאכול מעץ הדעת טוב ורע. פס' 1 מלמד כי התורה לא התכוונה להפריד בין סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן. במה ניכר הדבר? מויו החיבור של "והנחש". אין פרשה חדשה יש גם שורש משותף – ע.ר.ם. האדם והאישה היו עירומים והנחש הוא ערום.

3 ע.ר.מ. מה הכוונה בערום? פיקח עד כדי שיכול להערים תחבולות.
האם יש קשר בין עירום וערמומיות? רש"י אומר "ראה אותן ערומים ועסקים בתשמיש = יחסי מין לעין כל ונתאוה לה". אבן עזרא – יש כאן לשון נופל הלשון היוצרת קשר בין עורמת הנחש והשינוי שחל באיש ובאישה אחרי החטא. מה עשו האיש והאישה במערומיהם אחרי החטא? כיסו אותם בעלה תאנה. האין ערמומיות כיסוי על האמת?

4 הנחש קראו פס' 1-7. מה ידוע לנו על הנחש? ערמומי מדבר
יודע על האיסור לאדם מסית את האישה הולך זקוף (יודעים זאת מן העונש)

5 המשך הנחש.... רס"ג – מלאך דיבר בעבורו. יש קושי בכך. מהו?
מי הוא אותו נחש פלאי? פרשנים חלוקים רס"ג – מלאך דיבר בעבורו. יש קושי בכך. מהו? מדוע נענש הנחש? איך יתכן שמלאך מסית לעבור על דבר ה'? ספורנו – "הנחש הוא שטן הוא יצר הרע שהקים ה' לאדם לנסותם". הנחש הוא קול פנימי בתוך האישה. היצר הרע שבתוכה שמסית אותה מתמימותה. שוב קושי – מדוע נענש הנחש? רבי שלמה אבן גבירול - הנחש בראשונה היה באמת כפי שתואר אך היה ערום, חכם מכל חית השדה ולא כאדם. הנחש לא דיבר אלא רמז לאישה בצפצוף והאישה הבינה. קושי – איך הבין הנחש את מענה האישה?

6 העובדה כי הנחש נחשב בכל תרבויות העולם גם ערמומי וגם בעל יכולת להמית אדם גרמו להערצה כלפיו ולשימוש בדמותו כבעל כוח במיתולוגיות רבות. המחשבה העממית היתה שכשם שביכולתם להמית ביכולתם גם להחיות. על כן גם בנדודי בנ"י במצרים ועד היום במקומות מסוימים הנחש מסמל רפואה דווקא.

7 הנחש במיתולוגיה יש הרואים גם כאן ניסיון של התורה לדחות את המיתוס על הנחש דוג' ה"נחש העקלתון" ו"נחש הבריח" מ"מיתוס הים". אילו ביטויים דוחים את המיתולוגיה? "מכל חית השדה" – הוא חיה ואינו אל או יצור מפלצתי "אשר עשה ה' אלוהים" – ה' הוא בוראו ואינו אל בפני עצמו.

8 הפיתוי – פס' 1-7 הנחש פונה אל האישה: "אף כי = האמנם, שמא (ולא למרות במקרה הזה) אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן?" הרש"ר הירש - חיה לעולם לא תבין איך ניתן לסרב להנאה. פס' 1 מעורר קושי. מהו? מדוע פנה הנחש אל האישה אם האיסור ניתן לאדם? רד"ק - "כי האישה קרובה להתפתות משום שדעתה קלה". המדרש - בבראשית רבה פרשה יט: "והיכן היה אדם באותה שעה, אבא בר קורייה אמר נתעסק בדרך הארץ וישן לו."

