המצגת נטענת. אנא המתן

המצגת נטענת. אנא המתן

אח"מ – אקלים חינוכי מיטבי אבחון והתערבות

מצגות קשורות


מצגת בנושא: "אח"מ – אקלים חינוכי מיטבי אבחון והתערבות"— תמליל מצגת:

1 אח"מ – אקלים חינוכי מיטבי אבחון והתערבות
היחידה למניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים שירות פסיכולוגי ייעוצי

2 יעדים הפחתת אלימות בנית אקלים בטוח רווחה נפשית והתפתחות
מיטבית של באי ביה"ס

3 מה מאפיין אקלים חינוכי מיטבי?
קידום צורכי התלמידים קיום דיאלוג משמעותי בין דמויות הסמכות לבין התלמידים פיתוח כישורי חיים להתמודדות בסביבה משתנה קיים מתאם בין אקלים מיטבי לבין עלייה בהישגים לימודיים, הפחתת התנהגויות סיכון וצמצום אלימות

4 קשר בין סטנדרטים של אקלים ואח"מ

5 צרכים התפתחותיים תוצרים תוך - אישיים תוצרים בין - אישיים צרכים מיטביים
מוטיבציה ומונעות לפעולה, דחף ליצירה ודחף לצמיחה צרכים מיטביים אוטונומיה ביטוי אוטנטי מסוגלות תרומה ושיתוף פעולה בחברת ביה"ס ובקהילה המושג של צורך פסיכולוגי נחקר רבות. כולנו מכירים את המודל הפירמידלי של מאסלו (1954) מדגים את צרכיו של האדם באמצעות מבנה פירמידיאלי – כאשר מסופקים צרכים מהדרג הנמוך מופעים צרכים מדרגים גבוהים יותר ומניעים את האדם להביא לידי סיפוקם.) ( Ryan &Deci 2000) טוענים כי קיימים שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים ושלושה מיטביים. צורך=מצב אנרגטי אשר סיפוקו תורם לבריאותו הפיסית והפסיכולוגית של האדם. הצרכים הבסיסיים והמיטביים, ובעקבותיהם התוצרים הצפויים, הבין אישיים והתוך אישיים כפי שהם באים לידי ביטוי במערכת הבית ספרית, מתוארים במודל שלפנינו. צרכים בסיסיים - אי סיפוקם של צרכים בסיסיים לאורך זמן מוביל למצב רגשי שלילי ואפילו לפתולוגיה וחולי. פרוט הצרכים הבסיסיים: צרכים פיזיולוגיים – אכילה שתייה מניעת כאב פיסי, מחסה הגנה מפני קור או חום וכו'. שמירה על תנאים פיסיים נאותים בבית הספר: ניקיון, ישיבה נוחה, לאפשר זמן לאכילה, נמצא כי חוסר תשומת לב להיבטים חיצוניים של תחזוקה, חוסר ניקיון וסדר היווה את אחד הגורמים להתנהגות המאופיינת באלימות. צורך בביטחון – ביטחון פיזי שלמות גופנית ותחושת ביטחון בסיסי ליציבות וקביעות. שהפרט לא יחוש איום על ביטחונו האישי ויחוש כי ישנם חוקים וסדר התורמים לתחושת שליטה ומנעים תחושת פחד. מרכזיותו של צורך זה באה במיוחד לידי ביטוי במצבים שיש בהם חסך בצורך בביטחון. הדרך העיקרית לסיפוק הצורך בביטחון בבית הספר היא באמצעות קביעת נורמות וכללים ברורים, הבהרתם ואכיפתם באופן עקיב. ניסיון בלתי פוסק למנוע פגיעה פיסית כלשהי בתלמידים. צורך בשייכות – צורך לחוש שייכות, לחוש נאהב ומקובל על האחרים. תלמיד שיחוש חום ואכפתיות מצד המורים וירגיש שייך לקבוצת בני גילו יראה גם מוטיבציה גבוהה ללימודים. הצורך בתחושת ערך וכבוד – צורך בהערכה, הוקרה ובכבוד. דימוי עצמי וגם הערכה שזוכה לה מהזולת, הבאה לידי ביטוי בהיזון החוזר מהסביבה. בביה"ס למשל: כשתלמיד נבחר לועדה, כשתלמיד נועץ בתלמיד אחר, או כשמורה שיבח את עבודתו של תלמיד כל אלה תורמים לתחושה כי צורך זה מסופק. כאשר צורכי הערכה והכבוד אינם באים על סיפוקם, הפרט עלול לחוש נחיתות אפילו חוסר אונים. צרכים בסיסיים שייכות ערך וכבוד ביטחון עמדה וחיוביות כלפי ביה"ס, עמדה חיובית כלפי החברה מצב רגשי מאוזן ללא אמוציות שליליות, ללא חסכים מטרידים