9 האיסור בשיחה שבין הנחש והאישה יש חזרה על האיסור בגרסאות שונות. מה מבקש מאיתנו המחבר? שנשווה ונלמד מהן על מטרותיו של הדובר. קראו פס' 1-6 והשלימו: דברי ה' (בראשית ב' 16-17) דברי הנחש דברי האישה מסקנה לשון הציווי "ויצו ה' אלוהים" "אף כי אמר אלוהים" "אמר אלוהים" היקף ההיתר "מכל עץ הגן אכל תאכל" אין מותר "מפרי עץ הגן נאכל" היקף האיסור "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו" "לא תאכלו מכל עץ הגן" "לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו" העונש "מות תמות" "לא מות תמותון" "פן תמותון"

10 מסקנות: הנחש, והאישה בעקבותיו, מתייחסים לדברי ה' כהמלצה ולא כציווי.
ה' ציווה על איסור לאכול מעץ הדעת ולא מכל העצים – הנחש מפריז בקשיחותו של ה'. הרש"ר הירש - היצר הבהמי תמיד יתעלם מההיתרים המרובים ויראה את האיסורים בלבד.

11 המשך מסקנות... גם האישה מציגה את האיסור של ה' כקשה יותר ומוסיפה איסור נגיעה – גם חוש המישוש אסור ולא רק חוש הטעם. חז"ל אמרו שאדם הוא זה שהוסיף את האיסור לגעת כדי לשמור את שניהם ומזהירים מפני הוספת סייגים מרובים מדיי. המדרש בבראשית רבה י"ט ד' אומר: "שלא תעשה את הגדר על העיקר שלא יפול ויקצץ בנטיעות.... כיוון שראה אותה עוברת לפני העץ, נטלהּ ודחפהּ עליו, אמר לה: הא לא מתת. כשם שלא באה עליך מיתה בנגיעה - כך אינך מתה באכילה".  כיצד על פי המדרש שכנע הנחש את האישה שלא תמות מהאכילה? על ידי שהראה לה שלא קיבלה עונש משעברה על הסייג שאין עליו עונש. הנחש סותר בגלוי את קביעת האל וטוען שה' לא רוצה שיפקחו עיניהם = יראו דברים שקודם לא שמו ליבם אליהם, ויהיו דומים לאלוהים, יודעי טוב ורע.

12 החטא ותוצאותיו פס' 6-8 קריאה פס' 6 – מה גורם לאישה לאכול מהפרי?
"ותרא האישה כי טוב העץ למאכל" - כיצד ניתן לראות שהעץ טוב למאכל? רש"י- אין הכוונה לראייה בחוש אלא להבנה שהפרי טוב, כמו בשימושנו היום -"ראתה דבריו של נחש והנאו לה והאמינתו:" "ותאווה הוא לעיניים" – הוא נחמד למראה וגורם לאישה לחמוד אותו. רש"י: "העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העברות". כלומר, יש תהליך שמוביל לעברה. הרש"ר הירש: האישה קשובה יותר לחושים שלה מאשר לשכל. בכך היא מתקרבת אל חכמת הבהמה ונמנעת מלהשתמש ביתרון האנושי – היכולת לעמוד בפיתוי החושים בשל חירות מוסרית.

13 בבריאת הגן ה' הדגיש כי נטע בגן עדן "כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל" – כלומר, לא היה מחסור בעצים נאים וטובים למאכל באמת. "ונחמד העץ להשכיל" – כאן האישה מקבלת את פרשנותו של הנחש כי העץ יתן לה הכרה שכלית גבוהה יותר משיש לה.

14 האכילה האישה אוכלת מהפרי ונותנת גם לאיש לאכול. הוא מציית ללא ויכוח.
מדוע היא נותנת גם לו? רש"י - כדי שאם ינזקו, ינזקו שניהם. אולי מתוך אהבה, שרצתה שיתחכם גם הוא. בכל מקרה – חטאה האישה פעמיים – כיצד? שאכלה שהסיתה את האיש לדבר עברה.