6 תמונת מצב – אלימות במערכת החינוך בישראל
על פי מחקר שנערך ע"י פרופ' בינבנישתי משנת 2005 שיעור גבוה מאד של אלימות מילולית ואלימות חברתית-עקיפה שיעור גבוה של אלימות פיזית מתונה (כמחצית) כ-15% מהתלמידים אמרו שהיו קורבנות לבריונות וכ- 10% אמרו שהם עצמם התנהגו בבריונות  בקבוצה קטנה של בתי ספר, רובם במגזר הבדואי, יש רמות גבוהות מאוד של אלימות קשה ושל הבאת נשק לבית הספר.   קרוב למחצית מהתלמידים (47.6%) מדווחים שבבית ספרם ישנה אוירה אלימה.  יותר מרבע מהתלמידים (27.2%) חשים חוסר בטחון בבית הספר.

7 תמונת מצב – אלימות צוות כלפי תלמידים
על פי מחקר שנערך ע"י פרופ' בינבנישתי משנת 2005 האלימות השכיחה יותר מצד הצוות היא זו של פגיעה מילולית רגשית (33.3%), אך גם פגיעה פיזית היא שכיחה (21.5%). הטרדה מינית הייתה פחות שכיחה.  תופעה הבולטת ביותר בתחום זה הם שיעורי הפגיעה הפיזית של צוות בתלמידים במגזר הלא יהודי, ובמיוחד בקרב התלמידים הבדואים (43.8%).

8 תמונת מצב – אלימות תלמידים כלפי צוות
על פי מחקר שנערך ע"י פרופ' בינבנישתי משנת 2005 אחד מכל חמישה תלמידים דיווח שהפנה התנהגות אלימה כלפי מורה בחודש האחרון. רוב הדיווחים הם על קללות ועלבונות שהופנו כלפי המורה (14.6%), אך היו גם דיווחים על איומים (5.4%), דחיפות (5.3%) ופגיעה פיזית אחרת (3.0%). כ-7% מהתלמידים בחטיבות הביניים והעליונות מדווחים שפגעו ברכושו של מורה. * הדיווחים בולטים במיוחד בחטיבות הביניים ובמגזר הבדואי (32%)

9 תמונת מצב – השוואות בין שנים
על פי מחקר שנערך ע"י פרופ' בינבנישתי בין השנים תשנ"ט לתשס"ה יש ירידה מובהקת בולטת בשיעור התלמידים שראו סכין בבית הספר (מ- 40.1% בתשנ"ט ל- 26.4% בתשס"ה, ירידה יחסית של 34.2% ירידה מובהקת ומתונה יותר באלימות מתונה (מ- 62.6% בתשנ"ט ל- 56.1% בתשס"ה, ירידה יחסית של 10.4%) ירידה מובהקת ומתונה יותר ובאלימות מילולית (מ- 82.3% ל- 77.4% בתשס"ה, ירידה יחסית של 6.0%) ירידה בדיווחים על הבאת נשק קר וחם.

10 תמונת מצב – השוואות בין שנים - המשך
על פי מחקר שנערך ע"י פרופ' בינבנישתי הירידות התרחשו רובן ככולן במגזר היהודי; במגזר הלא יהודי הדיווחים היו יציבים עם נטייה קלה לעלייה (לא מובהקת). לא חלו שינויים משמעותיים ברמות של אלימות קשה ושל הטרדה מינית התלמידים היהודים חשים שיפור במצב האלימות בהשוואה לשנה הקודמת. במגזר הלא יהודי יש יותר תלמידים מאשר במגזר היהודי המעריכים שהשנה יש יותר אלימות בהשוואה לשנה שעברה

11 תהליך העבודה – אבחון אח"מ
תהליך העבודה – אבחון אח"מ היחידה למניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים שירות פסיכולוגי ייעוצי

12 מטרות אבחון אח"מ לשקף תמונת מצב של רמת המוגנות ותופעות אלימות במוסד החינוכי לשקף תמונת מצב של האקלים הבית ספרי (תחושות של שייכות, ערך וכבוד, אוטונומיה, מסוגלות ומימוש עצמי) יצירת תרבות בית ספרית של תהליכי הערכה ובקרה

13 מעגל הפעילות ליצירת בי"ס בטוח

14 היערכות מטרימה לשימוש בשאלון
מודל היערכות בית ספרית היערכות מטרימה לשימוש בשאלון פגישות: מנהל צוות מוביל מורים העברת השאלון ברמת מוסד, שכבה וכיתה הערכת התערבות עיבוד הנתונים הצגת הממצאים מנהל, צוות מוביל, מורים, תלמידים והורים תכנון קפדני של התערבות התערבות שיטתית

15 היערכות מטרימה – רתימת השותפים
שפ"י הפיקוח הכולל של בית הספר קהילת הורי התלמידים אגף חינוך ברשות המקומית ביה"ס: צוות ניהול, מורים ותלמידים ככל שמתרחב גיוס הגורמים השונים לתהליך של יצירת בי"ס בעל אקלים רגשי- חברתי איכותי, כך גדלים סיכויו להצליח בביצוע שינוי אמיתי

16 תיאור כלי האבחון – שאלון אח"מ ממוחשב
תיאור כלי האבחון – שאלון אח"מ ממוחשב שירות פסיכולוגי ייעוצי בשיתוף עם מנהל תקשוב ומערכות מידע

17 שאלון האח"מ – מידע כללי שאלון אח"מ, מועבר החל משנת לימודים תשס"ה באמצעות האינטרנט. לצורך זה נבנה שאלון ממוחשב, הזהה בתוכנו לשאלון המקורי. השאלון הממוחשב נמצא במחשב אינטרנט במשרד החינוך (מחשב נפרד לא קשור לרשת מטעמי סודיות). כל תלמיד המשיב לשאלון מתקשר דרך האינטרנט ממחשב של בית הספר למחשב בו נמצא השאלון וממלא אותו.

18 שלבים לצורך מילוי השאלון
שאלון רישום פתיחת המחשב בבית הספר והתחברות לאינטרנט (אחראי). התחברות לאתר בו נמצא השאלון, דרך האתר של שפ"י (אחראי). מילוי שם משתמש וסיסמה (אחראי). מילוי השאלון עצמו (תלמיד) הדגמה בסיום השאלון לוחצים על כפתור "שלח תשובות" ומקבלים אישור שהתשובות נשלחו

19 מערך תמיכה מדריכות רכזת אח"מנט מנהל תקשוב

20 מידע על האח"מ באתר שפ"י פירוט סוגי השאלונים מועדי האבחון
שאלונים לדוגמה (בתקופה שבין מועדי האבחון) חומר תיאורטי: מצגות, מסמכי הדרכה עדכונים שוטפים

21

22

23

24

25

26 שירות פסיכולוגי ייעוצי בשיתוף עם מנהל תקשוב ומערכות מידע
קבלת הממצאים שירות פסיכולוגי ייעוצי בשיתוף עם מנהל תקשוב ומערכות מידע

27 הליך קבלת הממצאים מינהל תקשוב מעבד את הנתונים ושולח אותם ישירות למנהל בית הספר בלבד. מנהלי בתיה"ס מקבלים קוד וסיסמא אישיים כדי שתהיה להם גישה לממצאים. מנהל בית הספר הוא זה שיחליט בפני מי יוצגו הממצאים, מתי, כיצד ולשם מה.

28 קריאת הנתונים הנתונים מעובדים ונמסרים בשלוש רמות: רמת בית הספר כולו
רמת כל שכבה בנפרד רמת כל אחת ואחת מהכיתות בקריאת הנתונים כדאי להתחיל מהמקרו למיקרו: כלומר להתחיל בבחינת הממוצע של המדד, לעבור לממוצע של השאלה הבודדת ולבסוף להתפלגות התשובות בשאלה הבודדת.