15 תוצאות האכילה קראו פס' 7-8 – מהן התוצאות של אכילת הפרי? אילו רגשות ומחשבות מתעוררות? מקבלים יכולת להבין דברים שלא הבינו קודם לכן (פקח). מה ראו לפתע? שהם ערומים שאין זה ראוי - חשו בושה שלא חשו קודם. תפרו חגורות כדי להסתיר ולהצניע את גופם המתעורר. מדוע דווקא תאנה? רש"י: "עלה תאנה - הוא העץ שאכלו ממנו..." יודעים שעשו מעשה אסור וחשים פחד וחוסר רצון לקחת אחריות.

16 יש פה עונש עוד לפני העונש של ה'.
המשך תוצאות האכילה... יש פה עונש עוד לפני העונש של ה'. עם האכילה באה ידיעה על היצר ולצדו בושה, חשש, חוסר לקיחת אחריות. מהו הצד החיובי? הדעת מאפשרת לאדם למצוא פתרונות להסתרת ועידון היצר.

17 נוכחות ה' בגן פס' 8 מעורר קושי תיאולוגי. מהו?
איך יתכן שה' מתהלך וצעדיו נשמעים כאדם? פתרונות – "דיברה תורה בלשון בני אדם" - האדם ואשתו היו מודעים לנוכחות האלוהית רש"י: "שמעו את קול ה' מתהלך בגן" – לא ה' התהלך אלא קולו.

18 החקירה פס' 9-13 קראו פס' 9-13. מהו הקושי התיאולוגי המתעורר מהשיחה?
כיצד יתכן שה' אינו יודע היכן נמצא האדם – שואל "איכה"? פתרון – שאלות רטוריות שתפקידן לאפשר לאדם להודות בטעות ולבקש סליחה. האדם אינו לוקח אחריות. מהי תשובתו? האישה אשמה ובעקיפין ה' - האדם מתגלה כחלש ומצטדק ומטיל את האחריות על אחרים הרמב"ן: "האשה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי לעזר.....והייתי חושב שכל אשר תאמר אלי יהיה לי לעזר ולהועיל. ..." מקל עם אדם - הקשיב לאשתו וקיים את רצון ה' שיהיו ל"בשר אחד".

19 המשך החקירה... גם האישה אינה לוקחת אחריות – מטילה אחריות על הנחש.
שימו לב שהנחש לא נחקר. מדוע? אולי כי הוא באמת שליחו של ה' אין לה' ציפיות שלחיה תהיה הכרה שכלית ומוסרית שצריכה להיות לאדם.

20 מהו העיקרון שלפיו מעניש ה' את המעורבים?
העונש - פס' 14-19 קראו פס' מהו העיקרון שלפיו מעניש ה' את המעורבים? מידה כנגד מידה

21 עונשו של הנחש ערום מכל חית השדה ---- ארור מכל הבהמה וחית השדה
(התהלך זקוף קומה כאדם) והתנשא על ה'---- ילך מושפל על גחונו, בטנו. פיתה באכילה יאכל עפר כל חייו ניצל לרעה יחסים טובים עם האישה ה' ישית = ישים איבה = שנאה בין האישה והנחש ובין צאצאיהם האדם ינסה בכל הזדמנות לרמוס (ישופך – ש.פ.פ) את ראש הנחש והנחש ינסה בכל הזדמנות לנשוף (תשופנו – ש.ו.פ) על עקבו כאזהרה לפני ההכשה. בעקב – כי כבר לא יוכל להגיע לראשו של האדם.

22 עונשה של האישה האישה אספה אל בטנה, אכלה את הפרי האסור בקלות את פרי בטנה תלד ותגדל בקשיים ובעצב. הרבה ארבה – בחוזק, בטיב, בכמות וכו'. יש כאן גם הגדרה חדשה של האישה כיולדת וכמטפלת במחזוריות החיים טמון גם הסוף, המוות. ממה היא תעצב? מכך שהיא נותנת את כל כולה כדי לאפשר חיים למי שהיא עתידה לוותר עליו – לחייו שלו ואחר כך למותו. האישה פיתתה את האדם ושלטה במעשיו-----האישה תשתוקק לגבר = תרצה למצוא חן או תהיה תלויה בפרנסתו והוא ישלוט בה.

23 עונשו של אדם אכל את הפרי האסור בקלות ---- האדם יצטרך לעבוד קשה כדי לאכול. לפני כן העבודה היתה רק חיובית, קלה לעשייה. האדם אכל את הפרי כדי להתעלות לדרגתו של ה' מורד לעפר וחייו יהיו קצובים

24 אופים של העונשים מה מאפיין את העונשים?
הפרת ההרמוניה עם ה', עם הטבע, עם בעלי החיים ובין האיש והאישה. כל צרכיו של האדם אינם מסופקים עוד, כפי שתואר בסיפורי הבריאה.

25 המשך אופים של העונשים... שימו לב שלצד העונשים יש גם הבטחות. מהן?
לנחש – יכולת הגנה מהאדם לאישה – יכולת הולדה, המשכיות לאדם – יכולת להתפרנס (גם אם בקושי) – העבודה היא חלק מן הקיום האנושי חיים (גם אם מוגבלים) העונשים גם מחייבים את האדם והאישה להיות תלויים זה בזה ולדאוג זה לזה. היא להמשכיות האדם בהולדה והוא להמשכיות האישה בפרנסה.

26 האם צדק הנחש? "לא מות תמותון"?
האם צדק הנחש? "לא מות תמותון"? הם עצמם לא מתו אך גאוותם הביאה עונש מוות על המין האנושי כולו. בני האדם יכלו לחיות חיי נצח, אך רצונם להדמות לאלוהים, הביאה לכך שישובו אל עפרם.

27 יסודות איטיולוגיים בסיפור
העונשים מסבירים כמה תופעות בעולמנו - יסודות איטיולוגיים. מהם? מדוע הנחש זוחל על גחונו מדוע יש שנאה בין הנחש והאדם מדוע יש קושי בלידה ובגידול ילדים מדוע האיש שולט על האישה ברוב החברות מדוע קשה לגדל אוכל ולהתפרנס מדוע בני האדם מתכסים בלבוש מדוע בני האדם אינם נצחיים.

28 מעמד האדם בעולם מה מלמד העונש על מעמד האדם בעולם?
מבנה הכיאסטי – האחרון לחטוא אך הראשון להחקר ה' מוצא אותו ראשון האחראים עונשו מכיל גם את כל עונשיהם של הקודמים לו – הוא ישנא את הנחש והנחש אותו, הוא ישלוט על האישה ויהיה חייב בפרנסתה. האדם הוא היחיד שגם לפני העונש שלו יש נימוק – האם הוא היחיד שמצופה ממנו ללמוד ולהסיק מסקנות מהאירוע, כיצור אחראי למעשיו? הפנייה לאישה מלמדת כי ה' כבר אינו רואה בה אחראית למעשיה אלא היא כפופה לרצון בעלה, זאת בניגוד לטבעה הראשון, האסרטיבי והפעיל.

29 מה יש באותו פרי של עץ הדעת טוב ורע?
מריזם – שני ניגודים המייצגים את השלם – ידיעה מטוב עד רע – כלומר? לדעת הכל – חכמה אלוהית הרמב"ם: קודם לחטא לא ידע האדם להבחין בין טוב לרע אלא בין אמת ושקר. כלומר - האדם זוכה בחכמה אלוהית. ר' פנחס בן יאיר והרש"ר הירש: מתנגדים לרמב"ם - באכילה מהעץ האדם עבר על איסור, כלומר הבחין בין טוב ורע. בפרי יש את גילוי המיניות ותאוות המשגל. יש שימוש בשורש י.ד.ע בהקשרים מיניים. רוב הפרשנים לא מקבלים עמדה זו משום שתפישה שלילית של המיניות לא מאפיינת את המקרא אלא את הנצרות.