29 תוצאות שאלון צרכים - חלק א
תוצאות מוסד X ברמת מוסד   תוצאות שאלון צרכים - חלק א ממוצע סטית תקן מספר תלמידים שייכות 3.43 .68 N=629 כבוד וערך עצמי 3.77 .63 מסוגלות 3.94 אוטונומיה 3.04 .83 מימוש עצמי וביטוי אוטנטי 3.26 .79 סולם 1-5

30

31 תוצאות שאלון אלימות - חלק ב
תוצאות מוסד X ברמת מוסד   תוצאות שאלון אלימות - חלק ב ממוצע סטית תקן מספר תלמידים פגיעה מילולית 1.58 .50 N=629 אלימות פיזית 1.24 .35 גנבה וסחיטה 1.28 .41 נשיאת נשק 1.12 .30 פגיעה והטרדה מינית 1.13 התנהגות אלימה של מורים כלפי תלמידים 1.19 .36 סולם 1-3

32

33 עקרונות הכנת תוכנית התערבות בית-ספרית
היחידה למניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים שירות פסיכולוגי ייעוצי

34 תכנית התערבות שני מסרים יודגשו בשלב עיצוב תוכנית התערבות: א. התוכנית מתבססת על ממצאי האבחון: עליה להתמודד עם אי הנחת שהביעו התלמידים, תוך שימוש יעיל בנקודות החוזק שעלו באבחון ב. אוריינטציה מערכתית מקיפה: תוכנית ההתערבות רואה במוסד יחידה אחת (גם אם מצויות בו תת-מערכות כשכבות וכיתות), וכדי שכל התערבות תהיה יעילה, מן הראוי שתכלול במהלכה את מירב מרכיבים של המערכת כולה

35 עקרונות לביצוע התערבות
בראש ובראשונה יש לטפל בתחושת המוגנות של התלמידים בביה"ס – יצירת בי"ס בטוח התכנית תכלול התערבויות המכוונות לסיפוק הצרכים הבסיסיים: הגברת תחושת ביטחון, שייכות וכבוד כדאי שהעבודה עם התלמידים תכלול סדנאות בנושאים של קבלת האחר, סובלנות כלפי השונה, הקשבה לזולת, פתרון קונפליקטים, פתרון בעיות ותקשורת לא אלימה

36 עקרונות לביצוע התערבות
התכנית תכלול התערבויות המיועדות לתת מענה לצרכים המיטביים של תלמידים (תחושת מסוגלות, אוטונומיה וביטוי עצמי) וקשורות להיבטים פדגוגיים של ארגון הלמידה, כמו שיטות ההוראה, גודל הקבוצה הלומדת, הקצאת משאבי הלמידה ומנגנוני הסיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעת עיצוב התוכנית יש להגדיר את "אוכלוסיית היעד" : יש לכלול בתכנית הן את חברת הילדים והן את הצוות החינוכי תכנית ההתערבות תכלול גם התייחסות למסגרות ארגוניות והקצאת משאבים לתוכנית ההתערבות

37 עקרונות לביצוע התערבות
יש לתת את הדעת למתח שבין "תוכנית לטווח קצר" לבין "תוכנית לטווח ארוך" , להיות מודע למחיר ולמשמעות של כל החלטה תכנית ההתערבות תשקף איזון בין טיפול נקודתי, שתוצאותיו נראות לעין, לבין טיפול מקיף, הכולל את מרב תת-המערכות של ביה"ס תכנית ההתערבות תכלול מנגנוני הערכה. המידע המופק מההערכה מיושם מיד לשם למידה ארגונית ושיפור התכנית

38 עיצוב תכנית התערבות לשיפור אקלים רגשי-חברתי של בית-הספר כמוהו "כתפירת עילית" – נדרש עיצוב מקורי, חומרים משובחים והקפדה על התפרים הנסתרים והגלויים... The sewing school by Paolo Gerolamo Piola

39 אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות בראשות ד"ר רחל ארהרד
הפקת מצגת: מיכל זכריה


הורד את "ppt "אח"מ – אקלים חינוכי מיטבי אבחון והתערבות

מצגות קשורות


מודעות Google