30 המשך – עץ הדעת טוב ורע... ר' פנחס בן יאיר – בפרי יש את הבנת הרע. עד אכילתו הכיר האדם רק את הטוב ולא סבל מתלאות ועינויים. שימו לב שהמילה רע לא הופיעה עד כה אלא רק המילה טוב. הרש"ר הירש: העץ "נקרא על שם סופו, בו תוכרע הדעת טוב ורע. בפריו יבחר האדם מה טוב ומה רע בעיניו". מה כוונתו? המיוחד בו היה האיסור עליו - בפרי אין ממש. הוא נברא רק כמבחן אמוני לראות אם האדם ימלא אחר מה שה' רואה כטוב גם אם אינו מבין זאת.

31 חוה לאחר החטא האדם מממש את הבעלות שניתנה לו על אשתו ונותן לה את שמה. חוה. יש כאן מדרש שם – שמה חוה משום שהיא אם כל חי. יוד' וויו' מתחלפים פעמים רבות בעברית. לפי פירוש פנים מקראי זה - האדם רואה את האישה בחיוב – ביכולתה לתת חיים והמשכיות אחרי שנגזר עליו למות. התרגום לארמית יוצר זהות בין הנחש לאישה בתרגמו את השם חווה (בפסוק 20) כחיוויא - שמשמעו בארמית: נחש. לפי פירוש זה האדם רואה את האישה באור שלילי – יש איבה בינו ובין הנחש וכן היא הסמל לפיתוי וליצר הרע עבורו. חיזוק לפרשנות - הנחש קול פנימי בתוך האישה. קול היצר.

32 יחס ה' לאדם וחוה מה עושה ה' טרם הגירוש?
למרות הכעס של ה' על שהפרו את ציוויו – ה' עדיין דואג להם – הוא מלביש אותם בכותנות עור. מדוע? החגורות שלבשו בעצמם אינן מספיקות עוד כעת שפגעי הטבע התרבו והאדמה נתקללה בשל העונש ויש צורך לאדם להגנה קבועה על האיברים שמאפשרים לו המשכיות וחיים. ה' מכשיר אותם לעונש האחרון שעומד לבוא על האדם – הגירוש מגן עדן. ישנן פרשנויות שאומרות שקודם היו רק בשר ועצמות או שהיו מכוסים ציפורן ועתה כיסה אותם בעור. מתגלה פה מידת הרחמים של ה' שמתבטאת בשם ההוויה שבה הוא קרוי בפרקנו.

33 הגירוש משחטא האדם – גורש מגן עדן בו דאג ה' לכל מחסורו ושלח אותו להיות עצמאי ואחראי למעשיו בעולם הנברא. האדם תמיד ישאף ויתגעגע לשוב ולהיות במחיצת ה' בגן העדן הפס' נותנים נימוק לגירוש – "פן=אולי ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל, וחי לעולם". כאן מתבררת לנו מהותו של עץ החיים – מהי? רד"ק: מי שאוכל מפריו חי חיי נצח. ראב"ע: מי שאוכל חי חיים ארוכים אך לא נצח. רס"ג: עץ שפרותיו מרפאים.

34 המשך הגירוש.... פס' אלה מעוררים קשיים תיאולוגיים. מהם?
קושי לשוני –"הן האדם היה כאחד ממנו" – ה' ברבים?! הפתרון זהה לפתרונות שהזכרנו בעניין "בצלמנו כדמותנו". קושי תוכני - כיצד יתכן שה' חושש מהאדם? פתרונות: ה' אינו חושש אלא יודע כי לאדם שברא יש יכולת בחירה ויתכן ויבחר לאכול מעץ החיים. שרידים מיתולוגיים - במיתוסים רבים יש תיאור של "קנאת האלים" על ידי האדם והאלים מענישים את האדם על יהירותו וגאוותו.

35 מיכלאנג'לו בונאורוטי (1475-1567) הקאפלה הסיסטינית, הוואתיקן, רומא
המשך הגירוש.... כדי שלא ישלח את ידו – ה' משלח אותו. השימוש בשורש זה מזמן פרשנות נוספת לגירוש. מהי? הגירוש הוא לא עונש או לא רק עונש – האדם נשלח לשליחות שבה עליו ליישם את שלמד: יש לו יכולת לבחור בטוב או ברע לעיתים עליו לשלוט על היצר הבנה שיש תוצאות לבחירה ברע האדם אינו אלוהים לעיתים על האדם לקבל את מה שה' מגדיר כטוב או כרע גירוש אדם וחוה מגן עדן", מיכלאנג'לו בונאורוטי ( ) הקאפלה הסיסטינית, הוואתיקן, רומא

36 דרך עץ החיים מי שישמור על הכניסה לגן עדן ואת הדרך לעץ החיים –
הכרובים (המלאכים) להט החרב המתהפכת –חרב המסתובבת במהירות עצומה ויוצרת להט – אש. מדוע צריך שומרים? האם אי פעם נשוב למצב גן עדן? לחיי נצח? שומר – מפני האדם או עבורו? חז"ל – ה' אינו שומר על דרך עץ החיים כדי שלא ימצא אותה האדם אלא כדי שלא תאבד מן האדם אם יצליח להתעלות לטבעו הראשון ולשוב אליה. גוסטב דורה

37 סיכום סיפור גן עדן מדוע רצה ה' שנמנע מלאכול מפרי עץ הדעת?
"ברב חכמה רב דעת, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב" - קהלת ה' רצה להעמיד את האדם בניסיון ולראות אם יציית על אף הפיתוי שבהפרה וחוסר ההבנה שלו את האיסור. על פי תפישת התורה - הבחירה לציית לה' טובה לאדם. אולי חשש שהאדם יהיה כאלוהים.

38 מה הרוויח האדם מאכילת פרי עץ הדעת? מה הפסיד האדם מאכילת פרי עץ הדעת? המשכיות תחושת סיפוק מקבלת דבר אחרי מאמץ נתינה לזולת ידיעה של הרע ובעקבות זה הכרת הטוב הכרת היצר והמיניות התבגרות מציאת פתרונות וכישורי השרדות יכולת לסרב ולשאת באחריות חיי נצח חיי הרמוניה עם ה', הטבע, בע"ח ובינו לבין אשתו סיפוק צרכיו ללא מאמץ עבודה ללא יסורים חוויה שאין בה רגשות שליליים – בושה, פחד, דאגה, עצב חיים נטולי מחלות, יסורים ויסוריי הדעת.

39 עם הידיעה של כל זה – האם הייתם מתפתים לדבר הנחש ואוכלים מעץ הדעת?

40 בגן עדן העולם היה מושלם ונצחי.
אך עד שלא דיבר הנחש הוא היה עולם של דממה. לא היה בו מוות אבל ואולי כתוצאה מכך לא היה בו שינוי והתפתחות, רצון להספיק ולעשות. לא היו בו כשלונות אך גם לא תחושת הצלחה. לא היתה בו בושה אך גם לא יצריות ויצירתיות. יתכן שכל הסיפור על חטא גן עדן הוא סיפור על התבגרותו של האדם. כשאנחנו מתבגרים נפקחות עינינו, אנחנו מבינים דברים שלא הבנו קודם לכן, כמו שלא נחיה לנצח. הדעת מוסיפה מכאוב אך לצד זה ההתבגרות מאפשרת לנו לבחור, למרוד ולקחת אחריות, לצור, לייצר, להיות יצריים ולהתרבות מכאן – שבכל קללה יש גם ברכה.


הורד את "ppt "האם כדאי לאכול מפרי עץ הדעת?

מצגות קשורות


מודעות Google